(Minghui.org) یادداشت سردبیر: هم در فرهنگ غربی و هم در فرهنگ چینی، اصل مجازات کارمایی، یعنی در نهایت مسئول اعمال خود بودن، به‌طور گسترده پذیرفته شده است. آموزۀ بنیادین فالون گونگ حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری است. جهان به اعمالی که با این اصول هماهنگ باشد پاداش می‌دهد، در حالی که ضرب‌وشتم، شکنجه و کشتن مردم با مجازات کارمایی همراه خواهد بود. به‌عبارت دیگر، اعمال نیک با نیکی پاداش داده می‌شود، در حالی که پلیدی با مجازات روبرو می‌شود. مقالاتی از این دست یادآوری نیک‌خواهانۀ این اصل به آنهایی است که مرتکب اعمال نادرست می‌شوند.

از ژوئیه1999 که حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) کمپین سراسری‌اش را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد، سرکوب این تمرین صلح‌آمیز ذهن و جسم در چین همچنان ادامه دارد. در سال 2021 تأیید شد که در این سال یا سال‌های قبل 132 تمرین‌کننده فالون گونگ جان خود را براثر آزار و شکنجه از دست دادند، 1187 تمرین‌کننده (که مسن‌ترین آنها 88 سال داشت) به زندان محکوم شدند و 16413 تمرین‌کننده به‌دلیل اعتقادشان دستگیر شدند و مورد آزارواذیت قرار گرفتند.

با این حال، این آزار و شکنجه فقط به افرادی که آنها را به‌طور خاص هدف قرار می‌دهد، آسیب نمی‌زند بلکه به افراد بیشتری صدمه می‌رساند. بسیاری از مردم، هم شهروندان عادی و هم مأموران ح‌ک‌چ که در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان بی‌گناه به‌دلیل ایمان‌شان به حقیقت، نیک‌خواهی و بردباری دست داشته‌اند، در طول این سال‌ها با پیامدهایی مواجه شده‌اند، ازجمله ۶۸ دبیر کمیته امور سیاسی و حقوقی (پی‌اِل‌ای‌سی) در سال ۲۰۲۱. در میان این مقامات پی‌اِل‌ای‌سی، برخی دستگیر شدند، برخی تحت بازجویی قرار گرفتند یا محکوم شدند، و برخی دیگر خودکشی کردند.

در آزار و شکنجه فالون گونگ، پی‌اِل‌ای‌سی، نهادی فراقضایی که قدرتی برتر از قدرت امنیت عمومی ‌و شعب قضایی دارد، به‌عنوان مغز متفکر سیاست‌گذاری عمل می‌کند و پلیس، دادستان‌های عمومی ‌و دادگاه‌ها همگی تحت فرمان آن بوده‌اند.

از میان 68 دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی که با عواقب مشارکت در آزار و شکنجه مواجه شدند، هشت نفر از استان گوانگدونگ، هفت نفر در هیلونگ‌جیانگ و پنج نفر در لیائونینگ بودند. 23 منطقه دیگر بین یک تا چهار مورد از این دست داشتند.

68 مقام پی‌اِل‌ای‌سی که به‌خاطر آزار و شکنجه فالون گونگ، در سال 2021 با مجازات روبرو شدنددر زیر اطلاعات دقیق این 68 مقام پی‌اِل‌اِی‌سی ارائه شده است.

هشت مورد در استان گوانگدونگ

1. چن ونمین

چن ونمین

چن ونمین در ژانویه1956 در پونینگِ گوانگدونگ به دنیا آمد. او در فوریه2007 به‌عنوان معاون دبیر کمیته حزب شهر ژائوچینگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت می‌کرد و در سپتامبر2009 به معاونت دبیرکلی پی‌اِل‌اِی‌سیِ گوانگدونگ منصوب شد. او در مه‌2013، معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ گوانگدونگ و رئیس دفتر حفظ ثبات استان شد. او در ژوئن2017 بازنشسته و در اوت2021 از حزب اخراج شد.

در دوران تصدی چن، 9 تمرین‌کننده محلی فالون گونگ در نتیجۀ آزار و شکنجه جان باختند.

2. جیانگ کایشین

جیانگ کایشین

در 11مه2021 گزارش شد که جیانگ کایشین، معاون وزیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ گونگ‌دونگ برکنار شد. در 10دسامبر، او از ح‌ک‌چ اخراج شد و تحت بازجویی قرار گرفت.

جیانگ، 56ساله، اهل پونینگِ گوانگ‌دونگ است. از آوریل2006، او عضو کمیته حزب و معاون اداره پلیس شهر جیه‌یانگ بود. جیانگ در دسامبر2007، به سمت معاونت وزیر اداره پلیس شهر جیه‌یانگ ارتقا یافت. در اکتبر2011 معاون شهردار و رئیس اداره پلیس شهر شانتو شد و در ژوئیه2014 به معاونت شهردار و ریاست اداره پلیس شهر فوشان منصوب شد. در ژوئن2017، جیانگ به معاونت دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ گوانگ‌دونگ ارتقا یافت.

جیانگ در دوران تصدی خود در بسیاری از دستگیری‌ها، بازجویی‌ها و شکنجه‌های تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ مشارکت داشت. او مسئول اصلی مرگ تمرین‌کنندگان هوانگ یونگ‌ژونگ، وو جینگ‌فانگ و هوانگ سوجون است.

3. لین ژوانگسن

لین ژوانگسن

در دسامبر2021، لین ژوانگسن، معاون دبیر و معاون رئیس کمیته دائمی ‌کنگره خلق ‌شهرداری چائوژو، به‌دلیل موارد نقض جدی نظم و انضباط و قانون مورد بازرسی قرار گرفت.

لین، متولد سپتامبر1963، اهل شانتو در گوانگ‌دونگ است. او در طول مدت تصدی خود، به‌عنوان رئیس اداره پلیس شهرستان رائوپینگ، اداره پلیس منطقه شیانگ‌چیائو، و اداره پلیس شهر چائوژو، و نیز عضو کمیته دائمی‌ کمیته شهرداری چائوژو، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی شهر چائوژو، معاون دبیر کمیته شهرداری چائوژو و معاون دبیر کمیته دائمی ‌کنگره خلق ‌شهرداری کائوژو خدمت کرد.

در دوران تصدی لین به‌عنوان معاون رئیس و معاون دبیر اداره پلیس شهرداری چائوژو، یک تمرین‌کننده فالون گونگ 30ساله از اداره پست و مخابرات چائوژو در ژانویه2003 براثر آزار و شکنجه جان باخت.

4. هوانگ ییبین

هوانگ یبین

در 14دسامبر2021 گزارش شد که هوانگ ییبین، عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری پونینگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ کمیته حزب شهرداری، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون از کار تعلیق شد. او خود را تسلیم کرد و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد.

هوانگ، متولد آوریل1963، اهل پونینگِ گوانگدونگ است. او به‌عنوان معاون شهردار شهرداری پونینگ، عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری پونینگ، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ کمیته حزب شهرداری، معاون دبیر و معاون رئیس گروه حزب کمیته دائمی کنگره خلق شهرداری ‌پونینگ خدمت کرد.

