(Minghui.org) (ادامه از قسمت اول)

افزایش سطح آگاهی مردم در فرودگاه تائویوآن

تایوان به‌دلیل نزدیکی‌اش به چین، مقصدی محبوب برای گردشگران چینی به‌شمار می‌رود. هنگامی که آن‌ها وارد فرودگاه بین‌المللی تائویوآن می‌شوند، تمرین‌کنندگان فالون گونگ برای خوشامدگویی و کمک به آن‌ها در آنجا هستند. آن‌ها درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین(ح‌ک‌چ) نیز به آنها می‌گویند.

تمرین‌کنندگان مطالب اطلاع‌رسانی درباره فالون گونگ را بین گردشگران چینی در فرودگاه بین‌المللی تائویوآن توزیع می‌کنند.

تغییرات در نگرش پلیس فرودگاه

هنگامی که تمرین‌کننده چن روی-جیائو در فرودگاه تائویوآن ابتدا با مردم درباره آزار و شکنجه صحبت کرد، گفت که برخی از مأموران پلیس فرودگاه به تمرین‌کنندگان ناسزا می‌گفتند.

هنگامی که یکی از مأموران فرودگاه بر سر او فریاد کشید، چند مسافر توقف کردند و خیره شدند. در آن لحظه او آموزه استاد را به‌خاطر آورد:

«... وقتي مورد حمله قرار مي‌گيريد تلافي نکنيد، وقتي توهين مي‌شويد جوابش را ندهيد.» (ازسخنرانی نهم، جوآن فالون

او در پاسخ با آرامش توضیح داد که چرا تمرین‌کنندگان مطالب اطلاع‌رسانی فالون گونگ را در آنجا توزیع می‌کنند. او به مأمور درباره آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست (ح‌ک‌چ) گفت و اینکه چگونه مردم سراسر جهان می‌خواهند این خشونت متوقف شود.

پلیس در نهایت نگرشش را تغییر داد و زمانی که تمرین‌کنندگان را می‌دید با آنها احوالپرسی می‌کرد.جیانگ رن شنگ گفت که در ابتدا دفتر پلیس فرودگاه درک نمی‌کرد که چرا تمرین‌کنندگان فالون گونگ اطلاعات را درآنجا پخش می‌کنند. پس از خواندن مطالب‌، آنها میزان خشونت در چین را درک کردند و به تمرین‌کنندگان گفتند تا زمانی که مشکلی برای ورود و خروج گروه‌های گردشگری ایجاد نکنند، می‌توانند با آنها صحبت کنند و اطلاعات را ارائه دهند.

پیش از اینکه تمرین‌کنندگان توضیح دهند که چرا آنجا حضور دارند، راهنماهای تور و پرسنل امنیتی مانع آنها می‌شدند. اما پس از آنکه آنها ضرورت کارشان را توضیح دادند، اجازه یافتند که با گردشگران صحبت کنند.

تمرین‌کنندگان همچنین با کمک به سامان‌دادن و جمع‌آوری چرخ‌دستی‌ها، به گروه‌های گردشگری کمک می‌کنند و با هر یک از راهنماهای تور احوالپرسی و سفرخوشی را برایشان آرزو می‌کنند.

تمرین‌کنندگان اخیراً اجازه یافته‌اند که پوسترهای حاوی اطلاعات فالون گونگ را در داخل فرودگاه نصب کنند.

توزیع اطلاعات در تمام شبانه‌روز

مسافران معمولاً به‌محض اینکه چمدان‌هایشان را تحویل می‌گیرند سریع برای خروج و استفاده از خودروی حمل و نقل تور برای رفتن به محل اقامتشان اقدام می‌کنند. تمرین‌کننده خانم چن و سایر تمرین‌کنندگان زمانی که مردم را در انتظار اتوبوس تورشان می‌بیند، ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فالون گونگ به آنها توضیح می‌دهند که چرا میلیون‌ها چینی از ح‌ک‌چ و سازمان‌های وابسته به آن خارج شده‌اند.

گردشگران چینی بعضی اوقات در جستجوی تمرین‌کنندگان برای دریافت مطالب یا کمک برای خروج از حزب کمونیست چین هستند.

خانم چن نُه سال است که به فرودگاه می‌آید. او گفت که گاهی اوقات گردشگران زیادی بودند که او مجبور می‌شد مسیری را تا آخرین نفس به دنبال آنها بدود و در حالی که آنها در اتوبوس خود می‌نشستند، اطلاعات را ارائه می‌کرد. بسیاری از مردم مشتاقانه اطلاعات را می‌پذیرفتند.

 یک شب وقتی کم‌کم می‌خواست به خانه برود، پنج یا شش گروه از گردشگران چینی ناگهان وارد شدند، بنابراین او ماند و به توزیع مطالب ادامه داد. سرانجام در ساعت 1:30 بعد از نیمه شب به خانه بازگشت.

یک روز وقتی که هوا به‌طور خاصی سرد بود، یک مأمور فرودگاه خانم چن را دید و با تعجب گفت: «هوا خیلی سرد و دیروقت است، اما هنوز هم اینجایی!»

ابراز حمایت از سوی رانندگان و راهنماهای تورِ گردشگری

تمرین‌کنندگان همچنین با رانندگان اتوبوس احوالپرسی و برای آژانس‌های مسافرتی کسب و کار خوبی را آرزو می‌کنند. رویکرد رانندگان اتوبوس به‌تدریج از بی‌تفاوتی به پاسخ‌های گرم تغییر یافته است.

گروهی از دانشجویان چینی اخیراً منتظر بودند تا سوار اتوبوس‌شان شوند و خانم چن به سمت آنها رفت و شروع به توزیع نسخه‌هایی از هدف نهایی کمونیسم کرد.

هنگامی که دانشجویی از دریافت آن امتناع کرد، راننده اتوبوس گفت: «او چیز خوبی به تو ارائه می‌دهد. چرا آن را قبول نمی‌کنی؟ تو مؤدب نیستی! مرد جوان آن را قبول کرد و سپس سایر دانشجویان هم کتاب را گرفتند. خانم چن از راننده تشکر کرد و سفر خوبی را برای او آرزو کرد. راننده گفت: «شما سخت کار می‌کنید.»

تمرین‌کننده یانگ هسیو-یا گفت که روزی خانمی 70 ساله را دید که باعجله به دنبال توالت فرودگاه می‌گشت. خانم یانگ او را به توالت برد و به آن خانم توصیه کرد که از حزب کمونیست چین خارج شود.

او فکر کرد: «فرودگاه خیلی بزرگ است و این امکان وجود دارد که بانوی سالخورده گم شود و گروه تور به اجبار باید منتظر او بماند.» از‌این‌رو منتظرش ماند و سپس او را به جایگاه اتوبوسش برد. هنگامی که راهنمای تور محبت خانم یانگ را دید، او را تحسین کرد و گفت: «شما بهترین فردی هستید که تا به حال دیده‌ام. شما حتی او را نزد ما آوردید.»

خانم یانگ خوشحال شد زیرا این راهنمای تور قبلاً احساس خوبی به تمرین‌کنندگان فالون گونگ نداشت.

ادامه در قسمت سوم