(Minghui.org) جشنواره نیمه پاییز از سوی بسیاری از فرهنگ‌های آسیایی جشن گرفته می‌شود. جامعه ویتنامی‌ها در منطقه خلیج سان فرانسیسکو، جشن سالانه نیمه پاییز را در تاریخ ۲۰ تا ۲۲سپتامبر۲۰۱۹، در سن خوزه برگزار کرد. از تمرین‌کنندگان فالون دافا دعوت شد تا در این رویداد شرکت کنند و آنها فعالیت‌هایی را برگزار کردند تا افراد بیشتری درباره این تمرین باستانی و مدیتیشن آگاه شوند.

از تمرین‌کنندگان فالون دافا در منطقه خلیج سانفرانسیسکو دعوت شد تا از تاریخ ۲۰ تا ۲۲سپتامبر۲۰۱۹، به جشن‌های نیمه پاییز جامعه ویتنامی‌ها ملحق شوند.

برای مردم ویتنامی، جشنواره نیمه پاییز همچنین مصادف با روز کودکان است. کل محل برگزاری جشن با بیش از ۱۰هزار چراغ رنگارنگ تزئین شده بود. رقص‌های اژدها و شیر در میان جمعیت راهشان را گشودند و اجراگران استعدادهایشان را روی صحنه نشان دادند.

تمرین‌کننده یانگ تران، گفت که ساکنان محلی به گرمی از تمرین‌کنندگان فالون دافا استقبال کردند و برگزارکنندگان این رویداد به‌‌طور خاص از آنها دعوت کردند تا تمرینات را روی صحنه نشان دهند.

در طی سه روز، مردم در مقابل غرفه توقف و با تمرین‌کنندگان صحبت کردند بسیاری گفتند که درباره آزار و شکنجه فالون دافا در چین شنیده بودند. برخی دیگر گفتند که درباره تغییرات مثبتی که برخی افراد تجربه کرده‌اند آگاهی دارند و می‌خواهند یاد بگیرند که چگونه تمرین کنند.

محکوم کردن آزار و اذیت در چین

فوئوک از دیدن تمرین‌کنندگان هیجان‌زده بود و گفت که در بازدید از سان فرانسیسکو افرادی را دیده بود که تمرینات فالون دافا را انجام می‌دادند. او می‌خواست آن را یاد بگیرد اما نمی دانست با چه کسی ارتباط برقرار کند. در ادامه افزود که درباره آزار و اذیت در چین و قساوت آن شنیده بود.

کارول، که برای وزارت دفاع ایالات متحده کار می‌کند، با شنیدن جزئیات درباره آزار و اذیت، ناراحت شد. او گفت که از تمرین‌کنندگان فالون دافا حمایت می‌کند و اطلاعات را با همکارانش به اشتراک می‌گذارد. همچنین در نظر داشت که برای یادگیری این تمرینات دوستانش را به محل تمرین گروهی محلی دعوت کند.

تان تران هی گفت که تمرین‌کنندگان فالون دافا را در مقابل کنسولگری چین در تورنتو دیده بود و درباره آزار و اذیت اطلاع داشت. او گفت که همه باید براساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری فالون دافا زندگی کنند و گفت که حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به‌خاطر آزار و اذیت فالون دافا سقوط خواهد کرد.

پیام حمایت: در ایمان‌تان پایدار بمانید

نلی دوئونگ گفت که در طول راهپیمایی فالون دافا در سان فرانسیسکو درباره آزار و شکنجه شنیده است. گفت که تمام تلاش خود را می‌کند تا به افراد بیشتری درباره آزار و اذیت بگوید. او می‌خواست به همه تمرین‌کنندگان فالون دافا بگوید: در ایمان‌تان نیرومند و پایدار باشید.

کوئونگ گفت که ح.ک.چ از دروغ و تبلیغات برای مردم شستشوی مغزی در چین استفاده می‌کند و بنابراین مردم چین نیز قربانی می‌شوند. او معتقد است که وقتی همه مردم حقایق درباره حزب و آزار و اذیت را بدانند، از تمرین‌کنندگان فالون دافا حمایت خواهند کرد.