5. ژنگ جیا

ژنگ جیا

ژنگ جیا، متولد دسامبر1960، اهل شهر لوفنگ در استان گوانگ‌دونگ است. از دسامبر2005 تا ژانویه2006، او به‌عنوان معاون دبیر کمیته شهرداری لوفنگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد. بین سپتامبر2015 و دسامبر2016، او به عنوان عضو کمیته شهرداری شانوِی و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی شانوِی فعالیت داشت.

6. هوانگ تیانشنگ

هوانگ تیانشنگ

هوانگ تیانشنگ یکی از اعضای کمیته دائمی ‌کمیته حزب شهرداری یونفو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی است. در ژوئن2021، هوانگ به‌دلیل موارد نقض جدی قانون تعلیق شد. او خود را تسلیم کرد و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد.

هوانگ مسئول آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان محلی فالون گونگ، شن شوئه‌می، چن یوانیینگ، چن جیانگو و سایرین، در دوران تصدی خود در شهر لوئودینگ و فویون بود.

7. چن جونچین

چن جونچین

در 15اکتبر2021 گزارش شد که چن جونچین، معاون شهردار شهر مِیژو، رئیس اداره پلیس شهر و معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ مِیژو، به‌دلیل نقض جدی قانون مورد بازرسی قرار گرفت.

در دوران تصدی چن، بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ، ازجمله گوئو یافن، زنگ هایپینگ، لی چونژائو و لی ییشیو، دستگیر و محکوم شدند. او میزبان بسیاری از فعالیت‌های تبلیغاتی علیه فالون گونگ در شهر میژو نیز بوده است.

8. چیو شیائولیانگ

چیو شیائولیانگ

چیو شیائولیانگ در آوریل2020 به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ منطقۀ میشیان در شهر میژو منصوب شد. او دستور دستگیری و آزارواذیت بسیاری از تمرین‌کنندگان محلی را در طول کمپین «حذف کامل» صادر کرد. سه تن از آنها، لی لینگلیان، لی چونژائو و لی ییشیو دستگیر و محکوم شدند. در سپتامبر2021، چیو به عضویت کمیته دائمی‌ و ریاست اداره کار جبهه متحد در منطقه مِیجیانگ درآمد. او فقط دو ماه بعد، در 3نوامبر2021، به‌دلیل نقض قانون تحت بازجویی قرار گرفت.

هفت مورد در استان هیلونگ‌جیانگ

1. هه جیانمین

هه جیانمین

هه جیانمین در ژوئن2021، معاون دبیر پی‌اِل‌اِ‌ی‌سی استان هیلونگ‌جیانگ و عامل اصلی آزار و شکنجه در استان هیلونگ‌جیانگ، به‌دلیل نقض جدی قانون مورد بازجویی قرار گرفت.

او در نوامبر1963 متولد شد و در دسامبر2001 معاون و دبیر کمیته حزب اداره امنیت عمومی ‌استان هیلونگ‌جیانگ شد. در اکتبر2016 به معاونت اداره امنیت عمومی ‌استان ارتقا یافت. در نوامبر2018، معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ استان هیلونگ‌جیانگ شد.

استان هیلونگ‌جیانگ یکی از استان‌هایی است که آزار و شکنجه فالون گونگ در آن شدیدترین است. تعداد تمرین‌کنندگان فالون گونگ که دستگیر، بازداشت و محکوم می‌شوند، همیشه بیشترین در سطح کشور است.

در دوران تصدی هه، حداقل سه تمرین‌کننده محلی فالون گونگ در نتیجۀ آزار و شکنجه جان باختند.

2. وو لینگ‌شنگ

وو لینگ‌شنگ

در ژوئیه2021، وو لینگ‌شنگ، معاون سابق دبیر پی‌اِل‌اِ‌سی کمیته حزب استان هیلونگ‌جیانگ، به‌دلیل نقض جدی قانون مورد بازجویی قرار گرفت.

وو در ژوئن1958 در شهر لونگ‌جیانگِ استان هیلونگ‌جیانگ متولد شد. او مربی ارشد سیاسی بود.

از فوریه2004 تا نوامبر2006، وو به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌کمیته حزب شهرداری چی‌چی‌هار و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد. از اکتبر2012 تا نوامبر2014، به‌عنوان دبیر حزب و رئیس اداره دادگستری استان هیلونگ‌جیانگ و اولین کمیسر سیاسی اداره زندان استان خدمت کرد. از نوامبر2014 تا دسامبر2017، به‌عنوان عضو پی‌اِل‌اِی‌سیِ استانی نیز فعالیت داشت. از دسامبر2017 تا نوامبر2018، به معاونت دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ هیلونگ‌جیانگ ارتقا یافت.

در طول تصدی او به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ چی‌چی‌هار، 9 تمرین‌کننده فالون گونگ ازجمله شو لینشان و ما ونشنگ در نتیجۀ آزار و شکنجه جان باختند.

3. سان بو

سان بو

سان بو یکی از اعضای کمیته دائمی ‌کمیته شهرداری شوانگ‌یاشان و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی بود. سان در ژوئن2021، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون مورد بازجویی قرار گرفت.

4. یانگ گانگ

یانگ گانگ

در 15مارس2021 گزارش شد که یانگ گانگ، عضو سابق کمیته حزب استانی داشینگ‌آنلینگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی تحت بازجویی قرار گرفت.

یانگ، متولد سپتامبر1964، اهل فونینگِ استان هبی است. او قبلاً رئیس و دبیر کمیته حزب شهرستان هوما بود. او به‌عنوان عضو کمیته استانی داشینگ‌آنلینگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی از نوامبر2017 تا سپتامبر2020 خدمت کرد. در سپتامبر2020 از سمتش برکنار شد.

5. دو شیانگشان

دو شیانگشان

در 20ژوئیه2021 گزارش شد که دو شیانگشان، عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری نِنجیانگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون مورد بازرسی قرار گرفت.

6. وانگ اِنلونگ

وانگ اِنلونگ

در 29نوامبر2021 گزارش شد که وانگ اِنلونگ، دبیر کمیته حزب شهرستان ژائوژو به‌دلیل موارد نقض جدی قانون تحت بازجویی قرار گرفت. او از سمتش برکنار و از حزب اخراج شد. دارایی‌هایش که از طریق رشوه به دست آمده بود نیز توقیف شد.

وانگ، متولد مارس1968، اهل مینگشوئیِ هیلونگ‌جیانگ است. از نوامبر2006 تا ژوئن2009، او به‌عنوان معاون دبیر کمیته منطقه لونگ‌فنگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ شهر داچینگ خدمت کرد. از ژوئن2009 تا آوریل2012، او به‌عنوان معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی داچینگ فعالیت داشت. از آوریل2012 تا دسامبر2015، به معاونت اجرایی دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی داچینگ ارتقا یافت. و از ژوئیه2018 تا اوت2021، به‌عنوان دبیر کمیته حزب شهرستان ژائوژو خدمت کرد.

فقط از ژوئن2009 تا آوریل2012، هشت تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر داچینگ براثر آزار و شکنجه جان باختند.

