آموزش فای ارائه شده در کنفرانس فای سان‌ فرانسیسکو ۲۰۱۴

(لی هنگجی ~ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴)

(استاد وارد سالن می‌شوند. تمامی مریدان می‌ایستند و پرشور تشویق می‌کنند.)

صبح بخیر! لطفاً بنشینید. افراد بسیاری از مناطق مختلف به این کنفرانس فا آمده‌اند، شامل برخی از سرزمین اصلی چین. افراد بسیاری پیش‌تر، از آنجا بیرون آمدند، چند سال پیش، و درطول دو سال اخیر مریدان دافای بیشتری به‌تدریج از چین بیرون آمده‌اند. استاد امیدوار است که زودتر یا کمی دیرتر بتوانید روش فکر کردن خود را تغییر دهید و بتوانید همان روش تفکری را داشته باشید که مردم در بقیۀ دنیا دارند.

درطول چند دهۀ‌ اخیر، القای فکری و تأثیر تدریجی و نامحسوس فرهنگ حزبی ح.‌ک‌.‌چ، منش و خوی مردم چین را منحرف کرده است، من‌جمله برخی از مریدان دافا را، باعث شده به روشی افراطی دربارۀ امور فکر کنند- تا مرحله‌ای که تفکرشان کاملاً متفاوت از تفکر مردم خارج یا مردم در چین سنتی باستان است. سرزمین اصلی چین بیش از یک میلیارد نفر دارد و از طریق القای فکری تدریجی، ذهن‌شان منحرف شده است بدون اینکه از آن آگاه باشند. فکر می‌کنند همه همین‌طورند و [درخصوص تفکرشان] چیزی غیرعادی وجود ندارد و اینکه مردم این‌گونه هستند. اما این صحت ندارد! گاهی اوقات وقتی یک شرکت رسانه‌ای از شما استفاده می‌کند یا وقتی پروژه‌ای اجازه می‌دهد مشارکت کنید، روش تفکرتان، آن روش‌های افراطی انجام امور که از فرهنگ حزب می‌آید، دروغگویی‌تان و از روی بی‌میلی کارکردن‌تان واقعاً [دیگران] را برآشفته می‌کند. اگر با امریکایی‌ها یا افرادی از کشورهای آزاد سراسر دنیا تعامل کنید، برای آنها عجیب به‌نظر می‌رسید. استاد این مسئله را شخصاً تجربه کرده است. مدت‌ها قبل استاد نیز از سرزمین اصلی چین بیرون آمد، اما در آن زمان فوراً این مسئله را حس کردم و تفاوت در مردم را ملاحظه کردم. گاهی اوقات وقتی تمرین‌کنندگان خارج از چین راحت‌ نیستند که شما را بپذیرند یا راحت نیستند شما را در پروژه‌شان وارد کنند، بخاطر این نیست که شما مشکلاتی دارید، بلکه موضوع این است که واقعاً غیرممکن است با شما کار کرد.

پس از اینکه تفکر یک شخص توسط القای فکری فرهنگ حزب قالب گرفته باشد، اعمال وی که شامل چگونگی نوشتن او می‌شود، مملو از فرهنگ حزب هستند. گاهی اوقات می‌اندیشم، بسیار خوب، اپک تایمز، وب‌سایت مینگهویی و سایر وب‌سایت‌ها همگی نیازمند نیروی انسانی هستند و ما افرادی از سرزمین اصلی چین داریم که در بهترین حالت خود هستند و درجات عالی دارند. اما اگر آن رسانه‌ها واقعاً شما را به آن کار دعوت می‌کردند، آنها رسانه‌هایی با فرهنگ حزبیِ چینی می‌شدند. آن [روش تفکر منحرف]، ناشی از ملیت یا فرهنگ آنان نیست، بلکه ناشی از این است که آن حزب فرومایه تفکر مردم را منحرف کرده است. بنابراین نیاز دارید که با افراد خارج از چین بیشتر تعامل داشته باشید، آنها را بیشتر بشناسید و به‌سرعت تفکرتان را برگردانید. وگرنه، حتی اگر جوان هم باشید قادر نخواهید بود زیاد مشارکت و همکاری داشته باشید. بیشتر اینکه، وضعیت ذهنی شما نیز متفاوت است. وقتی کارهایی انجام می‌دهید همیشه حالت دفاعی می‌گیرید و در لفافه و طفره‌آمیز صحبت می‌کنید، این برداشت را در افراد ایجاد می‌کنید که حیله‌گر هستید. درباره هر چیزی طفره‌آمیز هستید، اما به‌شدت دوست دارید درباره هر چیزی پرس‌و‌جو کنید. آنگاه افراد دیگر چگونه می‌توانند با شما گفتگو کنند؟ و افراد چگونه می‌توانند با شما تعامل کنند و با شما کار کنند؟ به همین دلیل است که بسیاری از مریدان دافای خارج از چین فکر می‌کنند که افرادی مانند شما جاسوس هستند. برداشت آنها این‌گونه است.

مریدان دافا قرار است که باز و گشاده‌ذهن باشند، بنابراین چه چیزی برای ترسیدن وجود دارد؟ شما اکنون در امریکا هستید. اینجا حزب فرومایه تهدیدی وحشتناک محسوب می‌شود، چیزی هولناک، و همه جا مردم این‌گونه فکر می‌کنند. اینجا قلمروی او نیست. بنابراین چه چیزی برای ترسیدن وجود دارد؟ این ح.‌ک.‌چ پلید است که هراسان است. اگر به مردم بگویید عضوی از ح.‌ک‌.چ پلید هستید، آنها پردازش گرین‌کارت را برای شما انجام نمی‌دهند، درست است؟ این واقعیتی واضح است. هیچ کشوری از ح.ک‌.چ شیطانی استقبال نمی‌کند و آن‌را نمی‌پذیرد. پس از مشاهدۀ مریدان دافای بسیاری که از چین آمده‌اند، می‌خواستم به‌طور مختصر این مسائل را ذکر کنم.

