ذهن‌تان هشیار باشد

اگر شما، بعنوان یک شاگرد [دافا]، شرایط [و درخواست‌های] استاد را دنبال نکنید، قطعاً مسئله‌ی ساده‌ای نیست. نیروهای کهن برای همه‌ی مریدان دافا مجموعه‌ای از چیزهای خودشان را نظم و ترتیب داده‌اند، بنابراین اگر یک مرید دافا شرایط [و درخواست‌های] استاد را دنبال نکند، باید این‌طور باشد که در حال پیروی از نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن است. نیروهای کهن ذاتاً سختی‌ها و آزمایش‌های غول‌آسایی هستند که در تمام زمان‌ها شما را همراهی می‌کنند، متمرکز بر این نکته که آیا در اصلاح- فا مریدان دافا قادر هستند قدم پیش گذارند.

اگر بعد از گذر از میان این آزمون سخت، برخی از شاگردان هنوز حواس جمع نباشند [ذهن‌شان هشیار نباشد]، پس آنها [فرصت‌هایی ارائه شده را در] تمام این از دست خواهند داد. فقط وقتی شرایط [و درخواست‌های] استاد را دنبال کنید، درحال اعتبار بخشی به فا و تزکیه‌ی خودتان بعنوان یک مرید دافا هستید و فقط آن‌گاه یک مرید دافای واقعی هستید.

لی هنگجی
۸ می، ۲۰۰۴
حاشیه‌ بر مقاله‌ی یکی از شاگردان