آموزش فا در كنفرانس فای ۲۰۰۳ آتلانتا

لی هنگجی، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۳

درود بر همگی! (شاگردان: درود، استاد!) برخی کنفرانس‌های فا هستند كه در آن شركت می‌كنم، درحالی كه در برخی دیگر ممكن است نباشم، همگی شما می‌دانید كه مریدان دافا اكنون بالغ‌تر شده‌اند. در اعتباربخشی به فا، و در این مسیر خدایان، همۀ شما می‌دانید كه چه‌كار كنید. در یك چنین زمانی، هر چه من كمتر صحبت كنم برای همۀ شما مفیدتر خواهد بود. و چرا این‌را می‌گویم؟ زیرا این دوره زمانی دقیقاً به شما داده شده تا تقوای عظیم‌تان را پایه‌گذاری كنید. بنابراین نمی‌توانم همیشه بگذارم كه شما كارها را انجام دهید بدون اینکه خودتان دربارۀ آنها فکر کنید و نمی‌توانم بگذارم که شما درحالی که به ثمرۀ خودتان اعتبار می‌بخشید، راه خودتان را روشن نکنید. اگر همیشه به‌وسیلۀ استاد هدایت شوید، اگر هنگامی که كارهای خاصی در اعتبار بخشی به فا پیش می‌آید هنوز به شما بگویم كه چه كاری را انجام دهید، این عملی نیست. هنگامی كه مریدان دافا به كمال می‌رسند، ثمره و سطح شما پایین نیست و به‌عبارت دیگر، مسئولیت‌هایی را كه شما برای موجودات آینده خواهید داشت عظیم هستند. بنابراین اگر این طور باشد، اگر شما آن تقوای عظیم را دارا نباشید، مسیر خودتان را روشن نسازید و هنگامی كه لازم است كارهایی را مستقلاً انجام دهید؛ ندانید كه چه‌كار كنید، این امر عملی نیست. ازاین‌رو عمداً این دوره از زمان را به شما داده‌ام تا اینكه بتوانید برای متعادل كردن خودتان و بالغ شدن، فرصت‌هایی را داشته باشید.

در حقیقت، به آرامی درحال مشاهده و دیدن هستم. ازآنجاكه همگی شما در حال تزكیه هستید هنوز وابستگی‌های بشری دارید. شما وابستگی‌های بشری دارید و بنابراین قادر هستید که تزکیه کنید؛ شما وابستگی‌های بشری دارید و بنابراین آنها خودشان را نشان خواهند داد. پس، درحالی كه هر كاری را در ارتباط با اعتباربخشی به فا انجام می‌دهید، شامل انجام كارهایی به‌عنوان یك گروه و انجام كارهایی به‌طور فردی، خودتان فكر می‌کنید و تلاش می‌كنید كه راهی را برای حل كردن مشكلاتِ سخت پیدا كنید. و هنگامی كه دربارۀ كارها فکر می‌کنید، اینكه از نگرش‌های بشری استفاده ‌كنید، یا از افكار درست یك تزكیه‌كننده، سبب کسب نتایج متفاوتی برای شما خواهد شد. همین امر وقتی برای انجام كارها با یكدیگر همكاری می‌كنید نیز صدق می‌كند. و زمانی كه در ارتباط با امور بحث می‌كنید، نیز صدق می‌كند و حتی ممكن است دربارۀ موضوعات خاص وارد مشاجره شوید. البته این به خاطر وابستگی‌های بشری است که دارید. اما چیز خوبی هم در این باره وجود دارد. وقتی مشاجره می‌کنید، می‌توانید وابستگی‌ها و نواقص خودتان را ببینید. اگر بتوانید فا را در اولین اولویت قرار دهید، منیت خود را رها كنید و با مشكلات‌تان با افكاری درست مواجه شوید، قادر خواهید بود فوراً تصمیم بگیرید و در ارتباط با اعتباربخشی به فا كارها را به‌خوبی انجام دهید. و درواقع، در مقایسه با سال‌های گذشته، اكنون امور كاملاً‌ خوب هستند. همگی شما حقیقتاً بالغ شده‌اید. امروز دربارۀ این موضوع نمی‌خواهم بیشتر صحبت كنم. در اصل می‌خواهم دربارۀ روشنگری حقیقت صحبت كنم.

به محض اینکه موضوع روشنگری حقیقت مطرح می‌شود، تعدادی از تمرین‌كنندگان فكر می‌كنند، «هنگامی كه ما حقیقت را روشن می‌كنیم، هدف ما رسوا کردن اهریمن و سركوب كردن آن است و بگذاریم كه در روشنایی روز نگه داشته شوند تا اینكه مردم سراسر دنیا بتوانند ماهیت آن را ببینند و سپس اهریمن هیچ جایی برای پنهان شدن نخواهد داشت.» آنچه كه لازم است انجام شود این است، اما آن مهم‌ترین هدف نیست. مهم‌ترین هدف در روشنگری حقیقت نجات موجودات است.

هر مرید دافا در آینده مسئولیت‌های عظیمی را بر دوش خواهد كشید. موجودات بسیار زیادی هستند كه محتاجند شما آنها را نجات دهید- موجودات بسیار زیادی هستند كه محتاجند شما نجات‌شان دهید. در طی این دورۀ زمانی، باید هر چیزی را كه برای ثمرۀ خودتان و موجودات بی‌شمار مورد نیاز است هماهنگ كرده و به كمال برسانید. تقوای عظیم‌تان و هر چیزی از خدایان در میان آن است. به همین دلیل است كه اغلب می‌گویم اگر قادر باشید سه كاری را كه مریدان دافا در اعتباربخشی به فا ‌باید به‌خوبی به آن عمل کنند، انجام دهید، پس همه چیز به‌وسیلۀ آنها دربرگرفته می‌شود، بنابراین می‌گویم كه در روشنگری حقیقت مهم‌ترین هدف برای شما نجات موجودات حتی بیشتری در طی این روند است. این مهم‌ترین چیز و منظور واقعی روشنگری حقیقت است.

در طی این آزار و اذیت، بدون توجه به اینکه نیروهای كهن چگونه كارها را نظم و ترتیب دادند، چگونه افراد اهریمنی به‌طور وحشیانه‌ای در جهان عمل كردند، چگونه موجودات اهریمنی هر بُعدی دیوانه‌وار مریدان دافا را اذیت كردند و چه تعداد از مردم دنیا را مسموم كرده‌اند، آیا دربارۀ این اندیشیده‌اید: آیا آنها می‌توانند به دافا آسیب برسانند؟ امكان ندارد. و شما دیده‌اید كه پس از تجربۀ اهریمنی‌ترین آزار و اذیت تاریخ، كه به مدت چهار سال طول كشیده است، به جز اینکه مریدان دافا در حال آبدیده کردن خودشان هستند و بالغ‌تر می‌شوند، خوش‌فكرتر می‌شوند و در میان آزار و اذیت متین‌تر می‌شوند- شما بیشتر و بیشتر منطقی شده‌اید، افكار درست‌تان قوی‌تر و قوی‌تر شده است و لحظه‌ بازگشت به جایگاه‌تان، نزدیكتر شده است- به‌‌جز آن، چه چیز دیگری است؟ به‌جز آن، چه چیزی دیگری هست؟ آیا آن مریدان دافایی كه در طی آزار و اذیت كشته شدند به كمال نرسیده‌اند؟ این حقیقت دارد كه بخشی [از شاگردان ما] در طی آزار و اذیت، تزكیه را رها کردند. اگر آنها به حد كافی خوب نباشند غربال خواهند شد، آنچه كه باقی می‌ماند طلا خواهد بود.

البته، زمانی كه موجودی دافای مرا می‌خواند از او مراقبت خواهم كرد و با او به‌عنوان یك مرید دافا، به‌عنوان یك تمرین‌كننده رفتار خواهم كرد. اگر خود او به‌طور حقیقی نتواند وارد [این روش] شود، پس آن مسئلۀ خودش است. بنابراین هر كسی باید به این نكته آگاه باشد. اعم از اینكه آن، تمامی آزار و اذیت باشد یا همۀ آن برنامه‌ریزی‌هایی که نیروهای كهن ایجاد کردند، در واقع، وقتی كه مدت‌ها پیش، اصلاح فا را طرح‌ریزی كردم آنها را در نظر گرفتم. آنها نمی‌توانند به فا آسیب برسانند. من آزار و اذیت را تصدیق نمی‌كنم. مطمئناً این‌طور است. آیا آنها مجازند موجودی را كه به فا گوش می‌كند و در دافای من تزكیه می‌كند كنترل كرده و حتی تا حد مرگ كتك بزنند؟ آنها قطعاً در آینده مجبورند تاوان آن را بپردازند. و البته عوامل دیگری نیز هستند که تأثیر دارند. اما آنها حقیقتاً جرأت نمی‌كنند كسانی را كه از عهدۀ انجام كارها به‌خوبی بر می‌آیند، لمس كنند. نمی‌توانند كسانی را كه در مقابل برنامه‌ریزی‌های ساخته‌شده به‌وسیلۀ نیروهای كهن ایستادگی می‌كنند و كسانی را كه افكار درست بسیار قدرتمندی دارند، لمس كنند. به عبارت دیگر، در طی این دوره از زمان، مهم نیست كه آزار و اذیت چقدر بد است، اگر افكار مریدان دافا درست باشد، دارای افكار درستی باشند و هر چیزی را بطور معقول و آرام درك كنند، از صدمات زیادی اجتناب خواهند كرد.

شما باید آگاه باشید كه تزكیۀ یك مرید دافا، دربارۀ موضوع خارج شدن از بشر بودن است؛ دربارۀ موضوع خارج شدن از افلاك غول‌آسای قدیم است كه به‌وسیلۀ انواع و اقسام عواملی مهار می‌شود که از موجودات بی‌كران‌ِ بسیار زیاد‌ِ بی‌شمار در این كیهان قدیمی ناشی می‌شود. آن برای كسب حیاتی نو است، به‌وجود ‌آمدن از محیطی كه در پایان آخرین مرحلۀ روند شكل‌گیری- سكون- انحطاط- انهدام افلاك غول‌آسا است. چه كسی می‌تواند به ورای همۀ اینها برود؟ رهایی یافتن از هر چیزی و به‌طور حقیقی وارد دنیای جدید شدن واقعاً سخت است. در حقیقت، مشكلاتی كه شما در تزكیه‌تان در میان آزار و اذیت با آنها مواجه شده‌اید، تجلیاتی میان انسان‌های اینجا هستند. اما در حقیقت، در بُعدهای دیگر كه مردم دنیا نمی‌توانند آن را ببینند و فراسوی این محیط مردم معمولی هستند، چیزها حتی شدید‌تر هستند. آن، روند تكان دهنده و روح‌لرزان انهدام و دوباره یكپارچه شدن عظیم است. تمامی موجودات كیهان درحال تماشای این واقعه هستند. و خدایان بسیار زیاد‌ِ بی‌شماری نظاره‌گرند. در برگیرنده در همۀ این دگرگونی‌ها، عوامل اعتباربخشی مریدان دافا به فا است. آنچه كه در دنیای انسانی تجلی می‌یابد سه كاری است كه شما در این زمان در حال انجام آن هستید. در مورد رفتار اهریمن، قبل از انحطاط خود به حالتی غیرمنطقی و دیوانه‌وار [عمل می‌كند] و برای به كمال رسیدن مریدان دافا موقعیت‌هایی را تدارك می‌بیند.

روشنگری حقیقت در طی دگرگونی‌های عظیم، هم‌اكنون شیوه‌ای اصلی برای نجات موجودات و مردم دنیا شده است، بنابراین در انجام آن، درایتی كه دافا به شما داده است و توانایی‌های بی‌شماری كه فا در دسترس شما قرار داده است، در حال منعكس شدن هستند. روشنگری حقیقت شما بطور اجتناب‌ناپذیری به شکل یك واكنش زنجیره‌ای اثر می‌گذارد. زمانی كه فردی حقیقت را می‌داند، در می‌یابد، «اوه، این چگونگی آن است– دافا بی‌نظیر است.» برخی از افراد كه از حقیقت آگاه می‌شوند ممكن است به تزکیه کردن علاقه‌مند شوند، برخی ممکن است موافق و هم‌دل شوند و دیگران ممکن است به شكل فعالیت‌های ملموس سعی در حمایت كنند. این بازتاب‌ها كه از روشنگری حقیقت نشأت می‌گیرد، فرد به فرد، قلب به قلب گسترش می‌یابد. عوامل اهریمنی در حال از دست دادن موقعیت خود هستند. دافا و عوامل درست درحال پوشش دادن و نیروبخشیدن به همه چیز هستند و هم‌زمان، در مورد آزار و اذیت، در جامعه و در هر زمینه‌ای تغییراتی را به همراه می‌آورد و در نتیجه افراد شرور هیچ شنونده‌ای نخواهند داشت و موجودات اهریمنی چیزی ندارند که از آن سوء استفاده ‌كنند. این تأثیر اجتناب‌ناپذیر است. كارها هنگامی كه حقیقت را روشن می‌كنید معمولی و عادی به نظر می‌رسند، اما تأثیر آنها عظیم است.

در حقیقت، همگی دیده‌اید كه در طی روشنگری حقیقت به‌وسیلۀ مریدان دافا مردم دنیا درحال تغییر هستند. حالا كاملاً متفاوت از گذشته است، زمانی كه آزار و اذیت در ۲۰ ژوئیه آغاز شد. و فقط این نیست كه مردم دنیا در حال هوشیار شدن هستند، موجودات و عوامل مادی دیگری نیز درحال گذر از میان این تغییرات هستند. به‌عبارت دیگر، موقعیت كاملاً متفاوت است. البته، این‌طور نیست كه اهریمن آزار و اذیت را متوقف كرده است، اما آن عواملی كه نیروهای كهن نظم و ترتیب دادند، با منهدم شدن، كمتر و كمتر شده‌اند و اهریمن دیگر قدرت زیادی ندارد. اما حتی بدون آن قدرت زیاد، تا زمانی كه هنوز هستی دارد بسیار شیطانی، بسیار بد است، اما دیگر آن قدرت زیاد و عوامل مورد نیاز در محیط را ندارد، بنابراین دیگر نمی‌تواند بسیاری از مردم دنیا یا موجودات زندۀ دیگر را كنترل كند. و سپس وقتی كه مردم دنیا و همه موجودات‌ِ دیگر توسط اهریمن كنترل نمی‌شوند، در آن لحظه برای شما روشنگری حقیقت بسیار آسان‌تر است. اگر آن را خیلی خوب انجام دهید، سپس مردم دنیا و موجودات بیدار می‌شوند. و زمانی كه موجودات بیدار شوند، اهریمن ابداً شنونده‌ای ندارد و واقعاً نمی‌تواند كارها را وحشیانه انجام دهد. مردم در مقابل آن ایستادگی كرده و آن را منزوی می‌كنند، و اهریمن قادر نخواهد بود هر كاری را كه می‌خواهد انجام دهد، چرا كه هیچ‌كسی به او گوش نخواهد داد. روند جاری این است، این آن دگرگونی است كه در طی نجات موجودات حاصل ‌شده‌ است.

در واقع، قبلاً به شما گفتم كه در گذشته چگونه یك تزكیه كننده اهمیتی نمی‌داد که مردم دنیا دربارۀ او چه می‌گویند. اگر كسی می‌گفت كه او خوب یا بد است، آن [فقط برای او] گفته‌ای بشری بود نه خدایی. در حقیقت، شماری از مردم در تاریخ بودند كه مردم دنیا می‌گفتند كه بد هستند و حتی بدان شكل در كتاب‌های درسی و گزارشات تاریخی نوشته شده اما ممكن است آنها خدایانی شدند. و كسانی بودند كه مردم دنیا آنها را به عنوان الگو تحسین می‌كردند اما بعد از مرگ رهسپار جهنم شدند. زیرا وقتی كه مردم دربارۀ خوبی و بدی حرف می‌زنند بر اساس علایق بشری است. منطق بشری وارونه است: وقتی مردم دربارۀ چیزی فكر می‌كنند كه خوب است، لزوماً به‌طور واقعی خوب نیست و وقتی كه فكر می‌كنند چیزی بد است، ضرورتاً بد نیست. به‌عبارت دیگر، تزكیه‌كنندگان به آنچه مردم می‌گویند اعتنایی نمی‌كنند. اما اصلاح فای امروز متفاوت است و این مسئله كه آنها بگویند دافا و مریدان دافا خوب هستند یا نه، آیندۀ مردم را رقم می‌زند. در حملات آزار و اذیت جاری، به‌ویژه آزار و اذیت مریدان دافا، این سركوب به‌وسیلۀ اهریمن پدید آمد- با من و خود اصلاح فا تداخل می‌كند، بنابراین آن متفاوت از تزكیه در گذشته است. آزار و اذیت مریدان دافا صد در صد یك گناه است و هر كسی كه درگیر آن است تاوان آن را خواهد پرداخت- هیچ‌یک از موجوداتی كه در آن شركت كردند نمی‌توانند فرار کنند.

كیهان درحال گذر از میان اصلاح فا است، پس همگی دربارۀ آن بیندیشید، در طی اصلاح فا، تمامی كیهان، از سطح میكروسكوپی تا لایۀ سطحی در حال پیشرفت است. بدون توجه به اینکه كالبد كیهانی عظیم چقدر بزرگ است، بدون توجه به اینکه چه تعداد موجود در آن است، بدون توجه به اینکه آن جان‌دار است یا نه، بدون توجه به اینکه آن قصدی دارد یا نه، بدون توجه به اینکه آیا آن هستی‌ای دارد یا نه- هیچ‌كدام از آنها نمی‌توانند بگریزند، زیرا در آینده همه چیز كاملاً دوباره نو می‌شود. حتی برای نژاد انسان در این دنیا و همۀ موجودات در لایۀ سطحی، بیشتر چنین است- آنها هیچ راهی برای گریز ندارند. اصلاح فا همۀ موجودات سطوح بالاتر را در بر می‌گیرد و اكنون هیچ خدایی جرأت ندارد بگوید كه این اصلاح فا هیچ كاری با او ندارد. البته، اكنون هیچ‌كسی جرأت ندارد آن را بگوید، هیچ‌كسی نمی‌تواند از آن بگریزد. بنابراین در طی اصلاح فا، باید یك محاسبۀ کامل برای هر موجودی باشد كه چه كاری انجام داده است. این‌طور نیست كه اگر برخی موجودات کارهای بدی انجام دادند نابود خواهند شد و این نهایت آن باشد. این عملی نیست. هنوز باید تاوان همۀ كارهای بدی را كه انجام داده است از طریق روند انهدام كامل پس بدهد. من با موجودات با رحمتی عظیم رفتار می‌كنم. بدون توجه به اینکه هر كدام از موجودات در طول تاریخ گناهی به چه بزرگی و اشتباهی به چه بزرگی مرتكب شده‌اند، می‌توانم از اشتباهات و گناهان‌شان چشم‌پوشی كنم و می‌توانم گناهان‌شان را پاك كنم. البته شرط لازم این است كه هنگام اصلاح فا شما اختلال ایجاد نكنید؛ من شما را حتی اگر یک كار هم انجام نداده‌اید نجات خواهم داد. اما زمانی كه چیزی با اصلاح فا تداخل می‌كند، آنچه كه با آن مواجه می‌شود انهدام است. و آنهایی كه گناهان فاحشی را مرتكب شده‌اند باید تاوان هر كاری را كه انجام داده‌اند در طی روند از بین رفتن باز بپردازند. هر چقدر کارهای بزرگی را انجام داده باشند، همان‌قدر باید برای آن تاوان دهند؛ هر چه كارهای انجام شده بزرگ باشند، همان مقدار باید باز بپردازند. بنابراین در این زمان، وقتی كه نوبت به موجودات اهریمنی می‌رسد كه با اصلاح فا تداخل می‌كنند، بدون در نظر گرفتن اینكه چقدر پلید هستند، آنچه كه با آن مواجه خواهند شد پایانی وحشتناك است كه قبلاً هرگز در كیهان دیده نشده است. و این شامل خود نیروهای كهن می‌‌شود. اگر چه آنها فكر كردند كه به‌خاطر دافا درحال همكاری بودند، در حقیقت بر اساس مفاهیم خودشان به كارها نگاه می‌كردند. هرگز به خودشان نگاه نكردند یا از خود‌ِ اصلاح فا برای ارزیابی خود استفاده نکردند، یا از این فا برای ارزیابی خود استفاده نکردند. اما از آنجایی كه آینده، این فا می‌باشد و موجوداتِ آینده به‌وسیلۀ فا خلق می‌شوند، چه چیز دیگری جز این فا می‌‌توانست برای ارزیابی چیزها مورد استفاده قرار گیرد؟

بنابراین هنگامی كه به موضوع روشنگری حقیقت می‌رسد، از آنجایی كه بسیار مهم است، باید آن را حتی آرام‌تر و عاقلانه‌تر انجام دهید و باید درحالی كه روشنگری حقیقت را انجام می‌دهید، درك حتی بهتری از انواع فرصت‌های مختلف، روش‌های ادارۀ امور و شکل‌‌هایی كه با آنها مواجه می‌شوید داشته باشید. این چیزی است كه همۀ شما لازم است به آن توجه كنید. شما می‌دانید كه وقتی فا را اشاعه می‌دهم به اینكه یك فرد در جامعه متعلق به چه گروهی است یا به موقعیت اجتماعی او توجهی نمی‌كنم و بین فقیر و غنی، مشاغل مختلف، یا موقعیت فرد در كارش تفاوتی قائل نیستم. به هیچ چیز بجز قلب فرد نگاه نمی‌كنم. هنگامی كه حقیقت را روشن می‌كنید باید به همین طریق عمل كنید. دربارۀ او فكر نكنید كه چهرۀ نخبه‌ای می‌شود و مانع روانی دیگری برای خودتان ایجاد كنید، گو اینكه شما آنجا هستید كه از او تقاضای كمك کنید. حقیقت‌ِ وضعیت این است كه شما درحال نجات هستید و به او فرصتی می‌دهید تا آینده‌اش را انتخاب كند. مطمئناً این‌‌‌طور است. بنابراین باید روشنگری حقیقت را برای نجات مردم دنیا در درجۀ اول مورد ملاحظه قرار دهید.

هركاری كه مریدان دافا امروز درحال انجام آن هستند و هر چیزی كه در اجتماع با آن مواجه می‌شوید، می‌توانم به شما بگویم كه، شما درحال نجات موجودات هستید. بنابراین مهم نیست كه چه نوع فردی را ملاقات می‌كنید، از چه طبقه اجتماعی است، یا در چه حرفه‌ای است، فكر نكنید كه شما فقط درحال توضیح حقیقت به او هستید تنها به این علت كه اهریمن مریدان دافا را آزار و اذیت می‌كند. به شما می‌گویم كه نجات موجودات اولین و مهم‌ترین است و روشنگری حقیقت راهی برای نجات مردم است. هنگامی كه مردم حقایق را می‌فهمند و درمی‌یابند كه آزار و اذیت چقدر وحشیانه است، به‌طور طبیعی خواهند دانست كه چه‌كاری را انجام دهند. و اگر پس از آن از او بخواهید كه حمایت كند و كارهایی را در ارتباط با آن انجام دهد، آن انتخاب یك آینده برای او است. بنابراین حتی بیشتر، در ارتباط با افرادی كه در طی آزار و اذیت منحرف شده‌اند، چگونه می‌توانید به آنها یك فرصت ندهید؟ اگر به آنها حقایق را نگویید آیندۀ خود را برای همیشه از دست خواهند داد.

