(Minghui.org) یک تمرین‌کننده فالون دافا از شهر ووهان، استان هوبئی، در نوامبر 2017، تقریباً یک سال پس از دستگیری غیرقانونی برای حمایت از اعتقاد معنوی‌اش، به سه سال حبس محکوم شد.

خانم کای روفن در بعدازظهر 20 فوریه 2017،در حال توزیع مطالب اطلاع‎رسانی درباره فالون دافا در منطقه هونگشان بود که فردی او را به پلیس گزارش داد. مأموران از اداره پلیس لی‌یوان او را دستگیر کردند و به بازداشتگاه شماره 1 شهر ووهان بردند. قبل از اینکه او را به زندان شماره 1 ووهان که «بازداشتگاه جنایی» است منتقل کنند، به‎مدت ده روز او را در بازداشتگاه حبس کردند.

خواهر و مادر 80 ساله خانم کای چندین بار به اداره پلیس لی‎یوان رفتند تا از وضعیتش باخبر شوند و درخواست آزادی او را کنند. مأموران یا از آنها اجتناب می‎کردند یا به دلیل فشار از سوی اداره 610 شهر ووهان و بخش امنیت داخلی منطقه هونگشان از رسیدگی به درخواست آنها طفره می‎رفتند.

خانم کای در 1 نوامبر 2017 به‎طور غیرقانونی محاکمه و بعداً به حبس و پرداخت ۳ هزار یوان جریمه محکوم شد. او در مارس 2018 به زندان زنان شهر ووهان منتقل شد.