(Minghui.org) در این گزارش گزیده‌ای از ۲۲ تبریک ارسالی از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان هونان، چین را ارائه می‌دهیم

تمرین‌کنندگان از هونان تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند و روز جهانی فالون دافا را جشن می‌گیرند!