(Minghui.org) در ژوئن2019 در یک مجتمع مسکونی در شهری در شمال شرقی چین، خانوارهایی که خانه را اجاره کرده بودند نیاز به ثبت‌نام داشتند. این موردی از آزار و اذیت از طرف اعضای کارکنان این مجتمع بود. برخی از تمرین‌کنندگان دافا اصرار داشتند که درِ خانه‌شان را برای آنها باز نکنند. سایرین نمی‌توانستند تحمل کنند که اعضای این مجتمع دائماً در خانه‌شان را بکوبند و درنتیجه بعداً در را باز کردند و تحت نام یک عضو غیرتمرین‌کننده در خانواده ثبت‌نام کردند. یک تمرین‌کننده مطلبی را به‌خاطر آورد که استاد بیان کردند:

استاد بیان کردند:

«...آن‌ها از توانایی‌های فوق‌طبیعی استفاده می‌کنند تا درِ غارهای‌شان را مهر و موم کنند و این دلیل آن است که چرا نمی‌توانید نشانه‌ای مبنی بر وجود آن‌ها ببینید.» (سخنرانی پنجم، جوآن فالون)

این تمرین‌کننده فکر می‌کرد از آنجا که آن تزکیه‌کنندگان در گذشته در یک غار تزکیه می‌کردند، می‌توانستند با استفاده از قدرت‌های فوق‌طبیعی درِ غارهای‌شان را مهر و موم کنند، چرا من نمی‌توانم به‌عنوان یک تمرین‌کننده دافا درِ خانه‌ام را با قدرت‌های فوق‌طبیعی مهر و موم کنم؟ آنگاه او افکار درست فرستاد: «من یکی از مریدان استاد لی هنگجی هستم. من به نظم و ترتیب‌های دیگر اجازه مداخله نمی‌دهم. من تمام نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را نفی خواهم کرد و این مسیر را که استاد لی (بنیانگذار فالون دافا) نظم و ترتیب داده‌اند انتخاب می‌کنم. اکنون از قدرت‌های فوق‌طبیعی‌ام برای مهر و موم کردن درِ خانه‌ام استفاده می‌کنم. اهریمن نمی‌تواند مداخله کند!»

پس از چند روز، هنگامی‌که این تمرین‌کننده درِ خانه‌اش را باز کرد تا چیزهایی را به داخل خانه بیاورد، شخصی از طرف مجتمع با یک دفتر یادداشت در دستش آمد. او به شماره خانه در بالای در نگاه کرد، آن را خواند، آنگاه به در همسایه اشاره کرد و از این تمرین‌کننده پرسید که آیا کسی در آنجا زندگی می‌کند. پس از اینکه تمرین‌کننده گفت: «نمی‌دانم» او در همسایه را زد، حتی بدون اینکه اصلاً اطلاعاتی از تمرین‌کننده بگیرد، گویی محل زندگی تمرین‌کننده را نادیده گرفته بود. به‌نظر می‌رسید که درِ خانه تمرین‌کننده با افکار درستش واقعاً مهر و موم شده بود.