(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ایالات متحده، کانادا، انگلستان و استرالیا اخیراً لیست مشابهی از مجرمینی را که در آزار و شکنجه فالون گونگ در چین مشارکت داشته‌اند، به دولت‌های مربوطه ارسال کرده‌اند. این تمرین‌کنندگان خواستار عدم صدور ویزای این ناقضان حقوق بشر و توقیف دارایی‌های آنها شدند.

درحالی که پیش از این، تمرین‌کنندگان در کشورهای مختلف فهرست‌های مشابهی را به دولت‌های خود ارائه کرده بودند، آخرین  فهرست ارسالی به این دلیل که یک لیست کاملاً جدید بود که به‌طور هم زمان به چهار کشور مختلف ارائه شد بی‌سابقه است.

در ادامه، تمرین‌کنندگان فالون گونگ با دولت‌های غربی بیشتری همکاری خواهند کرد. هر بار که فهرست جدیدی از شکنجه‌گران گردآوری می‌شود، به‌طور هم‌زمان به چندین دولت ارسال می‌شود تا بدین ترتیب برای این شکنجه‌گران سخت‌تر شود که پناهگاه امنی برای خود و اعضای خانواده و همچنین پول‌شان پیدا کنند.

بسیاری از ملل غربی درک مشترکی دارند که باید از حقوق اساسی بشر از جمله حق آزادی عقیده محافظت شود. قوانینی برای جلوگیری از ناقضان حقوق بشر دراستفاده از این کشورها به‌عنوان پناهگاهی امن وضع شده است.

یک مقام رسمی از وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در اوایل سال جاری گفت که 28 کشور دیگر نیز قوانینی مشابه قانون «جهانی مگنیتسکیِ» ایالات متحده را وضع کرده‌اند یا در نظر دارند چنین قوانینی را وضع کنند که می‌تواند برای رد درخواست ویزای ناقضان حقوق بشر و محدود کردن دارایی‌های‌شان در ایالات متحده استفاده شود.

دسامبر گذشته، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در کانادا لیستی از عاملان درگیر در آزار و شکنجه فالون گونگ را بر اساس قانون مگنیتسکی کانادا به دولت کانادا ارسال و درخواست کردند که به عاملان جنایت ویزا داده نشود و دارایی‌های آنها در کانادا توقیف شوند. در ژوئیه2019، تمرین‌کنندگان در ایالات متحده آمریکا فهرست خود را (از جمله مجرمین از مناطق، حرفه‌ها و سطوح دولتی مختلف) به وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا ارسال کردند و خواستار لغو ویزای آنها شدند. چند هفته پیش، تمرین‌کنندگان در کانادا و استرالیا فهرستی از عاملان جنایات را به دولت‌های خود ارائه کردند تا از ورود این افراد جلوگیری شود.

یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریكا گفت: مدارك و شواهد موجود درخصوص عاملان جنایات ارائه شده توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ در ژوئیه2019 معتبر و به‌خوبی نظم و ترتیب داده شده است و بهترین در بین چنین فهرست‌هایی است كه توسط گروه‌های مذهبی تحت آزار و شکنجه ارائه شده است و آنها از فهرست‌های بیشتری برای ارسال استقبال می‌كنند. وی همچنین اظهار داشت كه در سال‌های اخیرتعداد زیادی از افراد چینی به دلیل مشارکت در سرکوب فالون گونگ ویزای‌شان لغو شده است.

دولت‌های ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا با دریافت آخرین فهرست تأیید کردند که اقدامات مناسب انجام خواهد شد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ به گردآوری فهرست عاملان جنایت و ارسال همزمان آنها به چندین دولت ادامه خواهند داد تا این عاملان جنایت و اعضای خانواده‌شان پاسخگو باشند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ علاوه بر درخواست رد ویزا و مسدود کردن دارایی عاملان جنایات، گزارش چنین مجرمانی را که از قبل در خارج از کشور (مانند ایالات متحده آمریکا) سکونت دارند، به اداره مهاجرت و اجرای گمرک ایالات متحده (ICE) / یا همتایان آنها در سایر کشورها ارائه خواهند داد و خواستاراخراج آنها خواهند شد.