همچنین، در ارتباط با افرادی كه به‌طور اتفاقی با آنها برخورد می‌كنید، كسانی كه در طی زندگی روزمره با آنها مواجه می‌شوید، افرادی كه در محل كار به آنها بر می‌خورید، همۀ شما باید حقیقت را برای‌شان روشن كنید. حتی هنگامی كه در طی زندگی روزمره‌تان خیلی سریع از كنار افراد می‌گذرید كه فرصت صحبت كردن با آنها را ندارید، با این همه باید اثری از نیك‌خواهی و مهربانی خود به جای بگذارید. آنهایی را كه باید نجات یابند از دست ندهید، مخصوصاً كسانی كه رابطۀ تقدیری دارند. درواقع، تعدادی از مریدان دافا هنگامی كه درحال روشنگری حقیقت هستند می‌گویند: «من حالا می‌خواهم حقیقت را روشن كنم»، مثل اینكه آن لحظه درحال روشن کردن حقیقت هستند؛ اما در لحظات دیگر آن را انجام نمی‌دهید. نجات موجودات را در هر كاری از زندگی روزانه‌تان جای دهید. اگر همگی شما بتوانید اهمیت آن را درك كرده و واقعاً ببینید، فكر می‌كنم موجودات بیشتری را نجات خواهید داد و اكنون مردم دنیا به‌تدریج فهیمده‌تر می‌شوند، و تأثیر روشنگری حقیقت درحال حاضر حتی بزرگ‌تر است. شنوندگانی كه آن موجودات اهریمنی دارند، كمتر و كمتر می‌شوند، بنابراین شما باید این موضوع را به‌طور جدی درك كنید.

برخی از شاگردان هستند كه به‌طور خصوصی مثل رفقا و دوستان می‌شوند- «ما كارها را با هم انجام می‌دهیم، ما گروه كوچكی هستیم»- آنها اغلب دربارۀ دسته‌ای كارهای بی‌مورد صحبت می‌كنند، وقت بسیار زیادی را تلف می‌كنند. اكنون هر دقیقه و هر ثانیه حیاتی است. اگر این دوره از زمان را از دست بدهید، همه چیز را از دست می‌دهید. تاریخ دوباره نمی‌آید. تاریخ كیهان و سه‌قلمرو از میان سال‌های بسیار زیادی گذر كرده است- موجودات به انتظار چه بوده‌اند؟ برای چه اینجا هستند؟ فقط به‌خاطر این چند سال! اما شاگردان [دافایی] هستند كه در طی این چند سال درحال تلف کردن زندگی‌شان هستند، نمی‌دانند كه قدر وقت را بدانند. و با این حال به‌خاطر موجودات و تاریخ درحال به‌دوش کشیدن چنین مسئولیت‌های عظیمی هستید!

بله، برخی از شاگردان به حد كافی روشن نیستند و احساس می‌كنند كه به‌دست آوردن فا كاملاً یك اتفاق بود. [آنها متعجب‌ هستند،] «آیا من یك چنین مسئولیت تاریخی را دارم؟ آیا من برای آن، درنظر گرفته‌شده‌ام؟» در حقیقت حتی نیازی به پرسش آن نیست، قبلاً آن را در فا توضیح داده‌ام. این‌طور نیست که هر كسی می‌تواند در دافایی كه من امروز درحال اشاعۀ آن هستم تزكیه كند. چرا بسیاری از مردم نمی‌توانند وارد شوند. البته، شاگردان جدید زیادی هستند كه به‌تدریج می‌آیند و این به روشنگری حقیقت به‌وسیلۀ شما بستگی دارد. مانند یك شاه‌كلید است، عامل نیروی كهن را كه مردم دنیا را قفل می‌كند و مانع آنها می‌‌شود تا فا را بیاموزند، باز می‌كند. فقط روشنگری حقیقت شما می‌تواند چنین كاری را انجام دهد. به طریق دیگری بیان كنیم، این‌طور نیست که هر كسی می‌تواند آن را كسب كند. در قلمرو بشری تجلی‌ها دقیقاً سرشار از چیزهای درست و نادرست هستند. حالت درست كیهان مجاز نیست تجلی یابد و وضعیت ویژۀ مریدان دافا و مردم دنیا به‌طور كامل نمی‌تواند نشان داده شود. هر چه باشد، آن، تزكیه درمیان سردرگمی است- آن، تزكیه‌ در چنین حالتی و رها شدن از آن است. خودتان را دست كم نگیرید. هر یک از شما مریدان دافا، تا زمانی كه بر طبق این فا تزكیه می‌كنید باید كارهای مقرر شده برای مریدان دافا را انجام دهید.

در واقع، گفته‌ام كه اگر یك فرد معمولی كه در طی این دوره كارهای خوبی برای دافا انجام دهد، در این زمان حساس، آن شخص حتی می‌تواند هم‌چون یك خدا به كمال برسد، چه رسد به شما، كه درحال تزکیه در دافا هستید، به آنچه كه یك مرید دافا باید انجام دهد عمل می‌كنید و همۀ آنها را تحت شرایطی سخت انجام می‌دهید. در لایۀ سطحی دگرگونی‌های بزرگ آشكار نیستند، اما در بُعدهای دیگر تجلی می‌یابند و بین انسان‌ها و خدایان این تفاوت وجود دارد. تغییرات عظیم هستند. مکان انسان‌ها از توهم پوشیده شده است و وضعیت حقیقی چیزها و آنچه كه در این مكان بشری است كاملاً متفاوت هستند. فقط آن مریدان دافایی كه در مطالعۀ فا عقب افتادند، فقدان پشتكار را نشان می‌دهند و احساس ناامیدی می‌كنند، حتی تا حدی که نمی‌دانند این مرحله از زمان چقدر با ارزش است و قدر وقت را برای انجام آنچه كه مریدان دافا باید انجام دهند نمی‌دانند.

حتی اكنون، در حقیقت، شاگردانی زیادی هستند كه درخصوص مطالعۀ فا ضعیف عمل می‌کنند. اینکه قادر باشید به‌خوبی فا را مطالعه کنید، بنیادی‌ترین تضمینی است كه بسوی کمال پیش بروید، بنیادی‌ترین تضمینی است که بتوانید از اینجا تکوین یابید. همۀ موجودات به‌وسیلۀ این فا بوجود آمدند، چراکه آیندۀ شما هستند. و اما دربارۀ موجودات كیهان آینده، به‌خاطر اینكه بسیار بسیار موجود زنده در طی اصلاح فا ازبین رفته‌اند، مکان‌هایی در كیهان وجود دارند كه خالی هستند. اما آن مکان‌ها برای همیشه خالی نخواهند ماند. دافا تمام موجودات را، به همراه عوامل و مواد گوناگونی که به‌وسیلۀ آن سطوح بدن‌های کیهانی مورد نیاز است، از فا خلق می‌كند. و دافا در حال به‌وجود آوردن تمام آن موجودات جدید‌ِ مورد نیاز است. موجودات کهن فقط پس از جذب شدن در این فا می‌توانند دوباره خودشان را نو کنند و بدین طریق وارد آینده شوند. تمام موجودات به‌وسیلۀ این در بر گرفته می‌شوند.

درواقع اكنون کل اصلاح فا، بیشتر و بیشتر در حال آمدن به لایۀ سطحی است. عوامل باقی مانده، دیگر نمی‌توانند موجودات نامیده شوند، هیچ چیزی نمی‌توانند نامیده شوند، هیچ زبانی برای توصیف اینكه چه هستند و هیچ مفهومی برای شرح آنها وجود ندارد، اما همه چیز در این فرآیند پایانیِ اصلاح فا است. در واقع، اگر می‌شد از مفاهیم «كیهان» و «ورای كیهان» برای توصیف آن استفاده كنیم، اصلاح فا اكنون با مفهوم «ورای كیهان» متناسب است. بدین معنی كه، اصلاح فا در حال ایجاد آن عواملی است که اجازه می‌دهد افلاک وجود داشته باشد و حتی عوامل‌ِ آن عوامل.

با آنچه که گفته شد،‌ در حال حاضر شما هنوز نمی‌توانید آن را احساس كنید، اما از طریق وضعیت جاری‌‌ِ اعتباربخشی مریدان دافا به فا، مشهود است که وضعیت تغییر کرده است. شیاطین دیگر نمی‌توانند ادامه دهند، بدین دلیل كه افراد و عوامل شیطانی به حدی منهدم شده‌اند كه تعداد كمی باقی مانده‌اند و قابل مقایسه با چگونگی كارها در ۲۰ ژوئیه ۹۹ نیست. به شما توضیح دادم كه در گذشته چگونه بود: موجودات شیطانی از دیگر بُعدها، به هر برگ چمن و هر درختی چسبیده بودند. وقتی كه در خیابان قدم می‌زدید شاخه‌های درختان به صورت شما تازیانه می‌زدند، علف‌ها به شما پشت پا می‌زدند و هوا پر از اهریمن بود. این‌طور نیست كه همۀ آنها واقعاً به اهریمن تبدیل شده بودند، آن، اثر بد موجودات و عواملی بود كه در طی اصلاح فا به داخل سه‌قلمرو فشرده شدند. عوامل شیطانی همه جا بودند. آنها خودشان را به همه چیز چسبانده بودند، بدترین كارها را در سه‌قلمرو بین انسان‌ها انجام می‌دادند. اگر این اصلاح فا در دو بخش انجام نمی‌شد و آن را در یك مرحله انجام می‌دادم، آن وقت موج آزار و اذیت جهانی می‌شد، دقیقاً مثل آنچه كه آن پیشگوی اروپایی گفت: در سال ۱۹۹۹ پادشاه رعب و وحشت از آ‌سمان‌ها فرود می‌آید و مردم سراسر دنیا نهایت آزار و شكنجه را احساس می‌كنند. این زمان هنگامی كه شیطان وارد شد، كشورهای دیگرِ سراسر دنیا و ملیت‌های دیگر، شرارت آزار و اذیت علیه فالون گونگ را كه در سال ۹۹ آغاز شد احساس نكردند و بدین علت است كه در دو مرحله انجام می‌شود؛ اجازه دادن به ملیت‌های دیگر یا مردمِ بیشترِ دنیا برای تزكیۀ دافا، چیزی است كه برای مرحلۀ بعدی نگه داشته شده است. و شما دیده‌اید که امروز، تزکیۀ مریدان دافای دورۀ اصلاح فا است و كارها بر مردم بیشتر سراسر دنیا معطوف نیست. بدین دلیل است كه چرا نوع آزار و اذیتی که علیه مریدان دافا در چین دارید در كشورهای دیگر رخ نداده است و درنتیجه ملیت‌های دیگر به این اندازه اهریمن را تجربه نکردند. اما به خاطر اینکه در گذشته عوامل شیطانی بسیار بسیار زیاد بودند، مریدان دافا، بدون توجه به اینكه در كدام كشور بودند، فشار روانی را احساس كرده‌اند.

اكنون دیگر موقعیت شبیه آن زمان نیست. کلاً اصلاح فا درحال نابود کردن عوامل اهریمنی در مقیاس وسیعی است و مریدان دافا درحالی كه به فا اعتبار می‌بخشند حقیقت را روشن كرده‌اند، در امتداد با آن، همانند همۀ كارهای دیگری كه در اعتباربخشی به فا انجام داده‌اند با فرستادن افكار درست به‌طور پیوسته خودشان را پاك می‌كنند و اهریمن را در بُعدهای دیگر پاك‌سازی می‌كنند. همۀ آن درحال ازبین بردن آن موجودات و عوامل اهریمنی هستند كه نیروهای كهن نظم و ترتیب دادند و آن، اثر بزرگی داشته است، هنگامی كه افكار درست یک مرید دافا قوی ‌باشد، وجود او در دنیا اثری مثبت دارد. بنابراین همگی نگاهی به آن بیندازید- آیا این حقیقت ندارد كه عوامل شیطانی باقیمانده كم هستند؟ اصلاً شبیه ۲۰ ژوئیه ۹۹ نیست.

به‌هر حال، هر چند كه آن عوامل شیطانی به آن زیادی نیستند، تعداد باقیمانده هنوز كاملاً شرور هستند. سابقاً به شما می‌گفتم: هر چه به سطح نزدیك‌تر شود، قدرت کمتری دارد اما هر چه به سطح نزدیك‌تر شود شیطانی‌تر می‌شود. بنابراین قدرت ضعیف‌ترش را با شیطانی ‌شدن در لایه‌های سطحی جبران می‌كند و اهریمن هنوز كاملاً وحشی به‌نظر می‌رسد. اما شما دیده‌اید كه محیط درحال حاضر تغییر كرده ‌است. اهریمن فقط می‌تواند در مكان‌هایی زنده نگه داشته شود كه مستقیماً به‌وسیلۀ آن سردستۀ شیطان كنترل می‌شود.- آن مكان‌ها ناامید كننده هستند، افراد شیطانی هنوز درحال انجام اعمال شیطانی هستند. اكنون نمی‌توانند حتی در لایه‌های سطحی سرزمین چین نگه داشته شوند، سركوب شیطانی به‌طور مخفیانه هدایت می‌شود و می‌ترسند بگذارند مردم دنیا آن را ببینند. در واقع، همۀ نیروهای درست درحال ازبین بردن آن هستند و اهریمن ترسیده است. آنها جرأت ندارند كارها را به‌طور آشكار انجام دهند و سركوب را به‌طور مخفیانه هدایت می‌كنند. می‌ترسند كه بیشترِ مردم دنیا به كارهایی كه آنها انجام داده‌اند آگاه شوند و آن چیزها در روشنایی روز نمی‌توانند تاب بیاورند. حتی به كادرها- حتی كادرهای سطح بالای حكومت مركزی- اجازه نمی‌دهند تا دربارۀ آن آگاهی یابند. حتی دروغ می‌گویند و آزار و اذیت را در درون مخفی می‌كنند. اما فقط تعداد کمی از بدترین ته‌مانده‌های رذل جامعه هستند كه مردم زیر دست‌شان را مجبور می‌كنند که آزار و اذیت شیطانی را راهبری كنند. آنها حداكثر سعی‌ خود را می‌كنند تا شیوۀ‌ نفرت‌انگیزی را كه در آزار و اذیت به‌كار ‌برده‌اند بپوشانند و حتی برای كادرهای حكومت مركزی گزارشات دروغ می‌سازند، از دروغ برای استحكام آزار و اذیت شیطانی استفاده می‌كنند. اهریمن اكنون در سطح وسیعی ازبین رفته است، به‌نظر می‌رسد كه افراد اهریمنی دیگر نمی‌توانند وحشیانه كار كنند، در گذشته، هنگامی كه اهریمن درحال حمله بود ارواح پست بی‌شماری بودند كه از او حمایت می‌كردند، بنابراین او وحشیانه عمل می‌كرد و حتی هنگامی كه دیگران حقیقت امور را می‌دانستند جرأت حرف‌زدن را نداشتند. پیرامون ۲۰ ژوئیه ۹۹، هنگامی كه آن سركرده با بوق و كرنا به اطراف می‌رفت و با هیاهو راهش را می‌رفت، هیچ‌كسی جرأت جیك‌زدن نداشت. در آن زمان عوامل اهریمنی که آن را حمایت می‌كردند خیلی زیاد بودند و او می‌خواست كه [فالون گونگ] را سركوب كند. موقعیت از آنچه كه در گذشته بود متفاوت است، همۀ عواملی که نیروهای کهن نظم و ترتیب دادند درحال پاک ‌شدن هستند و تعدادشان كمتر و كمتر می‌شود و اكنون چگونگی محیط در قلمرو انسانی فرق دارد. بدون توجه به اینکه چگونه افراد اهریمنی رفتار جنون‌آمیز دارند، برای آنها همه چیز تمام شده است.

اما در‌این برهه از زمان شما چیز مهمی را دیده‌اید و آن این است كه، چه تعداد افراد ‌علیه دافا گناه كرده‌اند (و این شامل كسانی كه بد‌ترین، پست‌ترین گناهان را مرتكب شده‌اند نیست). آیا زمانی كه آنها حقایق را بفهمند چیز‌ها خاتمه می‌یابد؟ به این سادگی نیست. اما، هنگامی‌كه شما با روشنگری حقایق می‌گذارید فردی مسائل را درك كند، آن دادن فرصتی به او است. اگر او حقیقتاً دارای فكری درست باشد، به او فرصتی می‌دهد تا گناهانش را جبران کند. هر كاری كه فرد انجام داده است، باید تاوان آن را بدهد- این یک قانون كیهان است و برای همۀ موجودات به‌کار می‌رود. وقتی آزار و اذیت در ابتدا آغاز شد، چه تعداد مردم ‌باید همكاری كرده ‌باشند تا آن موقعیت اهریمنی را در آن وقت به‌وجود آورده باشند؟ اگر مردم چنین نقشی را ایفا نمی‌كردند و هیچ‌كسی كاری را انجام نمی‌داد یا چیزی نمی‌گفت، آیا آن محیط اهریمنیِ گذشته می‌توانست به‌وجود بیاید؟ بدون در‌نظر گرفتن اینكه آنها در چین بودند یا خارج، تا زمانی كه یك چنین نقشی را در آن روند ایفا کردند و آزار و اذیت را به پیش ‌راندند، آنها با كلمات یا اعمال‌شان در امتداد با آن به پیش ‌رفتند و باید تاوان آن را بپردازند. هیچ موجودی نمی‌تواند بگریزد، مگر اینكه صدماتی را كه به دافا و مریدان دافا رسانده ‌است جبران كند.

خدایان تمام كیهان با چشمانی کاملاً باز خیره شده‌اند. بوداها و خدایان بی‌شماری این زمین كوچك را نظاره‌ می‌کنند، مشتاقانه فكر هر فرد را می‌بینند. حتی می‌ترسند مژه بزنند، زیرا نمی‌خواهند یك لحظه را از دست بدهند یا یك فكر شخص از دست‌شان در برود. در این زمان، من دربارۀ این‌چیز‌ها صحبت می‌کنم تا به شما بگویم كه به‌آرامی، به‌طور منطقی و بهتر، آنچه را كه هم‌اكنون درحال انجامش هستید درك كنید. بدون توجه به اینکه درحال انجام چه کاری هستید، مریدان دافا باید اعتباربخشی به فا را در درجۀ اول اهمیت قرار دهند.

اما شما باید حقیقت را عاقلانه و هم‌سو با منطق و شیوۀ تفكر مردم روشن كنید. اگر به شیوه‌ای عجیب و آن‌جهانی صحبت كنید، نه بر اساس منطق و شیوۀ تفكر مردم، و در نظر نگیرید كه مردم می‌توانند آن را قبول كنند یا نه، آن وقت اثری مضر می‌گذارید و نتیجه عكس آن‌چیزی است که منظور نظر است. مطمئن باشید كه آن را به‌طور عاقلانه و با متانت انجام می‌دهید. هنگامی كه برای مردم حقیقت را روشن می‌كنید باید سطح پذیرش آنها را در نظر بگیرید. قادر خواهید بود این را مشاهده كرده و ببینید، بنابراین روشنگری حقیقت را باید به‌خوبی انجام دهید. فقط به‌خاطر انجام تشریفات نروید صحبت كنید. البته كسانی هستند كه قطعاً نمی‌توانند نجات یابند، چراکه به‌طور كلی تمام راه را در جهت مخالف رفته‌اند. آن نوع فرد، دیگر هیچ چیز درستی ندارد و هنگامی كه با او صحبت می‌كنید نمی‌تواند آن را بپذیرد چراکه هر وقت كه او ذره‌ای كوچك را قبول كند، ذره‌ای كوچك از او ازبین می‌رود. یك ذرۀ كوچك‌ِ پذیرشِ او بدین مفهوم است كه یك ذرۀ كوچك از او نابود می‌شود. اگر آن را به‌طور كامل قبول كند، پس از آن به‌طور كامل منهدم می‌شود زیرا او اهریمن است. بنابراین كسانی هستند كه نمی‌توانند نجات یابند، اما در نهایت آن یك اقلیت بسیار كوچكی است.

همچنین تعدادی افراد هستند، که حتی اگر بخواهید آنها را نجات دهید، همان‌طور كه قبلاً گفتم، حتی اگر شما به آن شخص یك فرصت بدهید و او درک کند، هنوز باید قرض‌هایش را بپردازد. عملكرد این‌گونه است. این بیانی از اصول فا است. اما نباید دربارۀ این چیزها نگران باشید چراکه به‌عنوان مریدان دافا شَن را تزكیه می‌كنید و باید نسبت به موجودات زنده شفقت داشته باشید. و اما دربارۀ اینكه چگونه آن موجودات باید آن قرض‌ها را بپردازند، طبیعتاً فا وجود دارد که آن را تعیین می‌کند. اینكه او باید بماند یا نه به‌وسیلۀ استانداردهای فا مشخص می‌شود. بنابراین به‌عنوان مریدان دافا، فقط نهایت تلاش‌تان را برای نجات آنها انجام دهید، تمام آن این است.

چرا شما باید آنها را نجات دهید؟ قبلاً گفته‌ام كه موجودات دنیای امروز از موجودات در تاریخ متفاوت هستند و با مردم گذشته فرق دارند. هنگامی كه هر فردی وارد این دنیا می‌شود و به این دنیای اوهام داخل می‌شود، حقیقتاً ترسناك است. او یك خداست، شما می‌دانید، دقیقاً یك لحظه قبل وقتی او را می‌دیدید خدایی باشكوه بود، اما زمانی كه وارد این دنیا می‌شود، وارد یك جسم بشری می‌شود و آن مغز پاک می‌شود، واقعاً ترسناك است و حالا تشخیص او سخت است، بنابراین بر اساس اعمال او نمی‌توانید مبدأ زندگی او را بگویید، نمی‌توانید تفاوت مابین او و ماهیت زندگی‌‌ او در گذشته را ببینید.

این است آنچه كه می‌خواستم دربارۀ آن صحبت كنم- صرفاً در ارتباط با موضوع روشنگری حقیقت صحبت کنم. شما هنوز می‌خواهید دربارۀ بسیاری چیزها با من صحبت كنید، بنابراین فكر می‌كنم از ادامۀ وقت‌ برای پاسخ به سؤالات شما استفاده كنم. اگر سؤالی دارید می‌توانید آن را روی یك تكه كاغذ بنویسید. (تشویق) اجازه بدهید مدت زیادی طول نكشد چراكه در كنفرانس تبادل تجربه هنوز افرادی هستند كه باید صحبت کنند.

