(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ اندونزیایی به‌منظور معرفی این روش معنوی و مدیتیشن به عموم مردم، فعالیت‌هایی را در طول آخر هفته برگزار کردند. تمرین‌کنندگان در روز جمعه 20سپتامبر2019 حروف چینی «فالون دافا» را در ساحل سانور در بالی شکل دادند. روز بعد کنفرانس تبادل تجربه‌‌ای را برگزار و به دنبال آن راهپیمایی بزرگ و فعالیت‌های عمومی را در روز یکشنبه ۲۲سپتامبر برگزار کردند.

با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری صدها تمرین‌کننده، حروف «فالون دافا» صحنه‌ای عالی را در زیر آسمان درخشان آبی تشکیل شد.

صدها تمرین‌کننده فالون گونگ از اندونزی حروف «فالون دافا» را در ساحل سانور در بالی در 20سپتامبر2019 تشکیل دادند.

تمرین‌کنندگان برای انجام تمرینات فالون گونگ در میدان رینون قبل از راهپیمایی روز یکشنبه گردهم آمدند.

تمرین‌کنندگان تمرینات فالون گونگ را در میدان رینون قبل از رژه در 22سپتامبر2019 انجام می‌دهند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ را به عموم مردم معرفی می‌کنند.

ساکنان محلی تمرینات فالون گونگ را در طی فعالیت‌های برگزار شده در بالی می‌آموزند.

گروه مارش تیان گوئو جلودار راهپیمایی بود و پس از آن تمرین‌کنندگان با بنرهای بزرگی در دستهایشان بودند. سپس گروه نمایش‌دهندۀ تمرینات، تمرین‌کنندگان با لباس‌های قومی و دختران آسمانی و یک گروه پرچم قرار داشتند. نوازندگان با طبل‌های کمری در پایان صفوف موسیقی قدرتمندی را می‌نواختند.

از طریق این فعالیت‌ها، بسیاری از افراد دربارۀ فالون گونگ و آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان در چین به‌دست رژیم کمونیستی مطلع شدند. هنگامی که آنها از شکنجه و قتل تمرین‌کنندگان به‌خاطر اعضای بدنشان شنیدند، بسیاری از مردم دادخواستی را امضاء کردند که خواستار محاکمه عاملان این جنایت بود.