(Minghui.org) خانوادۀ خانم وانگ سونگهوا و وکیلش اخیراً مطلع شدند که او در زندان به 9 سال حبس محکوم شده است اما هرگز به آنها درخصوص حضورش در دادگاه اطلاع داده نشده و کپی حکمش نیز به آنها تحویل داده نشده است.

رنج و مشقت این شهروند شهر سونگ‌یوان زمانی آغاز شد که او برای آزادی همسرش آقای لی گوئوجون تلاش کرد. آقای لی کمتر از ده روز قبل پس از اینکه برای یافتن کاری جدید به شهر چونگ‌چون نقل مکان کرد بازداشت شد.

آقای لی تازه وارد آپارتمان اجاره‌ای‌اش شده بود که در ساعت 8 شب 13 سپتامبر 2017 هفت مأمور از ادارۀ پلیس مینکانگلو در چانگچون به زور وارد شدند و او را دستگیر کردند.

یکی از مأموران آقای لی را به آشپزخانه برد و به صورتش مشت زد. فوراً از چشم راستش خون فوران کرد و روی زمین ریخت.

لکه‌های خون بر کف آشپزخانۀ آپارتمان آقای لی

آقای لی حس جهت‌یابی‌اش را از دست داد اما پلیس در ساعت 3 بعدازظهر روز بعد او را برای انجام سی‌تی اسکن به بیمارستان وابسته به دانشگاه جیلین برد. بازداشتگاه سوم شهر چانگچون وقتی متوجه شد که گزارش سی‌تی اسکن حاکی از شکستگی کاسۀ چشم راستش است از پذیرش او امتناع کرد.

پلیس بجای آزاد کردن آقای لی او را به بیمارستان زندان شینکانگ برد. آنها به پزشکان گفتند که آقای لی هنگامی که سعی داشته از دست پلیس فرار کند آسیب دیده است.

خانم وانگ که هنوز در شهر سونگ‌یوان زندگی می‌کند، از بازداشت او بی‌اطلاع بود. او که هیچ خبری از همسرش نداشت همه جا را به دنبال او گشت و نهایتاً او را در بیمارستان زندان یافت.

به خانم وانگ اجازه ندادند همسرش را ملاقات کند. وکیل همسرش که توانسته بود او را ملاقات کند به خانم وانگ گفت که او مصدوم شده است.

خواهر آقای لی و خانم وانگ در روز 12 اکتبر برای درخواست آزادی او به چانگ‌چون سفر کردند اما آنها را برای دو روز در ادارۀ پلیس مینکانگلو بازداشت کردند. خواهر آقای لی آزاد شد اما خانم وانگ برای 15 روز دیگر در بازداشتگاه ویزیگو حبس و تلفن‌ همراه هردو توقیف شد.

در روز 28 اکتبر که قرار بود خانم وانگ آزاد شود، او مجدداً در بیرون بازداشتگاه بازداشت شد. مأمورانی از چانگچون و همچنین زادگاهش در سونگ‌یوان در بین مأمورانی بودند که او را بازداشت کردند. خانم لان یاچین، تمرین‌کنندۀ فالون گونگ در سونگ‌یوآن، که اقوام خانم وانگ را برای بردن او همراهی می‌کرد نیز توسط پلیس دستگیر شد.

مأموران برای غارت خانۀ خانم لان به آنجا رفتند و پسرش، آقای یانگ دیبو، را بازداشت کردند. این مادر و پسر هر دو برای بازجویی به شهر چانگچون برده شدند. مرد جوان آن شب آزاد شد اما مادرش ده روز دیگر در حبس بود.

پلیس سونگ‌یوان خانۀ خانم وانگ را نیز غارت کرد. در اواخر دسامبر حکم رسمی بازداشتش به او داده شد. در این مدت پروندۀ شوهرش به دادستانی منطقۀ نانگوان منتقل شد و به‌خاطر باورش کیفرخواستی علیه او صادر می‌شود.

وکیل خانم وانگ در 9 فوریۀ 2018 به بازداشتگاه شهر سونگ‌یوان رفت، اما به او اجازۀ ملاقات با موکلش را ندادند. به او گفته شد که باید یک سری مدارک را از دادگستری سونگ‌یوان بگیرد. او به آنجا رفت اما به او گفتند که افرادی که اعضای حزب کمونیست چین نیستند اجازه ندارند موکلینشان را ملاقات کنند. از آن زمان او هیچ خبری از ادارۀ پلیس، دادستانی یا دادگاه دریافت نکرده است.

وکیل و خانوادۀ خانم وانگ اخیراً مطلع شدند که او به 9 سال حبس محکوم شده و در 4 ژوئن 2018 به زندان زنان لانجیا منتقل شده است.

گزارش مرتبط:پس از ضربۀ مشت مأمور پلیس به صورت مرد ساکن جیلین، او دچار شکستگی کاسۀ چشم شده و همسرش به‌خاطر تلاش برای آزادی او بازداشت شد