پرسش: شاگردان پکن به استاد درود می‌فرستند (معلم: از این قسمت می‌گذرم.) وقتی اصلاح فا به پایان برسد، یا به‌عبارت دیگر، درست قبل از زمانی که به کمال برسیم، آیا خواهم توانست شما را ببینم؟ اگر این روی ندهد، تأسفی ابدی برایم خواهد بود. نمی‌دانم آیا باید به این شکل فکر کنم یا خیر. آیا آرزویم برآورده خواهد شد؟

معلم: آیا اکنون مرا اینجا نمی‌بینید؟ (همه می‌خندند) شما می‌خواهید تصویر واقعی مرا ببینید. (معلم می‌خندند) خودتان را به‌خوبی تزکیه کنید. هر مرید دافا، تا وقتی که بتواند به کمال برسد خواهد توانست مرا ببیند. (تشویق) مریدان دافا نه‌تنها دارای این نوع رابطۀ تقدیری هستند که امروز شمادارید، رابطه‌ای که موجودات بی‌شماری ندارند، بلکه درواقع، در آینده برای شما شکوه جاودان و ابدی یک موجود را مهیا کرده‌ام. (تشویق)

پرسش: مریدان دافا در شهر ووهان از استان هوبِی دلتنگ شما هستند و به استاد درود می‌فرستند.

معلم: متشکرم! (تشویق)

پرسش: برخی افراد می‌گویند که فالون گونگ خوب است اما مایل نیستند به تمرین‌کنندگان کمک کنند، برای مثال، وقتی سعی می‌کنیم روزنامه‌های‌مان را [در آن مکان‌ها] بگذاریم، یا وقتی آنها درحین فعالیت‌های‌شان نامی از دافا نمی‌برند. اگر چنین افرادی نتوانند تغییر کنند، سرنوشت‌شان چه خواهد شد؟

معلم: درواقع برخی افراد در این زمان دربارۀ دافا روشن نیستند. و این مخصوصاً برای افرادی مصداق دارد که درطول این آزار و اذیتی که بسیار شیطانی است به‌طور عمیقی فریب خورده‌اند. اگر مریدان دافا هنگام روشنگری حقیقت قادر نباشند گره‌های موجود در ذهن آن افراد را بگشایند، احتمال دارد که هنوز در روند درک کردن دافا باشند و در این زمان نمی‌توان به‌طور جامع قضاوت کرد. در این زمان نمی‌توان گفت که آنها خوب هستند و نمی‌توان گفت که آنها بد هستند. احتمال دارد در روشنگری حقیقت به اندازۀ کافی عمل نکرده باشید.

پرسش: چگونه باید این را درک کنیم که «آشکار شدن بزرگ حقیقت، دنیا را شگفت‌زده خواهد کرد»؟

معلم: درواقع من از کلمۀ خدایان، «شگفت‌زده» استفاده کردم. همه دربارۀ تغییرات عظیم کل کیهان بیندیشید. صرفاً اینجا درمیان انسان‌ها، در مرحلۀ بعد بسیاری از افراد شیطانی ازبین خواهند رفت، و تعداد افرادی که ازبین می‌روند زیاد و وحشتناک است. در ابتدا مردم هنوز شوکه خواهند بود، درحالی که در انتها برای‌شان عادی شده و بی‌حس می‌شوند. وقتی یک نفر ببیند که افراد مرده هر جا در خیابان ریخته‌‌اند در چه حالتی خواهد بود؟ چیزهایی که مردم به آنها باور ندارند و از نظر تاریخی آنها را «خرافات» درنظر گرفته‌اند همگی آشکار خواهند شد. مردم این دنیای مادی را ازطریق مفاهیم عملی مدرن درک می‌کنند. وقتی پی ببرند که اصلاً این‌گونه نیست، چه فکر خواهند کرد؟ وقتی چیزهایی که مردم به آنها باور ندارند همگی ظاهر شوند، وقتی در این به‌اصطلاح بعد مادی با تغییرات گسترده‌ای مواجه شوند، در چه نوع وضعیتی خواهند بود؟ مردم خواهند دید که خدایان واقعاً وجود دارند. «اوه! واقعاً مریدان دافا خدایان هستند! هر چیزی که مریدان دافا می‌گفتند واقعاً حقیقت دارد!» در شروع آنها هنوز آن افکار را دارند و سپس درحالی که مردم کیفر گناهان خود را تحمل می‌کنند به‌تدریج به‌گونه‌ای می‌شوند که گویی هیچ فکری ندارند. واقعاً طوری خواهد شد که «مردم دنیا را شگفت‌زده خواهد کرد.»

پرسش: می‌خواهم یک رویدادنگاری تاریخی از فالون گونگ بنویسم و تمام دستاوردهای بزرگ را از زمانی که استاد اشاعۀ فا را شروع کردند ثبت کنم.

معلم: فکر می‌کنم این خارق‌العاده باشد اگر مریدان دافا بتوانند چنین چیزی را تهیه کنند. می‌توانید این کار را انجام دهید اما زمان و انرژی بسیار زیادی را می‌گیرد. سه کار مریدان دافا همگی کارهای مهمی هستند. در وقت و زمان خود را به‌خوبی تعادل را برقرار کنید.

پرسش: لطفاً مرا راهنمایی فرمایید که آیا می‌توانم کمی در سطحی بالاتر دربارۀ افکار درست و اعمال درست بنویسم؟ آیا از دافا فراتر خواهد رفت؟

معلم: بدون توجه به اینکه در چه سطح بالایی بنویسید، نمی‌توانید فراتر از دافا بروید، (همه می‌خندند) زیرا آن بیش از حد عظیم است. چیزهایی که اکنون می‌توانید بدانید فقط آن چیزهایی هستند که می‌توانند در جامعۀ عادی بشری نشان داده شوند و آن چیزهایی هستند که مریدان دافای ما درحال استفاده از اعمال بشری برای اعتباربخشی به فا، انجام داده‌اند. نباید در استفاده از آنها مشکلی باشد. پس از اینکه تمام کردید می‌توانید از سایر افراد بازخورد بگیرید و به این شکل، کارهای خاص حتی بهتر انجام می‌شوند.

پرسش: سابقاً رمان‌های هنرهای رزمی می‌نوشتم که مرتبط با تزکیه بودند. آیا صحیح است که از شکل رمان هنرهای رزمی استفاده کنم تا اصول بالاتر را شرح دهم؟ چگونه می‌توانم درخصوص توصیف هنری، کار ظریف‌تر و همراه جزئیات بیشتری انجام دهم تا مردم دنیا مفاهیم درست تزکیه را بدون پی بردن به آن بپذیرند؟

معلم: فکر می‌کنم اگر بخواهید یک رویدادنگاری تاریخی بنویسید، آن چیزی جدی‌تر خواهد بود. نوشتن رمان اشکالی ندارد، اما اگر کل این موضوع دافا را به‌صورت رمان درآورید، به‌نظر می‌رسد جنبۀ رمان و داستانیِ آن مناسب نباشد. فکر می‌کنم که با یک رویدادنگاری تاریخی، اگر جزئیات خاص بیشتری را پوشش دهد و بیشتر سعی کند شخصیت‌ها را واقعی‌تر نشان دهد، مشکلی نباشد. درخصوص آثار داستانی، اگر روی مرید خاصی، منطقۀ خاصی یا رویداد خاصی تمرکز کند، چنانچه گویی موضوعی را برگزیده باشد، آنگاه مشکلی نیست.

پرسش: مایلم از طرف مریدان دافا در سرزمین اصلی چین به استاد درود بفرستم.

معلم: متشکرم! (تشویق)

پرسش: مأموران ویژه از شکاف‌هایی که ما مریدان دافا در امنیت اینترنت داریم استفاده می‌کنند تا ما را مورد آزار و اذیت قرار دهند. اما تعدادی از مریدان دافای خارج از چین و آنهایی که در جایگاه مسئولیتی هستند توجه زیادی به آن نمی‌کنند، که باعث مزاحمت و آسیب برای کارهای اعتباربخشی به فا و مریدان دافا شده است. استاد لطفاً کمی ما را راهنمایی فرمایید.

معلم: فکر می‌کنم همه باید به این نکته توجه کنند. حتی گرچه چیزی برای پنهان کردن نداریم، اما نمی‌توانیم به مأموران ویژه اجازه دهیم مزاحمت ایجاد کنند.

درخصوص مأموران ویژه، این شغل که در نظر خدایان کثیف‌ترین حرفۀ بشری است، باعث می‌شود مردم به‌واسطۀ زندگی کردن در شرایطی که نمی‌توانند روشنایی روز را برتابند و برای مدت‌زمانی طولانی کارها را در سایه و به‌روشی مخفیانه انجام می‌دهند، ذهن‌شان پیچیده شود. درواقع این یک زندگی بسیار سختی است. و فکر نکنید که چنان توانا هستند. چند وقت پیش، یک تمرین‌کنندۀ تایوانی به شانگهای رفت و بازداشت شد. آن مأموران ویژه در اداره امنیت ملی ترس او را مشاهده کردند و به اصرار می‌خواستند او را یک مأمور ویژه کنند. همگی ما می‌دانیم که آن ترفندها کثیف و بی‌شرمانه بودند و فقط مکان‌های اهریمنی می‌توانند کارها را به این شکل انجام دهند. درواقع، از مدت‌ها قبل، از مجموعه ترفندهای‌شان آگاه بودم. قبل از اینکه این کار را انجام دهند ابتدا شما را خوب شناسایی می‌کنند. حتی شناسایی می‌کنند که درخصوص غذا، لباس، محل زندگی و وسیلۀ‌ حمل و نقل چه چیزی را دوست دارید و چه چیزی را دوست ندارید. و این شامل شناسایی بستگان و دوستان فرد مورد نظر نیز می‌شود. سپس تله‌ای برای شما ترتیب می‌دهند و شما را بازداشت می‌کنند. در اولین ملاقات شما را می‌ترسانند و تهدید می‌کنند و کاری می‌کنند که احساس کنید در آستانۀ مردن هستید. سپس از این وضعیت ذهنی‌ِ هراسان‌تان بهره‌برداری کرده و با شما صحبت می‌کنند. اگر نخواهید با آنها صحبت کنید، چیزهایی که مدت‌ها پیش جمع‌آوری کردند را با شما درمیان می‌گذارند. درطول مکالمه احساس می‌کنید که گویی همه چیز را می‌دانند و به‌نظر می‌رسد حتی چیزهایی را می‌دانند که فقط تعداد خیلی کمی از افراد از آنها آگاهی دارند. تحت تأثیر وابستگی ترس، به‌شدت احساس می‌کنید که گویی هیچ کسی در اطراف شما قابل‌اتکا نیست و این فکر و تصور را رشد می‌دهید که همه مأمور ویژه هستند و هیچ‌کسی قابل‌اعتماد نیست و اگر با درخواست‌های شیطان موافقت نکنید هر لحظه ممکن است کشته شوید. درواقع این وابستگی ترس شما است که مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. این یک ترفند و مجموعه شیوه‌هایی است که منحصراً جاسوسان استفاده می‌کنند. البته درحال حاضر هیچ کسی در کشورهای دموکراتیک جرأت نمی‌کند به این شکل کارها را انجام دهد. فقط یک رژیم شیطانی جرأت می‌کند از این شیوۀ شیطانی استفاده کند تا حقوق بشر مردم را نقض کند. در یک کشور دموکراتیک، آن فرد در آن هنگام در دادگاه می‌بود.

از مشکل درست کردن‌شان نترسید. نباید درخصوص هر موضوع کوچکی بیش‌ازحد محتاط باشید، اما باید مراقب باشید. باید در این باره بیندیشید که آیا شیطان می‌تواند به آنچه برای انجام آن طرح‌ریزی کردید صدمه برساند یا خیر. باید در این باره بیندیشید. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم، هیچ چیزی نداریم که نگران باشیم دنیا از آن آگاه شود و هیچ کار غیرقانونی انجام نداده‌ایم. اما درخصوص شیطان، نباید به آنها هیچ فرصتی برای انجام کارهای شیطانی بدهیم. وقتی نوبت به شیطان می‌رسد، شیطان نباید از کارهایی که مریدان دافا برای انجام آنها طرح‌ریزی می‌کنند آگاه شود. بنابراین در بسیاری موارد واقعاً باید به این موضوع توجه کنید. نمی‌توانیم بگذاریم قبل از اینکه فرصت انجام کاری پیدا کنید، افراد شیطانی ابتدا اقدام کنند و کارهای بد انجام دهند. این باعث آسیب می‌شود و روشنگری حقیقت و نجات مردم را برای شما سخت‌تر می‌سازد. ازاین‌رو باید این مسائل را جدی بگیرید.

پرسش: پانصد هزار نفر از ساکنان هنگ کنگ در اعتراض به بند ۲۳ به خیابان‌ها آمدند. اما برخی از آن افراد هنوز وضعیت واقعی فالون گونگ را نمی‌دانند. آیا این صحت دارد که آنها صرفاً به‌واسطۀ مخالفت با بند ۲۳ نجات پیدا نخواهند کرد و ما باید به‌طور عمیق‌تری حقیقت را برای آنان روشن کنیم؟

معلم: آن تصویب بند ۲۳ اهریمنی، که همۀ مردم هنگ کنگ آن را نفی کردند، از ابتدا مریدان دافای هنگ کنگ را هدف قرار داده بود و به‌منظور آزار و اذیت آنان بود. و آن مردم هنگ کنگ را نیز هدف قرار داده بود تا آنها را مورد آزار و اذیت قرار دهند. ازاین‌رو بسیاری از افراد در هنگ کنگ مخالفت خود را با آن اعلام کردند. بدون توجه به اینکه در آن زمان چه نقطه‌نظر یا چه انگیزه‌ای داشتند، در مجموع و با تمام این اوصاف، توانستند نقشی مثبت در این زمینه ایفا کنند. فکر می‌کنم درخصوص ساکنین هنگ کنگ، می‌توانید بگویید که آیندۀ بسیاری خوبی برای خود برگزیدند، و در خصوص نگرش‌شان نسبت به دافا، هم‌اکنون شروع بسیار خوبی دارند. بسیاری از مردم فالون گونگ را به‌خوبی می‌شناختند، و به همین دلیل، دقیقاً مخالف [تصویب] آن بودند. برای نجات خود در آینده، بنیان بسیار خوبی بنا نهادند. درخصوص آنهایی که دربارۀ فالون گونگ و آزار و اذیتِ درحال وقوع آن روشن نیستند، باید حقیقت را به‌طور عمیق‌تری روشن کنید، همه‌اش همین است.

پرسش: وقتی برخی شرکت‌های بزرگ را برای مشارکت در گالا دعوت می‌کنیم، اگر حقیقت را روشن نکنیم و صرفاً آنها را دعوت کنیم تا سال نو را با افراد چینی جشن بگیرند، این کافی نیست، مگرنه؟

معلم: البته که این کافی نیست. هر کاری که امروزه مریدان دافا درحال انجام آن هستند به‌ خاطر نجات مردم است. وگرنه برای چه درحال انجام آن هستید؟ روشنگری حقیقت به روشی درست و باز اصلی‌ترین کارهایی هستند که مریدان دافا باید انجام دهند. همچنین به شما می‌گویم که تمام موجودات در دنیای امروز به‌ خاطر این فا آمدند. اگر می‌خواهید که یک موجود به‌روشنی این نکته را درک کند، باید بروید و حقیقت را برای او روشن کنید. این یک شاه‌کلید است، کلیدی که بازکنندۀ قفلی است که تمام موجودات برای مدتی طولانی با آن مهروموم شده‌اند و در طول اعصار منتظر آن بوده‌اند. (تشویق)

درواقع، به این فکر می‌کنم که درخصوص هر کاری که شما، مریدان دافا، امروز درحال انجام آن هستید، آن را برای دافا انجام نمی‌دهید، و برای من، استادتان نیز انجام نمی‌دهید. آنها را برای خودتان انجام می‌دهید. درحال هماهنگ کردن دنیای خودتان و بنیان‌نهادن تقوای عظیم خودتان هستید. درحال جمع کردن و نجات دادن موجوداتی هستید که نیاز دارید. همگی درحال انجام کارها برای خودتان هستید. از منظر من، به‌عنوان استادتان، قطعاً باید به شما بگویم که این کارها را انجام دهید، زیرا می‌خواهم هر چیزی از شما را هماهنگ کنم و می‌خواهیم شما را به موفقیت رهنمون کنم. فقط وقتی به چیزهایی در زمینه‌های خاصی نیاز داشته باشید، در آن صورت به شما می‌گویم بروید و آنها را انجام دهید.

همچنین، از منظر تزکیۀ خوبی و نیکخواهی، باید این کارها را انجام دهید. فقط اینجا مثالی بیان می‌کنم. فقط محدود به گالا نمی‌شود. در انواع و اقسام کارهای دیگری که با آنها مواجه می‌شوید و ملزم به انجامش هستید نیز مصداق دارد. در تمام آن کارها مصداق دارد. نجات تمام موجودات مهمترین کار است. نباید فکر کنید که [این کارها را انجام می‌دهید] تا برنامه‌های بیشتری به گالا اضافه کنید، چه رسد به اینکه این کارها برای این انجام شود که برای مردم شادی گذرایی فراهم آورید. از شما درخواست می‌کنم که تمام موجودات را نجات دهید. (تشویق) اگر بتوانید گالای با کیفیتی روی صحنه ببرید که سرشار از انرژی مثبت دافا باشد، این به‌خودی خود می‌تواند تأثیر نجات تمام موجودات را داشته باشد. آیا بیش از حد خوشحال نمی‌شوید که آن را انجام دهید؟ آیا این یک فرصت نیست؟ (تشویق)

پرسش: برخی از تمرین‌کنندگان از اعماق قلب‌شان به دافا احترام می‌گذارند. وقتی حقیقت را روشن می‌کنند نیز بسیار کوشا هستند. اما وقتی به تزکیه شخصی‌شان می‌رسد نمی‌توانند مطابق استاندارد باشند و به‌طور مکرر مرتکب اشتباه می‌شود. آنها نیز توسط آن به زحمت می‌افتند.

معلم: روی دادن این محتمل است. دلیل آن این است که، همگی شما اصول وسیع‌تر فا را درک می‌کنید، اما وقتی به موضوعات فردی می‌رسد، آن عوامل مردم عادی که مربوط به فرد بوده و باقی مانده‌اند منجر به وابستگی‌ها می‌شوند و می‌توانند خود را متجلی کنند. ممکن است کاملاً نامنطبق به‌نظر برسد اما درواقع نامنطبق نیست و وقتی وابستگی‌های بیش‌ازحد بزرگ شود، اوضاع بد تزکیه بروز می‌کند. وقتی مشکلات بزرگ سربرمی‌آورند باید به آنها توجه کنید. این بسیار خطرناک است.

حالا که این را گفتم، نکته دیگری به ذهنم رسید، اینکه نباید به مسائل به‌طور مطلق نگاه کنید. و این مخصوصاً وقتی مصداق پیدا می‌کند که به اصول منحرفی می‌رسد که اهریمن در چین تبلیغ می‌کند. برای مثال، آنها این را پخش می‌کنند که: «اگر می‌خواهید دیگران به‌خوبی عمل کنند، باید اول خودتان به‌خوبی عمل کنید.» همه در این باره بیندیشید، آیا این گفته درست است؟ بسیاری از افراد به این گفته می‌چسبند و از آن استفاده می‌کنند تا اشتباهات خودشان را که نمی‌خواهند تصحیح کنند پنهان کنند. و این مخصوصاً برای آنهایی که مشکلاتی دارند صحت دارد- آن را به‌عنوان حقیقت درنظر می‌گیرند و آن را رها نمی‌کنند. می‌توانم به شما بگویم که این مطلقاً اشتباه است. آیا فردی که کامل نیست نمی‌تواند به شما بگوید که به‌خوبی عمل کنید؟ آیا فردی که مرتکب اشتباهاتی شده است نمی‌تواند به دیگران بگوید که به‌خوبی عمل کنند؟ این چه نوع منطقی است؟ چند نفر به دقت به این فکر کرده‌اند؟

همان‌طور که می‌دانید، عیسی گفت که تمام موجودات بشری گناهکارند. پس صرفاً به‌خاطر اینکه گناهکار هستید، نباید به فرزاندان خود بگویید که به‌خوبی رفتار کنند؟ به‌خاطر اینکه گناهکارید، نباید به دیگران بگویید که مرتکب جنایت نشوند؟ این قطعاً‌ یک تئوری خنده‌دار است، مگرنه؟ درواقع، چه کسی درمیان انسان‌ها مرتکب اشتباهی نشده است؟ به‌محض اینکه کسی متولد می‌شود کارما ایجاد می‌کند. هر کسی مرتکب اشتباهاتی شده است. فقط به‌خاطر اینکه مرتکب اشتباه شده‌اید بدین معنی نیست که نمی‌توانید به دیگران بگویید که به‌خوبی عمل کنند. به همین شکل، صرفاً به‌خاطر اینکه کسی مرتکب اشتباهاتی شده است، بدین معنی نیست که نمی‌تواند به شما بگوید که به‌خوبی عمل کنید. به این بستگی دارد که آنچه می‌گوید درست یا اشتباه است. خدایان این‌گونه به مسائل می‌نگرند. و درواقع انسان‌ها نیز باید این‌گونه به مسائل بنگرند. این اصلی درست است.

تبلیغات رژیم اهریمنی این اصل را به این شکل منحرف کرده است: اگر می‌خواهید دیگران خوب رفتار کنند، باید خودتان خوب رفتار کنید. این گفته‌ای بسیار اهریمنی است. در ظاهر این‌گونه به‌نظر می‌رسد: «اوه، درست است. خیلی معقول به‌نظر می‌رسد.» اما اصلاً معقول به‌نظر نمی‌رسد و فقط می‌تواند نقشی منفی ایفا کند. چه کسی می‌تواند به این خوبی عمل کند؟ کجا می‌توانید یک موجود بشری کاملی را پیدا کنید؟ حتی درخصوص تزکیه‌کننده‌ای که در تزکیه‌اش به آخرین قدم رسیده و هنوز از این بدن بشری جدا نشده است، او هنوز هم کارما و گناهانی دارد و هنوز هم وابستگی‌هایی دارد. اما وقتی در تزکیه‌اش به آن مرحله رسیده باشد بسیار فراتر از موجودات بشری عادی رفته است. اگر بر اساس آن گفته عمل کنیم، هیچ کسی نباید به فرد دیگری بگوید که به‌خوبی عمل کند. آیا کار اجتماع تمام نخواهد بود؟

مریدان دافا وابستگی‌هایی دارند، وابستگی‌های بشری که باید ازطریق تزکیه ازبین‌ ببرند و در زمینه‌هایی کوتاهی دارند. اما بدین معنی نیست که یک مرید دافا به‌طور کامل خوب نیست، بدین معنی نیست که این موجود درحد انتظار نیست، و بدین معنی نیست که این مرید دافا خود را به‌خوبی تزکیه نکرده است. در زمینه‌های بسیار بسیار زیادی به‌خوبی تزکیه کرده است. او مرتکب اشتباهاتی شده است زیرا هنوز وابستگی‌هایی دارد که باید برملا شود تا بتواند به کوتاهی‌هایش پی ببرد و به همین دلیل است که آنها ظاهر می‌شوند. تنها وقتی تزکیه کردن آنها امکان‌پذیر است که آنها خود را نشان دهند. اگر مسائل پنهان بمانند و نشان داده نشوند نسبتاً سخت است که با تزکیه، آنها را ازبین برد و اگر حتی خود او متوجه نشود که آنها وجود دارند، آنگاه خیلی سخت است که تزکیه کرد.

