(Minghui.org) بعداز ظهر روز 10 مه 2018 به همراه هم‌تمرین‌کننده‌ای بیرون رفتیم تا درباره حقایق فالون دافا با مردم صحبت کنیم. وقتی به درِ ورودی مجتمع مسکونی‌مان رسیدیم، دو مدیر کمیته خیابان و یک خانم کارمند نگهداری املاک را دیدیم که چیزی به دیوار نصب می‌کنند. به سمت آنها رفتیم و دیدیم که پوسترهایی حاوی مطالب منفی درباره دافا بودند. آنها برای جلب توجه از تصاویر کارتونی استفاده کرده بودند و چنین عنوانی داشت: «اگر با چنین و چنان مذهبی مواجه شدید چه کار کنید.»

به تمرین‌کننده‌ای که همراهم بود گفتم: «بیا به خانه برویم و افکار درست بفرستیم تا باد شدیدی پوسترها را از جایش بکند.» فکر کردم احتمالاً عصر آنها را پاره می‌کنم اما نگران بودم که توسط دوربین‌های امنیتی دیده شوم. راه دیگری که به فکرم رسید این بود که به تمرین‌کنندگان دیگر متکی باشم به این امید که آنها این کار را انجام دهند. اما بعداً متوجه شدم که این موضوع روی مجتمع محل سکونتم تأثیر می‌گذاشت پس من مسئول بودم.

به‌طور مرتب افکار درست بیشتری فرستادم که خیلی کمکم کرد. پوسترها پنجشنبه بعداز ظهر نصب شد و من سراسر روز جمعه را افکار درست فرستادم. ساعت 6 صبح روز شنبه برای مدیریت مجتمع نیز افکار درست فرستادم.

آن روز باد بسیار شدیدی وزید. طولی نکشید که دو عدد از پوسترها از وسط پاره شد. شدت افکار درست را بیشتر کردم. هرچه بیشتر افکار درست می‌فرستادم، وزش باد شدیدتر می‌شد. وقتی دوباره نگاه کردم، باد تقریباً پوسترها را خراب کرده بود.

آن روز عصر در مسیر مطالعه گروهی فا مدیر مجتمع را دیدم که در اطراف درختی قدم می‌زد. با او احوال‌پرسی کردم و گفتم: «می‌خواهید این مجتمع کامیاب باشد؟» پاسخ داد: «البته.» سپس پرسیدم: «اگر مجتمع کامیاب باشد من نیز باید در آن سهیم باشم، مگرنه؟» تصدیق کرد: «درست است.»

او درحال بردن ماهی برای کافه‌تریا بود. گفتم: «اگر می‌خواهید این مجتمع کامیاب باشد باید آن پوسترهای بد را بردارید.» پرسید: «چرا؟»

«اگر نگاه کنید می‌بینید که این پوسترها مضر است. اجازه نصب آنها برای شما هم خوب نیست.»

وقتی به درِ ورودی رسید پرسید: «چه کسی اینها را نصب کرده است؟» درحالی‌که پوسترها را پاره می‌کرد به افراد داخل نگهبانی گفت: «من این پوسترها را کندم.» و آنها را در سطل زباله انداخت.

کمی بعد فرصتی یافتم تا حقایق را برای خانمی که به نصب پوسترها کمک کرده بود شرح دهم. او هم با حرف‌های من موافقت کرد.