7. یو ژونگ‌یوان

در مه2021، یو ژونگ‌یوان، معاون اجرایی دبیر و کارمند ارشد پی‌اِل‌اِی‌سیِ شهرستان ژائویوان در شهر داچینگ در استان هیلونگ‌جیانگ، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون مورد بازرسی قرار گرفت.

یو، متولد1969، اهل شهرستان ژائویوان در استان هیلونگ‌جیانگ است. در مارس2020، او از اداره حمل‌ونقل شهرستان ژائویوآن به پی‌اِل‌اِی‌سیِ شهرستان ژائویوآن منتقل شد. او در دوران تصدی خود، به‌طور فعال با کمپین آزارواذیت «حذف کامل» همکاری کرد. بسیاری از تمرین‌کنندگان محلی مورد آزارواذیت قرار گرفتند و به آنها دستور داده شد اظهاریه‌‌های انکار فالون گونگ را امضا کنند. برخی از آنها که از همکاری سر باز زدند در محل کار خود تنزل رتبه گرفتند یا حقوقشان کاهش یافت.

پنج مورد در استان لیائونینگ

1. شوئه هِنگ

شوئه هنگ

در 3اوت2021 گزارش شد که شوئه هنگ، معاون سابق کنفرانس مشاورۀ سیاسی استان لیائونینگ و مدیر اداره امنیت عمومی ‌لیائونینگ، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون مورد بازجویی قرار گرفت.

شوئه، متولد نوامبر1955، اهل سوئیژونگ در استان لیائونینگ است. در مارس2011، او به‌عنوان رئیس اداره امنیت عمومی‌ استان لیائونینگ، معاون فرماندار لیائونینگ و معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی استان خدمت کرد. در ژانویه2016، به معاونت کنفرانس مشاورۀ سیاسی استان لیائونینگ منصوب شد.

در دوران تصدی شوئه، او به‌طور فعال سیاست آزار و شکنجه فالون گونگ را اجرا کرد. او به بهانه «حفظ ثبات»، سیستم امنیت عمومی‌ را برای هدف قراردادن تمرین‌کنندگان هدایت و به صف کرد. در طول دو سالی که به‌عنوان رئیس اداره امنیت عمومی ‌لیائونینگ خدمت کرد، چند دستگیری گروهی تمرین‌کنندگان صورت گرفت، آن هم پس از اینکه پلیس مخفی مدتی طولانی زندگی تمرین‌کنندگان را تحت نظر داشت. 29 تمرین‌کننده محلی در نتیجۀ آزار و شکنجه جان باختند.

همسر شوئه، یانگ جیویینگ، نیز پس از اینکه در ژوئن2008 دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ جینژو شد، در آزار و شکنجه مشارکت کرد.

2. یانگ جیویینگ

یانگ جیویینگ

همسر شوئه هنگ، یانگ جیویینگ، از ژوئن2008 تا مه2013 به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ جینژو خدمت کرد و یکی از اعضای مهم اداره 610 جینژو نیز بود. در دوران تصدی یانگ به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ جینژو، صدها تمرین‌کننده دستگیر و زندانی شدند. او وکلای محلی را نیز از دفاع از تمرین‌کنندگان منع کرد. در نتیجۀ آزار و شکنجه، سه تمرین‌کننده محلی به نام‌های شیائو یوبین، هوانگ چنگ و هو فنگ‌کویی درگذشتند.

او اکنون نیز به‌دلیل فساد تحت بازجویی است.

3. کونگ ژیهونگ

کونگ ژیهونگ

در صبح 13دسامبر2021، کونگ ژیهونگ، معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ شهر چائویانگ، از ساختمانی سقوط کرد و جان باخت. کونگ، متولد 1974، در سال 1997 در سیستم امنیت عمومی ‌شهر چائویانگ شروع به کار کرد. او قبلاً مربی اداره پلیس گوانگ‌مینگ بود. بعداً رئیس بازداشتگاه شهر چائویانگ و سپس دبیر حزب و رئیس اداره پلیس شهرستان جیانپینگ شد. بین مه تا 13دسامبر2021، او به‌عنوان معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ شهر چائویانگ خدمت کرد و مسئول کمپین «حذف کامل» بود.

4. یین شون

یین شون در اوت1964 به دنیا آمد. از اکتبر2013 تا دسامبر2015، به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ منطقه گوتا در شهر جینژو خدمت کرد. در طول بیش از دو سال تصدی‌اش، نزدیک به 20 تمرین‌کننده محلی فالون گونگ دستگیر شدند. شش نفر از آنها بعداً محکوم شدند و از چند نفر آنها نیز مبالغ هنگفتی پول اخاذی شد. وانگ یانچیو و چو وِی در نتیجۀ آزار و شکنجه جان خود را از دست دادند. گزارشی در 2سپتامبر2021 نشان داد یی اکنون به‌دلیل فساد تحت بازرسی قرار دارد.

5. ژانگ مینگیو

ژانگ مینگیو، دبیر سابق پی‌اِل‌اِی‌سی شهرستان شینبین در شهر فوشون، در نوامبر2020 تحت بازجویی قرار گرفت و در سال 2021 به 18 سال زندان محکوم شد. همسرش در سال 2018 براثر سرطان درگذشت.

ژانگ، متولد فوریه1964، اهل لیائویوان در استان جیلین است. از مارس2012 تا مه2019، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌کمیته شهرستان خودمختار شینبین مانچو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد. در اوت2019 نیز به‌عنوان مدیر کمیته دائمی ‌کنگره خلق ‌شهرستان خودمختار شینبین مانچو فعالیت داشت.

ژانگ در دوران تصدی خود به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، بخش امنیت عمومی، سیستم حقوقی، کارکنان اجتماعی و ایستگاه‌های رادیووتلویزیون را برای اجرای سیاست آزار و شکنجه بسیج کرد. حداقل 52 تمرین‌کننده محلی دستگیر شدند، 214 نفر مورد آزارواذیت قرار گرفتند، 10 نفر محکوم شدند و 1 نفر جان باخت. تمرین‌کننده دیگری اخراج شد و حقوق بازنشستگی دو نفر به حالت تعلیق درآمد.

چهار مورد در استان سیچوان

1. شو مین

در 5نوامبر2021 گزارش شد که شو مین، معاون اجرایی دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ منطقه پنگشان در شهر میشان، به‌دلیل فساد مورد بازجویی قرار گرفت.

شو در دسامبر1975 متولد شد. از اوت2000 تا سپتامبر2003، به‌عنوان معاون اداره پلیس گوآن‌یین در شهرستان پنگشان منصوب شد. او در سال 2014 به‌عنوان مدیر سیاسی اداره پلیس منطقه پنگشان و سپس در سال 2015 به‌عنوان رئیس اداره 610 منصوب شد. از سال 2017 تا فوریه2019 به‌عنوان معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ منطقه پنگشان و رئیس اداره 610 (اداره حفظ ثبات) خدمت کرد. از فوریه2019، او به‌عنوان معاون اجرایی دبیر پی‌اِل‌اِی‌سیِ منطقه پنگشان فعالیت داشت. او با دقت سیاست آزار و شکنجه را دنبال و فعالانه دستور آزار و شکنجه را صادر می‌کرد. در دوارن تصدی او، دنگ جیانگانگ، تمرین‌کننده فالون گونگ، در نتیجه آزار و شکنجه درگذشت.