پرسش: استاد، لطفاً در این باره صحبت کنید که رسانه‌هایی که مریدان دافا اداره می‌کنند چگونه باید حقیقت را روشن کنند، مخصوصاً چشم‌انداز آینده برای همکاری در روشنگری حقیقت در داخل سرزمین اصلی چین.

معلم: وضعیت جاری اصولاً این‌گونه است: به‌خاطر درنظر گرفتن ایمنی، برای مریدان دافا در سرزمین اصلی چین هنوز شرایط مهیا نیست که رسانه‌هایی را راه‌اندازی کنند؛ اما آنها فلایرها و وی‌سی‌دی‌هایی را توزیع می‌کنند و کارهای بسیاری هست که خیلی خوب انجام داده‌اند. درخصوص خارج از سرزمین اصلی چین، رسانه‌هایی که مریدان دافا اداره می‌کنند باید به مردم چین کمک کنند تا حد امکان تصویر واقعی این آزار و اذیت را ببینند، باید به تمام افراد چینی کمک کنند حقیقت را ببینند- باید به تمام افراد چینی کمک کنند حقیقت را ببینند! (تشویق) باید آنها را نجات دهید. باید به افراد چینی کمک کنید ببینند در طول این آزار و اذیت، افراد چینی چه نوع کارهایی را انجام داده‌اند و اگر این ادامه پیدا کند چه نتایج وحشتناکی در انتظار افراد چینی است.

پرسش: نتوانستم به‌طور کامل وابستگی‌هایم را ازبین ببرم. خیلی در این زمینه نگران هستم، اما هرگز نمی‌توانم به‌خوبی عمل کنم.

معلم: فا را بیشتر مطالعه کنید، فا را بیشتر مطالعه کنید. (معلم می‌خندند) هیچ قرص جادویی وجود ندارد. «بگذار یک قرص مصرف کنم و وابستگی‌هایم ازبین برود.» (همه می‌خندند) درواقع، قدرت عظیم دافا حتی از قرص‌ جادوییِ درمان‌کنندۀ همه چیز مؤثرتر است. البته، همگی اکنون مشغول هستید و باید انواع و اقسام کارها را انجام دهید، کارهای بسیاری هست که باید انجام دهید، و کارهای منزل، شغل و مسئولیت‌های دیگری که باید اداره کنید. اما همیشه باید خودتان را تزکیه کنید، بنابراین هنوز نیاز دارید که فا را مطالعه کنید.

پرسش: در این روز تعطیل، لطفاً احترام و سپاسگزاری تمامی مریدان دافا را پذیرا باشید. قطعاً به‌خوبی عمل خواهیم کرد و استاد را شادتر و کمتر نگران خواهیم کرد.

معلم: سپاسگزارم! (تشویق) مریدان دافا همگی هنوز تحت آزار و اذیت هستند. از من می‌خواهید که شاد باشم، اما نمی‌توانم شاد باشم. در همین لحظه چند نفر از مریدان دافا در آن ارودگاه‌های کار اجباری اهریمنی تحت و آزار و شکنجه هستند! اما از حسن‌نیت شما سپاسگزارم.

پرسش: در این باره مشغول فکر کردن بوده‌ام: برای آن مریدان دافایی که در جامعه مشهور هستند، مثلاً افراد رابط مناطق خاص یا مریدانی که برای روشنگری حقیقت دربارۀ دافا مقالات بسیاری نوشته‌اند، آیا صحیح است که به‌عنوان اعضای اجتماع و درحالی که در فعالیت‌های محلی، فعالیت‌های اجتماع چینی و فعالیت‌های «کشاندن جیانگ به میز عدالت» شرکت می‌کنند، دربارۀ افکار و درک خود و تحلیل خود از مسائل خاصی در دنیای بشری، مانند موضوع قلمرو و حاکمیت [چین] صحبت کنند؟ بهترین شیوه برای ممانعت از برداشت اشتباه از سوی مردم عادی چیست؟

معلم: برای مریدان دافا، امروز تزکیه و اعتباربخشی به فا اولین و مهم‌ترین است. مریدان دافا باید به فا اعتبار ببخشند. برای شما، روشنگری حقیقت و نجات تمام موجودات اولین و مهم‌ترین است.

در اجتماع، فعالیت‌های خاص دموکراسی، شامل برخی افرادی که در [قتل‌عام] چهارم ژوئن درگیر بودند، به‌طور پیوسته به این رژیم وحشی اهریمنی حمله کرده‌اند. آنها نیز چیزهایی مانند حقوق بشر و آزادی عقیده را ترویج می‌کنند و انتقاد صریح‌شان در آن زمینه‌ها، تأثیر مثبتی از نظر افشاء کردن آزار و اذیت فالون گونگ داشته است. بنابراین از این منظر، در این مسئله با ما وجه مشترکی دارند. ازاین‌رو برخی از تمرین‌کنندگان‌ نیز می‌خواهند از زوایۀ آنها صحبت کنند. درواقع، باید آرام و معقول باشید و با آرامش بررسی کنید که آیا کاری که درحال انجام آن هستید هیچ ارتباطی با دافا و اعتباربخشی به فا دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت است، باید به پیش بروید و آن را انجام دهید. اگر پاسخ منفی است، نباید انجامش دهید. نباید هرگز مسیر خود را گم کنید.

آیا دربارۀ‌ استادتان می‌دانید؟ این کیهان بسیار وسیع است. موجودات بی‌شمار و بی‌اندازه‌ای وجود دارند و بدن‌های کیهانی بی‌شمار و بی‌اندازه‌ای وجود دارند. این همه موجود توانایی‌ این را دارند که فقط با یک فکر، دنیای بشری را به‌طور شدیدی تحت تأثیر قرار دهند! موجودات بسیار زیادی وجود دارد، عوامل بسیار زیادی از نیروهای کهن و موجودات کهن، که تمامی آنها می‌خواهند این اصلاح فا را کنترل کنند و با این اصلاح فا مداخله کنند. هیچ‌یک از آنان نمی‌توانند مرا تغییر دهند. مسیری که پیموده‌ام مستقیم است. (تشویق) آنها قادر نیستند به هیچ شکلی با من مداخله کنند. می‌توانند تمام شیوه‌های خود را استفاده کنند و هیچ‌چیزی عمل نخواهد کرد. اینجا درمیان انسان‌ها انواع و اقسام مسائل وجود دارد که مداخله می‌کنند، اما هیچ‌یک هیچ تأثیری ندارند. آیا درمیان مردم گفته‌ای وجود ندارد که: «شما هزاران ایدۀ عالی خود را دارید، ‌اما من شیوۀ خودم را دارم»؟ به‌عبارت دیگر، مریدان دافا باید تشخیص دهند درحال انجام چه کاری هستند. باید در این باره که آیا چیزی مرتبط با اعتباربخشی به فا هست یا خیر، روشن باشید. ما به خاطر نجات تمام موجودات؛ شیطان را افشاء می‌کنیم. تا وقتی که به کارهایی مربوط باشد که مریدان دافا امروز انجام می‌دهند، باید به پیش بروید و آن را انجام دهید. و اگر مرتبط نباشد، نباید. اگر یک فرد در جهت اشتباهی برود و کارها را انجام دهد و درنتیجه وابستگی‌هایی را رشد دهد، آن کارها به آن تمرین‌کننده آسیب می‌زند. اگر کاری مرتبط با دافا باشد، و مرتبط با اعتباربخشی شما به فا یا نجات موجودات باشد، پس باید در آن خصوص به پیش بروید. در آن حالت، هرچه بیشتر انجام دهید، راه بازتر می‌شود. مطمئناً این‌گونه است. مطلقاً‌ نباید با کشمکش‌های سیاسی مردم عادی مخلوط شوید.

پرسش: مریدان دافا در سنگاپور و مالزی به استاد درود می‌فرستند.

معلم: سپاسگزارم! (تشویق)

پرسش: وقتی کارمای فکری بسیار زیادی دارم، آیا می‌توانم در هر مکان و زمانی افکار درست بفرستم؟

معلم: آن را بر اساس شرایط خودتان انجام دهید. برخی افکاری که رشد می‌دهید درواقع مزاحمت هستند، که می‌توانند با فرستادن افکار درست ازبین بروند. برخی محصول وابستگی‌های خودتان هستند و برخی مفاهیمی هستند که در دنیای بشری شکل داده‌اید؛ آن چیزها نمی‌توانند صرفاً با یک بار فرستادن افکار درست ازبین بروند. ازاین‌رو گاه به گاه ظاهر می‌شوند و به‌نظر می‌رسد پس از اینکه افکار درست می‌فرستید هنوز هم ظاهر می‌شوند. چنین چیزی روی می‌دهد. اما این‌گونه نیست که هیچ کاری انجام نداده‌اید و این‌گونه نیست که آنچه انجام دادید مؤثر نبود. صرفاً این‌گونه است که هر بار فقط یک بخش از آن می‌تواند ازبین برود. آن چیزهایی که نیروهای کهن نظم و ترتیب دادند، به‌وسیلۀ عوامل مربوط به موجوداتی که از سطوح بالا می‌آیند، به قسمت‌های بی‌شماری تقسیم شده‌اند. بنابراین، هر بار که افکار درست می‌فرستید فقط قادر هستید که یک یا دو قسمت را ازبین ببرید، اما بیشتر آنها هنوز باقی مانده‌اند.

فقط به این محدود نمی‌شود. درون سه‌قلمرو کارهای بد بسیاری انجام داده‌اند و برای بسیاری از چیزهایی که می‌خواستند، نظم و ترتیب‌هایی داده‌اند. بیشتر اینکه، بسیاری از آن چیزها منحرف شده‌اند. درطول گذر چنین زمان طولانی‌ای، حتی آن به‌اصطلاح خدایان نیروهای کهنی که در ابتدا آن کارها را انجام دادند نمی‌توانند آنها را حل و فصل کنند. اگر اصلاح فا نبود، آنها نمی‌توانستند حل و فصل شوند. چیزهای بسیاری شبیه این در کیهان وجود دارد و سخت است که بدون وارد شدن کل نیروی عظیم اصلاح فا حل و فصل شود. اما درخصوص کارمای فکری، می‌تواند ازطریق فرستادن افکار درست، به‌طور کامل ازبین برده شود.

پرسش: با بروشورهای روشنگری حقیقت که حاوی عکس و ماجراهای تمرین‌کنندگان سابقی هستند که در مسیری اهریمنی «روشن‌بین» شدند باید چه کار کنیم؟

معلم: آنها به‌دلیل تهدید و اجبار درطول این آزار و شکنجه، در مسیری پلید «روشن‌بین» شدند. وقتی آزاد می‌شوند پس از مدتی به‌خود می‌آیند. اما برای افرادی که آسیب‌ جبران‌ناپذیری به دافا و مریدان دافا وارد آورده‌اند موضوع دیگری است.

پرسش: اخیراً شاگردان جدید آمده‌اند تا تمرین‌ها را انجام دهند. چگونه باید آنها را راهنمایی کنیم تا فا را مطالعه کنند و آنها را ترغیب کنیم تا در مطالعه فای گروهی شرکت کنند؟

معلم: اشکالی ندارد که آنها را ترغیب کنید تا به تمرین گروهی و مطالعه فای گروهی بپیوندند. اما بیش‌ازحد نگران نباشید که به شاگردان جدید بگویید بلافاصله کارهای مریدان دافا را انجام دهند، چراکه بسیاری از شاگردان جدید به گروه بعدی تعلق دارند. اما در این زمان برخی هستند که به‌تدریج وارد شده‌اند و متعلق به این گروه هستند. به‌خاطر تأثیر روشنگری حقیقت که انجام می‌دهید، آن قفل هم‌اکنون باز شده و تزکیه‌کنندگان آینده شروع کردند ظاهر شوند. هر دو وضعیت وجود دارد.

پرسش: در رسانه‌های‌مان گزارش‌های بسیاری منتشر کرده‌ایم که تلاش‌های حزب XX برای صلح و رونق جعلی را افشاء کنیم و سرشت اهریمنی آن را افشاء کنیم. اما استاد گرامی، لطفاً ما را از ارتباط بین این گزارش‌ها و نجات مستقیم تمام موجودات و اعتباربخشی به دافا آگاه کنید.

معلم: حقیقت این است که، امروزه هدف آن از نشان دادن صلح و رونق جعلی این است که موضوع آزار و اذیت فالون گونگ را مخفی کند، به مردم تصویر دروغینی ارائه کند که هیچ آزار و اذیتی درحال انجام نیست. در پشت صحنه درحال اجرای بزرگترین، بدترین، کثیف‌ترین و اهریمنی‌ترین آزار و اذیت در تاریخ هستند. می‌توانید به‌طور مستقیم این را افشاء کنید. درخصوص سایر جنبه‌های آن، باید ببینید که آیا آنها مرتبط با اعتباربخشی به فا هستند یا خیر. اگر هستند، به پیش بروید و آن را انجام دهید. وقتی مریدان دافای خارج از سرزمین اصلی چین از رسانه‌ها استفاده می‌کنند تا سرشت اهریمن را افشاء کنند، درحال انجام آن هستند تا به مردم دنیا کمک کنند سرشت اهریمنی آن را درطول تاریخ به‌طور واضح‌تری ببینند. برخی از تمرین‌کنندگان به‌طور پیوسته شگردهایی از اهریمن را افشاء‌ کرده‌اند که او در نشان دادن صلح و رونق جعلی استفاده می‌کند تا جنایاتش را مخفی کند، و کارهای اهریمنی و کثیفی که در پشت صحنه انجام داده است را افشاء‌ کرده‌اند.

پرسش: وقتی به‌طور گسترده درحال روشنگری حقیقت برای افراد چینی هستیم، برای اینکه راحت‌تر با مردم عادی گفتگو کنیم، از مسائلی استفاده می‌کنیم که هم‌راستا با علایق آنها هستند و مسلماً عوامل منحرفی دارند، چراکه هر جنبه‌ای از بشریت منحرف شده‌ است. اما هر کاری که مریدان دافا انجام می‌دهند برای آینده به‌جای خواهد ماند. چگونه باید این دو مسئله را کنار هم قرار دهیم؟

معلم: وقتی به‌طور خردمندانه‌ای حقیقت را روشن می‌کنید تا همۀ موجودات را نجات دهید، چنین مشکلی وجود ندارد- آنچه برای مردمِ آینده به‌جای می‌ماند روح کارهایی است که مریدان دافا در اصلاح کردن فا انجام می‌دهند و نیز مسیر برگشت‌شان به آنچه درست است. بدون توجه به اینکه برای روشن کردن حقیقت از چه رویکردی استفاده می‌کنید، هدف این است که کاری کرد مردم دنیا به‌طور واقعی این آزار و اذیت را درک کنند. پایمال شدن آزادی عقیده و حقوق بشر، مسائلی هستند که مردم می‌توانند درک کنند. درخصوص عنوان کردن برخی نمونه‌ها، آن نیز برای نجات مردم انجام می‌شود. وقتی از جنبه‌های مختلفِ فرهنگ امروزۀ منحرفِ بشریت استفاده می‌کنید تا حقیقت را روشن کنید، باید مراقب باشید، زیرا نمی‌دانید این فرد چه وابستگی‌ای دارد. شاید آنچه استفاده می‌کنید دقیقاً همان چیزی است که او به آن وابستگی دارد، و با این‌حال، نمی‌توانید تلاش بسیار زیادی را صرف کنید تا به‌طور کامل آنچه را که به آن وابستگی دارد تشریح کنید، ازاین‌رو ممکن است تأثیر بدی داشته باشد. به بهترین شکل سعی کنید درگیر سایر مسائل مردم عادی نشوید.

از زوایۀ‌ دیگری بگوییم، هر چیزی از موجودات بشری اکنون این‌گونه است- هر چیزی منحرف شده است. و نه تنها مسائل منحرف شده‌اند، بلکه مقدار زیادی سرشت اهریمنی نیز وجود دارد. هر چیزی از اجتماع بشری فاسد شده است. اگر برای اصلاح فا نبود، تاریخ بشری تا این اندازه ادامه پیدا نمی‌کرد. به خاطر این مسئله از تعداد بسیار زیادی فاجعۀ‌ کیهانی جلوگیری شده است. برای چه مردم بمب اتمی اختراع کردند؟ هر چیزی روی زمین نتیجه‌ای از این است که خدایان، موجودات بشری را به انجام کارهایی وا می‌دارند، و هر چیزی هدفی دارد. حتی با اینکه آن مسائل گذشته‌اند، اما هیچ چیزی از بشریت به‌طور تصادفی وجود ندارد. وقتی به چیزهایی می‌رسد که مرتبط با اصلاح فا نیستند،‌ سعی کنید وقتی حقیقت را روشن می‌کنید آنها را مورد بحث قرار ندهید. همچنین، دربارۀ حقیقت در سطحی بالا صحبت نکنید- تأثیر آن خوب نیست. هیچ چیزی از بشریت دیگر خوب نیست،‌ واقعیت این است.

پرسش: آیا مریدان جدیدی که تازه تزکیه را شروع کرده‌اند قدرت این را دارند که هنگام روشنگری حقیقت شیطان را مرعوب کنند؟

معلم: بله. زیرا درحالی که عوامل اهریمنی را به‌صورت کل پاکسازی می‌کنم، تمام بعدهای بشریت و بعدهای افلاک عظیم، و تمام بعدها در سه‌قلمرو، با عوامل دافا اشباع می‌شوند. و فقط دربارۀ کیهان جدید صحبت نمی‌کنم. وقتی یک موجود نقشی مثبت ایفا می‌کند، عوامل دافا به او قدرت می‌بخشند و آن موجود از آن لحظه به بعد در ازای آن، بخت و اقبال خوبی خواهد داشت. آیا هم‌اکنون نمونه‌های بسیاری از این را ندیده‌ایم؟ به‌عبارت دیگر، وقتی یک شاگرد جدید حقیقت را روشن می‌کند، عوامل دافا، بدن‌های قانون استاد، و آن خدایان راستینی که به‌طور کامل همکاری می‌کنند به او کمک خواهند کرد و نقش‌های مثبتی ایفا می‌کنند. مطمئناً این‌گونه است. اما پیش‌شرط آن این است که آن شاگرد جدید باید ابتدا آن را خودش انجام دهد.

پرسش: درطول این زمان اضطراری اصلاح فا، چگونه باید بین کارهای اصلاح فا و راهنمایی فرزندان برای تزکیه کردن تعادل برقرار کنیم؟

معلم: این به شما مربوط است که این کارهای خاص را به‌خوبی اداره کنید.

پرسش: چگونه باید مطابقت با شیوۀ مردم عادی را درک کنیم؟

معلم: در زندگی روزانه‌تان، صرفاً به بهترین شکل سعی کنید درحالی که تزکیه می‌کنید با شیوۀ مردم عادی مطابقت داشته باشید. تزکیۀ دافا هیچ احکامی ندارد، بنابراین در زندگی روزانه‌تان اصولاً تا بیشترین حد امکان همان شیوه‌های مردم عادی را نگه می‌دارید. در ظاهر، اصولاً با شیوۀ اجتماع عادی بشری مطابقت دارید. این‌گونه است، و همزمان یک تزکیه‌کننده هستید. تاکنون در این زمینه بارها و بارها صحبت کرده‌ام؛ در بسیاری از سخنرانی‌ها دربارۀ نحوۀ انجام کارها صحبت کرده‌ام.

پرسش: بسیاری از افراد دربارۀ دافا یا حقایقی که دربارۀ آزار و شکنجه است نشنیده‌اند، و در آزار و شکنجه نیز همکاری نکرده‌اند. استاد، لطفاً ما را دربارۀ ضرورت روشنگری حقیقت به آنها روشن کنید.

معلم: برخی از افراد دربارۀ‌ دافا نشنیده‌اند، و دربارۀ آزار و شکنجه نیز نشنیده‌اند، اما روشنگری حقیقت برای آنها هنوز هم خیلی مهم است. مردم در این دنیا برای مدت زمانی طولانی مهروموم شده‌اند و این باعث شده است این موجودات نتوانند این رویدادی که درطول سالها بازپیدایی در انتظار آن بوده‌اند را درک کنند. وقتی حقیقت را برای آنها روشن می‌کنید صرفاً دربارۀ این رویدادی که در این دنیا روی داده است به آنها نمی‌گویید، بلکه دربارۀ دافا و اینکه دافا چیست نیز به آنها می‌گویید، و انجام این کار،‌ قفل این فرصت تقدیری‌ که برای‌شان مهروموم شده بود اما در انتظار آن بوده‌اند را باز می‌کند و به آنها کمک می‌کند متوجه شوند که آنچه در انتظار آن بوده‌اند، وارد شده است.

پرسش: برای مدتی خوب عمل نکرده‌ام. اگر اکنون شروع کنم خوب عمل کنم، آیا هنوز فرصت کافی خواهد بود؟

معلم: تا وقتی که اصلاح فا وارد دنیای بشری نشده است هنوز فرصتی دارید. اینکه زمان کافی داشته باشید به خود شما بستگی دارد. برخی از افراد از زمان به‌خوبی استفاده می‌کنند، برخی خیر. برخی از افراد اشتباهات عظیمی مرتکب شده‌اند و با این حال نمی‌خواهند برای آنها بپردازند، و هنوز شبیه گذشته‌شان هستند، به‌صورت آسوده‌ای وقت خود را می‌گذرانند. پس در این حالت، سخت است که بگوییم. ازاین‌رو، تا وقتی که این امر به پایان نرسیده هنوز فرصتی وجود دارد.

پرسش: اخیراً بسیاری از شاگردانی که کارهای زیادی به دوش آنهاست احساس خستگی زیادی دارند. سطح انرژی‌ و حالت‌شان مانند سابق نیست. چگونه می‌توانند آن را پشت سر گذارند؟

معلم: باید از دو زاویه به آن اشاره کرد. اول اینکه، شاگردان سخت کار کرده‌اند، خیلی سخت و دواطلب شده‌اند مقدار زیادی به‌عهده بگیرند. پس شاید بتوانیم افراد بیشتری را پیدا کنیم تا کمک کنند یا به راهی بیندیشیم که این مشکل را حل کند. این یک نکته است. دیگر اینکه، بسیاری از مریدان دافای ما واقعاً خیلی خسته هستند، اما از سوی دیگر، مطالعۀ فا و تزکیه را جدی نگرفته‌اند. کارهای بسیار و بسیاری انجام داده‌اند، اما خودشان را تزکیه نکرده‌اند و ازاین‌رو احساس خستگی و فرسودگی می‌کنند و حس می‌کنند سخت است. درواقع، همیشه به شما گفته‌ام که انجام تزکیه، به کار دافای شما لطمه‌ای نمی‌زند، مطمئناً این‌گونه است. زیرا انجام تمرین‌ها مؤثرترین راه برای رها شدن از فرسودگی است، بهترین راه برای این است که به‌سرعت بدن‌تان بازیابی شود.

