به کنفرانس فا در فرانسه

درود بر همۀ مریدان دافای شرکت‌کننده در این کنفرانس فا

همگام با روند اصلاح فا به‌پیش بروید و پیشرفت بزرگی در وضعیت امور در اروپا ایجاد کنید. درحالی که خودتان را تزکیه می‌کنید، باید در نجات موجودات به‌خوبی عمل کنید.

امیدوارم ازطریق این کنفرانس فا به‌طور واقعی رشد کنید. نقاط‌ ضعف خود را بیابید و بهتر عمل کنید. شما امید بشریت هستید. فعالانه ادامه دهید و مانند مریدان دافا در آمریکای شمالی باشید، که در برابر مشکلاتی که با آنها روبرو می‌شوند عقب‌نشینی نمی‌کنند. نگذارید محدودیت‌های بشری مانع شما شوند. مرعوب شیطان نشوید، چراکه این روزهای تاریخی به شما تقدیم شده است.

استاد
۴اوت۲۰۱۹