2. شیان مینگفان

شیان مینگفان

در دسامبر2021، شیان مینگفان، دبیر سابق پی‌اِل‌اِی‌سیِ شهرستان ییلونگ در شهر نانچونگ، به‌دلیل فساد مورد بازجویی قرار گرفت.

شیان، متولد مارس1966، اهل شهرستان ییلونگ در استان سیچوان است. او از مارس2009 تا نوامبر2011 به‌عنوان معاون شهردار شهر لانگ‌ژونگ خدمت کرد؛ عضو کمیته دائمی ‌کمیته شهرداری لانگژونگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی از نوامبر2011 تا اکتبر2016، و یکی از اعضای کمیته دائمی‌ شهرستان ییلونگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی از اکتبر2016 تا نوامبر2021. او در طول تصدی‌اش، آزار و شکنجه را در منطقه نانچونگ هدایت کرد و در نتیجه سه تمرین‌کننده فالون گونگ جان باختند.

3. لیائو ویژونگ

لیائو ویژونگ

در 7مارس2021 گزارش شد که لیائو ویژونگ، بازرس پی‌اِل‌اِی‌سی شهر چنگدو (رئیس سابق اداره 610) به‌دلیل فساد مورد بازجویی قرار گرفت.

لیائو، متولد ژوئن1964، اهل چنگدو در استان سیچوان است. او قبلاً به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی شهرستان شوانگلیو، معاون دادرسی شهرستان و معاون دبیر کمیسیون توسعه و اصلاحات چنگدو خدمت می‌کرد. او از اوت2017 تا ژانویه2019 رئیس اداره 610 چنگدو و بازرس پی‌اِل‌اِی‌سی بود. در مدت تصدی‌اش در اداره 610، 34 تمرین‌کننده به زندان محکوم شدند.

4. شیائو لِی

شیائو لِی

در ژانویه2021، شیائو لِی، رئیس سابق کنفرانس مشاوره سیاسی خلق چین در گوانگ‌آن، به‌دلیل فساد مورد بازجویی قرار گرفت. شیائو، متولد مارس1959، اهل لینشوییِ سیچوان است. او از نوامبر2011 تا نوامبر2016 به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌کمیته حزب شهرداری گوانگ‌آن و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی نیز خدمت کرد. او در دستگیری نزدیک به 20 تمرین‌کننده محلی در 6مه2016 شرکت داشت.

چهار مورد در استان هاینان

1. سونگ شون‌یونگ

سونگ شون‌یونگ

 در 1فوریه2021 گزارش شد که سونگ شونیونگ، بازرس سابق اداره امنیت عمومی ‌استان هاینان، به‌دلیل فساد مورد بازجویی قرار گرفت. سونگ، متولد اکتبر1956، اهل هنگ‌یانگِ هونان است. او قبلاً بازرس اداره امنیت عمومی ‌استان هاینان بود. به‌عنوان معاون اداره پلیس سانیا نیز خدمت کرد.

از سپتامبر2008 تا نوامبر2015، او عضو کمیته حزب اداره امنیت عمومی ‌استان هاینان، عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری هایکو، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، رئیس اداره پلیس شهر و دبیر کمیته حزب بود. او در نوامبر2015، قبل از بازنشستگی در اکتبر2016، به‌عنوان بازرس اداره امنیت عمومی ‌استان هاینان منصوب شد.

از 27مه تا 8نوامبر2015، 61 تمرین‌کننده فالون گونگ در شهر هایکو در استان هاینان شکایات‌ کیفری علیه جیانگ زمین را به دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق ارائه کردند و از مقامات خواستند که جیانگ، رئیس سابق رژیم کمونیستی، را به میز عدالت بکشانند چراکه دستور آزار و شکنجه را صادر کرد. در نتیجه پلیس هاینان دست به اقدامات تلافی‌جویانه علیه اکثر این تمرین‌کنندگان زد.

2. چن شیائویا

چن شیائویا

چن شیائویا، متولد ژوئن1963، اهل لدونگ در هاینان است. از مه2020 تا سپتامبر2021، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌ و دبیرکل کمیته حزب شهرداری سانیا، رئیس دفتر کمیته حزب شهرداری و دبیر  پی‌اِل‌اِی‌سی شهرداری خدمت کرد. در سپتامبر2021 گزارش شد که او تحت بازجویی قرار گرفت.

3. لی دشن

لی دشن، معاون اجرایی سابق دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی در شهر دونگ‌فانگ و رئیس سابق اداره دادگستری شهرداری، در نوامبر2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

4. وو چوان ژو

وو چوانژو

وو چوانژو، متولد دسامبر1961، اهل هایکو در هاینان است. او قبلاً دبیر کمیته حزب شهرستان خودمختار لدونگ لی بود. از اکتبر2015 تا سپتامبر2017، او به‌عنوان معاون دبیر کمیته حزب شهرداری هایکو، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی و رئیس مدرسه حزب خدمت کرد. از سپتامبر2017، او به عضویت کمیته حزب شهرستان خودمختار لدونگ لی در استان هاینان درآمد.

در سال 2015، 61 نفر در شهر هایکو از جیانگ زمین به‌دلیل آزار و شکنجه فالون گونگ شکایت کردند. یک معلم خانم بازنشسته از دانشگاه عادی هاینان دستگیر شد. وو مسئول اصلی این آزار و شکنجه است.

در 29ژوئن2021، وو به 14 سال زندان و پرداخت 3.6میلیون یوآن جریمه محکوم شد.

سه مورد در استان هونان

1. یوان ویشیانگ

یوان ویشیانگ

یوان ویشیانگ، عضو سابق کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری چنژو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، در 2فوریه2021 تحت بازجویی قرار گرفت. او از حزب نیز اخراج و از مناصب دولتی برکنار شد.

یوان، متولد سپتامبر1966، اهل شهرستان روچنگ در استان هونان است. از ژوئیه2019 تا فوریه2021، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری چنژو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد.

2. چن لیجون

چن لیجون

چن لیجون، عضو سابق کمیته دائمی ‌شهرستان لونگهویی و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، در ژانویه2021 از حزب اخراج و از منصب دولتی برکنار شد.

چن، متولد ژوئیه1962، اهل لونگهویی در هونان است. او از سپتامبر2016، به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌شهرستان لونگهویی و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد. چن مسئول دستگیری خانم وانگ لیجوان و تمرین‌کننده مسن دیگری در 29ژوئیه2019 است.

3. ژو شینهویی

ژو شینهویی

ژو شینهویی، دبیر کمیته حزب شهرستان چی‌یانگ، در 15ژوئن2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

ژو، متولد اوت1968، اهل دونگان در هونان است. از اوت2002 تا مارس2012، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌ شهرستان دائوشیان، دبیر  پی‌اِل‌اِی‌سی، معاون اجرایی رئیس شهرستان و معاون دبیر کمیته حزب شهرستان خدمت کرد. او فعالانه در آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ شرکت داشت.

سه مورد در استان هنان

1. گان رونگکون

گان رونگکون

گان رونگکون، عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب استان هنان و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون در 1ژوئن2021 مورد بازجویی قرار گرفت.