پرسش: آیا دافا راه‌هایی دارد تا تمام موجوداتی که به‌وسیلۀ نیروهای کهن ازبین برده شدند را دوباره زنده کند و آنها را به کیهان جدید، زنده بازگرداند؟

معلم: موجوداتی که به‌وسیلۀ نیروهای کهن ازبین برده شده‌اند... اگر درباره این پرسش صحبت کنم خیلی مفصل می‌شود. اگر نیروهای کهن مداخله نکرده بودند می‌توانستم گناهان و کارمای تمام موجودات را ازبین ببرم، بدون توجه به اینکه چقدر در طول تاریخ مرتکب گناه شده بودند. درمیان موجودات بسیار زیاد، سپاسگزاری و رنجش پیچیده‌ای که در طول تاریخ نسبت به یکدیگر در دل داشتند، بدون توجه به اینکه در چه سطحی هستند، حتی رنجش عمیق و روی‌هم‌انبارشده‌ و روابط بغرنجی که درهم‌تنیده‌شده و از بالا به پایین به‌هم‌پیچیده‌شده‌اند- می‌توانستم همگی آنها را متعادل کنم. می‌توانم هر کاری و همه کاری انجام دهم. به‌عبارت دیگر، می‌توانستم تمام موجودات در کیهان را نجات دهم. اما نیروهای کهن روی ازبین‌بردن یک توده‌ای اصرار ورزیدند.

البته، هنوز راه‌هایی دارم که نیروهای کهن نمی‌توانند تصور کنند. وقتی موجودات به‌طور کلی نابود شده باشند و بدون هیچ ردی ناپدید شده باشند، و حتی وقتی به مخلوقات یا گیاهان دیگری تبدیل شده باشند و سپس در طول زمان بسیار طولانی ازمیان تغییرات گوناگونی گذشته باشند، هنوز هم می‌توانم آنها را پیدا کنم و آنها را برگردانم. ازآنجاکه می‌توانم فراتر از نهایت [حالت] ذره‌بینی تمام موجودات بروم، می‌توانم آنها را بیابم. (تشویق) می‌توانم حتی ماده و عوامل اولیۀ موجودات را که دیگر هرگز وجود نمی‌داشتند [مجدداً] بیاورم، عواملی که در ابتدا وجودشان را پدید آورد [مجدداً] بیاورم، و تمام عواملی که آنها را به‌وجود آورد را [مجدداً] بیاورم، به شکلی که بودند، و می‌توانم آن بخش، آن روند، و تاریخی که یک موجود علیه دافا مرتکب گناه شد را ازبین ببرم- می‌توانم کاری کنم که یک موجود دوباره متولد شود گویی ازمیان آن بخش از تاریخ هرگز نگذشته است. می‌توانم هر کاری انجام دهم، اما همین‌طوری کارهایی را انجام نمی‌دهم. باید به سبب و دلیل آن نگاه کنم. استاد باید به خاطر کیهان آینده، خارق‌العاده بودن آینده و موجودات آینده، مسائلی را درنظر بگیرد. (تشویق)

پرسش: آیا نیروهای کهن قراردادی با استاد داشتند که به‌طور مشخص اصلاح فای استاد را محدود ‌کند؟ اگر داشتند، همۀ قراردادها باید ملغی شوند و هر چیزی باید نظم و ترتیب‌های لرد بودا را دنبال کند.

معلم: می‌توانم به شما بگویم، حقیقت این است که نیروهای کهن از عهده این برآمدند که ازطریق سوءاستفاده از بازپیداییِ بدن‌های جداشدۀ من درمیان مردم عادی، در تاریخ کارهای بسیاری انجام دهند. وقتی زندگی پس از زندگی در این دنیا درحال بازپیدایی بودم، آنها از فرصت استفاده کردند و مسائل را دست‌کاری کردند. ازآنجا که در طول آن زمان‌ها درحال اشاعۀ این فا نبودم، و کاملاً در وضعیت یک موجود بشری بودم که درحال کامل کردن انسان‌ها بود، آنها به اجبار برخی از چیزهایی را که خواهان آن بودند اضافه کردند. آن چیزها اصلاً چیزهایی نبودند که می‌خواستم انجام دهم، اما در این دنیا روی دادند. در هر دوره، بسیاری از چنین چیزهایی وجود داشتند. همان‌طور که بدن‌های جداشدۀ من در این دنیا بازپیدا می‌شدند، می‌آمدند و روی مسائل تأثیر می‌گذاشتند. به همین دلیل است که برای بسیاری از چیزهایی که در تاریخ روی داد، آنها تقصیر را به گردن من می‌اندازند. می‌گویند: «تو همۀ اینها را انجام دادی.» البته نمی‌توانم آن را بپذیرم. تاریخ بسیار طولانی بوده است، و درطول این گذر طولانی زمان، آنها پیوسته آن کارها را انجام دادند. آن مسائل بیش از حد پیچیده شدند و نمی‌توانستند دیگر حل و فصل شوند، ازاین‌رو می‌بایست منتظر می‌ماندند تا در اصلاح فا حل و فصل شوند. به همین دلیل است که وقتی اصلاح فا را شروع کردم، متوجه شدند که این اصلاً چیزی نبود که می‌خواستند، بنابراین نیروهای کهن شروع به مقاومت کردند و تجلی آن بیشتر و بیشتر مشخص شد.

در طول این بیش از ده سال اشاعۀ فا، آنچه دیده‌اید صرفاً‌ مداخله در سطحی ظاهری است، درحالی که درحقیقت، در بعدهای دیگر بسیار شوکه‌کننده و بی‌نهایت اهریمنی است. البته، برای شما، مریدان دافا، این مسائل ارتباطی با تزکیۀ شخصی‌تان ندارند. تزکیه، رشد و رها شدن از وابستگی‌های‌تان چیزهایی هستند که باید انجام دهید. مداخله‌شان با من درخصوص این روند و آیندۀ تاریخ است. درخصوص موجوداتی [که] نیروی کهن [هستند]، به‌خاطر اینکه آنها را نجات دهم، به‌طور پیوسته حقایق فا را برای‌شان تشریح کرده‌ام. برخی گوش کردند، و برخی می‌دانستند که آن مسائل اشتباه هستند اما قادر نبودند آنها را حل و فصل کنند، زیرا آن مسائل پیشاپیش در تاریخ روی داده بودند؛ مسائل خاصی که طرح‌ریزی کردند منحرف شده بودند، که حتی برای‌شان غیرمحتمل‌تر ساخت که مسائل را حل و فصل کنند.

بسیاری از افراد درحال تفکر دربارۀ موضوعی هستند که الان مورد بحث قرار دادم (استاد لبخند می‌زنند). آنچه گفتم صرفاً دربارۀ رویدادهای مهم در خود تاریخ بود و شامل مریدان دافا نمی‌شود.

پرسش: وقتی کار دافا انجام می‌دهیم باید فا را مطالعه کنیم، اما کاری نیز وجود دارد که صرفاً باید انجام شود. درطول مطالعه فا اغلب تلفن زنگ می‌زند و نمی‌دانم باید چه‌کار کنم. اگر فقط به فکر خودم باشم و فا را مطالعه کنم آیا این خودخواهی نیست؟

معلم: فکر می‌کنم وقتی فا را مطالعه می‌کنید باید فقط فا را مطالعه کنید و هیچ کسی نباید مداخله کند. زیرا اگر خودتان را به‌خوبی تزکیه نکنید، در هر کاری که انجام می‌دهید تقوای عظیم نخواهید داشت. اگر یک فرد عادی را صدا می‌زدید و به او چیزی می‌دادید یا کمی پول می‌دادید و از او می‌خواستید کار دافا را انجام دهد، آیا انجام می‌داد؟ انجام می‌داد، اما در این‌صورت این یک فرد عادی می‌بود که کار دافا را انجام می‌داد، مگرنه؟ اما چه فایده‌ای می‌داشت؟ هدف نهایی آن چه می‌بود؟ بنابراین مریدان دافا باید خود را به‌خوبی تزکیه کنند و درحالی که تقوای عظیم خود را بنیان می‌نهند به دافا اعتبار بخشند. این کاری است که مریدان دافا انجام می‌دهند،‌ و شما می‌دانید چگونه آن را انجام دهید و چگونه می‌توانید به‌خوبی انجام دهید.

اما این درصورتی است که کارهای مهمی در دست نباشد و مشکلات عمده‌ای برای دیگران بوجود نیاورد- آنگاه این درست است که هر چیزی دیگری را کنار گذاشت و فا را مطالعه کرد. برای مثال، برای اجتناب از مزاحمت هنگامی که فا را مطالعه می‌کنید، می‌توانید تلفن خود را روی حالت «پیام‌گیر» قرار دهید. (افراد می‌خندند)

پرسش: درخصوص روشنگری حقیقت کارهای زیادی هست که باید انجام دهیم، و بدون توجه به اینکه چه کاری انجام می‌دهیم، نمی‌توانیم همه چیز را پوشش دهیم. نمی‌توانم کارهای مقرر شده را تمام کنم. در این باره باید چه کار کنم؟

معلم: فکر کنم همگی شما اکنون متوجه شده‌اید که وقت تنگ‌تر می‌شود. کارهای زیادی هست که باید انجام شوند. صرفاً به بهترین شکل وقت خود را به‌خوبی برنامه‌ریزی کنید. هر کسی درحال انجام این کارها است. با همدیگر کار کنید و تلاش‌های‌تان را هماهنگ کنید و شاید بتوانید کاری کنید که کارها سریعتر انجام شوند.

پرسش: همۀ مریدان دافا از رادیوی جهانی فالون دافا به استاد درود می‌فرستند.

معلم: سپاسگزارم. (تشویق)

پرسش: اغلب درخواست‌هایی را از مریدان دریافت می‌کنیم تا مقاله‌های جدید استاد را ضبط کنیم به‌طوری که بتوانند از آنها برای مطالعۀ فا استفاده کنند. ازآنجا که حاوی صدای استاد نیست، ممکن است به ما بگویید که آیا آن می‌تواند به تأثیر گوش کردن به فا برسد؟

معلم: در گذشته، وقتی نوارهای سخنرانی‌های من درباره فا درحال ترجمه بودند، درباره این موضوع صحبت کردم و این بود که، اگر صدای استاد وجود داشته باشد اشکالی ندارد. اما نوشته‌های من صدای مرا همراه خود ندارد. فکر می‌کنم درطول این دورۀ‌ خاص که مریدان دافا به فا اعتبار می‌بخشند، اشکالی ندارد که به این شکل عمل کرد، اما انسان‌های آینده نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

همان‌طور که مریدان دافا به فا اعتبار می‌بخشند بسیاری از مسائل را برای آنها راحت کرده‌ام. بسیاری از کارها هستند که درواقع در تزکیه نمی‌توان انجام داد اما به شما اجازه داده‌ام که تحت شرایط خاص انجام دهید. و این شامل برخی از رویکردهایی که برای روشنگری حقیقت استفاده می‌کنید نیز می‌شود. ازآنجاکه برای نجات تمام موجودات انجام می‌شود، به این شکل درحال انجام آنها هستید و اشتباه نیست. اگر آنها درخصوص تزکیۀ شخصی می‌بودند، بسیاری از آنها مجاز نبودند و نمی‌توانستند انجام شوند.

پرسش: فا را پس از ۲۰ ژوئیه کسب کردم. اخیراً با مشکل بزرگی مواجه شدم. نمی‌توانم تشخیص دهم که آیا آزمایشی از سوی استاد گرامی است، یا به‌وسیلۀ وابستگی‌های خودم ایجاد شد. احساس می‌کنم لایق نجات سخت و نیک‌خواهانۀ استاد گرامی را نیستم.

معلم: مطمئناً برخی از مسائل در تزکیه نمی‌توانند به‌سرعت تشخیص داده شوند. بسیاری از وابستگی‌ها یا دلایل نمی‌توانند به این سرعت تشخیص داده شوند و به همین دلیل است که ممکن است احساس کنید گاهی اوقات سخت است. اما از زاویه‌ای دیگر، اگر یک تزکیه‌کننده بتواند درجا هر چیزی را تشخیص دهد و هر آزمایشی را بلافاصله بگذراند، آیا بیش‌ازحد راحت نمی‌بود؟ (خنده) کمی بیش‌ازحد راحت می‌بود. من به تزکیۀ شخصی اشاره می‌کنم.

البته، در برخی موارد آنچه در جریان است مداخلۀ نیروهای کهن است. آنها چیزهای خاصی را تحمیل کردند که مریدان اصلاً نباید مجبور باشند بر آنها غلبه کنند و حتی مشکلاتی که حل و فصل کردن آنها خیلی سخت است و بیشتر اینکه، آن مسائل و مشکلات تأثیر مداخله با این روند تاریخی اعتباربخشی به فا و نجات همۀ موجودات را دارند- واقعاً مسائلی مانند این بوده‌اند. پس مریدان دافا باید چه کار کنند؟ فکر می‌کنم باید به بهترین شکل سعی کنید به‌خوبی عمل کنید، فا را زیاد مطالعه کنید، و کارهای مقرر شده برای یک مرید دافا را بیشتر انجام دهید. اگر یک مسیر درست را بپیمایید و کارها را به‌خوبی انجام دهید، بسیاری از مسائل به‌راحتی سر و سامان پیدا می‌کنند. نمی‌توانید مشکلی را به خاطر حل کردن آن مشکل حل کنید، چراکه ممکن است به‌راحتی وابستگی‌های جدیدی ایجاد کند.

پرسش: وقتی حقیقت را از زوایای علم، فرهنگ و تاریخ چین باستان روشن می‌کنیم، چگونه باید مسائل را به‌خوبی اداره کنیم؟

معلم: چیزهای بسیاری از تاریخ وجود دارند که می‌توانید از آنها اقتباس کنید و می‌توانید حقایقی از رشته‌های گوناگون مطالعه را بیان کنید. این نباید اشکالی داشته باشد، اما باید به شکل مناسبی انجام شود. اگر مثال‌هایی که می‌آورید مناسب نباشد، آنگاه متقاعد‌کننده نخواهند بود. صرفاً [باید] درست [انجام شوند].

پرسش: من و برادرم نویسندۀ انگلیسی هستیم. مایل هستیم بدانیم آیا می‌توانیم افراد خاصی از تاریخ را به‌عنوان مثال‌هایی از آثار سنتی انتخاب کنیم. شکسپیر تأثیر زیادی داشت، همین‌طور نویسندگان یونان باستان. آیا می‌توانیم مشابه سبک آنها بنویسیم؟ آیا برای انجام این کار استانداردهای خود را خیلی بالا قرار نمی‌دهیم؟

معلم: آن را خیلی پایین قرار می‌دهید. (افراد می‌خندند) شما مریدان دافا هستید و هرگز هیچ کسی مانند شما نبوده است. شما چیزی هستید که همۀ موجودات دیگر می‌خواهند باشند، اما نمی‌توانند. شما درحال به‌وجود آوردن سبک‌های جدید برای موجودات آینده هستید- آیا این چیزی «بالا» نیست؟ می‌توانید از جنبه‌های مثبت برخی چهره‌های تاریخی اقتباس کنید، اما فکر می‌کنم مریدان دافا هنوز باید مسیر خودشان را بپیمایند، مگرنه؟ فقط آنگاه آن، در زمینه‌ای پیشگام بودن است. (تشویق)

پرسش: ممکن است از استاد درخواست کنم مجدداً دربارۀ این صحبت کنند که کارهایی که مریدان دافا انجام می‌دهند درگیر شدن در امور سیاسی درنظر گرفته نمی‌شود، مثلاً به دادگاه کشاندن آن سردستۀ رذل.

معلم: آن موجود شیطانی، متهم اصلی در آزار و شکنجۀ مریدان دافا است. شکایت ما درگیر شدن در امور سیاسی نیست. آن این همه مرید دافا را تا حد مرگ مورد آزار و شکنجه قرار داده است، آیا نباید برای آن بپردازد؟ آیا نباید آن را افشاء کنیم؟ آیا این آزار و اذیت اهریمنی نباید متوقف شود؟

همۀ موجودات در سه‌قلمرو برای این فا آمدند و برای این فا آفریده شدند. به‌عبارت دیگر، این شامل همۀ شکل‌ها در سه‌قلمرو می‌شود، شامل تمام شکل‌های گوناگونی که در اجتماع بشری وجود دارد، که در بین آنها البته قوانین امروز نیز هستند، همچنین شکل‌های دیگری که به بشریت تعلق دارد. ازآنجاکه تمام این‌ها برای این فا آفریده شدند، چرا مریدان دافا نتوانند در اعتباربخشی به فا از آنها استفاده کنند؟ آنها می‌توانند. اما ما آن چیزهایی را برمی‌گزینیم که درست و خوب هستند و نقشی مثبت ایفا می‌کنند. به‌طور گزینشی درحال استفاده از آنها هستیم. این نگاه به آن از منظری وسیع‌تر است.

اگر دقیق‌تر به آن نگاه کنیم، ما در امور سیاسی درگیر نشده‌ایم. خواه بشریت خوب باشد یا بد، و چه سیستم اجتماعی‌ای را مردم چین برمی‌گزینند، همگی آنها امور بشری هستند. مریدان دافایم و من هرگز نگفته‌ایم که چه نوع سیستم یا شکل زندگی باید انتخاب شود. برای مثال، بسیاری از فعالان دموکراسی طرفدار یک اجتماع دموکراتیک هستند، و من هرگز اجازه نداده‌ام مریدان دافا در آن درگیر شوند. مریدان دافا فقط هدف‌شان افشاء کردن این آزار و اذیت است. فقط سعی می‌کنیم این آزار و اذیت را متوقف کنیم. آیا نباید این کار انجام شود؟ وقتی اعضای خانواده شما به‌وسیلۀ این آزار و شکنجه کشته شده‌اند، آیا نباید با [آن عاملان جنایت] مسائل را با منطق و دلیل پیش ببرید؟ اما وقتی با دلیل و منطق با آنها صحبت می‌کنید، آنها می‌گویند شما خودتان را در امور سیاسی درگیر کرده‌اید- آیا این منطقی است؟ خیر، نیست!

از روزی که من، لی هنگجی، آموزش این فا را شروع کردم، نه شاگردانم و نه خودم، هیچ‌یک درگیر امور سیاسی نشده‌ایم. اصلاً علاقه‌ای به آن نداریم. اما دافای ما برای جامعه سودمند است. آن برای همۀ مردم و ملیت‌هایی که تحت سیستم‌های اجتماعی گوناگونی قرار دارند سودمند است- بدون توجه به اینکه در چه سیستم اجتماعی قرار دارید. فقط آن غیرمنطقی‌ترین، اهریمنی‌ترین، نادان‌ترین چیز در سراسر دنیا و تمام زمان‌ها چنین کار احمقانه‌ای را انجام می‌دهد، مهربان‌ترین گروه مردمی که برای جامعه سودمندترین هستند را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. زیرا هیچ چیزی جز قدرت در نظرشان نیست، و نمی‌توانند کمترین اهمیتی به این بدهند که آیا چیزی برای مردم سودمند است یا خیر. هرگاه هر مسئله‌ای در جامعه روی می‌دهد بلافاصله دربارۀ این فکر می‌کنند که آیا قدرت‌شان را تهدید می‌کند یا خیر. چه شیوۀ خسته‌کننده‌ای برای زندگی و چه شیوۀ خسته‌کننده‌ای برای بقای آن قدرت! به این علت، کاری اهریمنی انجام داده‌اند. می‌گویم تقریباً زمان آن رسیده که قدرت‌شان تمام شود. (تشویق)

درحالی که حقیقت را روشن می‌کنید برخی افراد فریفته‌شده به‌وسیلۀ دروغ‌های آن تبلیغات، می‌گویند شما درگیر امور سیاسی شده‌اید. این را فقط به این دلیل می‌گویند که به‌وسیلۀ اهریمن مسموم شده‌اند. ما مسائل را برای‌شان تشریح می‌کنیم و به آنها کمک می‌کنیم مسائل را به‌طور شفاف ببینند و آگاه شوند. وگرنه آن افراد آینده‌شان را از دست خواهند داد. البته آنچه شخص انتخاب می‌کند به خودش مربوط می‌شود.

پرسش: اخیراً موارد خاصی بوده است که مریدان دافا به‌واسطۀ اهریمن بیماری، به‌وسیلۀ نیروهای کهن از دنیا رفته‌اند. لطفاً به ما بگویید آیا آنها می‌توانند به کمال برسند؟

معلم: درباره این موضوع بارها صحبت کرده‌ام و تعدادی از شاگردان‌مان به این درک رسیده‌اند که موضوع چیست. از منظر تزکیه، برای فردی که فراتر از مردم عادی برود، او باید از تمام وابستگی‌هایش رها شود، و نیروهای کهن این‌گونه از این مسئله سوءاستفاده کرده و تمام آن مسائل را نظم‌ و ترتیب دادند. برای نمونه، برای شاگردان خاصی نظم و ترتیب دادند که در زمان‌های خاصی بیمار به‌نظر برسند و برای شاگردان خاصی در زمان خاصی زودتر از دنیا بروند. نیروهای کهن برای برخی افراد منتخب خود، نظم و ترتیب دادند تا [به دافا] بیایند. آن افراد به‌نظر می‌رسد در دافا درحال تزکیه هستند، و برخی حتی به‌نظر می‌رسد خیلی کوشا هستند، اما درحقیقت آنها تحت نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن آمدند، تا آن مسائل بتوانند وقتی زمان آن فرا رسد روی دهند. در تمام مدت، این نیت نیروهای کهن بوده تا آن موجودات را پاکسازی کنند. ازاین‌رو، آنها را وادار کردند ازطریق انجام کارهایی که با دافا مداخله می‌کند، مرتکب گناهانی شوند- این نقشی بود که از آنها می‌خواستند ایفا کنند. البته آنها فقط این کار را با موجوداتی که برای نابود شدن انتخاب کرده بودند انجام دادند. در بین مریدان دافای من برخی هستند که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته و فریب آنها را خورده بودند، برای مثال، [ممکن است گفته باشند] «برای اینکه تو به کمال برسی باید در فلان زمان فلان کار را انجام دهی.» مواردی مانند این وجود دارد. به همین دلیل است که واقعی و تقلبی با هم مخلوط شده‌اند و سخت است که تشخیص داد کدام‌یک آمده‌اند تا آشفتگی و به‌هم‌ریختگی ایجاد کنند و کدام‌یک مرید دافا هستند.