ما از کسانی که درگیر آزار و شکنجه فالون گونگ در چین هستند، مصرانه می‌خواهیم که آسیب رساندن به تمرین‌کنندگان فالون گونگ را فوراً متوقف کنند. ما همچنین آنها را ترغیب می‌كنیم كه نقض حقوق بشر مرتكب شده توسط دیگران را كه حاضر به پایان دادن به مشاركت در آزار و شکنجه فالون گونگ نیستند، ثبت و گزارش كنند.

پیوست:

لیست اخیر ارسال شده به دولت‌های ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگستان و استرالیا شامل فهرستی از اسامی عاملان جنایت از مناطق، حرفه‌ها و سطوح دولتی مختلف است که همگی در آزار و شکنجه فالون گونگ شرکت کرده‌اند.

در زیر فهرستی جزئی از عاملان اصلی جنایات آمده است.

1. جیانگ زمین (泽民)

دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (از ژوئیه1989 تا نوامبر2002) رئیس کمیسیون نظامی (از 1989 تا 2004) رئیس جمهور خلق چین (از 1993 تا 2003)

جیانگ زمین به‌عنوان طراح آزار و شکنجه فالون گونگ، شخصاً دستور شروع آزار و شکنجه و جنایات علیه میلیون‌ها تمرین‌کننده فالون گونگ در چین را در سال 1999 صادر و این آزار و شکنجه را برنامه‌ریزی و رهبری کرد. او با سوءاستفاده از کارکنان و منابع حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) – نه افراد دولت- این سرکوب را شروع کرد. او این سرکوب را نه به‌صورت برنامه‌ای که در محدودۀ قانون یا روال جزایی، بلکه به‌صورت یک کارزار سیاسی فراقانونی شروع کرد و این سرکوب منجر به شکنجه، مرگ و برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ شد.

آزار و شکنجه فالون گونگ تصمیم شخصی رهبر پیشین چین، جیانگ زمین بود. جیانگ زمین تصمیم خود را برای ایجاد یک سازمان فراقانونی حزب کمونیست، به‌نام  «اداره 610»، به‌منظور اداره و اجرای سیاست آزار و شکنجه خود، به سیاستمداران اصلی حزب کمونیست دیکته کرد. «اداره 610» به دستور مستقیم جیانگ تأسیس شد. اداره «610» در واقع یک سیستم تحت فرماندهی جیانگ و سیستم عامل شخصی وی برای هدایت و نظارت بر کمپین آزار و شکنجه است.

2. لوئو گان (罗干)

لوئو گان مسئول و همدست در، قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر موارد نقض شرم‌آور حقوق بشر علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ است. جنایات او در جامعه بین‌المللی شناخته شده و سِمت‌های او هنگام ارتکاب این جنایات به شرح زیر است:

معاون دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی
دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی
معاون «گروه رهبری و رسیدگی به مسئله فالون گونگ» از کمیته مرکزی حزب کمونیست چین
رئیس «گروه رهبری و رسیدگی به مسئله فالون گونگ» از کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

3. لیو جینگ ()

لیو جینگ مسئول و همدست در، قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر موارد نقض شرم‌آور حقوق بشر علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ است. جنایات او در جامعه بین‌المللی شناخته شده و سِمت‌های او هنگام ارتکاب این جنایات به شرح زیر است:

معاون اداره مرکزی 610 از ژوئن1999 تا اوت2001؛
مدیر اداره مرکزی 610 از سپتامبر2001 تا اکتبر2009.