از اوت2013 تا ژوئیه2016، گان به‌عنوان معاون فرماندار استان هوبی و عضو گروه رهبری حزب استان فعالیت می‌کرد. او بین ژوئیه2016 و اوت2019 دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی استان هیلونگ‌جیانگ و سپس از سپتامبر2019 تا ژوئن2021 دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی استان هنان بود.

2. وانگ ونهای

وانگ ونهای

وانگ ونهای، رئیس اداره دادگستری استان هنان و دبیر کمیته حزب، به‌‌دلیل موارد نقض جدی قانون در 14ژوئیه2021 مورد بازجویی قرار گرفت.

وانگ از فوریه2006 به‌عنوان معاون دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی هنان خدمت کرد. در فوریه2007 به ریاست اداره 610 استان منصوب شد. در مارس2008، رئیس اداره دادگستری استان هنان و دبیر کمیته حزب شد. وانگ در ژوئن2017 بازنشسته شد. در دوران تصدی وانگ، حداقل 12 تمرین‌کننده فالون گونگ در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند.

3. یو دونگهویی

یو دونگهویی

یو دونگهویی عضو کمیته دائمی ‌کمیته شهرداری ژنگژو در استان هنان و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی بود. او قبلاً معاون و عضو کمیته قضایی دادگاه میانی پویانگ و نیز رئیس و دبیر حزب دادگاه میانی لوئویانگ بود. از سپتامبر2018 تا مه2021، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌کمیته حزب شهرداری ژنگژو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد. در مه‌2021، یو به‌دلیل نقض جدی قانون مورد بازجویی قرار گرفت. او در صدور حکم غیرقانونی برای بسیاری از تمرین‌کنندگان نقش داشته است.

سه مورد در استان ژجیانگ

1. شنگ شیافنگ

شنگ شیافنگ

شنگ شیافنگ، معاون دبیر کمیته شهر شنگژو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، برای تحقیقات در ژانویه2021 برکنار شد. در دوران تصدی وی، چند جلسه شستشوی مغزی در شهر شنگژو برگزار شد. تمرین‌کنندگان ژانگ لیانگسو و گوئو یوچین به یک جلسه شستشوی مغزی در هتلی برده شدند. دو تمرین‌کننده دیگر، شو ژوفن و وانگ ونجون، بین سال‌های 2020 تا 2021 در دادگاه شهر شنگژو محکوم شدند.

2. تائو چنگهوا

تائو چنگهوا

تائو چنگهوا دبیر سابق و رئیس کنفرانس مشاوره سیاسی جین‌هوا در استان ژجیانگ، در ژانویه2021 به‌دلیل دریافت رشوه از سمت دولتی برکنار شد.

از ژوئیه1999 تا سپتامبر2000، تائو به‌عنوان دبیر کمیسیون بازرسی انضباطی شهرستان وویی و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد. از سپتامبر2006 تا ژانویه2012، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌شهر جینهوا و وزیر تبلیغات فعالیت داشت. بین اوت2012 تا مارس2016، او معاون دبیر کمیته حزب شهرداری جینهوا و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی بود. در مارس2016، او دبیر و رئیس گروه حزب پیشرو در کنفرانس مشاوره سیاسی خلق جینهوا شد.

تائو مسئول مرگ خانم شائو یونژو، از شهر جینهوا، در 12ژوئیه2015، فقط یک ماه پس از دستگیری‌اش در 2ژوئن2015، است.

3. جیانگ شونبو

جیانگ شونبو

جیانگ شونبو، متولد آوریل1957، اهل شهرستان شی در استان آنهویی است. او قبلاً معاون دبیر کمیته شهرداری چوژو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی بود. او در سپتامبر2021 به دریافت رشوه متهم شد.

سه مورد در استان آنهویی

1. شو گانگ

شو گانگ

شو گانگ، متولد سپتامبر1964، اهل شهرستان سی در استان آنهویی است. او در 28سپتامبر2021 به 13.5 سال زندان و پرداخت 700هزار یوآن جریمه محکوم شد.

بین ژانویه2002 و 2018، شو به‌عنوان رئیس و دبیر کمیته حزب اداره پلیس شهرداری سوژو، دبیر و رئیس کمیته حزب اداره پلیس لوآن، عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری فویانگ، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی شهر فویانگ، دبیر حزب اداره پلیس فویانگ، معاون دبیر حزب و معاون اجرایی اداره امنیت عمومی‌ استان آنهویی خدمت می‌کرد.

بین سپتامبر2018 و مارس2020، او معاون اجرایی دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی در استان آنهویی بود.

در زمان تصدی شو، حداقل سه تمرین‌کننده محلی فالون گونگ در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند.

2. لینگ یونگ

لینگ یونگ

لینگ یونگ، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی شهرستان سوسونگ در استان آنهویی و رئیس اداره امنیت عمومی، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون در 10مه‌2021 مورد بازرسی قرار گرفت.

لینگ، متولد 1973، اهل شهرستان دونگژی در استان آنهویی است. از سال 2013، او سمت‌های مهمی را در سیستم سیاسی و حقوقی شهرستان سوسونگ برعهده داشت، مانند رئیس امنیت عمومی ‌و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی. لینگ برای به‌دست آوردن دستاوردهای سیاسی، تمرین‌کنندگان فالون گونگ را فعالانه مورد آزار و شکنجه قرار می‌داد.

3. هو هوآ

هو هوآ

هو هوآ، عضو سابق کمیته دائمی ‌کمیته حزب شهرداری سوژو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون در نوامبر2021 مورد بازجویی قرار گرفت.

هو، اهل بوژو در استان آنهویی، در نوامبر1963 به دنیا آمد. او عضو کمیته دائمی‌ کمیته شهرداری سوژو و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی بود. از ژوئن2018 تا مارس2019، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌ کمیته حزب شهرداری بوژو، دبیرکل کمیته حزب شهرداری و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی خدمت کرد.

سه مورد در استان جیلین

1. تیان یه

تیان یه، متولد سپتامبر1954، اهل گونگژولینگ در استان جیلین است. در 22ژوئیه2021، تیان، معاون سابق کنفرانس مشاوره سیاسی خلق سیپینگ، به‌دلیل موارد نقض جدی قانون تحت بازجویی قرار گرفت.

از دسامبر2001، تیان به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی شهر سیپینگ خدمت کرد. در ژانویه2007، به عضویت کمیته دائمی ‌کمیته شهرداری سیپینگ، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی و رئیس اداره پلیس شهر درآمد. در ژوئن2011، او به‌عنوان عضو کمیته شهرداری سیپینگ و دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی منصوب شد. و در ژانویه2012، نایب‌رئیس کنفرانس مشاوره سیاسی خلق سیپینگ شد.

در دوران تصدی تیان، حداقل چهار تمرین‌کننده فالون گونگ در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند.

2. شیا مینگجون

شیا مینگجون

در 19اکتبر2021، شیا مینگجون، دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی منطقۀ جدید چانگچون و رئیس اداره پلیس، تحت بازجویی قرار گرفت.

شیا در حالی که به‌عنوان رئیس اداره پلیس در منطقه فناوری پیشرفته در شهر چانگچون خدمت می‌کرد، به پلیس دستور داد تمرین‌کنندگان محلی را تحت آزار و شکنجه قرار دهد.