در تمام این مدت درحال گفتن این بوده‌ام که، بله، درطول این ده سال و چندی، درخصوص تمام آن آزمون‌ها و سختی‌ها، مسائل کاملاً آشفته و بی‌نظم ظاهر شده‌اند. حزب پلید مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار داده است، همراه با آن، هرجایی افراد را دستگیر می‌کند، وحشت ایجاد می‌کند و مردم را سرکوب می‌کند و به آنها حمله می‌کند و نابسامانی و آشفتگی ایجاد می‌کند. اما آیا متوجه شده‌اید که نظم و ترتیبی پشت این بی‌نظمی وجود دارد؟ و افکار و تک‌تک حرکات مربوط به هر تمرین‌کننده‌ای، مربوط به هر شخصی در این دنیا، به‌دقت درحال مشاهده شدن است و به‌طور واضح دیده می‌شود. برای این «بی‌نظمی» نظمی وجود دارد و این نظم و ترتیب داده شد.

شما درباره ساختار کیهان آگاه شده‌اید. درباره مفهوم بعدهایی که از ذرات تا سیارات می‌روند به شما گفته‌ام. اما درواقع، چیزهای بیشتری درخصوص آن وجود دارد. [بعدهای] عمودی وجود دارد، [بعدهای] افقی... حتی در فضایی به کوچکی نوک انگشت کوچک دست، به تعداد بی‌شمار میلیارد جهان وجود دارد و آنها [با] خدایان [پر شده‌اند]. در سراسر کل کیهان موجودات و خدایان بسیار زیادی وجود دارد و آنها به‌طور متراکم و بدون هیچ شکافی فشرده شده‌اند، همگی به شما خیره شده‌اند و به‌دقت افکار هر شخصی روی زمین را تماشا می‌کنند، چراکه این امر روی زمین بر روی کل بدن کیهانی تأثیر می‌گذارد. هر یک فکر مریدان دافا، سمت‌وسوی وضعیت کلی و موفقیت یا شکست اصلاح فا، درحال تعیین این هستند که آیا کیهان می‌تواند بماند یا خیر. عظمت این امر این‌گونه است. به‌نظر می‌رسد امور بی‌نظم هستند، اما درواقع منظم هستند؛ مسائل به شکلی آشفته و بی‌نظم ظاهر می‌شوند، اما مسائل برای هر شخص موبه‌مو و حساب‌شده هستند.  

مسلماً این آزار و شکنجه را تأیید نمی‌کنم. می‌خواستم مسائل را به روشی کاملاً نیک‌خواهانه حل و فصل کنم. اما نه نیروهای کهن و نه هیچ حیاتی در کیهان کهن می‌تواند آن کار را انجام دهد و نه آنها می‌دانند که چگونه انجام دهند؛ آنها فقط می‌دانند که چگونه کارها را به آن یک شکل انجام دهند. این کاری است که در گذشته در زمان عیسی نسبت به او انجام دادند و این کاری است که در گذشته در روزگار شاکیامونی نیز انجام دادند. و همین امر برای چهر‌ه‌های مقدس پیش‌تر نیز صحت دارد- خواه سقراط بود، موسی یا دیگران- در تمامی موارد، رویکرد همین بود. آنها فقط می‌دانند چگونه کارها را به آن یک شکل انجام دهند. آن چهره‌های مقدس همگی آمدند تا پایه و اساسی فرهنگی برای انسان بنا نهند تا الهیات را درک کند. و فقط به آنچه در این پنج هزار سال گذشته روی داده است اشاره می‌کرده‌ام. چه تعداد دوره‌های پنج‌هزارساله در تاریخ این یکصد میلیون سال وجود داشته است؟ بیست هزار. در هر دوره‌ای موجوداتی الهی وجود داشتند که پایین آمدند و نقشی در بنیان نهادن فرهنگی برای بشریت ایفا کردند. آنها ادامه دادند تا تمدنی که در دوره‌های مربوط به خودشان توسعه یافت را تصحیح کنند و ادامه دادند تا چگونگی تفکر و رفتار انسان را بنیان نهند. فقط اکنون که به زمان مدرن رسیده این‌گونه است که، بشریت نهایتاً چیزی که الان هست شده است.

مسائل برای چنین زمان طولانی‌ای نظم و ترتیب داده شده‌اند و این یک‌چنین رخداد مهمی است، بنابراین امور واقعاً بسیار منظم هستند! اگر به شما می‌گفتم که حتی هر قدمی که هنگام راه‌رفتن برمی‌دارید و اینکه حتی قدم شما چقدر بلند است، نظم و ترتیب داده شدند، ممکن است باور نکنید. اما حتی تعداد دفعاتی که وقتی مورد آزار و شکنجه قرار می‌گرفتید جیغ می‌کشیدید و با چه تعداد ضربه مواجه می‌شدید، توسط آنها نظم و ترتیب داده شدند. البته حضور یا غیبت افکار درست قوی در یک تزکیه‌کننده می‌تواند این چیزها را تغییر دهد، اما به‌سختی. آنها از وضعیت ذهنی شما به‌خوبی آگاه هستند و حتی از اینکه چقدر می‌توانید تحمل کنید. بنابراین چگونه مسائل می‌توانند بی‌نظم باشند؟ [این امر] معین می‌کند آیا موجودات بی‌شمار، موجودات سراسر کیهان، می‌توانند در اصلاح فا نجات یابند. بنابراین درباره این بیندیشید: آیا می‌تواند چیزی وجود داشته باشد که بسیار منظم نباشد؟ اگر می‌توانستید ماهیت مسائل را ببینید، پی می‌بردید که، در تزکیه‌تان، هر محیط و جایگاهی که در آن هستید، هر طبقه اجتماعی که بخشی از آن هستید، هر منزلتی که دارید، هر کار «تصادفی» که انجام داده‌اید، یا هر «شانسی» که ممکن است داشته باشید- همگی اینها که جزء مسیر شما هستند- توسط عهد و سوگند شما بوجود آمد و هیچ چیزی تصادفی نیست.