4. ژو یونگ کانگ (周永康)

ژو یونگ کانگ به‌عنوان وزیر امنیت عمومی، مسئولیت آزار و شکنجه‌های انجام شده توسط وزارت امنیت عمومی را به عهده دارد. وی همچنین مسئول جنایاتی است که توسط کل سیستم حقوقی چین انجام شده است زیرا این سیستم توسط ح.ک.چ از طریق کمیته امور سیاسی و حقوقی کنترل می‌شود. گروه پیشرو برای رسیدگی به مسئله فالون گونگ و اداره 610 دستگاه‌های اجرایی برای هماهنگی آزار و شکنجه فالون گونگ هستند.

ژو یونگ کانگ از 28اکتبر2007 تا زمان بازنشستگی در سال 2012، مسئول کامل تمام آزار و شکنجه‌هایی است که توسط سیستم حقوقی چین انجام شده است، چراکه او دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی و رئیس گروه پیشرو فوق‌الذکر از کمیته مرکزی ح.ک.چ بود. کمیته امور سیاسی و حقوقی مرکزی، وظیفه کنترل وزارت امنیت عمومی، دادگاه عالی خلق، دادستانی عالی خلق، وزارت دادگستری و وزارت امنیت كشور را به عهده دارد. گروه پیشرو نقشی اساسی در سیستم زنجیره‌ای دستورات دارد که بخصوص برای آزار و شکنجه فالون گونگ تأسیس شده است.

5. لی لانچینگ (岚清)

لی، لانچینگ مسئول برنامه‌ریزی، سنجش، توطئه‌چینی، تحریک، آغاز، دستور، سازماندهی، هدایت، صدور مجوز، سرپرستی، نظارت و کنترل برداشت اجباری اعضای بدن افراد زنده، کشتار غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های گسترده خودسرانه، سرقت، شکنجه و سایر موارد نقض شرم‌آور حقوق بشراست که علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ از سال 1999 تا 2002 انجام شده است. سِمت‌های او هنگام ارتکاب به این جنایات به شرح زیر است: رئیس «گروه اصلی رهبری و اداره گروه پیشرو در رابطه با مسئله فالون گونگ» (که در این گزارش به‌عنوان «گروه پیشرو» به آن اشاره می‌شود) از کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و عضو کمیته دائمی دفتر مرکزی سیاستمداران اصلی ح.ک.چ.

6. بو شیلای (薄熙来)

بو شیلای به‌عنوان مقام عالی‌رتبه در شهر دالیان، استان لیائونینگ و سرانجام شهر چونگچینگ و یكی از فعالان در جرایم مربوط به اداره سیاست‌های نابودی فالون گونگ در مناطق خود بود.

در طول رهبری وی، استان لیائونینگ و شهر چونگچینگ از بدترین شکل از آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ خبر دادند. تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ زندانی و شکنجه شدند. بسیاری از آنها در اسارت دچار معلولیت دائم یا کشته و شکنجه شدند. تعداد بسیاری دیگر به‌طورغیرقانونی دستگیر و به‌زور به مراکز تبدیل اجباری منتقل شدند که در آنجا تحت شستشوی مغزی قرار گرفتند.

طبق اطلاعات موجود، در زمان تصدی بو شیلای به عنوان شهردار دالیان، 15 نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ تا حد مرگ شکنجه شدند. در دوره تصدی بو شیلای به‌عنوان فرماندار استان لیائونینگ، گزارش شده است که 103 نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ زیر شکنجه کشته شدند- رقمی که در رتبه چهارم کشور قرار گرفت. در سال 2007، هنگامی که بو شیلای به چونگچینگ نقل مکان کرد، در حدود 20 مورد گزارش شده است که تمرین‌کنندگان فالون گونگ تاحد مرگ شکنجه شده‌اند.

تحت دستورات و سیاست‌های بو شیلای، اردوگاه‌های کار اجباری و زندان‌هایی مانند اردوگاه کار اجباری ماسانجیا، زندان دابی، اردوگاه کار اجباری ژانگشی، اردوگاه کار اجباری لونگشان، اردوگاه کار اجباری دالیان، تمرین‌کنندگان فالون گونگ را در معرض برخی از دردناک‌ترین و پیشرفته‌ترین روش‌های شکنجه قرار دادند، که پس از آن توسط سایر حوزه‌های قضایی الگوبرداری شد.