شیا متولد ژوئن1963 اهل لینکو در استان شاندونگ است. در ژوئیه2012، او به‌عنوان رئیس تفکیک مدیریت زندان در اداره پلیس چانگچون منصوب شد. بین ژوئیه2013 و اوت2017، شیا به‌عنوان معاون شهردار شهر دیهویی و رئیس اداره پلیس شهر دیهویی فعالیت می‌کرد. در اوت2017، به‌عنوان مدیر اداره پلیس منطقه جدید چانگچون منصوب شد. در ماه مه2018، معاون کمیته مدیریت منطقه توسعه صنعتی با تکنولوژی بالای چانگچون شد. در مارس2019، به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی منطقه جدید چانگچون منصوب شد.

در طول تصدی او، صدها تمرین‌کننده فالون گونگ دستگیر و شانزده نفر محکوم شدند و دو نفر جان باختند.

3. ژانگ کاینان

ژانگ کاینان

ژانگ کاینان، دبیر سابق پی‌اِل‌اِی‌سی شهرستان نونگ‌آن، در 10نوامبر2021 به اتهام فساد مورد بازجویی قرار گرفت.

ژانگ، متولد نوامبر1978، در نوامبر2012 به‌عنوان معاون کادر در سطح شهر در شهرستان نونگ‌آن منصوب شد. او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌ شهرستان نونگ‌آن و وزیر جبهه متحد در ژوئیه2015 منصوب شد. بین اوت2016 و ژوئیه2021، او دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی شهرستان نونگ‌آن بود.

در دوران تصدی ژانگ به‌عنوان دبیر پی‌اِل‌اِی‌سی، صدها تمرین‌کننده فالون گونگ در شهرستان نونگ‌آن دستگیر و خانه‌های‌شان غارت شد. حداقل 33 تمرین‌کننده فالون گونگ محکوم شدند. سه تمرین‌کننده فالون گونگ، هوئو رونژی، یو فنگژن و جیانگ چوانده، در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند.

سه مورد در شین‌جیانگ (سین‌کیانگ)

1. یانگ فولین

یانگ فولین

یانگ فولین، عضو کمیته دائمی‌حزب کمونیست چین و دبیر PLAC شرکت تولید و ساخت شین‌جیانگ، در 2دسامبر2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

یانگ، متولد اکتبر1957، اهل وودو، استان گانسو است. از ژوئیه2013 تا آوریل2017، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌ و دبیر PLAC منطقه خودمختار شین‌جیانگ اویغور خدمت کرد. در این دوره، او ‌به‌طور فعال سیاست ح‌ک‌چ را برای آزار و شکنجه فالون گونگ اجرا کرد. تمرین‌کنندگان از سراسر شین‌جیانگ محکوم شدند و مجازات‌های زندان همگی توسط PLAC  شین‌جیانگ تعیین شد.

در طول تصدی یانگ بین ژوئیه۲۰۱۳ و آوریل۲۰۱۷، چند تمرین‌کننده، از جمله ژائو شویوان، بای یون، بای وانژن و کنگ چیوگه بر اثر آزار و شکنجه جان باختند. ۴۴ تمرین‌کننده محکوم شدند. صدها تمرین‌کننده دستگیر، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند یا به مراکز شستشوی مغزی منتقل شدند.

2. منگ فانگانگ

منگ فانگانگ

در اوت2021، منگ فانگانگ، یکی از اعضای کمیته استانی هوتان و دبیر PLAC، تحت بازجویی قرار گرفت.

منگ، متولد دسامبر1968، اهل هزه، استان شاندونگ است. وی از نوامبر2010 تا ژوئیه2011 به‌عنوان معاون دبیر شهرستان چیتای و دبیر PLAC مشغول به کار بود. بین ژوئن2018 و دسامبر2020، به‌عنوان عضو کمیته استانی هوتان و دبیر PLAC منصوب شد. در دسامبر2020، او به‌عنوان معاون مدیر بخش کشاورزی و روستایی منطقه خودمختار شین‌جیانگ ارتقا یافت. منگ مسئول اصلی آزار و شکنجه فالون گونگ در منطقه هوتان است.

3. میائو یی

میائو یی

میائو یی، متولد دسامبر1966، دبیر PLAC و یکی از اعضای کمیته دائمی‌شهر‌ هامی، شین‌جیانگ بود. او در نوامبر2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

میائو به‌عنوان معاون اداره پلیس شهر آکسو، مدیر اداره پلیس شهرستان شایا، مدیر اداره پلیس شهرستان کوچا، دبیر کمیته حزب و مدیر و بازرس ارشد اداره پلیس منطقه‌ای آکسو خدمت می‌کرد.

از ژوئن2016 تا دسامبر2016، او به‌عنوان مدیر اداره پلیس استان آکسو و معاون دبیر PLAC خدمت کرد. وی از دسامبر2016 تا اکتبر 2018 معاون دبیر PLAC هوتان و رئیس اداره پلیس بود. وی در اکتبر 2018 به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌کمیته شهرداری هامی ‌و دبیر PLAC منصوب شد.

سه مورد در مغولستان داخلی

1. وو گورویی

وو گورویی

در 26فوریه2021، وو گورویی، معاون سابق دبیر اجرایی PLAC کمیته حزب منطقه خودمختار مغولستان داخلی مورد بازجویی قرار گرفت.

وو، 60 ساله، اهل شهرستان ونشوئی، استان شانشی است. او قبلاً دادستان کل دادستان شهر اوردوس بود. در ژوئیه2010، او به‌عنوان معاون دبیر PLAC مغولستان داخلی ارتقا یافت. در آوریل 2021، او به کنگره خلق منطقه خودمختار مغولستان داخلی منتقل شد.

زمانی که وو معاون دبیر PLAC بود، فعالانه در آزار و شکنجه شرکت کرد. او مسئول مرگ تمرین‌کنندگان لیو ژانیو، وانگ شیا، یو ژنجیه و تیان سوفانگ است.

2. لی هه

لی هه

در 16ژانویه2021، لی هه، بازرس سابق اداره گردشگری منطقه خودمختار مغولستان داخلی، تحت بازجویی قرار گرفت. لی در ژوئیه2021 از حزب اخراج و در ماه اوت دستگیر شد.

لی، که در دسامبر2014 بازنشسته شد، از سپتامبر2001 تا اوت2011 به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌کمیته شهرداری هوهات و دبیر PLAC هوهات خدمت کرد. در طول تصدی لی به‌عنوان دبیر PLAC، دو تمرین‌کننده محلی در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند.

3. سویی راباتو

سویی راباتو

سویی راباتو در اکتبر1971 متولد شد. از ژوئن2019 تا دسامبر2021، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌و دبیر PLAC سونیت رایت بنر، منطقه خودمختار مغولستان داخلی خدمت کرد. در دسامبر 2021، او از حزب اخراج و از مناصب دولتی برکنار شد. در دوران تصدی خود، او فعالانه در آزار و شکنجه فالون گونگ شرکت کرد.

دو مورد در استان جیانگ سو

1. وانگ لایک

وانگ لایک

در 12اکتبر2021، دادستانی عالی خلق دستور دستگیری وانگ لایک، دبیر PLAC کمیته حزب استان جیانگ‌سو و مدیر بخش امنیت عمومی ‌را به ظن دریافت رشوه و ارائه رشوه صادر کرد.

