(Minghui.org) خانم ژو میجوان یکی از ساکنان 46 ساله در شهر جیادینگ، شانگهای بعد از دستگیری‌اش بیش از چهار ماه پیش همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. علت دستگیری اخیر خانم ژو به‌دلیل تلاش‌هایش برای دادخواست تجدید نظر علیه رفتار غیرمنصفانه کارفرمایش با او بخاطر باورش بود.

خانم ژو برای اولین بار در ژوئیه 2017 بخاطر خودداری از انکار فالون گونگ دستگیر و به مدت یک ماه و نیم بازداشت شد. فالون گونگ تمرینی معنوی است که حکومت کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است. بعد از اینکه آزاد شد، کارفرمایش از پرداخت مبلغ 7 هزار یوآن از پاداش‌هایی که در طول نیمه اول آن سال کسب کرده بود، خودداری کرد.

ازآنجاکه هیچ قانونی فالون گونگ را جرم تلقی نمی‌کند، خانم ژو استدلال کرد که رفتار مدرسه با او غیرمنصفانه بوده است. او دادخواست تجدیدنظر اداری به دولت محلی ارائه کرد که از رسیدگی به پرونده‌اش خودداری کرد. سپس نامه‌هایی را به رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه، رئیس بخشی در اداره آموزش و پرورش، رئیس اتحادیه معلمان محلی و فدراسیون زنان محلی نوشت. هیچ‌یک به حرف او گوش نکردند و او شکایت‌نامه‌ای در کمیته داوری اختلاف کار محلی تنظیم کرد.

مدیر مدرسه‌اش از بازگرداندن پاداشش خودداری کرد و خواهان این بود که او بیانیه‌ انکار باورش را در گزارش خودارزیابی سالانه‌اش بنویسد. مدیر به خانم ژو اخطار داد که اگر با خواسته‌اش همکاری نکند ارزیابی سالانه‌اش مردود خواهد شد.

خانم ژو در ارزیابی خود بیان کرد که با تمرین فالون گونگ هیچ قانونی را زیرپا نگذاشته است و اینکه حق آزادی عقیده‌اش که در قانون اساسی تصریح شده باید مورد حمایت قرارگیرد و نه اینکه بخاطر آن مجازات شود.

مدیر در 26 دسامبر 2017 گزارش او را به پلیس داد و او را در مدرسه‌اش دستگیر کردند. هیچ یک از مأموران لباس فرم نداشتند و هیچ اظهارنامه یا حکم دستگیری را ارائه نکردند. آنها خانم ژو را دستگیر و کلید خانه‌اش را ضبط کردند. هنگامی که هیچ کسی در آن حوالی نبود، خانه‌اش را غارت کردند. طبق قانون به او لیستی از موارد مصادره شده داده نشد.

خانم ژو بعداً متوجه شد که ژانگ وی و فن دونگلیانگ از اداره پلیس منطقه جیانگ، همراه با شيبائو مأمور پلیس محلی، کسانی بودند که او را دستگیر کردند.

پلیس پرونده‌اش را در 28 مارس 2018 پذیرفت. درحالی‌که خانم ژو در بازداشتگاه منطقه جیادینگ به‌سر می‌برد، خانواده‌اش نامه‌ای را به دادستانی محلی فرستادند و از آنها مصرانه خواست تا از پرونده او صرف‌نظر کند.