کشتار در مقیاس وسیع تمرین‌کنندگان فالون گونگ با استفاده از روش برداشت اجباری اعضای بدن احتمالاً در استان لیائونینگ تحت رهبری بو شیلای آغاز شده است. نخستین مورد گزارش‌شده از برداشت اجباری اعضای بدن و فروش صنعتی جسد انسانی در شهر دالیان در استان لیائونینگ زمانی که بو شیلای شهردار بود اتفاق افتاد. نشانه‌های برداشت اجباری اعضای بدن غالباً در استان لیائونینگ یافت شده است.

7. وو گوانژنگ (吴官正)

وو گوانژنگ دبیر کمیته حزب استانی در استان شاندونگ، بالاترین انتصاب سیاسی در سطح استان از سال 1997 تا 2002 بود. هنگامی که کمپین ریشه‌کن کردن علیه فالون گونگ در سال 1999 آغاز شد، وو گوانژنگ آن استان را در یک کارزار بزرگ و گسترده شکنجه، حبس، قتل غیرقانونی و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ رهبری کرد.

در دوران تصدی وو، تمرین‌کنندگان فالون گونگ شکنجه‌های وحشتناکی را متحمل شدند و به‌شیوه‌های وحشتناکی کشته شدند. همانطور که مینگهویی بیان کرده است: «بین سال‌های 1997 تا 2002 هنگامی که وو گوانژنگ دبیرکل کمیته حزب استانی در استان شاندونگ بود، استان شاندونگ به یکی از استان‌هایی تبدیل شد که تمرین‌کنندگان فالون گونگ بیشتر تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند.» تا دسامبر2013، مینگهویی 96 مورد آزار و اذیت و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ در استان شاندونگ را به‌ثبت رسانده است. بسیاری از این کشتار غیرقانونی تحت دستور یا نظارت وو گوانژنگ اتفاق افتاده است، که باید برای آن مسئول شناخته شود.

8. لی دونگ‌شنگ (东生)

کمپین ریشه‌کن کردن فالون گونگ توسط رژیم کمونیستی چین در دو جنبه گستردۀ کشتار جسمی و شکنجه و نیز انحراف افکار عمومی انجام می شود. کشتار جسمی و شکنجه توسط مؤسسات استانی که ابتدا تحت رهبری لیو جینگ معاون سابق دفتر مرکزی 610 بود، انجام می‌شد. انحراف افکار عمومی در رابطه با فالون گونگ توسط سازمان‌های رسانه‌ای، ادارات و سازمان‌های تبلیغاتی به رهبری لی دونگ‌شنگ انجام می‌شد که معاون دیگر دفتر مرکزی 610 بود. جنایات و تخلفات که لی دونگ‌شنگ علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ انجام داده است، در مقامش به‌عنوان رئیس تبلیغات از سال 1999 تا 2009، موضوع اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد.

در سال 2009، لی دونگ شنگ به سِمت مدیر دفتر مرکزی 610 و معاون وزیر امنیت عمومی چین ارتقاء یافت و کنترل كل دستگاه آزار و شکنجه شامل تبلیغات و امنیت عمومی را بدست آورد. لی دونگ شنگ در منصب‌های جدید خود برای بازرسی و تشدید کار امنیتی، از شهرهای مختلف بازدید کرد، که یک بررسی غیرمستقیم به‌منظور آزار و شکنجه فالون گونگ است. پس از بازدیدهایش، شکنجه، حبس و تبدیل اجباری تمرین‌کنندگان فالون گونگ در این شهرها تشدید شد.

فعالیت سیاسی لی دونگ‌شنگ در سال 2013 پایان یافت چراکه او به دلیل «نقض شدید نظم و قانون حزب» توسط حزب تحت بازجویی قرار گرفت. اما لی دونگ‌شنگ هرگز به‌خاطر نقشش در آزار و شکنجه فالون گونگ تحت بازجویی قرار نگرفت و مجازات یا مسئول شناخته نشد.