اما، من به هیچ‌یک از آنها نگاه نمی‌کنم. خواه نیروهای کهن برای شما نظم و ترتیب داده باشند یا یک مرید دافایی باشید که فریب نیروهای کهن را خورده باشید، وقتی فای مرا خوانده باشید و مرید من شده باشید، شما یک مرید دافا هستید و هیچ‌یک از نظم و ترتیب‌هایی که نیروهای کهن ساختند را به‌رسمیت نشناسید. آنگاه من مسئول شما خواهم بود. بهرحال، روی دادن چنان مسائلی برخی مداخلاتی با مریدان دافا داشته است. همگی آن شاگردان می‌دانستند که نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن را به‌رسمیت نشناسند، اما هیچ راهی برای رها شدن از آن نداشتند. من چنان موجوداتی را نیز نجات می‌دهم. (تشویق) البته، درخصوص مریدان دافای فریب‌خورده، هیچ شکی در آن نیست، کمال قطعی است. اما درخصوص آنهایی که واقعاً‌ نقش بدی ایفا کردند و غیرمنطقی بودند، ماجرای متفاوتی است.

درواقع، درطول این زمان، اکثریت افراد،‌ شامل افرادی که نیروهای کهن برای آنها نظم و ترتیب دادند و نیز مریدان دافای فریب‌خورده، خیلی خوب عمل کرده‌اند و سبب ضررهای اضافی برای دافا نشده‌اند. و اعضای خانواده‌شان در زمینه‌های مختلف نسبتاً خوب عمل کرده‌اند.

درواقع، از آنهایی که به‌وسیلۀ‌ این آزار و شکنجه در سرزمین اصلی چین کشته‌شدند، بسیاری مریدان دافایی بودند که فریب آنها را خورده بودند، درحالی که برخی به‌وسیلۀ آنها نظم و ترتیب داده شده بودند؛ همگی آنها در مرحله‌ای در تاریخ با آن موافقت کرده بودند و به همین دلیل است که اداره کردن آن سخت است. همچنین، درحالی که مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بودند، ذهن‌شان روشن و منطقی نبود و به‌یاد نمی‌آوردند که مریدان دافا هستند، و استاد را نیز نمی‌توانستند به یاد بیاورند، چنانچه گویی تمام آن صرفاً این‌گونه است که موجودات بشری درحال آزار و اذیت موجودات بشری دیگری هستند. به‌علاوه، نیروهای کهن در گذشته در تاریخ برای آنها این‌گونه نظم و ترتیب دادند، ازاین‌رو نمی‌توانستند آن را نفی کنند. به من بگویید، چگونه آن را اداره می‌کنید؟ بنابراین، بسیاری از مسائل به این راحتی که تصور می‌کنید نیست. تزکیه موضوعی جدی است و اصلاح فا اصلاً چیزی جزئی و بی‌اهمیت نیست.

پرسش: کنسول‌گری‌های چین گروه‌های چینی خارج از چین را تهدید می‌کنند و با قول‌ها و مزایایی آنها را تطمیع می‌کنند. آنها از احساس وطن‌پرستی افراد چینی خارج از چین سوءاستفاده می‌کنند تا علیه فالون گونگ نفرت ایجاد کنند. چه کاری باید انجام دهیم؟

معلم: روشنگری حقیقت شاه‌کلید است. آنها با پول و مشوق‌هایی مردم را به‌سوی خود می‌کشانند، که همگی مسائل مردم عادی هستند و فقط به‌طور موقت دوام دارند. اما آنچه شما به آنها می‌دهید چیزهایی هستند که مربوط به هستی ابدی‌شان است و موجودات روی زمین، همگی برای این رویداد وجود دارند. آنچه درحال انجام آن هستید را کم‌ارزش درنظر نگیرید. وقتی واقعاً حقیقت را به‌طور عمیق برای مردم روشن کرده‌ باشید، متفاوت خواهد بود. اگر هنوز مؤثر نباشد، آنگاه آن موضوعی از این است که افراد آیندۀ خود را انتخاب می‌کنند.

در فاصلۀ زمانی بین وقتی که از شما خواستم حقیقت را روشن کنید و امروز، گرچه این مقدار از گذر تاریخ طولانی نبوده، اما تغییرات عظیم بوده است. وقتی در ابتدا از شما خواستم که حقیقت را روشن کنید، هنوز عوامل بسیاری بودند که مانع امور می‌شدند. حالا هنوز هم مقداری هستند، اما خیلی کم شده‌اند. به‌عبارت دیگر، همان‌طور که حقیقت را روشن می‌کنید، عوامل مداخله‌کنندۀ کمتر و کمتری وجود دارند و عوامل بیشتر و بیشتری وجود دارند که اجازه می‌دهند مردم دنیا آنچه درحال روی دادن است را درک کنند. قبلاً، روشنگری حقیقت شما گاهی اوقات نتایج خوبی نداشت. آن، عوامل اهریمنیِ خارجی بودند که مداخله می‌کردند. حالا متفاوت است. ازآنجاکه نیک‌خواه هستید، بگذارید به شیوه‌هایی بیندیشیم تا مردم دنیا را نجات دهیم، و کاری کنیم که مردم بیشتری از حقیقت آگاه شوند.

همۀ کارهایی که مریدان دافا انجام می‌دهند باشکوه و خیلی مهم هستند. همان‌طور که حقیقت را روشن می‌کنید، کلماتی که می‌گویید و انرژی‌ای که متصاعد می‌کنید تأثیر ترساندن و ازبین بردن اهریمن را دارد. شما در تعیین اینکه موجودات در این دنیا می‌مانند یا ازبین می‌روند، [نقش] حیاتی دارید. اگر کلمات‌تان خالص و راستین باشد، واقعاً در درونی‌ترین قسمت افکار مردم می‌رود و فوراً باعث می‌شود مردم درک کنند.

پرسش: وقتی برای روشنگری حقیقت کارتون درست می‌کردیم پی بردیم که در پشت برخی از نرم‌افزارهای کارتون سه‌بعدی عوامل بدی نهفته بود. برخی از شاگردان پس از استفاده از آنها برای مدتی حال‌شان بد بود. آیا باید استفاده از آن نرم‌افزارها را متوقف کنیم؟

معلم: این درست است که برخی چیزها بد هستند. درواقع، وقتی از چیزی استفاده می‌کنید درحال انتخاب آن موجودات و نجات آنها هستید. برخی از چیزهایی که در آن وجود دارد به‌صورت نیک‌خواهانه‌ای حل و فصل می‌شوند و برخی نابود می‌شوند، یا تغییر می‌کنند و جایگزین می‌شوند. از منظری دیگر، استفاده شما از آن، نیک‌خواه بودن نسبت به آن است. برخی از چیزهای منحرف باید اصلاح شوند یا ازبین بروند، و این معادل نجات یک زندگی است. اما برخی از چیزها بی‌نهایت بد هستند، بنابراین باید به‌صورت منتخب از آنها استفاده کنید.

پرسش: فقط پس از اینکه این همه مدت تزکیه کردم متوجه شدم که وابستگی بنیادین من چیست، آن وابستگی به خود است.

معلم: بله. به‌طور ساده بیان کنیم، این عامل بنیادین موجوداتِ گذشته است. در گذشته، وقتی به این می‌رسید، همگی این را داشتید، و بسیاری از افراد واقعاً نمی‌توانستند به آن پی ببرند. با رشد همگی شما به‌صورت یک کل، دیگر به آن اندازه بارز نیست.

پرسش: وقتی قبلاً به فا اعتبار می‌بخشیدیم، گرچه کارها برای اعتباربخشی به دافا انجام می‌شد، اما وقتی امروز به آن نگاه می‌کنیم، آنها بر اساس خودخواهی و اعتباربخشی به خود انجام شدند. پرسش ما این است: چرا این‌قدر دیر به این مسئله آگاه شدیم؟

معلم: اعتباربخشی به فا نیز تزکیه هست. روند تزکیه روندی از شناسایی دائم نقاط‌ضعف خود و آنگاه ازبین بردن آنها است. فقط این‌گونه است که هر چه وابستگی‌های بینادین بیشتری زودتر شناسایی شوند بهتر است. خودِ شناسایی آنها رشد است. قابلیت ازبین بردن آنها یا غلبه بر آنها، ضعیف‌ کردن آنها، و در انتها به‌طور کامل ازبین بردن آنها- آن روندی از رشد پیوستۀ خود است و تبدیل بنیادین یک موجود است.

پرسش: در منطقه‌ای در استرالیا دستیار هستم. در مطالعۀ فا به اندازه کافی کوشا نبوده‌ام و وابستگی‌هایی به شهرت و منفعت دارم. مورد تداخل قرار گرفته‌ام. احساس تأسف می‌کنم و نگرانم روی دافا تأثیری منفی بگذارد. به‌عنوان یک مرید اصلاح فا، باید بهبود یابم. استاد گرامی، آیا منطقۀ ما باید مریدی را که فا را بهتر مطالعه می‌کند برای دستیار بودن انتخاب کند؟

معلم: اینکه قادر باشید این را تشخیص دهید خودش بهبود بزرگی است. تزکیه این‌گونه است- وقتی به‌طور پیوسته نقاط‌ضعف خود را شناسایی می‌کنید درحال رشد خود هستید، اما اینکه چگونه عزم خود را تقویت کنید مهم‌ترین چیز برای شما است تا مسیری را که پیش رو دارید به‌خوبی بپیمایید.

در ادامه درباره موضوعی صحبت می‌کنم. در سرزمین اصلی چین، قبل از اینکه آزار و اذیت روی دهد، واقعاً شاگران بسیاری بودند که با ذهنیت‌های مختلفی فالون گونگ را تمرین می‌کردند. آنها دیدند که دیگران آن را انجام می‌دهند، پس آنها نیز آن را انجام دادند. «آن می‌تواند مردم را شفا دهد، پس من نیز تمرین می‌کنم.» اصولاً آنها فا را به‌دقت مطالعه نمی‌کردند، چه رسد به اینکه درکی جدی از تزکیه داشته باشند، و نمی‌توانستید افکار درست‌شان را ببینید. برای مدتی شبیه آن بودند در برخی موارد سال‌ها طول کشید. بسیاری از شاگردان دوست داشتند به دیگران نگاه کنند: «اوه، با تمرین شفا یافته است. پس من تمرین می‌کنم.» «او شفا پیدا نکرد. پس من هم دیگر تمرین نمی‌کنم.» ترسناک‌تر اینکه بسیاری از افراد به دستیار نگاه می‌کردند، و هر کاری که دستیار انجام داده بود را انجام می‌دادند. وقتی دستیار به‌خوبی عمل می‌کرد، آنها نیز به‌خوبی عمل می‌کردند. وقتی دستیار به‌طور ضعیفی عمل می‌کرد، آنها نیز همین‌کار را می‌کردند. از هر یک از مریدان دافا می‌خواهم که در پیمودن مسیر خود در تزکیه به‌طور مستقل به‌خوبی عمل کند، تا تقوای عظیم خود را بنا نهد و خود او به‌طور واقعی به کمال برسد و پادشاهی شود که قلمروی خود را سرپرستی کند. چگونه می‌توانید مسیر خودتان را نپیمایید، فا را به‌خوبی مطالعه نکنید، و افکار درست خود را بنیان ننهید؟

درواقع، وقتی افراد را برای دستیاری انتخاب می‌کنم، بر اساس این اقدام نمی‌کنم که سطح چه کسی بالاترین است. در چشم من موجودات یکسان هستند. موجودات را این‌گونه نمی‌بینم که شما بهتر از او هستید یا او بهتر از دیگری است. فقط به این نگاه می‌کنم که آیا آن شخص تجربه و اشتیاق کار کردن برای یک گروه را دارد یا خیر. این تنها فکری است که دارم. چنین افکاری ندارم که: «این فرد قادر است خود را به‌خوبی تزکیه کند و بهتر از دیگران است، پس او را یک دستیار می‌کنم.» از زمان شروع تزکیۀ یک فرد عادی تا وقتی به کمال برسد، اینکه چگونه خودش را در این روند تزکیه می‌کند و آیا می‌تواند به کمال برسد، هر چیزی بستگی به این دارد که این تزکیه‌کننده خودش بتواند آن را انجام دهد.

درواقع، بسیاری از مریدان دافای عادی که ساکت هستند و زیاد از آنها نمی‌شنوید خیلی خوب تزکیه کرده‌اند. برخی بنیانی عالی بنا نهاده‌اند، برخی بنیان‌های عالی دارند و برخی از هر نظر عالی هستند. اما اگر از آنها درخواست کنید کارهای اجرایی را انجام دهند،‌ ممکن است قادر نباشند آن را انجام دهند. بنابراین، آن شاگردانی را انتخاب می‌کنم که قادر هستند امور را هماهنگ کنند، کارها را انجام دهند و مایل هستند که برای دیگران [وقت و انرژی] صرف کنند و آنها را دستیار می‌سازم. دربارۀ این مسائل چندین بار صحبت کرده‌ام. اما برخی از دستیاران مریدان دافا واقعاً خوب عمل کرده‌اند درحالی که برخی کمی ضعیف عمل کرده‌اند. در شروع آزار و اذیت دستیارانی بودند که با شیطان مصالحه کردند چراکه برای مدتی طولانی فا را مطالعه نکرده بودند و تأثیر بسیار بدی داشتند. ازاین‌رو وقتی برخی از آن شاگردانی که در تمام مدت درحال تماشا و پیروی از این بودند که دیگران کارها را چگونه انجام می‌دادند، دیدند که دستیاران آن کار را انجام دادند، فکر کردند: «اوه نه، چگونه است که نمی‌تواند آن را دیگر اداره کند؟ چون او تمرین کردن را متوقف کرد، من نیز همین کار را می‌کنم.» این دقیقاً آن وابستگی‌هایی است که می‌خواهم در شاگردان‌مان ازبین ببرم. می‌خواهم شاگردان خودشان را تزکیه کنند و افکار درست خود را شکل دهند. نمی‌خواهم که هدف تزکیه‌تان این باشد که کمک کنید مسئول محل تمرین، یک دستیار، یا مسئول انجمن تزکیه کند. آنچه هر کسی باید تزکیه کند خودش است.

درطول آزار و اذیت، بسیاری از این شاگردان به بلوغ رسیده‌اند، خوش‌فکر و منطقی شدند. پس از چنین درس‌های دردناکی بالاخره درک کردند! درحقیقت، در گذشته بارها در این باره صحبت کردم، اما آنها تزکیۀ خود را جدی نگرفتند. در تزکیه هیچ الگویی وجود ندارد. نمی‌توانید نگاه کنید که دیگران چگونه تزکیه می‌کنند، و نمی‌توانید فقط نگاه‌تان را بر دیگران متمرکز کنید- «اگر شما خوب عمل کنید، من خوب عمل می‌کنم. اگر خوب عمل نکنید، پس من نیز آن را فراموش می‌کنم.»- نداشتن هیچ فکر مستقل برای خودتان. به من بگویید، وقتی به این شاگردان می‌رسد، چگونه قرار است تزکیه‌تان را راهنمایی کنم؟ آیا فردی درحال تزکیه هستید؟ همیشه ذهن‌تان تیره است و کلام‌تان واقعی نیست. در تزکیه نمی‌توانید دیگران را تماشا کنید، فقط می‌توانید با اتکاء به خودتان به‌طور محکم تزکیه کنید. چگونه تزکیه می‌کنید؟ فقط فا را زیاد مطالعه کنید و دیگران را تماشا نکنید. اگر می‌خواهید خدایان را تماشا کنید، البته این خوب است، اما خدایان اینجا تزکیه نمی‌کنند. بنابراین، آنهایی که اینجا درحال تزکیه هستند همگی موجودات بشری هستند. فقط با این بدن بشری می‌توانید خودتان را اینجا تزکیه کنید. تا وقتی که از تمام چیزهای بشری رها نشده باشید هنوز یک تزکیه‌کننده‌اید. فقط وقتی هر چیزی در لایۀ سطحی نهایتاً تبدیل شده باشد به‌طور کامل از موجودات بشری جدا خواهید شد. اما درحالی که تزکیه می‌کنید باید آگاهی روشنی داشته باشید، نقایص خود را تزکیه کنید، نقاط‌ضعف خود را مهار کنید و نقاط‌ضعف خود را ازبین ببرید. باید حسی از صعود پیوسته داشته باشید. این تزکیه است.

پرسش: پس از اینکه استاد آموزش فا دربارۀ هنرهای زیبا را ارائه کردند، برخی از مریدان به یادگیری مهارت‌های پایه‌ای ترسیم و نقاشی پرداختند. آیا این، کار روشنگری حقیقت‌شان را متأثر نمی‌کند؟

معلم: بله. به شما می‌گویم، مهارت‌های پایه‌ای نقاشی و ترسیم چیزهایی نیستند که در یک یا دو سال بتوان آموزش دید و یاد گرفت. بسیاری از افراد در سن جوانی آموزش‌شان را شروع کردند و زمانی طولانی نیاز دارد. همۀ آن نقاشان ماهر مهارت‌شان را در بیش از ده سال یا ده‌ها سال کامل کرده‌اند. ممکن است بگویید: «می‌خواهم هم‌اکنون یک نقاشی بکشم، می‌خواهم یک اثر هنری نقاشی کنم،» اما نمی‌توانیم اثر شما به نمایش بگذاریم! (افراد می‌خندند) آنچه درباره‌اش صحبت کردم عمدتاً برای مریدان دافایی بود که مهارت‌های پایه‌ای نقاشی یا ترسیم را کسب کرده بودند یا در آن متخصص بودند، یا به‌عبارت دیگر، آنهایی که در آن زمینه متخصص و چیره‌دست هستند. سخنان من خطاب به آنها بود، به آنها می‌گفتم که آن افکار و عقاید خود را که از ایده‌های مدرن تأثیر گرفته‌اند تغییر دهند و آثار راستین به بشریت ارائه دهند. اگر سعی کنید [آن مهارت‌ها]‌ را اکنون یاد بگیرید عملی نخواهد بود، زیرا آن چیزی نیست که در زمانی کوتاه به‌دست آید. به‌علاوه، از آنها خواستم که هنرمندیِ‌ِ سطح بالایی را ارائه دهند. خواه مجسمه باشد یا نقاشی، ماهر شدن در مهارت‌های اولیه یکی از پایه‌ای‌ترین موضوعات است. خلق یک اثر هنری بزرگ‌ترین چالش یک نقاش است، واقعاً سخت است. به‌تصویر کشیدن آنچه در ذهن موضوعات می‌گذرد و حالات آنها، ازطریق نقاشی یا مجسمه، زندگی بخشیدن به آنها، چیزی نیست که صرفاً با ماهر شدن در مهارت‌های پایه‌ای حاصل شود. هنر واقعی راستین، مهارت بزرگی است که خدایان به انسان منتقل می‌کنند!

پرسش: چگونه می‌توانیم به شاگردان بیشتری کمک کنیم قدم پیش گذارند و کار اصلاح فا را با همدیگر به‌خوبی انجام دهند؟

معلم: این کار را با توجه و اندیشۀ بسیار زیاد انجام دهید،‌ مانند وقتی که حقیقت را روشن می‌کنید.

پرسش: سه روح و هفت جان چیستند، و چگونه به تزکیه مرتبط هستند؟

معلم: آنها مسائل بشری هستند، و بهتر است که الان دربارۀ آنها صحبت نکنم. البته، با گروه‌های کوچکی در موقعیت‌های خاص دربارۀ برخی از مسائل مربوط به بشریت صحبت کرده‌ام و آن، بشریت را تحت تأثیر قرار نداد. در مرحلۀ بعد، وقتی امور بشری را شامل می‌شود، دربارۀ مسائل درون سه‌قلمرو صحبت می‌کنم، شامل تاریخ واقعی بشریت، هدف از هستی سه‌قلمرو، ریشه‌های گروه‌های قومی و منشأ نژاد بشری و زندگی، عوامل واقعی‌ای که بدن بشری را می‌سازند، و چرا هر چیزی در این دنیا وجود دارد.

روح اصلی (جو یوآن‌شن) و روح کمکی (فو یوآن‌شن) که درباره‌شان قبلاً به شما گفتم وقتی درحال اشاعۀ این قانون بزرگ بودم مورد بحث قرار گرفتند. درخصوص صحبت واقعی دربارۀ فای بشریت درون سه‌قلمرو، هنوز آن را انجام نداده‌ام. بنابراین، در آینده دربارۀ تمام آن مسائل صحبت خواهد شد. ازآنجاکه آن به دو مرحله تقسیم شده است- اصلاح فا و اصلاح دنیای بشری توسط فا- مرحلۀ‌ آینده برای این است که مکان بشری اینجا را اداره کرد، و به‌طور کامل سه‌قلمرو، بشریت، رابطۀ بین سیارات و زمین و بین زندگی و بدن بشری، دلیل هر مرحله از توسعه در اجتماع بشری- که تاریخ واقعی بشریت است- آفریده شدن موجودات بشری به‌وسیلۀ خدایان و مانند آن را تشریح خواهم کرد. دربارۀ تمام امور بشری صحبت خواهد شد و هر چیزی که موجودات بشری به آن باور ندارند متجلی خواهد شد.

پرسش: آیا هیچ هم‌پوشانی بین اصول فای کهن و اصول فای جدید وجود دارد؟

معلم: آنها بسیار متفاوت هستند و درباره موضوعات بنیادین، هیچ هم‌پوشانی وجود ندارد. پایۀ اصول قبلی براساس خدمت‌کردن به خود بود، درحالی که هر چیزی که به‌وسیلۀ دافا شکل می‌گیرد هیچ وابستگی به خود ندارد. وقتی به برخی موضوعات خاص می‌رسد، درک یکسان است. تجلیات عینی خوب و بد اصولاً یکسان هستند. اما بسیاری از مسائل دستخوش تغییراتی شده‌اند و درآینده زندگی شگفت‌انگیزتر خواهد بود.

پرسش: آیا می‌توانیم برای روزنامه‌هایی که مریدان دافا اداره می‌کنند، هزینه دریافت کنیم؟

معلم: البته که می‌توانید. اگر افراد بسیاری خوانندۀ روزنامه‌هایی هستند که اداره می‌کنید، می‌توانید ابتدا با دریافت هزینه برای بخشی از آنها امتحان کنید. درواقع، روزنامه‌ای که ایجاد کرده‌اید، پایه‌ای برای بزرگترین روزنامۀ چینی در دنیا شده است. (تشویق) حتی در شهرک‌های کوچکی در ایالات متحده دردسترس است- حتی در شهرک‌های کوچک آن را دیده‌ام. این چیزی است که سایر روزنامه‌های چینی نمی‌توانند پوشش دهند یا به آن برسند. اطمینان حاصل کنید که آن را بهبود می‌دهید، و وقتی شرایط مساعد باشد می‌تواند به‌تدریج وارد چرخۀ مثبتی شود.

پرسش: به‌عنوان شکلی از رسانه برای روشنگری حقیقت، چگونه یک ایستگاه رادیویی می‌تواند در یاری رساندن و هماهنگی با وضعیت کلی اصلاح فا بهتر عمل کند و نقش آگاه ساختن مردم از حقیقت را بهتر اجرا کند؟

معلم: مانند سایر شکل‌های رسانه‌ای است که مریدان دافا ایجاد کرده‌اند. از همدیگر یاد بگیرید، از نقاط قوت همدیگر اقتباس کنید و ضعف‌ها را پوشش دهید، و می‌توانید به‌خوبی عمل کنید. حداقل می‌توانید اخبار و سایر منابع را با هم به اشتراک بگذارید و این چیزی است که سایر رسانه‌ها ندارند. می‌توانید امتحان کنید. بنابراین برای اینکه کاری کنید مردم از حقیقت آگاه شوند، آزار و اذیت اهریمن را افشاء کنید و موجودات بیشتری را نجات دهید، سعی کنید این ایستگاه رادیویی را به افراد بیشتری بشناسانید- حتی افراد چینی در سرزمین اصلی چین. آن عالی خواهد بود.