برای یک مرید دافا، تزکیه اولین و مهم‌ترین اولویت است و فقط وقتی به‌خوبی تزکیه کرده باشید می‌تواند گفته شود که مسیری که پیموده‌اید درست بوده است. در این آزار و شکنجه، ممکن است نسبت به ح.ک‌.چ پلید کینه داشته‌ باشید و برخی از شما ممکن است حتی مایل باشید خطر هر چیزی را به‌جان بخرید تا با ح.ک‌.چ بجنگید. اما آن ارزشش را ندارد. شما پی نمی‌برید که حزب شرور صرفاً گرزی است که توسط نیروهای کهن نظم و ترتیب داده شد. شما زمانی خدایان باشکوهی بودید و نیروهای کهن درحال استفاده از آن گرز هستند تا به وابستگی‌هایتان ضربه بزنند تا آشکار شوند. می‌خواهند کارها را به آن شکل انجام دهند، تا افکاری که نباید داشته باشید را از بین ببرند و گناهان و کارمای شما را بزدایند. گرچه استاد رویکردشان را تأیید نمی‌کند، اما هرچه باشد آنچه را که انجام داده‌اند، انجام داده‌اند. همان‌طور که الان گفتم، این موجودات کیهان نمی‌دانند چگونه امور را اداره کنند و فقط این رویکرد را می‌دانند و این چیزی است که باعث این آزار و شکنجه شد.

هیچ‌چیزی تصادفی نیست. توسط اینکه امور چگونه آشفته به‌نظر می‌رسند گمراه نشوید، چراکه اصلاً آشفته و بی‌نظم نیستند. مسائل به شکل‌های گوناگونی متجلی می‌شوند، وابستگی‌های گوناگونی را هدف قرار می‌دهند و همان‌طور که مسائل جمع می‌شوند، در کل این برداشت را ایجاد می‌کنند که امور آشفته و بی‌نظم هستند. گرچه به نظر آشفته می‌رسند، اما اصلاً نیستند. شیطان هیاهویی پس از هیاهوی دیگر به‌راه انداخته و از تمام گونه‌های ابزار شرارت استفاده کرده، به‌صورتی که اتفاقات مختلف، تزکیه‌کنندگان مختلفی را هدف قرار می‌دهد. و وقتی باهم نگریسته شود، آن مأموران پلیس شرور وحشی، خیلی خبیث به‌نظر می‌رسند، اما مسائل اصلاً آشفته و بی‌نظم نیستند- کسانی که از پشت، آنها را کنترل می‌کنند آن خدایانی هستند که من نیروهای کهن می‌نامم. متأسفانه، این مسیری است که نهایتاً امور به آن شکل انجام شده‌اند. تا وقتی که یک مرید دافا افکار درست کافی داشته باشد- به این شکل بیان می‌کنم- اگر افکار درست یک مرید دافا کافی باشد، می‌توانید از میان این وضعیت بگذرید و آن‌را پشت سر گذارید.

برخی از افراد ممکن است مسائل را به این شکل درک کنند: در آن زمان افکار درست من خیلی قوی بود، پس چرا به این شدت مورد آزار و شکنجه قرار گرفتم؟ واقعاً، [هرچه که هر شخصی تجربه می‌کند] قطعاً شبیه یک محصول کارخانه نخواهد بود، که هر قطعه به شکل مشابهی از قالب بیرون بیاید. این بدین دلیل است که در دورۀ طولانی هستی هر شخص، افراد مختلف وابستگی‌های مختلفی را رشد داده‌اند؛ درطول تاریخ، افراد ناآگاهانه بدهی‌های گوناگونی را به‌بار آورده‌اند؛ و سطح شین‌شینگ هر شخص و وابستگی‌هایش متفاوت هستند؛ بنابراین درنتیجه، مسیر افراد متفاوت است و آنچه که مجبورند تحمل کنند و اینکه چگونه عمل می‌کنند نیز متفاوت هستند. حتی نگرش مأموران پلیس شرور نسبت به افراد درطول این آزار و شکنجه فرق داشته است.

فکر نکنید که، با وجود این آزار و شکنجه، امور تغییر کرده‌اند. ممکن است فکر کنید درگذشته هنگام شروع، ما قلب‌مان فقط وقف تزکیه بود، اما پس از آن حزب شرور ما را از تزکیه کردن بازداشت و دافا را مورد آزار و شکنجه قرار داد، بنابراین شروع کردیم با آنها بجنگیم. این‌طور نیست. هرگز هیچ چیزی درباره جنگیدن با ح.‌ک.‌چ شرور نگفته‌ام. آن ارزشش را ندارد. صرفاً این‌طور است که اموری که نیروهای کهن نظم و ترتیب داده‌اند را به رسمیت نمی‌شناسم. در آینده قطعاً این امور را برمی‌گردانم و تغییر می‌دهم، اما در این زمان، وضعیت کلی این‌گونه است.

