(Minghui.org) تاجر سابق در شهر هوایانگ، استان هنان بعد از آزار و اذیت در زندان، به‌خاطر  اعتقادش به فالون گونگ، دچار سرطان گلو می‌شود. او ظرف کمتر از یک سال پس از آزادی به قید ضمانت پزشکی درگذشت. او ۵۷ ساله بود.

فالون گونگ، که به فالون دافا نیز معروف است، روشی معنوی و مدیتیشن است که از سال ۱۹۹۹، به دست رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

آقای ژنگ شیان‌جین، به‌خاطر خودداری از انکار ایمانش، در طی ۲۰ سال گذشته بارها دستگیر شد و نزدیک به ۱۳ سال را در پشت میله‌های زندان سپری کرد که شامل یک دوره در اردوگاه کار سخت و دو دوره در زندان می‌شود.

آقای ژنگ و همسرش خانم وانگ هائومی آخرین بار در ژوئیه سال ۲۰۱۶ دستگیر و هر دو به پنج سال زندان محکوم شدند.

دستور داده شد که آقای ژنگ در زندان شینمی دوره محکومیتش را سپری کنند، که در آنجا وضعیت سلامتی‌اش به‌سرعت رو به وخامت گذاشت و در نتیجه نمی‌توانست چیزی بخورد. از طریق لوله تغذیه غذای مایع دریافت می‌کرد. پس از انجام عمل تراکئوتومی (باز کردن نای با جراحی) در بیمارستان زندان به سرطان گلو مبتلا شد. او تا پایان سال ۲۰۱۸ به قید ضمانت پزشکی آزاد شد.

ازآنجاکه در طی هجوم‌های متعدد پلیس برای آزار و اذیت، بیشتر پس‌اندازها و دارایی‌های شخصی‌اش توقیف شدند، بضاعت مالی برای پرداخت هزینه‌های پزشکی را نداشت و سعی کرد تنها در خانه از خودش مراقبت کند.

همسرش نیز همچنان در زندان زنان شین‌شیانگ درحال سپری کردن دوره محکومیتش است و وقتی همسرش در ۱۱اوت۲۰۱۹ درگذشت، نتوانست در کنارش باشد.

گزارش‌های مرتبط:

زوجی به‌دلیل تمرین فالون دافا محبوس شدند، شوهر بعد از اینکه در زندان تحت عمل تراکئوتومی قرار گرفت، به قید ضمانت پزشکی آزاد شد
آزار و اذیت خانواده آقای ژنگ شیانجین در هوایانگ، استان هنان