وانگ، متولد 15دسامبر1964، به‌عنوان معاون اداره پلیس شهری جینژو لیائونینگ، مدیر اداره پلیس شهری هولودائو، معاون اداره پلیس استان لیائونینگ، مدیر اداره پلیس شهری دالیان، و مدیر اداره پلیس استان جیانگ‌سو، عضو کمیته دائمی‌ کمیته و حزب استانی جیانگ سو و دبیر PLAC استانی جیانگ‌سو خدمت کرد.

وانگ در طول تصدی خود در لیائونینگ و جیانگ‌سو، شخصاً آزار و شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ را سازماندهی، هدایت و در آن شرکت کرد. حداقل 99 تمرین‌کننده فالون گونگ در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند، بیش از 3000 نفر دستگیر و صدها نفر محکوم شدند.

2. وانگ لیبین

وانگ لیبین

وانگ لیبین، دبیر کمیته شهرداری لیانیونگانگ و دبیر PLAC، به‌دلیل نقض جدی قانون در 28اوت2021 بازجویی شد.

زمانی که وانگ دبیر PLAC لیانیونگانگ بود، دستور دستگیری بسیاری از تمرین‌کنندگان را صادر کرد. خانم ژونگ جین‌جون، تمرین‌کننده فالون گونگ 67 ساله از شهر لیانیونگانگ، به سه سال حبس محکوم شد. برادر کوچکتر او، آقای ژونگ چونگ بین، که او نیز به سه سال حبس محکوم شده بود، در 14اوت2018، دو ماه پس از آزادی از زندان هونگزهو درگذشت.

دو مورد در استان جیانگشی

1. گونگ جیانهوا

گونگ جیانهوا

گونگ جیان‌هوا، معاون کمیته دائمی‌کنگره خلق ‌استان جیانگشی، در 29نوامبر2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

گونگ، از شهرستان نانچانگ، استان جیانگشی، در ژوئن1962 به دنیا آمد. او از دسامبر2002 تا فوریه2004 به‌عنوان دبیر PLAC شهر نانچانگ خدمت کرد. او آزار و اذیت تمرین‌کنندگان را فعالانه هدایت می‌کرد. لان هو و وان لیجی در نتیجه مردند.

2. یه گوبینگ

یه گووبینگ

یه گووبینگ، متولد فوریه1961، اهل جینشیان، استان جیانگشی است. او قبلاً معاون کنفرانس مشورتی سیاسی استان جیانگشی بود. در سپتامبر2021، یه به‌دلیل نقض جدی قانون از حزب و اداره عمومی ‌اخراج شد.

از دسامبر2000 تا مه2002، او به‌عنوان معاون دبیر و مدیر کمیته حزب اداره پلیس شانگرائو خدمت کرد. از می‌2002 تا دسامبر2006، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌شهر جیوجیانگ و مدیر اداره پلیس جیوجیانگ خدمت کرد. از دسامبر2006 تا مارس2011، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌کمیته حزب شهرداری جیوجیانگ، دبیر PLAC، دبیر کمیته حزب و مدیر اداره پلیس شهرداری خدمت کرد.

شانزده تمرین‌کننده محلی فالون گونگ در نتیجه آزار و شکنجه در دوران تصدی یه جان باختند.

دو مورد در استان شاندونگ

1. لیو مائوده

لیو مائوده

لیو مائوده در 11اکتبر2021 از حزب و مقامات دولتی اخراج شد.

لیو، متولد دسامبر1958، اهل ویهای، استان شاندونگ است. در ژانویه2012، او به‌عنوان معاون شهردار شهر ویهای و دبیر PLAC منصوب شد. در فوریه2016، او به‌عنوان دبیر گروه حزب پیشرو و PLAC در ویهای منصوب شد.

در دوران تصدی لیو، دو تمرین‌کننده محلی فالون گونگ در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند.

2. وانگ شینگهوا

وانگ شینگهوا

وانگ شینگهوا، یکی از اعضای کمیته دائمی‌شهر لین‌یی و دبیر PLAC، به‌دلیل نقض جدی قانون در 8سپتامبر2021 مورد بازجویی قرار گرفت.

وانگ، متولد نوامبر 1961، اهل جونان، استان شاندونگ است. از فوریه2013، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌کمیته حزب شهرداری لین‌یی و دبیر PLAC خدمت کرد.

در فوریه2013، او منشی PLAC شهرداری لین‌یی شد و به مدت هشت سال در این سمت بود. در دوران تصدی وی، دو تمرین‌کننده، شینگ شیمی‌و لی چانگ‌فانگ، در نتیجه آزار و شکنجه جان باختند.

علاوه بر خود وانگ، برادر کوچکترش، وانگ شینگ‌جون، مدیر سابق اداره پلیس در ناحیه لانشان، شهر لینیی که در آزار و شکنجه شرکت داشت، نیز دستگیر و بازداشت شده است.

دو مورد در استان یوننان

1. شی هونگجیا

شی هونگجیا

شی هونگجیا، متولد سپتامبر1956، اهل شهر چوجینگ، استان یوننان است. او عضو کمیته دائمی ‌کمیته حزب چوجینگ، دبیر کمیته حزب شهر شوان‌وی، عضو کمیته دائمی‌شهر کوجینگ و دبیر PLAC شهر کوجینگ بود.

شی در اکتبر 2019 بازنشسته شد. کمتر از دو سال بعد، او تحت بازجویی قرار گرفت و از حزب اخراج شد.

2. ژو جیاجیان

ژو جیاجیان

ژو جیاجیان، محقق سابق انجمن دوستی تایوان در کونمینگ، بر اساس گزارشی در 9آوریل2021، تحت بررسی بود.

ژو، متولد می‌1963، اهل شهر شوان‌وی، استان یوننان است. از اکتبر2006 تا اوت2010، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌شهرستان شوندیان و دبیر PLAC خدمت کرد.

دو مورد در تبت

1. لی یونفنگ

لی یونفنگ

لی یونفنگ، متولد مارس1963، اهل سوژو، استان آنهویی است. از ژانویه2015 تا سپتامبر2017، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌کمیته شهرداری لینژی منطقه خودمختار تبت، دبیر PLAC و دبیر کمیته حزب اداره پلیس شهرداری خدمت کرد. از سپتامبر2017 تا مارس2021، او به‌عنوان معاون دبیرکل PLAC تبت خدمت کرد. او به‌دلیل گرفتن رشوه در اکتبر2021 دستگیر شد.

2. ژو جیانگ

ژو جیانگ

ژو جیانگ، عضو سابق کمیته دائمی‌کمیته شهرداری لینژی منطقه خودمختار تبت، دبیر PLAC و دبیر کمیته حزب اداره پلیس شهری، گزارش شده است که در 27آوریل2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

ژو زمانی به‌عنوان مدیر کمیته حزب شهرستان یادونگ، معاون دبیرکل دفتر اداری منطقه‌ای شیگاتسه، عضو کمیته دائمی‌کمیته شهرداری شیگاتسه، دبیر PLAC و دبیر کمیته حزب اداره پلیس شهرداری خدمت می‌کرد.