فقط درباره این بیندیشید که هر تزکیه‌کننده در طول دوره تاریخ خود در روی زمین از چه روند طولانی و به‌درازا‌کشیده‌شده‌ای گذشته است. و اصول در این دنیای بشری معکوس هستند: آنچه که برای‌تان خوب به‌نظر می‌رسد وقتی از طرف [و بُعد] دیگر نگریسته شود بد است. آنچه برای شما بوی خوبی می‌دهد در آنجا متعفن درنظر گرفته می‌شود. هر چیزی معکوس است. در این وضعیت، تزکیه واقعاً سخت است و حتی سخت‌تر است که افکار درست را نگه داشت. اما دقیقاً به‌خاطر آنکه امور این‌گونه هستند است که وابستگی‌های بشری‌تان می‌توانند خودشان را نشان دهند. آنهایی که به‌خوبی عمل می‌کنند در جهتی مثبت پیشرفت می‌کنند، درحالی که آنهایی که ضعیف عمل می‌کنند، یا آنهایی که به درون نگاه نمی‌کنند، درجهت عکس می‌روند. فقط درباره تزکیه‌کنندگان صحبت نمی‌کنم- همین امر برای مردم عادی نیز مصداق دارد.

در طول دورۀ تاریخ بشر، به‌همین شکل بوده است. اگر قادر نباشید به‌درستی به مسائل نگاه کنید،‌ اگر قادر نباشید خودتان را به‌عنوان یک تزکیه‌کننده درنظر بگیرید و نتوانید به درون نگاه کنید، واقعاً هیچ راهی ندارید که تزکیه کنید. و درطول این آزار و شکنجه حتی بیشتر این‌گونه است، اما بجای توسعه افکار درست، اجازه داده‌اید مقدار عظیمی از نفرت و کینه جمع‌ شود. ح.‌ک.‌چ شرور واقعاً پست و فرومایه است و در آینده نزدیک قطعاً ازبین خواهد رفت. اما آیا می‌دانید یک شخص بد کیست و یک شخص خوب کیست؟ اگر ذهن‌تان با کینه و نفرت پر شده باشد، همگی درباره این بیندیشید: شخص چه نوع موجودی خواهد بود؟ و این خود را در رفتارتان و حتی در ظاهرتان نشان خواهد داد و مردم، بدی و شرارت را در شما خواهند دید. نمی‌گویم که برخی از مریدان دافا به‌طور ضعیفی تزکیه کرده‌اند. آن بخشی از آنها که به‌طور کامل تزکیه کرده است جدا شده است. چراکه تا وقتی چیزهای بشری داشته باشید که اینجا در این سمت بشری باقی مانده باشد، چیزهای بد و افکار بد خواهید داشت و هر چه چیزها به سطح ظاهری نزدیک‌تر باشد، این‌طور ظاهر می‌شوند که بدتر هستند. علت اینکه استاد این فا را به شما آموزش می‌دهد این است که درباره این چیزها به شما بگوید و کمک کند درک کنید.

هیچ چیزی تغییر نکرده است. استاد همچنان همان استادی است که در ابتدا بود و فای کیهان هرگز تغییر نخواهد کرد. (تشویق پرشور) فقط این‌طور است که درطول این آزار و شکنجه، درطول این به‌اصطلاح «آزمایش»، برخی از افراد از وابستگی‌هایشان رها شده‌اند درحالی‌که دیگران رها نشده‌اند و برخی درواقع وابستگی‌هایشان را افزایش داده‌اند. آنها درطول این به‌اصطلاح «آزمایش» این‌گونه عمل کرده‌اند. این شما هستید که درحال تغییرید؛ این مریدان دافا هستند که درحال تغییر هستند. و اگر در جهت مثبت درحال تغییر نباشید، مطمئناً در جهت منفی درحال تغییر هستید.

با نگاه به وضعیت جاری، به‌صورت کل، مسائل به مقدار زیادی تغییر کرده‌اند. از نظر تاریخی، آنهایی که آرزومندانه ادعا می‌کردند که فرمانروایی‌شان ابدی خواهد بود هرگز آن‌را محقق نساختند و آنهایی که می‌گفتند ملت‌شان زره‌پوش و جاودان خواهد بود نیز نتوانستند. سلسله‌ها و سلطنت‌هایی آمده‌اند و رفته‌اند، یکی پس از دیگری و جریان [امواج] رژیم سرخ نیز درحال افول است. (تشویق) هیچ کسی نمی‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد، چراکه آن توسط خدایان نظم و ترتیب داده شد. هرکسی سعی کند مخالف جریان تاریخ برود خودش را ابله جلوه خواهد داد؛ نمونه‌های بسیاری از این موضوع درطول اعصار بوده است. هیچ کسی نمی‌تواند ح.‌ک‌.‌چ شرور را نجات دهد. ضمناً درحال حاضر، برای مریدان دافا، هرچه محیط شما راحت‌تر شود، بیشتر باید به تزکیه خودتان توجه کنید. بدین خاطر که برای آن وابستگی‌هایتان که نمی‌توانید کشف‌شان کنید راحت‌تر خواهد بود که به‌طور بدی عمل کنند و به احتمال بیشتری اجازه خواهید داد وابستگی‌هایتان رشد کنند. باید مطمئن باشید که حفاظ‌تان را بالا نگه دارید. بدون توجه به شرایط، باید تزکیۀ خودتان را مدنظر قرار دهید. اگر بتوانید با همان قلبی که در ابتدا داشتید تمام مسیر تا انتها به رفتن ادامه دهید، بدون شک موفق خواهید شد. (تشویق پرشور)