پرسش: شوهرم تزکیه نمی‌کند. در بسیاری از کنفرانس‌های فا شرکت کرده است و کارهایی برای دافا انجام داده است، اما کارهای بدی انجام داد. می‌خواست خودش را اصلاح کند، اما نیرویی بود که از نظر ذهنی او را معذب می‌کرد و نتوانست دیگر در منزل بماند. ما طلاق گرفتیم. آیا چنین فردی هنوز امیدی برای نجات پیدا کردن دارد؟

معلم: درطول این آزار و اذیت، می‌توانم به شما بگویم، اگر صریح بگوییم، بسیاری از افراد چینی علیه دافا مرتکب گناه شده‌اند. بنابراین اگر همان‌طور که حقیقت را روشن می‌کنید آنها را نجات ندهید، واقعاً‌ هیچ امیدی برای نجات ندارند. وقتی حقیقت را روشن می‌کنید، آیا درحال ارائه فرصتی به آنها نیستید؟ آیا درحال نجات آنها نیستید؟ البته، بسیاری از آن افراد قبلاً خانواده شما بودند. کمی سعی کنید. اگر واقعاً نشان دادند که امیدی به آنها نیست، پس این متفاوت است، و در این حالت نیازی نیست که از من بپرسید- خواهید دانست که آیا قابل نجات است یا خیر.

پرسش: وقتی برای یک فیلم فیلم‌نامه می‌نویسیم، آیا باید مستقیماً فیلم‌نامه‌ای دربارۀ وضعیت واقعی بنویسیم، یا از رویکرد فردی عادی استفاده کنیم و برخی مطالبی را اضافه کنیم که حقیقت را روشن می‌کند؟ کدامیک بهتر است؟

معلم: صرفاً دربارۀ زوایای مختلف صحبت می‌کنید. هر دو شیوه خوب است. اما بدون توجه به اینکه کدام شیوه را برای نوشتن استفاده می‌کنید، شما یک مرید دافا هستید، بنابراین می‌دانید چگونه به دافا اعتبار ببخشید و قادر هستید آن را به‌خوبی اداره کنید. ازاین‌رو می‌گویم هرگونه که بنویسید خوب است.

پرسش: آیا مناسب است که علم مدرن را در ایستگاه تلویزیونی‌مان آموزش دهیم؟

معلم: به شما می‌گویم که وقتی دربارۀ علم صحبت می‌کنم، درواقع آن را نفی نمی‌کنم. این محصولی از کیهان است. درواقع، هر چیزی که موجودات درطول دوره‌ای طولانی شکل داده‌اند را گرامی می‌دارم، تا وقتی که ذاتاً برای کیهان زیان به‌بار نیاورند و به بارور شدن کیهان کمک کنند. روند زندگی ساده نیست. فقط درحال گفتن این بودم که علم برای بشریت نامناسب است. آیا بی‌کفایتی‌های آن هم‌اکنون آشکار نشده است؟

شما دیده‌اید که چگونه تحت تأثیر علم، باور موجودات بشری به خدایان کمتر و کمتر می‌شود. درصورتی که موجودات بشری به‌وسیلۀ خدایان آفریده شدند. نه تنها به‌وسیلۀ خدایان آفریده شدند، بلکه هدف از خلقت موجودات بشری این بود که به موجوداتی که از سطوح بالا می‌آیند اجازه داد وقتی اصلاح فا روی می‌دهد نجات پیدا کنند. بیشتر اینکه، بشریت یک سطحی خواهد شد که برای آیندۀ کیهان لازم و ضروری است و درنتیجه به کل کیهان متصل خواهد شد. چنین هدف بزرگی دارد و چنین پیش‌زمینۀ والایی وجود دارد، و با این‌حال این مسئلۀ علم درحال آسیب رساندن به افکار مناسب پایه‌ای موجودات بشری است.

وقتی موجودات در مقیاس وسیعی از علم استفاده می‌کنند، واقعاً در کیهان تأثیر بدی دارد. این کیهان یک وجودِ چرخه‌ای است و تمام عوامل ماده چرخه‌ای هستند. موجوداتی که مرتکب گناه شده‌اند، در روند ازبین رفتن، خودشان را از آن گناهان می‌رهانند. آنها ازبین می‌روند، ازبین می‌روند و ازبین می‌روند تا اینکه در آن روندِ ازبین‌رفتن فقط به مادۀ مرده و بدون جان تبدیل می‌شوند، و سپس به‌تدریج سطحی پس از سطحی دیگر صعود می‌کنند و مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کیهان یک وجود چرخه‌ای است و اگر ماده‌ای منحرف باشد، آن وضعیت بدی خواهد بود. موجودات سطح پایین‌تر، این مادۀ منحرف را جذب می‌کنند، موجودات سطح بالا نمی‌توانند به سطوح پایین بروند تا آن را حل و فصل کنند و وقتی این ماده‌ای که نمی‌تواند حل و فصل شود مجدداً به‌وسیلۀ موجودات سطح پایین‌تر استفاده شود، درطول این چرخه تصعید می‌شود و پس از اینکه این منحرف‌شدن اولیه تصعید می‌شود، موجودات سطح‌ بالاتر نیز نمی‌توانند به‌طور کامل آن را حل و فصل کنند. همان‌طور که تصعید می‌شود در هیچ سطحی نمی‌تواند به‌طور کامل حل و فصل شود و وقتی این برای مواد بی‌شماری روی دهد، باعث می‌شود بخش بزرگی از کیهان منحرف شود.

می‌دانید، فولاد و آهنی که امروزه داریم، اکثراً از فلزهای بسیاری ترکیب شده‌اند. وقتی دوباره ذوب شوند نمی‌توانید مجدداً آن فلز را خالص کنید و هیچ فناوری‌ای نمی‌تواند آنها را دیگر به‌طور کامل جدا کند. می‌دانید، وقتی کودهای شیمیایی به خاک اعمال شود، اگر حاصلخیزکردن آنها به‌طور شیمیایی را متوقف کنید نمی‌توانید هیچ چیز از آن خاک برویانید؛ دیگر هیچ چیزی روییده نمی‌شود. بذرهایی که به‌صورت شیمیایی بارور شده‌اند هر بار به بارورسازی‌ِ شیمیایی نیاز دارند. بذرهای منحرف نمی‌توانند بدون بارورسازی شیمیایی، خودشان دوام داشته باشند. می‌دانید، این کودهای شیمیایی، از چیزهایی شیمیایی ترکیب می‌شوند.

راه‌های زیادی وجود دارد که مواد به آن شیوه‌ها [فرآیند] چرخه‌ای را طی می‌کنند. فقط دربارۀ ساده‌ترین راه که مواد این فرآیند چرخه‌ای را طی می‌کنند به شما خواهم گفت: مواد گیاهان، حیوانات و بدن بشری همگی از ذرات ترکیب شده‌اند و بین ذرات، فاصله وجود دارد. وقتی این فاصله‌ها را بزرگ‌نمایی کنید و به آنها نگاه کنید، خواهید دید که این فاصله‌ها بسیار زیاد هستند. از آن فاصله‌ها بوها متصاعد می‌شوند و خود آن بوها از منظر سطحی میکروسکوپی، درواقع میدان‌هایی هستند که آنها نیز از ذرات تشکیل شده‌اند، ازاین‌رو تمام حیوانات و گیاهان، مواد میکروسکوپی متصاعد می‌کنند. سطح بالاتر از آنها به‌طور پیوسته از آن چیزها استفاده می‌کند، و وقتی انواع و اقسام عواملی که آب، هوا و مواد را می‌سازند- که در ترکیب موجودات بشری و سایر موجودات زنده مورد نیاز هستند- به‌خاطر آلودگی اولیه منحرف شده‌ باشند، آنگاه آنچه که بُعدِ یک سطح بالاتر استفاده می‌کند حالا به‌طور بنیادین منحرف شده است.

قبلاً به شما گفته‌ام که به‌خاطر علم و فناوری موجودات فضایی، یک لایه از بدن بشری، یکی از لایه‌های ذرات بدن بشری، به‌طور کامل تحت کنترل موجودات فضایی جایگزین شده است. به‌طور کامل از عناصر سیارات موجودات فضایی تشکیل شده است، شامل اعداد، ساختارهای مکانیکی، اجزاء الکترونیکی و مانند آن. از آن چیزها تشیکل شده است. و آن چیزها به‌طور پیوسته درحال ایجاد تأثیری منحرف هستند. صنایع مدرن وسیعی که علم مدرن ایجاد کرده، بعدهای سطح پایین بسیاری در کیهان را تحت تأثیر قرار داده است. در اصلاح فایم، پی برده‌ام که لایۀ بزرگی از کیهان به‌وسیلۀ آن چیزها آلوده شده است. و آن چیزهای منحرف تأثیر بازدارندگی قابل‌توجهی در اصلاح فا داشته‌اند.

در این باره بیندیشید، آن چیزها منحرف هستند، و با این حال تا چنین سطوح میکروسکوپی‌ای صعود کرده‌اند، بنابراین اگر خدایان آنها را جذب کنند، آیا آن خدایان نیز منحرف نمی‌شوند؟ و آیا دنیاهای آن خدایان منحرف نمی‌شود؟ درواقع این چیزی است که روی داده است. دربارۀ این بیندیشید که چقدر وحشتناک است! به همین دلیل است که گفتم آن چیزها برای بشریت مناسب نیستند و فقط می‌تواند به‌وسیلۀ موجوداتی درون محدودۀ بی‌نهایت کوچک مناسبی و به شکلی مناسب استفاده شود.

به شما می‌گویم، هوا آنقدر آلوده شده است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را به درجۀ خلوصی که قبلاً داشت برگرداند. نیاز نیست به گذشته خیلی دوری برگردیم: حتی نمی‌توان آن را با هوای هزار سال پیش مقایسه کرد. موجودات بشری نیز منحرف شده‌اند و به آن عادت کرده‌اند. و آب چنان آلوده شده است که هیچ راهی نیست که آن را به خالص‌ترین حد خود تصفیه کرد، چراکه آب نیز روندی چرخه‌ای دارد.

قبلاً به شما گفتم که آب، آب است و آب اقیانوس ماده‌ای متفاوت است و مانند مادۀ آبِ شیرین نیست. آب شیرین می‌تواند از آب اقیانوس استخراج شود و مانند چگونگی استخراج فلز از سنگ است. آن استخراج‌شده است. آب شیرین معمولاً به نقطۀ پایین‌تری جاری می‌شود و وقتی پایین‌تر می‌رود، آنجا همان اقیانوس است، چراکه اقیانوس قطعاً‌ پایین‌تر از خشکی است. بنابراین به‌سوی اقیانوس جاری می‌شود. اما پس از اینکه به‌سوی اقیانوس جاری می‌شود، آب شیرین متفرق نمی‌شود. ذرات آب، کوچکتر از ذرات مواد در آب اقیانوس هستند، ازاین‌رو آب در میان آن ذرات جاری می‌شوند و به اطراف جاری می‌شوند، مانند شبکۀ کانال‌های انرژی در بدن بشری عمل می‌کنند، و بدین شکل آب سپس به عقب گردش پیدا می‌کند. به همین دلیل است که برخی رودخانه‌ها به‌مدت ده‌ها هزار سال یا صدها هزار سال به‌طور پیوسته جریان دارند. برخی افراد می‌گویند رودخانه‌ها به‌خاطر جریان آب‌های زیرزمینی و به‌خاطر ذوب شدن یخ‌ها جریان دارند. اما همان‌طور که می‌توانید ببینید، چگونه آن رودها می‌توانند آنقدر بزرگ باشند؟ و به‌مدت ده‌ها هزار سال به‌طوری استوار جریان داشته‌اند. برای نمونه، رود یانگ‌تسه و رودهای مهم در ایالات متحده، آن رودها خیلی بزرگ هستند، چقدر آب لازم است تا آنها به‌طور ممتد تداوم داشته باشند؟ برخی می‌گویند آب از کوه‌های پوشیده از برف می‌آید، اما برخی رودها اصلاً از کوه‌های پوشیده از برف سرچشمه نمی‌گیرند. حقیقت این است که آب، روندی چرخه‌ای دارد. پس از اینکه به اطراف جاری می‌شود- روند چرخه‌ای آن، روند تصفیۀ آن نیز می‌باشد- تصفیه می‌شود و برمی‌گردد. اما آلودگی آب به حد شدیدی رسیده است، و آنچه آن را آلوده می‌کند عوامل معمولی مواد بشری نیستند، بلکه، آنچه آن را آلوده می‌کند صنایع علم مدرن هستند که موجودات فضایی به‌بار آوردند. ازاین‌رو دیگر نمی‌تواند تا آن درجه تصفیه شود و به همین دلیل می‌گوییم که پس از اینکه منحرف شد، هیچ چیزی نمی‌تواند آن را تصفیه کند.

برخی افراد سدهایی روی رودخانه‌های اصلی یا فرعی بنا می‌کنند تا برق تولید کنند و مصرف برق مردم را تأمین کنند و مشکل انرژی را حل کنند. درواقع، مانند این است که بدن آن رود را درست از وسط به‌دو‌نیم می‌کنند، درست مانند اینکه این کار را روی یک انسان یا موجود دیگری انجام داد، زیرا رودها نیز زنده هستند- آیا هر شیئی زنده نیست؟ اگر کسی را از کمر جدا کنید، آن کار چه بلایی سر او می‌آورد؟ ازآنجاکه یک رود خیلی بزرگ است و ازآنجاکه زمان آن با زمان موجودات بشری تفاوت دارد، نمی‌توانید تغییرات آن را بلافاصله متوجه شوید، اما او درحال مردن است، به‌تدریج می‌میرد. روند مردن آن طولانی‌تر از انسان‌ها است، ده‌ها سال یا حتی صد سال طول می‌کشد. آیا انسان‌ها در تلاش نیستند کوه‌ها و رودها را تغییر دهند و دوباره بسازند و طبیعت را تغییر دهند و دوباره بسازند؟ تغییر و دوباره ساختن طبیعت، آسیب‌رساندن به طبیعت است و تغییر و دوباره ساختن کوه‌ها و رودها، آسیب‌رساندن به کوه‌ها و رودها است. در پشت هر چیزی که خدایان می‌آفرینند نظمی وجود دارد. نحوۀ نگرش خدایان به آسمان و زمین متفاوت از نحوۀ نگرش موجودات بشری به آنها است، و آنها تعادل همه چیز را به‌خوبی نظم و ترتیب داده‌اند. موجودات بشری باید فقط به‌شکلی دوستانه از آنها استفاده کنند و به آنها آسیب نزنند. مسبب بسیاری از فجایع طبیعی بشریت، آسیب بنیادینی است که علم انجام داده است. بشریت در تلاش خود برای «توسعه» علم، به‌طور بیش از حد و از روی بی‌فکری انرژی و منابع را مصرف کرده است و هر چیزی درحال آسیب‌دیدن است.

می‌دانید، درطول قرن گذشته، صنعت در اروپا و ایالات متحده درحال شکوفایی بود، مخصوصاً صنایع فولاد و شیمی، و در آن زمان، آلودگی حاصل از آنها خیلی شدید بود. اما اروپایی‌ها و امریکایی‌ها به‌موقع متوجه آن شدند و حفاظت از طبیعت و محیط‌زیست را بهبود بخشیدند و چند دهه بعد، محیط آنها واقعاً‌ بهبود یافت. به همین دلیل است که می‌توانید ببینید که آب در رودهای ایالات متحده تمیزتر است و دریاچه‌ها دیگر آلوده نیستند. بیداری موجودات بشری می‌تواند واقعاً این تأثیر را داشته باشد، اما هنوز هم خیلی سخت است که به درجۀ خلوص قبلی رسید. آیا دانشمندان امروزی نیز به آسیبی که علم برای بشریت پدید آورده پی نبرده‌اند؟ اما این صرفاً‌ چیزی است که مردم می‌توانند با چشمان‌شان ببینند و درک کنند.

آیا این را می‌دانستید؟ توسعۀ علم در قلمرو میکروسکوپی حتی وحشتناک‌تر است. آن در مطالعۀ ذرات میکروسکوپی‌تر، باعث می‌شود ذرات میکروسکوپی‌تر دستخوش شکافت اتمی شوند، که باعث می‌شود ذرات میکروسکوپی واکنش زنجیره‌ایِ پیوستۀ شکافت‌های اتمی داشته باشند، که به‌طور مداوم منفجر و شکافته می‌شوند. دانشمندان از این آگاه شده‌اند و حالا از این می‌ترسند. اگر این انفجارات به‌ این شکل ادامه یابد، زمان زیادی طول نمی‌کشد که کل زمین متلاشی می‌شود و ازبین می‌رود. درحال حاضر هیچ‌یک از دانشمندانی که آن کارها را انجام دادند قادر نیستند این نوع انفجار را متوقف کنند، و این شکافت اتمی و متلاشی شدن ادامه دارد. آن افراد بومی چینی که ژاکت می‌بافند می‌دانند که این شکافتن پیوسته شبیه چیست، یک رشته پس از دیگری. و آنچه علم بر سر بشریت آورده به همین جا ختم نمی‌شود- آیا این وحشتناک نیست؟

بشریت فکر می‌کند کامپیوترها عالی هستند- آنها کارها را راحت می‌کنند! من مخالف کامپیوترها نیستم،‌ و من مخالف علم نیستم. آنچه می‌گویم این است که آنها برای بشریت مناسب نیستند. موجوداتِ دیگرِ درورن محدودۀ خاص محدودی می‌توانند از آن استفاده کنند، چراکه آن محصولی از کیهان است. امروزه برخی افراد چنان کم‌هوش هستند که بدون کامپیوترها نمی‌دانند چگونه یک حساب ساده را انجام دهند، و بدون کامپیوترها نمی‌دانند چگونه درباره مسائل فکر کنند- فقط متکی به چیزی هستند که در کامپیوترها ذخیره شده است. و وقتی با آنها استدلال می‌کنید گوش نمی‌کنند- «بگذار ببینم کامپیوتر چه می‌گوید.» وقتی مسائل را برای‌شان تشریح می‌کنید از شنیدن امتناع می‌ورزند. حالا بشریت به‌شدت به کامپیوترها متکی شده است و نمی‌تواند بدون آنها کاری انجام دهد. بیشتر اینکه، دستوراتی که کامپیوترها صادر می‌کنند، هر چه می‌گویند اجرا می‌شود و تمام کاربران مجبورند از کامپیوترها اطاعت کنند. برخی افراد آنچه کامپیوترها می‌گویند را به‌شدت گوش می‌دهند. آیا کامپیوترها درحال کنترل مردم نیستند؟ اگر کامپیوترها بیشتر توسعه پیدا کنند، اتکاء مردم بیشتر می‌شود و طبیعتِ دستوردهی کامپیوترها قوی‌تر می‌شود. این زمانی است که موجودات بشری واقعاً تحت کنترل کامپیوترها قرار می‌گیرند. اگر روبات‌ها تقریباً بدون اشکال ساخته شوند و صرفاً مانند بدن بشری باشند، و وقتی روبات‌ها قادر باشند روبات‌ها را بسازند، بشریت نابود خواهد شد، زیرا آنها به‌طور پیوسته روبات‌هایی را می‌سازند که موجودات بشری را نابود خواهند کرد. این وحشتناک به‌نظر می‌رسد و اگر برای اصلاح فا نبود، که توسعۀ لگام‌گسیختۀ علم انسان را مهار کرده است، امروز به آن مرحله رسیده بودیم. می‌توانید ببینید که امروزه وقتی بسیاری از افراد حکومت امور یک فرد را اداره می‌کنند، آنها به آن فرد گوش نمی‌کنند و فقط به‌دنبال آنچه کامپیوتر می‌گوید می‌روند. این‌چنین بد شده است. آیا این وحشتناک نیست؟ آنها گوش به فرمان کامپیوترها هستند- موجودات بشری باید گوش به فرمان کامپیوترها و اطلاعات ذخیره شده در کامپیوترها باشند، چراکه قرار است آنها صحیح باشند. اما موجودات بشری، پیچیده و پویا و دائماً درحال تغییر هستند؛ تفکرشان نیز تغییر می‌کند. و موجودات بشری ثابت نیستند و بین مهربان بودن و شرور بودن، بین خوبی و بدی درحال تغییر هستند. همچنین، مسائل در دنیای بشری ثابت نیستند و موجودات بشری مواد ثابتی نیستند که بتوان با یک نتیجه‌گیری خلاصه شوند. اینها چیزهای منفی‌ای هستند که علم بر سر بشریت آورده است.

البته، امروزه این چیزی است که همه درحال یادگیری آن هستند، بنابراین اگر آن را آموزش ندهید، قرار است چه چیز دیگری آموزش دهید؟ بنابراین شما نمی‌توانید کاری دربارۀ آن انجام دهید. این کاری است که باید درطول این دوره از تاریخ انجام دهید و این اشتباه درنظر گرفته نمی‌شود، چراکه اصلاح تمام مسائل چیزی است که در آینده انجام می‌شود.

پرسش: برخی از فیلیپینی‌ها مایل هستند جوآن فالون را به فیلیپینی ترجمه کنند. اگر کسی کتاب را نگاه کرده و درحال خواندن آن باشد اما یک تزکیه‌کننده نشده باشد، آیا می‌تواند کمک کند تا آن را ترجمه کند؟

معلم: او می‌تواند کمک کند تا آن را ترجمه کند، اما مریدان دافا باید نقش اصلی را داشته باشند. زیرا مردم عادی نمی‌توانند فا را درک کنند، مطمئناً این‌گونه است، بنابراین واقعاً باید در این زمینه مراقب باشید.

پرسش: ما روی روشنگری حقیقت برای مردم عادی سخت کار کرده‌ایم و برای آنها روشن ساخته‌ایم که چرا این آزار و اذیت مریدان دافا پلیدترین چیز در تاریخ است. به آنها می‌گوییم که این آزار و شکنجه فراگیر است و آزار و اذیت علیه بشریت، مهربانی و وجدان است و فقط محدود به کشتن فیزیکی افراد نیست. ممکن است استاد بیشتر در این زمینه ما را راهنمایی کنند؟

معلم: این درست است. آنچه درحال آسیب رساندن به آن هستند آن یک ذره وجدان باقیمانده‌ای است که پس از فساد اخلاقیات بشریت باقی مانده است. و این فقط به آن چیزهایی [که اشاره کردید] محدود نمی‌شود. اگر این فا نمی‌توانست مردم را نجات دهد، بشریت هیچ امیدی نمی‌داشت.