از ژوئن2018 تا آوریل2021، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌کمیته شهر لینژی، دبیر PLAC و دبیر کمیته حزب اداره پلیس شهرداری خدمت کرد. در نوامبر2019، او به بازرس سطح اول ارتقا یافت. ژو مسئول آزار و شکنجه فالون گونگ در منطقه بود.

یک مورد در استان هبی

1. یین هویچیانگ

یین هویچیانگ

یین هویچیانگ، عضو کمیته دائمی‌ شهرستان پینگشان و دبیر PLAC، از زمانی که در ژوئیه2021 به قدرت رسید، سیاست آزار و شکنجه فالون گونگ را از نزدیک اجرا کرده است. او دستور دستگیری، غارت خانه و آزار و اذیت تمرین‌کنندگان محلی را صادر کرد. پس از تنها دو ماه ریاست جمهوری، او برکنار شد.

یک مورد در استان گوانگشی

1. لی یونگ‌هنگ

لی یونگ‌هنگ

در 29اکتبر2021 گزارش شد که لی شوی هنگ، مدیر کمیته دائمی‌کنگره خلق شهرداری گویگانگ و دبیر PLAC به‌دلیل نقض جدی قانون مورد بازجویی قرار گرفت.

لی، متولد فوریه1962، اهل گویگانگ، استان گوانگشی است. از ژانویه 2005 تا ژوئن 2005، او به‌عنوان معاون دبیر کمیته منطقه گانگبی و دبیر PLAC خدمت کرد. بین اوت2011 و ژانویه2020، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌شهر گیگانگ و دبیر PLAC و همچنین رئیس انجمن حقوق شهرداری ارتقا یافت.

از ژانویه2020 تا اکتبر2021، او به‌عنوان مدیر کمیته دائمی‌ کنگره مردمی ‌شهرداری گویگانگ، دبیر گروه حزب، کمیته دائمی ‌کمیته حزب شهرداری، دبیر PLAC، و رئیس و دبیر گروه حزبی جامعه حقوق شهرداری خدمت کرد.

لی در طول ده سال تصدی خود به‌عنوان منشی دبیر PLAC شهر گویگانگ، ‌به‌طور فعال سیاست آزار و اذیت علیه فالون گونگ را دنبال کرد.

یک مورد در نینگشیا

1. شیه گووانگ

شیه گووانگ

شیه گووانگ، متولد دسامبر1970، اهل یانچی، نینگشیا است. وی از فوریه2003 تا ژانویه2008 به‌عنوان معاون اداره پلیس شهرستان یانچی مشغول به کار بود. از ژانویه2013 تا ژانویه2019، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌شهرستان تونگسین، معاون دبیر PLAC، دبیر حزب و مدیر اداره پلیس شهرستان خدمت کرد. از ژانویه2019 تا اوت2021، او به‌عنوان معاون دبیر PLAC شهر ووژونگ خدمت کرد.

در 30آوریل2021، ژی به‌دلیل گرفتن رشوه مورد بازجویی قرار گرفت. او در ماه اوت از حزب و مناصب دولتی اخراج شد. او در 15‌دسامبر2021 در دادگاه منطقه لیتونگ محاکمه شد.

یک مورد در استان چینگهای

1. رو ژی

رو ژی

رو ژی، معاون سابق فرمانداری شهرستان مقین، دبیر کمیته احزاب و رئیس پلیس شهرستان در تاریخ ۲۷اوت۲۰۲۱ تحت بازجویی قرار گرفت.

رو در ماه می‌1967 در گانده، چینگهای متولد شد. از سپتامبر2006 تا ژوئیه2011، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌شهرستان مادو و دبیر PLAC خدمت کرد. وی از سپتامبر۲۰۱۱ تا سپتامبر۲۰۲۰ جانشین فرماندهی شهرستان مقین و رئیس پلیس راهور بود. از سپتامبر2020، او مدیر ارشد اداره پلیس استان گولوئو بود. دیرین در دوران تصدی خود، او فعالانه در آزار و شکنجه فالون گونگ شرکت کرد.

یک مورد در چونگ کینگ

1. لی چوان

لی چوان

لی چوان، متولد مارس1966، اهل چانگژی، استان شانشی است. از دسامبر2016 تا مه2020، او به‌عنوان معاون دبیر کمیته حزب و دبیر PLAC منطقه توسعه اقتصادی وانشنگ، چونگ‌چینگ، خدمت کرد. او در 1آوریل2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

یک مورد در استان شانشی

1. لی شیائومینگ

لی شیائومینگ

لی شیائومینگ، متولد ژوئن1960، اهل یوانپینگ، استان شانشی است. از سپتامبر2016 تا ژانویه2019، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌شهر لولیانگ و دبیر PLAC خدمت کرد. او در ژوئیه2020 بازنشسته شد. در نوامبر2021 گزارش شده است که او به‌دلیل نقض جدی قانون از حزب اخراج شد.

یک مورد در تیانجین

1. سون بائوشون

سون بائوشون

سان بائوشون، متولد ژوئیه1962، اهل تیانجین است. از دسامبر2016 تا آوریل2021، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی‌منطقه جنان و دبیر PLAC خدمت کرد. او در آوریل 2021 تحت بازجویی قرار گرفت.

یک مورد در استان فوجیان

1. وو رونگ‌کای

وو رونگ‌کای

وو رونگ‌کای، متولد سپتامبر1959، اهل گوتیان، استان فوجیان است. از اکتبر2015 تا اکتبر2019، او به‌عنوان عضو کمیته دائمی ‌کمیته شهرداری نانپینگ استان فوجیان و دبیر PLAC خدمت کرد. او در اکتبر 2019 بازنشسته شد. در 6 اوت2021 گزارش شده است که تحت بازجویی قرار گرفته است.

یک مورد در پکن

1. وانگ یو

وانگ یو

در 31مه2021 گزارش شده است که وانگ یو، دبیر سابق PLAC ناحیه میون، پکن، و معاون مدیر دفتر استیناف پکن مورد بازجویی قرار گرفت.

وانگ، متولد مارس1966، در دسامبر2016 به عضویت کمیته دائمی ‌و دبیر PLAC ناحیه میون، پکن درآمد. او دراوت2019 به‌عنوان عضو کمیته حزب و معاون مدیر دفتر استیناف پکن منصوب شد.

در طول کمتر از سه سالی که وانگ به‌عنوان دبیر PLAC منطقه میون بود، او در آزار و شکنجه فعالانه شرکت کرد. خانم ون مولان 75 ساله در 27فوریه2018 چهار ماه پس از دستگیری در 14اکتبر2017 درگذشت.

 گزارش‌های مرتبط: فهرست جدید مجرمان درگیر در آزار و شکنجه فالون گونگ در روز حقوق بشر به 36 کشور تحویل شدگزارش سال 2021: بیش از 550 شهروند چینی با عقوبت ناشی از آزار و اذیت فالون گونگ مواجه شدندبا گسترش آزار و شکنجه از تمرین‌کنندگان فالون گونگ به عموم مردم، مقامات ح‌ک‌چ بیشتری با عواقب مواجه می‌شوند

دیدگاه‌های ارائه‌شده در این مقاله بیانگر نظرات یا درک خود نویسنده است. کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.