(Minghui.org) آقای وانگ گوانگهوئی به‌خاطر ارسال پیام‌هایی درباره فالون گونگ، در روز ۱۵ مارس ۲۰۱۴، دستگیر شد. فالون گونگ تمرینی برای تزکیه جسم و ذهن است که از ژوئیه ۱۹۹۹ توسط رژیم کمونیست چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

آقای وانگ، شهروند شهر هفئی، استان آنهویی به سه سال حبس محکوم شد و از کارش به‌عنوان پژوهشگر در آکادمی علوم اجتماعی آنهویی اخراج شد. او پس از آزادی از زندان، با آزار و اذیت‌های مکرر از سوی پلیس محلی مواجه شد. او در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ درگذشت.

مجرمان مسئول در دستگیری و پیگرد آقای وانگ

آقای وانگ به دست مأموران اداره پلیس وهولو دستگیر شد. افسر مسئول پرونده او هوانگ گوانگ‌شیانگ بود که ظرف کمتر از دو ماه پس از دستگیری آقای وانگ به مقام معاون اداره پلیس بائوهه ارتقاء یافت. به گفته‌ افراد داخلی، هوانگ به‌خاطر ایفای نقشش در جعل مدارک علیه آقای وانگ، با ارتقاء مقام پاداش داده شد.

هائو مینگ دادستان اداره دادستانی منطقه بائوهه بود که کیفرخواستی علیه آقای وانگ ارائه داد. قاضی لی لی و لینگ شنگ‌رونگ در دادگاه منطقه بائوهه مسئول صدور حکم سه سال حبس علیه آقای وانگ در سال ۲۰۱۵ بودند.

طبق اظهارات افراد داخلی سانگ شیانگ‌چینگ قضات را مجبور کرد تا آقای وانگ را محکوم کنند. سانگ، مدرس سیاسی بخش «ضد فرقه» در اداره پلیس شهر هیفه بود. این بخش از سوی رژیم مورد استفاده قرار گرفته است تا پس از آغاز آزار و شکنجه، بطور خاص فالون گونگ را هدف قرار دهد، هرچند هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم در نظر نگرفته یا برچسب فرقه به آن اطلاق نکرده است.

سانگ به خاطر نقشش در آزار و اذیت تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سال ۲۰۱۷، به مقام معاون مدیر اداره بخش لوجیانگ و رئیس ادارۀ پلیس لوجیانگ ارتقاء یافت.

رد شدن درخواست تجدید‌نظر، اخراج از شغل، خشونت در زندان

آقای وانگ به دادگاه میانی شهر هیفه تقاضای تجدید نظر ارائه داد که بدون برگزاری جلسه دادرسی، حکم حبسش را مورد تأیید قرار دادند. دادگاه تجدیدنظر ادعا کرد که تمامی درخواست‌های مربوط به پرونده‌های فالون گونگ به همین شکل، بدون برگزاری جلسات دادرسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

آقای وانگ سپس برای بررسی پرونده‌اش، درخواست‌هایی را به دادستانی شهر هیفه و بعداً به دادگاه عالی استان آنهویی ارائه داد که هردوی آنها را رد کردند، با اشاره به همان اتهام مبنی‌بر اینکه «پرونده‌های فالون گونگ پرونده‌هایی سیاسی هستند و چیزی برای گفتن وجود ندارد.»

پس از اینکه آقای وانگ به زندان سوژو فرستاده شد طولی نکشید آکادمی علوم اجتماعی او را کارش اخراج کرد.

آقای وانگ درحالی‌که در زندان بود، در سلول انفرادی حبس شد و به‌خاطر خودداری از انکار باورش، به‌طور مداوم تحت آزار و اذیت قرار گرفت. گرچه بعداً به‌خاطر اعتراض خانواده‌اش آزاد شد، زمانی‌که در زندان بود، مجبورش می‌کردند بدون دریافت دستمزد کار‌های سخت انجام دهد و از سوی زندانیان جنایی تحت نظارت قرار می‌گرفت.

ادامه آزار و اذیت پس از آزادی از زندان

آقای وانگ در روز ۱۴ مارس ۲۰۱۷ آزاد شد. در آن روز، وانگ شیا و یکی دیگر از مقامات حکومتی محلی در خارج از زندان حاضر شدند و سعی کردند او را با خود ببرند. خانواده آقای وانگ با اقدام آنها به‌شدت مخالفت کردند و توانستند او را به خانه ببرند.

مأموران پلیس و مقامات حکومتی محلی بعد از آزادی‌اش، آقای وانگ را از نزدیک زیر نظر گرفتند. در ساعت ۵ صبح روز ۳ مارس سال ۲۰۱۹، اولین روز از سیزدهمین کنفرانس مشورتی سیاسی کمیته ملی خلق چین، چهار نفر از جمله افسر جینگ شیان‌کانگ، دبیر کل حزب شیه هوی و یکی از کارمندان به نام رائو واندونگ ناگهان به در خانه آقای وانگ رفتند.

آنها به آقای وانگ هشدار دادند که با توزیع مطالب اطلاع‌رسانی درباره فالون گونگ، «برای مقامات مشکل ایجاد نکنند.»

از زمانی که آقای وانگ از زندان آزاد شد، وضعیت سلامتی‌اش رو به وخامت گذاشت. آزار و اذیت‌های مکرر از سوی مأموران فشار اعمال‌شده از سوی آنها را تشدید کرد. او در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ درگذشت.