درباره این بیندیشید: آیا این شما نیستید که درحال تغییر هستید؟ آزمون‌ها و سختی‌هایی که مریدان دافا از میان آنها سفر کرده‌اند، از نقطه‌نظر بشری، داستان‌های حماسی هستند؛ و از نقطه‌نظر خدایی، این سفر روندی از این است که طلای واقعی در کوره آبدیده و پرداخته می‌شود. موج‌های بزرگ شن و ماسه‌ها را در تزکیه غربال می‌کند. تمامی این‌ها در تاریخ منتقل خواهد شد و ممکن است برای همیشه و تا ابد منتقل شود. (تشویق) یک‌بار که این امر به پایان برسد، هرگونه که مریدان دافا درطول این دوره از زمان انجام دادند [همان‌گونه خواهد بود] و فرصت دومی نخواهد بود، چراکه دیگر شیطان وجود نخواهد داشت. موجودات شیطانی به‌تدریج ازبین رفته‌اند تا حدی که قدرتی ندارند، بنابراین فرصت دیگری نخواهد بود، برای آنها تا دوباره شما را آزمایش کنند یا برای شما، که دوباره از نو ازمیان آن روند بگذرید. هرگونه عمل کردید احتمالاً برقرار خواهد شد. خوشبختانه این امر هنوز به پایان نرسیده است. به‌عنوان یک مرید دافا، بدون توجه به موقعیتی که در آن هستید، باید به‌خوبی عمل کنید،‌ حتی بهتر عمل کنید و به‌سرعت نقاط‌ضعف خود را و چیزهایی را که نباید داشته باشید ازبین ببرید.

برای شما اشکالی ندارد که در هر حرفه‌ای باشید، که جایگاه بالایی داشته باشید، یا در هر طبقه اجتماعی باشید- کل اجتماع بشری صحنه‌ای برای تزکیه شما است! و منظورم از این، به شکلی استعاری یا تمثیلی نیست. آیا پی می‌برید که نظم و ترتیب‌هایی برای میلیون‌ها و میلیون‌ها سال صورت گرفته است؟ روش‌های تزکیۀ کوچک‌تر فقط درباره تزکیه کردن در معبد یا کوهستان‌ها می‌دانسته‌اند. آنها هیچ ایده‌ای نداشتند که تمامی بشریت صحنه‌ای است که برای مریدان دافا طرح‌ریزی شد. می‌توانید هر جایی تزکیه کنید؛ فقط موضوع این است که چگونه امور را اداره می‌کنید.

بی‌ثباتی‌ سیاسی و تغییراتی که حالا درحال وقوع هستند، یا ممکن است پیش رو قرار داشته باشند، ممکن است واقعاً توجه شما را جلب کنند. اما فکر می‌کنم ازآنجا که شما، به‌عنوان مریدان دافا، از میان آزمایش‌های سخت این ده سال و چندی اخیر گذر کرده‌اید، باید قادر باشید ماهیت مسائل را ببینید. مسائلی که در دنیای بشری روی می‌دهند تغییراتی طبیعی هستند که در دنیای بشری رخ می‌دهند. و البته می‌دانم که تمامی آن مسائل به‌خاطر نظم و ترتیب‌های نظام‌مند خدایان است. این‌گونه آن عمل می‌کند. در امور سیاسی بشری درگیر نشوید و نگذارید توسط مردم عادی تحریک شوید. در سال‌های اخیر بسیاری از فعالیت‌های دموکراسی و سازمان‌های سیاسی از ما حمایت کرده‌اند و [برخی از] شما درعوض در فعالیت‌های آنان شرکت کرده‌اید. اما باید آگاه باشید که شما تزکیه‌کنند‌ه‌اید و ما در مسائل سیاسی درگیر نمی‌شویم. کارهای عظیم‌تر بزرگ‌تری برای شما هست که انجام دهید.

وقایع اخیر در هنگ‌ کنگ تأثیر بزرگی داشته است و بسیاری از مردم به‌دقت درحال تماشا هستند. رسانه‌ها می‌توانند این وقایع را به‌طور واقعی پوشش دهند، سرمقاله‌هایی بنویسند و حزب شروری که مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار داده است را افشا کنند. گزارش‌دهی دقیق و صادقانه اپک‌ تایمز درباره سرزمین اصلی چین، درباره امور جاری هنگ کنگ و درباره دیگر وقایع بین‌المللی باعث شده این روزنامه شهرت کسب کند و جایگاهش بهتر شود. برای یک شرکت رسانه‌ای اشکال ندارد که گزارش دهد و درباره خبرها اظهار نظر کند، اما به‌عنوان افراد، ما نمی‌توانیم صرفاً هر کاری که می‌خواهیم، انجام دهیم. شما تزکیه‌کننده هستید، بنابراین باید به تزکیۀ خودتان توجه کنید و نه به کشمکش‌های سیاسی. این مطلق است؛ این چیزی است که هرگز تغییر نخواهد کرد. اگر ما در مسیر درستی قرار نداشته باشیم،‌ اگر فقط کمی از مسیر انحراف داشته باشیم، کار بشریت تمام خواهد شد، تمامی امید برای بشریت از دست خواهد رفت و برای کیهان نیز این‌چنین خواهد شد. موجودات سراسر کیهان و حتی بشریت، به‌دقت درحال تماشای این هستند که آیا مریدان دافا می‌توانند در مسیر درست بمانند.