9. چیانگ وی ()

چیانگ، یکی از مقامات ارشد حزب کمونیست چین (ح.ک.چ)، که موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله دستور، هدایت و صدور مجوز قتل‌های غیرقانونی و شکنجه در پکن، استان چینگ‌های و استان جیانگشی توسط او انجام شد. اعمال خشونت‌آمیز توسط پلیس، مأموران زندان و سایر کارکنان علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ به دستور یا تحریک او انجام شد.

10. وانگ لیجون (王立)

وانگ لیجون، به‌عنوان یوزف منگله چین است. (یوزف منگله: پزشک جنایتکار اردوگاه آشویتس، که روی زندانیان آزمایشات غیرانسانی پزشکی انجام می‌داد) در مقام مسئولیتی دوگانه خود به‌عنوان رئیس پلیس و محقق پزشکی، آزار و شکنجه فالون گونگ را رهبری کرد و شخصاً آزمایشات پزشکی مهلکی را بر روی بازداشت‌شدگان انجام داد.

شواهد نشان می‌دهد که آزمایش‌هایش، تحت حمایت پیشرفت پزشکی انجام شده است که مستلزم شکنجه و قتل غیرقانونی هزاران قربانی است که احتمالاً شامل تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند.

11. ژانگ چائویینگ (张超英)

از مه2003 تا آوریل2013 (احتمالاً بعداً): مدیر دفتر کار اجباری استان لیائونینگ (بعداً به اداره امور دارویی استان لیائونینگ تغییر نام داد)

از ژوئیه1999 (احتمالاً زودتر) تا آوریل2003، مدیر اردوگاه کار اجباری ماسانجیا، دبیر حزب

ژانگ چائویینگ مدیر اردوگاه کار اجباری ماسانجیا بود. او مسئول کلیه فعالیت‌های شکنجه و کشتارهایی است که در ماسانجیا رخ داد، از جمله دومین بخش زنان ماسانجیا که بعداً با بخش اول زنان درآمیخته شد تا به اردوگاه کار اجباری زنان ماسنجیا تبدیل شود. در سال 2003، ژانگ چائویینگ به مدیر دفتر کار اجباری استانی در استان لیائونینگ ارتقاء یافت. او مسئولیت همه اردوگاه‌های کار در استان لیائونینگ را بر عهده گرفت.

12. جیا چونوانگ (贾春旺)

از 1998 تا 2002 وزیر وزارت امنیت عمومی شماره 1
از 2003 تا 2008 دادستان کل دبیرخانه دادستانی عالی خلق

جیا چونوانگ وزیر سابق امنیت عمومی بود، اداره دولتی که ریاست اداره امنیت عمومی، پلیس و اردوگاه‌های کار را بر عهده دارد. دوره تصدی او به‌عنوان وزیر امنیت عمومی از سال 1998 تا 2002 همزمان با آغاز کمپین ریشه‌کن کردن فالون گونگ است. جیا چونوانگ به‌عنوان رئیس امنیت عمومی، یک حامی فعال و یک شریک پر اشتیاق در جنایت آزار و شکنجه فالون گونگ بود. در زنجیره دستورات ضد فالون گونگ، جیا چونوانگ مستقیماً از دفتر مرکزی کمیته امور سیاسی و حقوقی و اداره 610 دستور می‌گرفت و به شبکه پلیس و پرسنل امنیتی در سراسر کشور دستور می‌داد که این دستورات را انجام دهند. تحت تصدی او، تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ توسط پلیس و پرسنل امنیتی در ادارات پلیس، بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری در سراسر کشور به‌طورغیرقانونی بازداشت، زندانی، شکنجه و کشته شدند.

