(Minghui.org) آقای وانگ شینچون در 26 سالگی، پس از شکنجه شدن به‌خاطر امتناع از نفی باورش به فالون گونگ، پاهایش را از دست داد. فالون گونگ یک تمرین مدیتیشن معنوی است که از سال 1999 رژیم کمونیست چین آن را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

این ساکن شهر ییچون، واقع در استان هیلونگ‌جیانگ، طی 20 سال گذشته به‌علت اعتقادش، به‌طور مرتب تحت آزار و اذیت قرار می‌گرفت و دستگیر و بازداشت می‌شد که سبب شد وضعیت سلامتی‌اش روبه وخامت بگذارد.

در فوریه 2019 سمت چپ بدن آقای وانگ فلج شد. در 23 آوریل 2019 ناگهان هشیاری‌اش را از دست داد و حوالی ظهر درگذشت. او در زمان مرگ 43 سال داشت.

آقای وانگ شینچون

آقای وانگ قبل از اینکه پاهایش را براثر آزار و شکنجه از دست بدهد.

آقای وانگ در سال 1998 که 22ساله بود، تمرین فالون گونگ را شروع کرد. سه ماه بعد سرطان لوزالمعده و آسیت (آب آوردن شکم) او ناپدید شد.

پس از اینکه رژیم کمونیستی دستور آزار و شکنجه فالون گونگ را در سال 1999 صادر کرد، آقای وانگ برای دادخواهی به پکن رفت، اما دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد.

آقای وانگ در 8 ژانویه 2002 در حال توزیع مطالب فالون گونگ بود که پلیس محاصره‌اش کرد. آقای وانگ در حالی که سعی داشت فرار کند، به داخل رودخانه افتاد. هوا آنقدر سرد بود که پاهایش یخ زد. پس از دستگیری او، مأموران پاهای یخ‌زده‌اش را در آب داغ فرو بردند. سپس پاهایش بی‌حس‌ شدند و قادر نبود بایستد. پس از بازگشت به خانه، پاهایش کم‌کم پوسیده شد و تحلیل رفت. یازده ماه بعد مجبور شد هر دو پایش را قطع کند.

در 26 اکتبر 2011 در حالی که با یک تمرین‌کننده محلی فالون گونگ صحبت می‌کرد، دوباره دستگیر شد. گروهی از مأموران خانه‎اش را غارت و خانواده‎اش را تهدید کردند. پلیس پدرش، آقای وانگ فنگچی، را چنان وحشیانه ترساند که قدرت تکلم و راه رفتنش را ازدست داد. پدرش پس از مدت کوتاهی در 22 دسامبر 2011 درگذشت.

گزارش‌های مرتبط:

آقای وانگ شینچون به‎خاطر ایمانش دستگیر شد و تحت ضرب‌وشتم قرار گرفت

فرار تمرین‎کننده معلول از بازداشت (تصاویر دلخراش)

فرد معلول پس از دستگیری با دست‌بند به تخت بیمارستان بسته شد

وانگ شینچون از استان هیلونگ‌جیانگ که هر دو پایش را براثر آزار و شکنجه از دست داده است، دوباره دستگیر می‎شود (تصاویر دلخراش)

آقای وانگ شینچون دستگیر و شکنجه شد، همسرش به کار اجباری محکوم و دخترش مجبور به ترک مدرسه شد

وانگ شینچون شش سال پیش پاهایش را از دست داد، و اکنون دوباره دستگیر و شکنجه می‌شود (عکس)

آقای وانگ شینچون که براثر شکنجه معلول شده است، دوباره دستگیر و به‎شدت تحت شکنجه قرار می‎گیرد (تصاویر دلخراش)

آقای وانگ شینچون، تمرین‎کننده‎ای که براثر آزار و شکنجه پاهایش را از دست داد، مجدداً روی قفسه فلزی شکنجه شد

آقای وانگ شینچون، تمرین‎کننده فالون دافا از شهر ییچون، استان هیلونگ‎جیانگ، از دادستانی خلق شکایت می‎کند

آقای وانگ شینچون که براثر آزار و شکنجه پاهایش را از دست داده، مکرراً در شهر ییچون تحت آزار و اذیت قرار گرفته است

آقای وانگ شینچون از شهر ییچون پس از معلولیت پاهایش براثر آزار و شکنجه، به‎طور مکرر تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرد

چگونه پاهایم را از دست دادم؟ (عکس)