(Minghui.org) استاد در سخنرانی‌شان در کنفرانس تبادل تجربۀ تزکیۀ فالون دافای واشنگتن دی‌سی 2018، به موضوع کارمای بیماری اشاره کردند. مایلیم به تمرین‌کنندگانی که احتمالاً به این مسئله توجه نکرده‌اند، مطالب زیر را یادآوری کنیم. قلب شما بسیار ارزشمند است؛ شما در روشنگری حقیقت در مکان‌های عمومی مانند مکان‌های گردشگری و در مقابل سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های چین، استقامت به خرج داده‌اید. شما این کار را داوطلبانه انجام داده‌اید و این کار را نسبت به شغل‌تان و رسیدگی به خانواده‌تان با بالاترین اولویت انجام داده‌اید، بدون اینکه انتظار جبرانی داشته باشید. با این حال باید تأثیر واقعی نجات مردم را درنظر بگیریم و منطقی بودن، بردباری و ازخودگذشتگی مریدان دافا را منعکس کنیم. درباره آن بیندیشید، اگر قرار بود درحال تحمل کارمای بیماری باشیم و شاید حتی نیاز به عصا یا ویلچر داشتیم، آنگاه تصویر و وضعیت ما نمی‌توانست به دافا اعتبار ببخشد. ممکن بود حتی باعث ایجاد سردرگمی یا درک نادرست در میان مردم شود. حزب کمونیست چین پلید است و می‌توانست از این وضعیت برای ایجاد تبلیغات دروغین و آسیب رساندن به مردم سوءاستفاده کند. این مخالف تأثیری است که تلاش می‌کنیم ازطریق ارتقاء خودمان به آن برسیم تا مأموریت نجات موجودات ذی‌شعور را به‌انجام برسانیم. احتمالاً برای شما بهتر است که به‌طور موقت در معرض توجهات نباشید و کارهای دیگری را انجام دهید، زمان بیشتری را صرف مطالعه فا کنید و به درون نگاه کنید تا خودتان را تزکیه کنید. هنگامی که این رنج و محنت را بگذرانید، می‌توانید یک بار دیگر به مکان‌های عمومی بروید تا مانند مریدان دافا با وضعیت سلامتی عادی، مردم را نجات دهید.

هیئت تحریریه مینگهویی

30 ژوئن 2018