بگذارید درباره موضوع مشخصی صحبت کنم. مریدان دافا پروژه‌هایی را یکی پس از دیگری راه‌اندازی کرده‌اند و برخی از مریدان در دنیای بشری مشغول کسب و کار هستند و می‌خواهند به دافا کمک کنند، اما باید به شما یادآوری کنم که حساب و کتاب مالی شما باید پاک و روشن باشد. دلیل این است که، درخصوص هر کاری که انجام می‌دهید، این جنبۀ بشری یک مرید دافا خواهد بود که دیده می‌شود آن کار را انجام می‌دهد و وقتی موجودات بشری کارهایی انجام می‌دهند، وابستگی‌های بشری خرابکاری می‌کنند. وقتی استانداردها را برای خودتان را سست می‌کنید و مطابق میل‌تان کارها را انجام می‌دهید، خدایان به شکلی که شما به موضوع نگاه می‌کنید نگاه نمی‌کنند. اگر فعالیت‌های مالی یک پروژه دافا به‌طور استوار مدیریت نشود و اگر انگیزه‌های کسی واقعاً درست نباشد، آنگاه گناهان عظیم خواهند بود،‌ زیرا آنچه که انجام دادید صرفاً  یک لکه و ننگ شخصی نیست،‌ بلکه آن خراب کردن راه مریدان دافا است.

چنین درس‌هایی بوده است و درحال حاضر خدایان به برخی از افراد متفاوت از دیگران می‌نگرند، اما آن افراد به این پی نمی‌برند، هنوز مراقب آن نیستند و هنوز کنترلی روی خود ندارند. باید به شما بگویم: در هر پروژه‌ای که توسط مریدان دافا اجرا می‌‌شود و پول درمیان است، باید سیستم حسابداری محکمی بنیان نهید و هیچ قانون قابل‌اجرایی را نقض نکنید. شبیه روشی که شرکت‌های عادی آن را اداره می‌کنند،‌ اداره کنید. حتما باید [این کار را انجام دهید]!  مطلقاً نباید مسیر نادرست را برگزینید! اگر برای این آزار و شکنجه نبود، مطلقاً اجازه نمی‌دادم بروید و آن پروژه‌ها را اجرا کنید.

اگر می‌خواهید یک شرکت را برپا کنید یا پروژه‌ای را شروع کنید، حتی اگر به‌عنوان صرفاً یک پروژۀ مریدان دافا به آن فکر می‌کنید، مجبورید قبل از اینکه شروع کنید یک سیستم حسابداری محکمی را بنیان نهید!  وگرنه، آن‌را انجام ندهید! باید یک سیستم جدی و دقیقی برای مدیریت امور داشته باشید! یک‌بار که استاد موضوعی را مطرح کرده است، آن باید درنظرگرفته و انجام شود. ممکن است صرفاً موضوعی از زمان باشد، قبل از اینکه نیروهای کهن به شما آسیب برسانند. بنابراین مجبورم به شما بگویم که باید امور را به‌خوبی اداره کنید.

موضوع دیگر این است که، برخی از مریدان دافا پس از اینکه سرزمین اصلی چین را ترک کردند کارهای مناسبی انجام نمی‌دهند. چرا همیشه این موضوع را مطرح می‌کنم؟ زیرا تعداد تمرین‌کنندگانی که چین را ترک کرده‌اند بیشتر از تعداد تمرین‌کنندگانی شده است که در ابتدا درخارج زندگی می‌کردند. پس از ترک آنجا، برخی از افراد به‌عنوان تمرین‌کنندۀ فالون گونگ پناهندگی گرفتند، اما پس از آن رفتند و بر لذت بردن از زندگی شخصی‌شان تمرکز کردند و حالا در هیچ‌یک از کارها برای نجات مردم شرکت نمی‌کنند. نجات مردم مسئولیت یک مرید دافا است و مطلقاً نمی‌توانید از زیر آن شانه خالی کنید! وقتی نیروهای کهن پی ببرند که واقعاً غیرقابل قبول هستید، در خطر هستید! بدین خاطر که زندگی شما، وجودتان، برای این امر آمد. برخی از مریدان دافا وقتی در چین بودند ضعیف عمل کردند و در ابتدا نیز به‌خوبی تزکیه نکردند و پس از رفتن به خارج هنوز هم وابستگی‌های بشری بسیار زیادی دارند! وقتی باهم هستند تضاد ایجاد می‌کنند و مسائل را پیچیده می‌کنند. هنوز هم وابستگی‌های بشری بسیار زیادی دارند و برخی اصلاً قدم پیش نگذاشته‌اند تا آنچه را که مریدان دافا قرار است انجام دهند،‌ به انجام برسانند. اما اگر روی نجات مردم کار نکنید، یک مرید دافا نیستید. این یک مسئولیت یک مرید دافا است.

علی‌رغم اینکه همه اینها را می‌گویم، هیچ‌کسی شما را مجبور نمی‌کند تا مطابق آنها عمل کنید. تزکیه موضوع مربوط به خود شخص است. اگر تصمیم می‌گیرید تزکیه را متوقف کنید، اشکالی ندارد. و اینکه نیروهای کهن چه کاری با شما انجام می‌دهند، به خودشان بستگی دارد. برخی از افراد قادر نبودند آنچه را که در آزار و شکنجه تجربه کردند تحمل کنند و خواهان زندگی پایدارتری بودند و حالا که خارج هستند، مکان آرامی را برای خود یافته‌اند و شروع کرده‌اند از زندگی راحت و آسوده لذت ببرند. اشکالی ندارد که بگذارید قلب مجروح‌تان التیام یابد، اما نیاز دارید کارهایی را ‌که مریدان دافا قرار است به انجام برسانند انجام دهید،‌ چراکه زمان منتظر کسی نمی‌ماند.