13. لی وِنژانگ (文章)

از ژوئیه2006 تا ژانویه2008: مدیر و دبیر حزب وزارت دادگستری منطقه خودمختار نینگشیا هوئی، اولین کمیسر سیاسی دفتر زندان نینگشیا.
از ژوئن2015 تا ژوئن2016: کمیته دائمی حزب از منطقه خودمختار نینگشیا هوئی، دبیر کمیسیون امور سیاسی و حقوقی نینگشیا، رئیس انجمن حقوقی نینگشیا.
از ژوئن2016 تا ژانویه2019: کمیته دائمی کمیته حزب استانی لیائونینگ، دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی
از ژانویه2019 تاکنون: مدیر بخش سیاسی وزارت امنیت دولتی

کمیسیون مرکزی امور سیاسی و حقوقی حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) مدت‌هاست که متجاوز اصلی در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ بوده است. لی به‌عنوان دبیر حزب وزارت دادگستری استان‌های نینگشیا و لیائونینگ، مسئول آزار و شکنجه، کشتار و ازکار انداختن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در این مناطق است.

14. فانگ گونگ ()

معاون دادستان شعبه اول دادستانی پکن
رئیس دادستانی شعبه اول پکن
معاون دادستان در دادستانی خلق پکن

هنگامی که جیانگ زمین در ژوئیه1999 آزار و شکنجه فالون گونگ را شروع کرد، دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق دستورات جیانگ را به‌طور تنگاتنگ پیروی کردند. آنها تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به‌طور غیرقانونی دستگیر و زندانی کردند و برای حمایت کامل از آزار و شکنجه قانون جدیدی ایجاد کردند. در 20 سال گذشته، بسیاری از تمرین‌کنندگان بی‌گناه فالون گونگ به‌طور غیرقانونی تحت شستشوی مغزی قرار گرفتند، محکوم به حبس شدند و حتی تا سرحد مرگ تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند.

15. لیو رونگشن (刘荣)

عضو کمیته دادستانی در دادستانی خلق چانگچون در استان جیلین، معاون وزیر دادرسی کیفری، دادستان ارشد

در 5مارس2002، تمرین‌کنندگان فالون گونگ از چانگچون، استان جیلین، در تلاش برای روشنگری حقیقت وضعیت‌شان، فیلم‌های «فالون دافا در سراسر جهان» و «حقیقت در پشت خودسوزی تیان‌آن‌من» را از طریق شبکه تلویزیون کابلی در شهرهای چانگچون و سونگ‌یوانپخش کردند.این رویداد نخستین واقعه گسترده عبور از سد رسانه‌های رسمی دولتی توسط افراد غیرنظامی بود که از زمان به‌قدرت رسیدن حزب کمونیست چین روی داده است. تا آن لحظه، مردم سرزمین اصلی چین، که سال‌ها تحت کنترل کمونیستی زندگی می‌کردند، فقط آنچه را که منطبق با نظرات ح.ک.چ بود، مشاهده کرده بودند.

براساس گزارش‌ها، تنها طی چند روز بعد از پخش این فیلم‌ها، تقریباً 5000 تمرین‌کننده فالون گونگ در چانگچون دستگیر شدند. دادستانی خلق شهرداری علیه 15 تمرین‌کننده فالون گونگ، از جمله لیو چنگجون و لیانگ ژنشینگ، دادخواست عمومی ارائه داد. هر یک از این تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌طور غیرقانونی دستگیر و در تاریخ 6سپتامبر2002 به دادگاه میانی خلق چانگچون فرستاده شدند.در 18سپتامبر، دادگاه میانی خلق چانگچون به‌طور غیرقانونی جلسه دادگاه را افتتاح کرد. لیو رونگشن از دادستانی خلق شهرداری چانگچون، دادستان عمومی این پرونده بود. تمرین‌کنندگان به «تخریب یک مرکز رادیویی و تلویزیونی و سازماندهی و استفاده از سازمان‌های فرقه‌ای برای تضعیف اجرای قانون» متهم شدند. در 20سپتامبر2002، تعداد 15 نفر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌طور غیرقانونی به مجازات شدید محکوم شدند.

(ادامه دارد)