(Minghui.org) خانۀ پسرم به‌طرز معجزه‌آسایی از یک فاجعه آتش‌سوزی رهایی یافت.

در طول سال نوی چینی، تقریباً نیمه شب بود که ساختمانی که پسرم در آن زندگی می‌کند آتش گرفت. تا زمانی‌که پسرم پس از دریافت تماس تلفنی با شتاب به منزل برسد، آتش تقریباً گسترش یافته و او بسیار نگران‌ و مضطرب بود.

پسرم در یکی از واحدهای طبقه پنجم ساختمانی پنج واحده زندگی می‌کند. آتش از بلوک دیگری شروع شد و به واحد همسایه‌اش گسترش یافت. اما به‌طرز معجزه‌آسایی، واحد پسرم آتش نگرفت. آتش خیلی شدید بود و دود زیادی داشت. خاموش کردن آتش برای آتش‌نشان‌ها بسیار مشکل بود و تا صبح روز بعد ادامه داشت.

پسرم بسیار شگفت‌زده شده بود. به من گفت که آن یک معجزه بود که تمام واحدهای همسایگان سوخته اما واحد او در امان مانده بود. گفتم به دلیل اعتقاد خانواده‌اش به فالون دافا است. او برای کارهای خوبش با خوبی پاداش داده شد.

پسرم، عروس و نوه‌ام همگی به فالون دافا اعتقاد دارند. عروسم یک نشان یادبود کاغذی از «فالون دافا خوب است» را روی پنجره تراس‌شان آویزان کرده است. آنها تقویم‌های روشنگری حقیقت فالون دافا را نیز آویزان کردند و اغلب عبارت «فالون دافا خوب است» را نیز تکرار می‌کنند.

در سال 2016، بعد از شکایت کیفری علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین، به‌خاطر آزار و شکنجه فالون دافا، تحت اذیت و آزار قرار گرفتم. پلیس به محل کار پسرم رفت تا از موضعش درباره فالون دافا بپرسد.

پسرم پاسخ داد: «مادرم مبتلا به بسیاری از بیماری‌ها و در وضعیت سلامتی بدی بود که هیچ درمانی پیدا نمی‌شد. پس از شروع تمرین فالون دافا، تمام بیماری‌هایش ازبین رفتند. چطور می‌توانم از فالون دافا حمایت نکنم.» پلیس آنجا را ترک کرد.

بار دیگر پسرم با دوستانش بود. آنها درباره فالون دافا صحبت می‌کردند.

او گفت: «فالون دافا یک فرقه نیست. خودسوزی میدان تیان‌آنمن توسط رژیم جیانگ زمین صحنه‌سازی شده است. چرا از جیانگ به‌خاطر جنایاتش شکایت می‌کنیم؟ زیرا او در آزار و شکنجه فالون دافا مقصر است.»

وقتی جواب پسرم را از عروسم شنیدم، واقعاً برای پسرم خوشحال بودم. کل خانواده پسرم به فالون دافا اعتقاد دارند، به سایرین می‌گویند فالون دافا خوب است و از تمرینم حمایت می‌کنند. موجودات الهی به او پاداش دادند و از او محافظت کردند. بعد از خطر آتش‌سوزی، اعضای خانواده و دوستان بیشتری از فالون دافا حمایت کرده‌اند.