با نگاه به چگونگی تغییر کلی وضعیت، می‌توانیم ببینیم قبل از اینکه ح.‌ک.چ شرور متلاشی شود یا پایان آزار و شکنجه فالون گونگ را اعلام کند، ماشین آن به کار کردن ادامه خواهد داد؛ چرخ‌دنده‌هایش در تمامی اندازه‌ها هنوز درحال چرخیدن هستند و نمونه‌های آزار و شکنجه هنوز در مناطق مختلف روی می‌دهند. برخی از افرادی که درگیر آزار و شکنجه بودند به درکی از مسائل رسیده‌اند و متوقف کرده‌اند و حتی به‌نظر می‌رسد حالا کاملاً مثبت شده‌اند. این وضعیت امور بازتابی از تغییرات بزرگتر کلی است. بدین خاطر نیست که ح.‌ک.چ شرور دستوری صادر کرده که آزار و شکنجه فالون گونگ را متوقف کنند. این کار را نکرده است، ماشینش هنوز درحال کار‌کردن است. چیزی که درحال روی دادن است بازتابی از رویکرد مردم نسبت به مریدان دافا است و در بسیاری از مناطق اغلب این روی داده است. در برخی موارد مأموران پلیس از اداره ۶-۱۰ که به‌طور کینه‌توزانه‌ای مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دادند حتی به دیدار تمرین‌کنندگان آمدند و گفتند،‌ »ما دیگر درگیر نخواهیم شد»، و مراتب تأسف خود را ابراز کردند. اما می‌توانم به شما بگویم که این یک خط‌مشی نیست، بلکه یک رفتار شخصی است. شاید ناشی از داشتن افکار درست‌شان باشد، یا شاید ناشی از تفکری زیرکانه‌ باشد- ترس از اینکه پس از اتمام این مبارزات [علیه فالون گونگ]، مردم بدنبال انتقام از آنها باشند.

در هر حال، به‌طور کلی مسائل درحال تغییر هستند. اما بدون توجه به تغییرات، شما یک تزکیه‌کننده هستید. آیا در ابتدای آزار و شکنجه نگفتم که فقط اگر تکان‌نخورده بمانید قادر خواهید بود همه وضعیت‌ها را اداره کنید؟ برخی از افراد فکر کردند بدین معنی است که باید درخانه ساکن بنشینند و بیرون نیایند. وضعیت کلی درحال تغییر است. وضعیت وحشتناک آزار و شکنجه می‌تواند واقعاً بر وابستگی‌های بشری ضربه‌ای بکوبد، درحالی که یک وضعیت مطلوب می‌تواند بر وابستگی‌های بشری تحریک ملایمی وارد آورد. اگر قلب و ذهن کسی به‌راحتی توسط تغییرات بیرونی تحت‌تأثیر قرار گیرد، آنگاه برای یک تزکیه‌کننده، تأثیر آن جدی است!

بسیاری از شاگردان ممکن است هنوز پرسش‌هایی داشته باشند و چنین راه طولانی‌ای آمده‌اند. استاد می‌تواند فقط مسائل را به‌صورت کلی مورد بحث قرار دهد. حالا زمانی را برای شما می‌گذارم و می‌توانید برگه‌های پرسش را بالا بفرستید. (تشویق پرشور) اما پیشنهاد می‌کنم، از آنجا که مریدان دافا هستید، بگذارید پرسش‌هایی شبیه این ننویسید، «خانواده‌ام چنین و چنان سختی‌هایی را تجربه می‌کنند»، یا «چرا بدنم از میان [روند] ازبین رفتن کارما می‌گذرد». اگر از من بپرسید، فقط به شما یک چیز خواهم گفت: به‌خاطر این‌که شما یک تزکیه‌کننده‌اید است که آن را تجربه کردید و ازآنجا که یک تزکیه‌کننده‌اید،‌ این چیزها- خواه مثبت به‌نظر برسند یا منفی- همگی خوب هستند. (تشویق پرشور)بدین دلیل است که برای شما گذاشته‌ شدند تا بتوانید در مسیر تزکیه‌تان خودتان را رشد دهید.

بسیار خوب،‌ حالا می‌توانید برگه‌هایتان را بالا بفرستید. (تشویق پرشور) (استاد می‌نشینند)

مرید: اخیراً بسیاری از تمرین‌کنندگان در منطقه‌مان شرح و گزارش آزار و شکنجه‌شان را به «گروه‌های بازرسی انتظامی» [رژیم] ارائه کردند تا با استفاده از قالب مردم عادی به‌طور فعالی علیه آزار و شکنجه کاری انجام دهند. ما نیز متوجه شده‌ایم که باید به‌طور وسیعی علیه آن مستبد اهریمن، جیانگ، در دادگاه‌های سرزمین اصلی چین پرونده تشکیل دهیم. آیا این‌ها کارهایی هستند که ما مریدان دافا باید سعی کنیم انجام دهیم؟

استاد: به‌عنوان یک مرید دافا، اگر فکر می‌کنید کاری کمک می‌کند آزار و شکنجه افشا شود و مردم دنیا نجات پیدا کنند،‌ پس به‌پیش بروید و آن را انجام دهید. اما اگر کاملاً از روی میل بشری برای انتقام گرفتن درحال انجام آن کار هستید، پس نمی‌توانید آن را انجام دهید. و وقتی مطالبی که موضعی علیه آزار و شکنجه دارند به برخی از سازمان‌های ح.‌ک.‌چ پلید ارائه می‌کنید، باید به فکر ایمنی خودتان باشید،‌ چراکه آن سازمان‌ها برای خدمت به حزب پلید وجود دارند.

