اعمال شیطان را با افکار درست متوقف کنید

در مقایسه با گذشته، در حال حاضر عوامل شیطانی که مریدان دافا را آزار و اذیت می‌کنند بسیار ناچیز شده‌اند، با این وجود  مردم بد و افراد پلیس شرور هنوز در حال ارتکاب اعمال شیطانی علیه مریدان دافا هستند. آن [به مثابه‌ی] این است که موجودات انسانی بطور مستقیم علیه خدایان مرتکب گناه می‌شوند. بنابراین، می‌توانید با استفاده از انواع و اقسام شیوه‌ها مثل افشا کردن اعمال شیطان، آشکار سازی حقیقت و بطور مستقیم به آن افرادد تلفن کردن، آنها را متوقف کنید.

هر کاری که مریدان دافا هم‌اکنون در حال انجام آن هستند برای این است که مردم دنیا و تمام موجودات را نجات دهند، آزار و اذیت را افشا کنند و آنرا متوقف کنند. بنابراین نمی‌توانید هیچ‌یک از اعمال آزار و اذیت گونه‌ی شیطان را بپذیرید و حتی کمتر باید اجازه دهید که شیطان هر کاری را که برای آزار و اذیت مریدان دافا می‌خواهد، انجام دهد. اگر افراد پلیس شرور و مردم بد نتوانند منصرف شوند و در انجام شیطنت پافشاری کنند، می‌توانید آنها را با افکار درست متوقف کنید. هنگامی‌که مریدان دافا افکار درست نیرومندی دارند و ترسی ندارند، می‌توانند از افکار درست استفاده کنند تا اوضاع را علیه بدکاران معکوس کنند. خواه هنگامی باشد که افراد پلیس شرور در حال استفاده از باتون‌های الکتریکی هستند یا هنگامی‌که افراد بد در حال تزریق داروهایی برای آزار و اذیت شما باشند، می‌توانید از افکار درست‌تان استفاده کنید که جریان الکتریکی یا داروها را به سمت فردی که در حال انجام عمل خشونت‌آمیز علیه شما است تغییر جهت دهید. می‌توانید با یا بدون عمود نگه داشتن دست‌تان آنرا انجام دهید – به محض اینکه افکار درست‌تان پدیدار شود، عمل خواهد کرد.

وقتی‌که به هر شکلی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرید، می‌توانید از افکار درست‌تان استفاده کنید تا اوضاع را علیه افراد بد معکوس و آزار و اذیت را متوقف کنید. و این، شامل آن افرادی که شاگردان را با مشت و لگد مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند می‌شود: افکار درست نیرومند می‌تواند باعث شود که مشت و لگد روی خود او فرود آید یا باعث شود که افراد پلیس شرور و مردم بد علیه یکدیگر بتازند و می‌تواند تمام درد و جراحات را به مردم شرور یا افراد پلیسی که شما را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند منتقل کند. اما فرض بر این است که افکارِ درست نیرومندی داشته باشید، ترس نداشته باشید و هیچ‌ وابستگی انسانی، دلواپسی یا نفرت نداشته باشید؛ فقط هنگامی‌که در این حالت باشید مؤثر خواهد بود. به محض اینکه افکار درست‌تان پدیدار شود، اثر خواهد کرد. هنگامی‌که افکار درست می‌فرستید دستپاچه و هراسان نشوید و تا هنگامی‌که آن شخص شرور به خشونت خود ادامه می‌دهد، به فرستادن افکار درست ادامه دهید. این برای این نیست که برای هر شخص یا چیز دیگری در دنیا خارج از آزار و اذیت استفاده شود. پایه‌ی آنچه که مریدان دافا انجام می‌دهند این است که مردم را نجات دهند و کار خوب انجام دهند.این افکار درست برای این است که مردم بد را از انجام شیطنت متوقف کرد، به افراد بد هشدار داد و از اینکه مردم دنیا مرتکب گناهانی شوند جلوگیری کرد و قصد هنوز نجات تمام موجودات است.

لی هنگجی
۱۵ فوریه، ۲۰۰۴