پرسش: روشنگری حقیقت برای حل کردن تمام مشکلات حیاتی است و باید آن را به‌طور جامع و عمیق انجام دهیم، ازاین‌رو درنظر داریم موزه‌(ها)یی ترتیب دهیم که حقایق این نسل‌کشی که بر سر شاگردان فالون گونگ آمده را مستند کنیم، به مقامات حکومتی، آنهایی که در چین سرمایه‌گذاری می‌کنند، دانشجویان و رسانه‌ها کمک کنیم به‌طور عمیقی این حقیقت را درک کنند، و بدین‌وسیله در سطح وسیعی موجودات را نجات دهیم.

معلم: این ایده‌ای عالی است. آن مکان‌ها می‌توانند تاریخچه‌ای که مریدان دافا تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند و اعتباربخشی‌شان به فا را در معرض عموم قرار دهند و در نقش مکانی برای نجات موجودات و روشن کردن حقیقت عمل کنند.

پرسش: نیک‌خواهی پس از ازبین‌ رفتن احساسات پدید می‌آید. پس تقوای عظیم چگونه تزکیه می‌شود؟

معلم: شما این مسیر اصلاح فا را به‌خوبی طی می‌کنید، از عهدۀ این برمی‌آیید بر محدودیت‌های‌تان در تزکیه غلبه کنید، وابستگی‌های‌تان را رها می‌کنید، با افکار درست در ذهن‌تان تمام موجودات را نجات می‌دهید، و هر چیزی که مواجه می‌شوید را با افکار درست اداره می‌کنید- این تقوای عظیم است. (تشویق)

پرسش: در روند اصلاح فا در ابتدا نسبتاً خوب عمل کردم، اما بعداً خوب عمل نکردم و افکار درستم ضعیف شد.

معلم: پس کارها را به‌خوبی انجام دهید. شما در اجتماع عادی زندگی می‌کنید، بنابراین انواع و اقسام وسوسه‌های مادی در اجتماع، برای وابستگی‌هایی که در تزکیه ازبین نبرده‌اید جاذبه دارند. وقتی نمی‌توانید آنها را به‌خوبی اداره کنید، مشکلات بروز می‌کنند. حالا که آن را متوجه شده‌اید، صرفاً کارها را دوباره به‌خوبی انجام دهید.

پرسش: درطول روشنگری حقیقت، برخی افراد می‌پرسند: «چرا مریدان دافا این اندازه شکنجه را تحمل می‌کنند و از دست کشیدن امتناع می‌ورزند؟» در سطح مردم عادی پاسخ به این پرسش راحت نیست. چگونه می‌توانیم این پرسش را بهتر پاسخ دهیم؟

معلم: می‌توانید در پاسخ این پرسش را از او بپرسید: «چرا مسیحیان علی‌رغم اینکه بیش از سی‌صد سال تحت آزار و شکنجه بودند ایمان خود را تغییر ندادند؟» درواقع، پاسخ دادن این پرسش برای مردم عادی واقعاً موضوع سختی نیست. آیا در تاریخ چین افراد بسیاری نبوده‌اند که ترجیح دادند بمیرند به‌جای اینکه دست بکشند؟ درواقع [این پرسش مطرح می‌شود] زیرا اخلاقیات مردم امروز دیگر درحد انتظار نیست، و حتی جوهر انسان بودن را درک نمی‌کنند. در چین باستان افراد بسیاری بودند که ترجیح دادند بمیرند به‌جای اینکه زیر یک قول خود بزنند، پس چرا درک این موضوع برای مردمِ امروز این‌قدر سخت است؟ زیرا مردمِ امروز منحرف شده‌اند. می‌توانید به آنها مثال‌هایی ارائه دهید تا از زوایای مختلف آن را تشریح کنید. اشکال ندارد که دربارۀ آن صحبت کرد.

پرسش: برخی افراد چینی خارج از چین هستند که آزار و اذیت در چین را اصولاً درک می‌کنند و محکوم کردن اهریمن و همدردی‌شان را ابراز کرده‌اند، اما به اینکه استاد می‌توانند مردم را نجات دهند یا به دافا باور ندارند و درعوض حتی چیزهایی می‌گویند که بی‌احترامی نسبت به استاد است.

معلم: پس دربارۀ اینکه استاد مردم را نجات می‌دهد با آنها صحبت نکنید. می‌توانید فقط دربارۀ آزار و شکنجه صحبت کنید. دربارۀ مسائل در چنان سطح بالایی صحبت نکنید. اگر مردم دربارۀ آن بپرسند و بتوانند درک کنند، آنگاه می‌توانید دربارۀ آن با آنها صحبت کنید، اما در سطحی بالا صحبت نکنید.

مردم نمی‌توانند تزکیه‌کنندگان را درک کنند و شما نمی‌توانید در چند کلمه مسائل را به‌روشنی توضیح دهید، ازاین‌رو نتیجه عکس آنچه درنظر داشتید خواهد شد. در سطحی بالا صحبت نکنید. اگر بخواهید تمام اصول فایی که درحال تزکیه یادگرفتید را یک‌مرتبه به او بگویید، او را می‌ترسانید. شما فقط پس از این همه سال تزکیه به این مرحله از درک رسیده‌اید و از او می‌خواهید بلافاصله به سطحی به بالایی خودتان برسد؟ چگونه این امکان‌پذیر است؟ حتی برای شما، قدم به قدم به بالا تزکیه کردید، بنابراین می‌توانید تصور کنید برای او، یک فرد عادی که به حقیقت گوش می‌کند، چگونه است. علاوه بر آن، او کسی است که مسموم شده است. پس واقعاً مطمئن شوید که با اشتیاق زیاد و عجله مسائل را بیان نکنید.

پرسش: در مدرسۀ مینگهویی ما یک کلاس برای بزرگسالان هست که به غربی‌ها زبان چینی می‌آموزد. ما می‌خواهیم از جوآن فالون به‌عنوان کتاب درسی برای آموزش چینی استفاده کنیم و مطمئن نیستیم که آیا این کار مناسب است، چراکه نمی‌توانیم [فا را برای آنها] تشریح کنیم. استاد محترم سپاسگزارم.

معلم: می‌توانید با استفاده از [کتاب] فالون گونگ به آنها آموزش دهید. در شروع می‌توانید از فالون گونگ استفاده کنید. دربارۀ اینکه چگونه دربارۀ مسائل صحبت کنید گفته‌ام. می‌توانید بر اساس درک خود صحبت کنید و بگویید: «این صرفاً درک من است.» یا می‌توانید بگویید: «اکنون این‌ اندازه درک می‌کنم، اما معانی درونی بالای بسیار بیشتری دارد و آنچه می‌گویم مطلق نیست.» می‌توانید آن چیزها را بگویید و با شاگردان صحبت کنید.

درواقع، بسیاری از افراد درحال مطالعۀ نسخۀ بازنگری‌شدۀ فالون گونگ هستند و نیازی نیست مسائل را تشریح کنید. اگر صرفاً آن را برای فردی بخوانید، او درک می‌کند، زیرا فا درحال عمل کردن است. اگر موارد معدودی هست که کلمات خاصی را به‌خودی خود درک نمی‌کنند و می‌خواهید آن کلمات را تشریح کنید، باید اضافه کنید: «این چیزی است که بر اساس گرامر نوین زبان فهمیده می‌شود، اما معانی دیگری در دافا وجود دارد.» اگر به این شکل تشریح کنید مشکلی نخواهد بود. درخصوص یادگیری لغات، صرفاً خود کلمات چینی را تشریح کنید [و می‌تواند نتیجه حاصل شود].

پرسش: چگونه می‌توانیم کاری کنیم بچه‌ها در روشنگری حقیقت مشارکت بهتری داشته باشند؟ آیا افرادی که در مرحلۀ بعد فا را کسب می‌کنند درطول اصلاح فای دنیای بشری یا پس از آن این کار را انجام می‌دهند؟

معلم: افرادی که در مرحلۀ بعد فا را کسب خواهند کرد پیشاپیش آمدن‌شان را شروع کرده‌اند. این درواقع موضوعی مربوط به مرحلۀ بعد است، زمانی که فا دنیای بشری را اصلاح می‌کند. اما حالا درحال آمدن هستند، زیرا خیلی نزدیک است،‌ و وقتی مریدان دافا در روشنگری حقیقت تأثیر خیلی خوبی داشته باشند، تزکیه‌کنندگان آینده خواهند آمد. بچه‌ها می‌توانند بر اساس شرایط،‌ حقیقت را روشن کنند. نباید استانداردی معادل بزرگ‌سالان برای‌شان درنظر گرفت.

پرسش: برخی از مریدان پی برده‌اند که این نیز مهم است که حقیقت را برای جامعۀ اقتصادی روشن کرد، زیرا درحال حاضر اهریمن...

معلم: بله، مدت‌ها به پیش به آن فکر کردم. از بین مردم دنیا، بسیاری از رؤسای شرکت‌های بزرگ وجود دارند، و می‌توانم به شما بگویم، در زندگی‌های گذشته‌شان آرزویی داشتند که پول دربیاورند تا برای دافا استفاده کنند. اکنون گمراه شده‌اند، و نه‌تنها آن را برای دافا استفاده نمی‌کنند، بلکه برای اهریمن استفاده می‌کنند.

این بار نیروهای کهن اجازه نمی‌دهند آن افراد بیایند و فا را کسب کنند، زیرا فکر می‌کنند: «اگر شما پول زیادی می‌داشتید، آزار و شکنجه وجود نمی‌داشت؛ اگر تعدادی افراد بسیار ثروتمند می‌داشتید که در پشت صحنه شما را حمایت می‌کردند، آیا آن اهریمن در چین می‌توانست به اهریمنی بودن خود ادامه دهد؟ آن نمی‌خواهد مردم چین از حقیقت آگاه شوند، و اگر چندین ماهواره می‌ساختید و آن بالا می‌فرستادید و بی‌وقفه روی چین پخش سراسری می‌داشتید چه؟ بازداری نیروهای کهن واقعاً برخی افراد را نابوده کرده است و برخی افراد گناهان عظیمی مرتکب شده‌اند.

می‌توانید آنچه ذکر کردید را انجام دهید، بهترین سعی خود را بکنید. گاهی اوقات اینکه کاری کنید آن افراد حقیقت را درک کنند به آن سادگی نیست.

پرسش: وقتی اختلافاتی بر سر هماهنگی بدنۀ اصلی وجود دارد، آیا بدون توجه به اینکه چه چیزی است باید همیشه اول به‌دنبال مشکلات خودمان باشیم؟

معلم: وقتی یک بحث داغی وجود دارد، دربارۀ این بیندیشید که یک وابستگی دارید یا خیر. اگر هر کسی افکار درست را حفظ می‌کرد هماهنگی قطعاً حاصل می‌شد و هر مشکلی به‌سرعت حل و فصل می‌شد. وقتی یک بحث داغی دارید و هیچ کسی مایل نیست که کوتاه بیاید، باید به‌خاطر داشته باشید که به خودتان نگاه کنید. برخی شاگردان بر این باورند که هرچه باشد این بحث به خاطر دافا است، و از این استفاده می‌کنند تا وابستگی‌های خود را پنهان کنند. وقتی کارهایی را برای دافا انجام می‌دهید، رقابت، میل به خودنمایی، چسبیدن به احساسات خود، احساساتی مانند اینکه شهرت‌تان با چالش مواجه شده است، و سایر وابستگی‌ها ممکن است در آن مخلوط شود.

پرسش: درخصوص افرادی که هرگز دربارۀ فالون گونگ نشنیده‌اند، آیا لازم است آزار و شکنجه در چین را ذکر کنیم؟

معلم: البته که باید، زیرا دیر یا زود دربارۀ آن خواهد شنید.

پرسش: استاد، شما قبلاً گفته‌اید که وقتی ما به‌خوبی همکاری می‌کنیم و باهم کارها را انجام می‌دهیم قدرتمند هستیم. آیا صحیح است که بگوییم مریدان دافا به‌صورت کل، انسجام را نشان نداده‌اند؟

معلم: کل بدنۀ دافا منسجم نیست؟ این دقیق نیست، اشتباه است که این را بگوییم. حقیقت این است که هیچ کسی نمی‌تواند به فا صدمه بزند. موجودات زنده، به‌استثنای خودم، هیچ موجود و هیچ خدایی از فای من آگاه نیست. و به‌استثنای چندین خدا در شروع که شکل قسمت بی‌نهایت کوچکی از این فا را دیدند، هیچ موجود دیگری در کل کیهان واقعاً تجلی واقعی دافا را نمی‌داند. این فالونی که می‌توانید ببینید، تجلی جنبۀ گونگ است، اما درخصوص فالونی که به‌طور واقعی فا را پایدار می‌کند، به‌جز خودم هیچ موجودی نمی‌تواند آن را ببیند- و به‌طور بی‌کرانی قدرتمند است. (تشویق)

این فا در هر چیزی در کیهان جدید یافت می‌شود، و هر چیزی با جن-شن- رن پر شده است. درخصوص اینکه مریدان دافا با یکدیگر چقدر خوب همکاری می‌کنند، این موضوعی از درک دافا و تزکیۀ شخصی است. فا کامل است، چیزی است که هیچ کسی نمی‌تواند آن را لمس کند یا ببیند، و هیچ موجودی نمی‌تواند آن را تکان دهد. درحالی که دافا و هر چیزی که به‌وسیلۀ آن آفریده شد را با خود می‌آورم، به‌سرعت و با قدرت درحال پیش‌روی هستم، پیش‌روی به‌سوی کل کیهان، به‌سوی میکروسکوپی‌ترین، به‌سوی عظیم‌ترین خدایان و به‌سوی هر چیزی که وجود دارد، به‌طور پیوسته درحال پیش‌روی به‌سوی سطحی‌ترین و پایین‌ترین لایه و این دنیا هستم. هیچ کسی نمی‌تواند آن را مسدود سازد، این نیرویی توقف‌ناپذیر است. (تشویق) درحال کار کردن روی هر چیزی در این کیهان هستم با سرعت و قدرتی بسیار عظیم.

پرسش: مرید شما مرتکب گناه شده است، اما مایلم با انجام کار خوب اشتباهم را جبران کنم. آیا می‌توانم؟

معلم: بله، می‌توانید.

پرسش: مریدان دافا از گوانگ‌جو، چانگ‌چون، پکن، هوبی، تیان‌جین، استرالیا، جیانگ‌سو، ژجیانگ، هنگ‌جو، شان‌دونگ، یان‌تای، شینگ‌تای، هن‌دن، شهر جی‌لین، شهر جان‌جیانگ از گوانگ‌جو، لن‌جو، دانشجویان از انگلستان، کل بدنۀ مریدان دافا در تورنتو، کل بدنۀ مریدان جوان مدرسۀ مینگهویی، کانزاس، شهر پینگ‌شیانگ از جیانگ‌شی، شانگ‌های، کای‌آن، مریدان دافا در ژاپن، مریدن در نیو همپشایر، مریدان دافا در شهر فنگ‌چنگ لیائونینگ، گوانگ‌شی، کل بدنۀ مریدان دافا در اسکاتلند، شی‌هه‌زی در شین‌جیانگ، مریدان دافای امریکای شمالی، مریدان دافای یی‌چانگ، مریدان دافا در ونکوور کانادا، وی‌فانگ، مودان‌جیانگ، مریدان دافای کوه امی، کل بدنۀ مریدان دافای هنگ‌یانگ، شان‌شی و مریدان دافای روسیه همگی درودشان را به استاد می‌رسانند.

معلم: از همگی تشکر می‌کنم. (تشویق)

پرسش: اخیراً در فعالیت‌های‌مان اغلب با افراد عادی و گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی مصاحبه می‌کنیم. ازآنجاکه حمایت خود را نسبت به دافا نشان می‌دهند، احتمال دارد بسیاری از افراد فکر کنند که ما گرایشات سیاسی داریم.

معلم: چیزی که فکر می‌کنم این است که، مشکلی نیست یک حزب سیاسی، بدون توجه به اینکه کدام حزب باشد، از ما حمایت ‌کند، زیرا آنها در درجۀ اول انسان هستند، موجوداتی هستند که باید نجات یابند،‌ و نیازی نیست نگران این باشید که افرادی با انگیزه‌های بد چه چیزی قرار است بگویند. آنچه دافا هدف قرار می‌دهد قلب مردم است، ما سازمان‌ها را هدف قرار نمی‌دهیم، و برای هر کسی خوب است که از دافا حمایت کند. هر کسی که نسبت به دافا نقشی مثبت ایفا کند، خوب است،‌ این انتخاب آنها برای آینده‌شان است. (تشویق) ما اهداف سیاسی نداریم و به‌ خودِ سازمان‌ها نمی‌نگریم. فقط به قلب مردم می‌نگریم.

پرسش: در روند تماس تلفنی، [پی برده‌ایم که] سرزمین اصلی تعداد کمی شاگرد قدیمی دارد که به‌نظر می‌رسد ترس از آزار و شکنجه را در خود نگه داشته‌اند و نمی‌خواهند هیچ‌چیزی بگویند یا اینکه موضوع صحبت را عوض می‌کنند. و یک شاگرد قدیمی هست که به ایالات متحده آمد و به‌خاطر وابستگی‌اش به شهرت و منفعت، اخیراً به‌نظر می‌رسد تزکیه را کنار گذاشته و اغلب خودش پیش‌قدم می‌شود و با مردم عادی مهمانی برگزار و در آن شرکت می‌کند و به‌ندرت در فعالیت‌های دافا شرکت می‌کند. مایلم از استاد بپرسم آیا این افراد می‌توانند هنوز تزکیه کنند؟

معلم: اینکه تزکیه کرد یا خیر به قلب فرد بستگی دارد، تماماً به خود شخص بستگی دارد که تصمیم بگیرد. اگر فردی بخواهد تزکیه کند پس می‌تواند تزکیه کند و اگر نخواهد تزکیه کند، پس نمی‌تواند. فقط می‌توانید او را کمی نصیحت کنید. من این فا را به او آموزش داده‌ام و وقتی تزکیه کند می‌توانم او را نجات دهم، اما اینکه بخواهد نجات یابد یا خیر، این چیزی است که خود فرد تصمیم می‌گیرد. هرگز کسی را مجبور نکرده‌ام و مریدان دافا نیز کسی را مجبور نمی‌کنند. آنچه انجام می‌دهم کاملاً از نیک‌خواهی برمی‌خیزد و تماماً به‌خاطر خیر تمام موجودات است.

در ابتدا نمی‌خواستم امروز این‌قدر طولانی صحبت کنم، اما به‌هرحال این قدر صحبت کردم. (تشویق طولانی) درواقع مسائل بسیاری هست که نیازی نیست به جزئیات بیان کنم. مریدان دافا همگی اکنون تا حد زیادی به‌بلوغ رسیده‌اند، و چیزهای بسیاری هست که درک می‌کنید. گاهی اوقات وقتی مقالاتی که نوشته‌اید را می‌بینم واقعاً تحسین می‌کنم و به شما افتخار می‌کنم. احساس می‌کنم که مریدان دافا به‌طور واقعی به‌بلوغ رسیده‌اند و واقعاً قادر هستید فایی را که آموزش داده‌ام درک کنید، به‌طور واقعی آن را در سطحی عمیق درک کنید. این درک بر اساس حقایق فا است و از افکار درست نشأت می‌گیرد. حالا وقتی مریدان دافا حقیقت را روشن می‌کنند، بسیاری از آنها واقعاً خیلی خوب عمل می‌کنند و به‌طور استوار آن را انجام می‌دهند. به‌طور آرام و بی‌صدا درحال انجام کارها هستند، با افکار درست محکم و با خردمندی، و از سختی نمی‌هراسند. هر چیزی از آیندۀ مریدان دافا از انجام سه کار شما زاده می‌شود،‌ مخصوصاً روشنگری حقیقت. وقتی هر کاری که درحال انجام آن هستید را می‌بینم، با خود فکر می‌کنم: واقعاً خارق‌العاده‌اید، واقعاً به‌طور واقعی به‌بلوغ رسیده‌اید.

درحال حاضر بنا به دلیلی هیچ‌ چیزی نمی‌گویم یا خیلی کم می‌گویم. برای این است که بگذارد مسیر خود را در اعتباربخشی به فا به‌طور واقعی بپیمایید، اجازه دهد به‌طور صحیحی به هر چیزی از خود و تقوای عظیم‌تان پی ببرید. در واقع مهمترین چیزی که امروز درباره‌اش صحبت کردم موضوع نجات همۀ موجودات است. بر این موضوع تمرکز کردم، و می‌خواهم دربارۀ آن روشن‌تر شوید. کارهای بسیاری است که می‌دانید چگونه اداره کنید، و اگر بیشتر و به‌تفصیل صحبت می‌کردم، شما را از فرصت‌های خودتان برای خلق آینده، از فرصت‌های‌ خودتان برای پیمودن مسیرتان محروم می‌کردم،‌ ازاین‌رو اغلب نمی‌خواهم زیاد صحبت کنم و صرفاً به‌آرامی درحال تماشای شما هستم. می‌دانم که واقعاً به‌بلوغ بیشتر و بیشتری رسیده‌اید.

و همین برای مریدان دافا در سرزمین اصلی چین مصداق دارد. در بحبوحۀ آزار و شکنجه، بیشتر و بیشتر قوی، منطقی و خوش‌فکر شده‌اند- و این نکته مهمترین نکته است، خوش‌فکر- آنها می‌دانند مسائل را چگونه اداره کنند، و صرفاً این‌طور نیست که می‌دانند مسائل را اداره کنند: درخصوص بسیاری از مسائل، خیلی عالی عمل کرده‌اند. مریدانی که تزکیۀ واقعی انجام می‌دهند باید به فا اعتبار بخشند، و تعداد بسیار زیادی از مریدان در تمام مدت خیلی عالی عمل کرده‌اند. گزارشاتی که [از چین] می‌آید نمونه‌های ناراحت‌کننده‌ای از آزار و شکنجه است. حقیقت این است که تعداد بسیاری هستند که بی‌نهایت خوب عمل کرده‌اند، فقط اینکه خودشان چیزی نمی‌گویند و صرفاً بی‌صدا کارها را انجام می‌دهند. بسیاری از چیزهای خارق‌العاده وجود دارد. بسیاری از مریدان دافا به‌طور خارق‌العاده‌ای خوب عمل کرده‌اند. بعداً همه این را متوجه خواهند شد.

ازاین‌رو با دیدن این چیزها واقعاً احساس خشنودی می‌کنم (تشویق)، احساس می‌کنم مریدان دافایم مرا ناامید نکرده‌اند. قبلاً وقتی صحبت می‌کردم، می‌گفتم که کارها را بیهوده انجام ندادم. اما حالا نمی‌توانم این‌گونه بیان کنم، زیرا حالا صرفاً موضوعی از بیهوده انجام ندادن کارها نیست: احساس می‌کنم مریدان دافا واقعاً در بحبوحۀ آبدیده شدن به‌بلوغ رسیده‌اند، واقعاً درحال اعتباربخشی به فا هستند و به‌طور واقعی آخرین گام مسیر به‌سوی خدا شدن را می‌پیمایند. (تشویق خروشان)