(Minghui.org) وقتی به بازار رفتم تا به مردم درباره آزار و شکنجه فالون‌گونگ (فالون‌دافا) بگویم، با مردی حدوداً 60 ساله صحبت کردم. پس از آن‌که به او درباره دافا و آزار و شکنجه گفتم، یک نشان ‌یادبود به او دادم و گفتم اگر آن را داشته ‌باشد و کلمات روی آن را تکرار کند، برکت خواهد یافت.

به آن نگاه کرد، سپس از داخل جیب پیراهنش چیزی را بیرون ‌آورد: «از قبل یکی دارم که برای 14 سال همه‌جا آن را با خود به همراه داشته‌ام. در گذشته سرطان ریه داشتم.»

سپس او ماجرای زندگی‌اش را برایم تعریف کرد. او کارگر ساختمانی بود و سخت کار می‌کرد. 14 سال پیش در بیمارستان معتبری تشخیص داده شد که سرطان ریه دارد. در آن زمان مشغول بازسازی خانه‌ای بود که صاحب آن یک تمرین‌کننده فالون دافا بود. آن خانم به او یک نشان ‌یادبود داد و توصیه کرد که کلمات روی آن را تکرار کند و گفت که برکت خواهد یافت.

او تحت تأثیر قرار گرفته بود و به من گفت: «آن‌چه که آن خانم گفت درست بود. 14 سال گذشته ‌است. این نشان را همیشه با خودم به همراه دارم و روزانه عبارت «فالون دافا خوب است» را تکرار می‌کنم. از آن زمان سرطانم درمان شده ‌است. این شگفت‌‌‌انگیز است!»

برایش خوشحال ‌بودم و به او گفتم که او برکت یافته زیرا به دافا اعتقاد دارد.

استاد نیک‌خواه و دافای خارق‌العاده برکات بسیاری را برای جهان به ارمغان ‌آورده‌اند! امیدوارم مردم بیشتری حقیقت را درباره فالون‌ دافا بدانند و آینده‌ای روشن داشته باشند. متشکرم استاد! متشکرم فالون‌ دافا! متشکرم هم‌تمرین‌کنندگان.