(Minghui.org) فالون دافا میلیونها نفر را با اصول بنیادین حقیقت، نیکخواهی و بردباری جذب کرده است. بسیاری از تمرین‌کنندگان در چین جلسات مطالعه گروهی فا تشکیل دادند تا آموزه‌های فالون دافا با هم مطالعه کنند و تجربه‌های تزکیه‌شان را به اشتراک بگذارند.

در بیست سال گذشته این افراد داوطلب شرکت‌کننده در مطالعه گروهی فا، نقش مهمی را در کمک به تمرین‌کنندگان برای پشت‌سر گذاشتن آزار و شکنجه فالون دافا به دست رژیم کمونیست چین ایفا کرده‌اند.

درحالی‌که مردم سال نوی چینی را جشن می‌گیرند، این افراد درجلسات مطالعه گروهی فا در سراسر چین با ارسال پیام‌های تبریک صمیمانه‌شان برای استاد لی، از ایشان سپاسگزاری می‌کنند که فرصت تزکیه در فالون دافا را برای آنها فراهم کردند.

یک جلسه مطالعه گروهی فا در شهر آنیانگ، استان هنان در سال ۲۰۰۳ دایر شد و بدون هیچ مشکلی درحال هماهنگی است. بسیاری از تمرین‌کنندگان از کوران محنت‌های مختلفی گذر کردند، اما به یکدیگر کمک کردند تا بر موانع غلبه کنند.

تمرین‌کنندگان در یک جلسه مطالعه گروهی فا در شهر ویفانگ، استان شاندونگ همچنین نوشتند که مطالعه فالون دافا با هم به آنها کمک کرد تا عادت خوبی در خودشان شکل دهند و یه هنگام مواجهه با اختلاف به درون نگاه کنند. تمرین‌کنندگان در گروه اغلب به یکدیگر یادآوری می‌کنند که بهتر عمل کنند.

بعضی از جلسات مطالعه گروهی فا، عمدتاً متشکل از تمرین‌کنندگان مسن هستند. یک گروه در شهر شنیانگ، استان لیائونینگ دارای هفت تمرین‌کننده است. مسن‌ترین فرد در بین آنها ۹۱ ساله و جوان‌ترینِ آنها ۶۰ ساله است. گروه دیگر در استان هوبی، استان هوبی است که تمرین‌کنندگانی از سن ۸۳ تا ۸۹ ساله آن را تشکیل می‌دهند. کهولت سن این تمرین‌کنندگان هرگز آنها را از تزکیه فالون دافا و یا آگاهی دادن به مردم درباره آزار و اذیت متوقف نکرد.

یک جلسه مطالعه گروهی فا در پکن یک ماه پیش تشکیل شد، اما تمرین‌کنندگان پیشرفت‌های سریعی را در تزکیه‌شان گزارش کرده‌اند. یک تمرین‌کننده گفت که هر روز فقط یک سخنرانی از جوآن فالون، آموزه اصلی فالون دافا را مطالعه می‌کرده است، اما اکنون می‌تواند سه سخنرانی را در هر روز بخواند.

علاوه‌بر نمونه‌های بالا، بسیاری از افراد شرکت‌کننده در جلسات مطالعه گروهی فا از مناطق زیر نیز برای استاد لی پیام تبریک ارسال کرده‌اند.

چونگ‌چینگ
تیانجین
شهر چانگچون در استان جیلین
شهر هاربین و شهر ایچون در استان هیلونگ‌جیانگ
ناحیه چانگ‌پینگ در پکن
شهرستان هوانگمی و شهر شیجیاجوآنگ در استان هوبی
شهر چنگدو و شهر نانچونگ در استان سیچوان
شهر ویفانگ در استان شاندونگ
شهر چانگشا در استان هونان
شهر دالیان و شهر شنیانگ در استان لیائونینگ
شهر آنیانگ در استان هنان
شهر یینچوان در استان نینگشیا
شهر تانگشان در استان هبی
شهر لیان‌یوآنگ در استان جیانگسو
گوموچی در مغولستان داخلی