(Minghui.org) خبر امروز از چین شامل موارد آزار و شکنجه‌ای است که در 3 شهر یا شهرستان در 3 استان رخ داده‌اند، در حالی‌ که دست‌کم 4 تمرین‌کننده در این مکان‌ها به‌تازگی به‌دلیل اعتقادشان تحت آزار و شکنجه قرار گرفتند.

1. [شهر شوانگیاشان در استان هیلونگ‌جیانگ] دستگیری خانم سان فنگجی
2. [شهر چی‌چی‌هار در استان هیلونگ‌جیانگ] دستگیری خانم لی لامِی و خواهرش خانم لی دونگمِی
3. [شهر چانگیی در استان شاندونگ] آزارواذیت خانم ژانگ گویشیا

1. [شهر شوانگیاشان در استان هیلونگ‌جیانگ] دستگیری خانم سان فنگجی

مأموران ایستگاه پلیس ووهونگچیائو در منطقۀ جیانشان خانم سان فنگجیا را حوالی ساعت 10 صبح 13 آوریل 2022 دستگیر کردند. او به ادارۀ پلیس منطقه جیانشان منتقل و خانه‌اش غارت شد. پلیس رایانه، تلفن‌های همراه، کتاب‌های فالون گونگ و سایر وسایلش را توقیف کرد.

2. [شهر چی‌چی‌هار در استان هیلونگ‌جیانگ] دستگیری خانم لی لامِی و خواهرش خانم لی دونگمِی

مأموران ایستگاه پلیس شهر لونگ‌جیانگ در منطقه تیِفنگ خانم لی لامِی و خواهرش خانم لی دونگمی را در صبح 13 آوریل 2022 دستگیر کردند. منزل این دو نیز غارت شد.

3. [شهر چانگیی در استان شاندونگ] آزارواذیت خانم ژانگ گویشیا

دو مأمور از ادارۀ پلیس شهر چانگیی حوالی ساعت 2 بعدازظهر 12 آوریل 2022 به منزل خانم ژانگ گویشیا در روستای دونگماوان در شهر بِیمنگ رفتند. آن‌ها از خانم ژانگ نمونۀ خون گرفتند و ادعا کردند که این کار باید در زمان حبس او در مرکز شستشوی مغزی انجام می‌شد. خانم ژانگ سعی کرد حقیقت فالون گونگ را برای آن مأموران روشن کند.

کلیۀ مطالب منتشرشده در این وب‌سایت دارای حق انحصاری کپی‌رایت برای وب‌سایت مینگهویی است. مینگهویی به‌طور منظم و در مناسبت‌های خاص، از محتوای آنلاین خود، مجموعه مقالاتی را تهیه خواهد کرد.