(Minghui.org) یک روز، نوه‌ام که کلاس چهارم است به خانه برگشت و گفت: «مدرسه از هر دانش‌آموز خواسته است که چند کتاب درباره گرگ‌ها بخرد و مطالعه کند. معلم گفت که ما باید روحیه بی‌باک یک گرگ را داشته باشیم و نباید از هیچ چیزی در دستیابی به اهدافمان بترسیم و در نهایت موفق خواهیم شد. مادرم نیز به من گفت که روح مبارز یک گرگ را داشته باشم از آن بهره خواهم برد، در غیر اینصورت وقتی بزرگ شوم دیگر جای‌پای محکمی در اجتماع نخواهم داشت.»

من از این موضوع ناراحت شدم چنین آموزشی منجر به چه چیزی خواهد شد؟ به نوه‌ام گفتم: «آیا فکر می‌کنی این حرف‌ها درست است؟ در فرهنگ سنتی چین درباره انجام اعمال خوب و مهربانی با دیگران صحبت می‌کنیم. همکاران و همکلاسی‌ها باید به یکدیگر کمک و همکاری کنند. مردم چین همیشه می‌گویند:"به سمی بودن عقرب یا مار" و "به ‌بی‌رحمی یک گرگ." گرگ‌ها هم‌نوع خود را می‌خورند. چگونه می‌توانیم از گرگ ها یاد بگیریم و مانند حیوانات باشیم؟ آیا این درست است؟»

نوه‌ام پرسید: «من هم فکر کردم این درست نیست. اما آیا گرگ‌ها واقعاً خودشان را می‌خورند؟»

من گفتم، این درست است. چند روز پیش یک گزارش تلویزیونی را دیدم. فردی که کارش پرورش گرگ است، هفت گرگ را در یک قفس قرار می‌دهد. روز بعد او قطعه‌های پوست و دم را بر روی زمین دید و دو گرگ نبودند. سایرین آنها را خوردند. اگر همه ما مانند گرگ‌ها رفتار ‌کنیم، از یکدیگر متنفر باشیم، با یکدیگر مبارزه کنیم و خیلی خشونت داشته باشیم، چگونه جامعه ما می‌تواند خوب باشد؟ ما اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری را دنبال می‌کنیم؛ ما سعی نمی‌کنیم که یاد بگیریم مانند گرگ‌ها باشیم.» او حرف‌هایم را تأیید کرد.

احساس می‌کنم حفاظت از نسل بعدی امری ضروری است. امروزه آموزش و پرورش، به جوانان آموزش می‌دهد تا مانند گرگ ستیزه‌جو و وحشی باشند که نتیجه آن تخریب بشریت خواهد بود. در کتاب «هدف نهایی کمونیست» آمده است: «به مردم چین از جوانی الحاد و فلسفه‌ای القاء می‌شود مبنی بر اینکه ضعیف‌ها به شکار قوی‌ها درمی‌آیند. آنها شاهد ظلم رژیم کمونیست بوده‌اند. هنگامی که بزرگ می‌شوند، افکار و اعمالشان پر از خشونت و تعدی می‌شود. آنها با افراد دیگر مانند حیوانات رفتار می‌کنند و قادر به انجام همه شرارت‌ها هستند.»

به‌عنوان یک تمرین کننده فالون دافا، ما باید نسل بعدی را به راه صحیح تزکیه هدایت کنیم تا به‌دست جریان قدرتمند جامعه عادی بشری محو و به کنار رانده نشوند.

این فقط درک من است لطفا هر مطلب نادرستی را تذکر دهید.