به کنفرانس فا در کانادا

درود بر همه مریدان دافای شرکت‌کننده در این کنفرانس فا!

نیروهای کهن هرگز قصد نداشتند که دافا، در برابر شیطانی دوام بیاورد که آنها با آتش و خون به‌وجود آوردند. اما ازطریق اعتقاد راسخ‌تان، ازطریق عهد و پیمان مقدس‌تان که شما را به این دنیا آورد، ازطریق پیوندها و رابطه‌های تقدیری‌تان که درطول زندگی‌های بسیار شکل دادید، از طریق درک عقلانی‌تان از دافا و از طریق افکار درستی که دافا به شما داده و محافظت بنیادین از سوی فا و قدرت آن، با موفقیت آن را طی کرده‌اید!

کارهای باقیمانده را به‌خوبی انجام دهید و با سفر تزکیه‌ای که عاری از حسرت و تأسف باشد به‌سوی آینده گام بردارید. روشن‌بینی و آگاهی و موفقیت بیشتری را برای شما آرزومندم!

معلم‌تان

لی هنگجی

۲۱ ژوئیه ۲۰۱۹