(Minghui.org) با فرارسیدن سال نوی چینی 2019 وب‌سایت مینگهویی هزاران پیام تبریک را ازسوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در چین دریافت کرده که سال نو را به بنیانگذار این تمرین، استاد لی هنگجی، تبریک می‌گویند.

بسیاری از این تبریکات از سوی تمرین‌کنندگانی ارسال شده‌اند که به‌خاطر ایمان خود زندانی هستند. آنها با وجود تداوم این آزار و شکنجه 20ساله، در ایمان خود ثابت‌قدم هستند و هر روز پس از روز دیگر در آن تاریکی ایستادگی می‌کنند.

تبریکاتِ تمرین‌کنندگانی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند، از مکان‌های زیر ارسال شده‌اند:

استان سیچوان
شانگهای
مغولستان داخلی
استان گوییژو
استان جیانگسو
استان گوانگ‌دونگ
استان گانسو
استان یوننان
استان شاندونگ
استان شآنشی