مرید: بسیاری از هم‌تزکیه‌کنندگان درحال حاضر درحال استفاده از قوانین مردم عادی هستند تا علیه این آزار و شکنجه اقدام کنند و تمامی موجودات را نجات دهند، اما این احساس را داریم که قادر نیستیم در سطحی بنیادی با این آزار و شکنجه مبارزه کنیم. (استاد بیان می‌کنند، «چرا علیه این آزار و شکنجه برنمی‌خیزید؟ حتی استاد آن را به‌رسمیت نمی‌شناسد.») اگر می‌توانستیم درخصوص ایفای نقش اصلی بهتر عمل کنیم، با وکلایی که حس واقعی عدالت دارند بهتر کار کنیم و به نتایجی واقعی برسیم...

استاد: بله،‌ وقتی کارهایی علیه این آزار و شکنجه انجام می‌دهید، درواقع درحال روشن کردن حقیقت برای مردم و نجات موجودات ذی‌شعور هستید. چرا اینطور است که ح.‌ک.‌چ پلید می‌خواهد تفکر مردم را تغییر دهد؟ چرا این رژیم فرهنگ سنتی را نابود می‌کند؟ چرا ایده‌های شیطانی خود را در مردم القا می‌کند؟ هرگز درخصوص هیچ رژیمی قبلاً این روی نداده است و هیچ مذهبی تاکنون تا این حد این کارها را انجام نداده است- حتی مذاهب و فرقه‌های شیطانی در مقایسه [با آن] کمرنگ هستند. اگر بدقت به آن نگاه کنید، آیا این یک اهریمن نیست که بشریت را نابود می‌کند؟ گرچه این یک اهریمن واقعی کیهان نیست. آن نه یک اهریمن کیهان و نه یک موجود عادی است . یک موتاسیون [موجودی جهش‌یافته] است. این موتاسیون مخصوصاً هدفش نابود کردن روش تفکری است که بشریت از زمان‌های کهن تا امروز توسعه داده و مردم را قادر کرده تا فا را کسب کنند و آن را درک کنند. «الحاد» چیست؟ به خودی خود بی‌نهایت اهریمنی است. موجودات بشری توسط خدایان خلق شدند و حتی کیهان توسط خدایان خلق شد. [ح.‌ک‌. چ پلید] به شما می‌گوید به خدایان خیانت کنید و بدین‌وسیله باعث می‌شود خدایان شما را ترک کنند.

مرید: هماهنگ‌کنندگان در سرزمین اصلی چین یکی پس از دیگری مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. بسیاری از هماهنگ‌کنندگان از عهده این برآمدند تا با افکار درست از دخمه‌های تاریک شیطان بیرون بیایند، اما پس از آن با کارمای بیماری درگذشتند. این مسئله تداوم کار هماهنگی در بسیاری از مناطق را مختل کرده و مانع از این شده که افراد واقعاً بدن یکپارچه‌ای را شکل دهند. فکر می‌کنم اگر یک سیستم هماهنگی را با استفاده از پروژه‌های مختلف‌مان شکل دهیم...

استاد: درحالی که فکر می‌کنم وقتی مریدان دافا روش‌های انجام کارها را مطرح می‌کنند نقطۀ شروع‌شان خوب است، اما اگر تحت این شرایط شیطانی سعی کنید با افراد تماس بگیرید،‌ بی‌نهایت ناامن خواهد بود و برای تمرین‌کنندگان در آن مناطق خطراتی خواهد آورد. باید از این منظر آن را در نظر بگیرید. درحقیقت از آنجاکه همگی شما فا را دارید، بدون توجه به اینکه آن مریدان دافا در تماس با دیگران باشند یا خیر، تا وقتی که از وضعیت جاری امور دافا آگاه باشند، اگر قادر باشند آنلاین شوند و از مسدودسازی اینترنت عبور کنند، قادر خواهند بود هم‌پای وضعیت جاری امور پیش بروند، زیرا خدایان مراقب امور هستند.

البته اگر بتوانید کارها را به‌شکل هماهنگ‌شده‌ای انجام دهید، خیلی بهتر است، اما باید ایمنی را درنظر داشته باشید. حداقل، درحال حاضر نمی‌توانید کارها در مقیاس وسیعی انجام دهید و نمی‌توانید در مقیاس وسیعی لیست اسامی تمرین‌کنندگان در مناطق مختلف را جمع کنید! هرکسی که این کار را انجام دهد درحال انجام کار بدی است.

«برخی از هماهنگ‌کنندگان بواسطه کارمای بیماری درگذشتند»... هرگز نگفتم که هماهنگ‌کنندگان به‌طور ویژه‌ای خوب تزکیه کرده‌اند. هرگز نگفته‌ام که در بین مریدان دافای ما هماهنگ‌کنندگان از همه بهتر تزکیه کرده‌اند. افراد بسیاری هستند که کم شناخته شده هستند یا کم مورد توجه هستند و واقعاً به‌خوبی تزکیه کرده‌اند. در ابتدا کارها به هماهنگ‌کنندگان سپرده شد به‌خاطر اینکه قلبی برای آن داشتند که درباره امور مربوط به گروه، بسیار بیندیشند. البته بسیاری از هماهنگ‌کنندگان خیلی خوب تزکیه کرده‌اند و فقط تعداد کمی نیستند، اما [درخصوص تزکیه] صرفاً به‌خاطر اینکه هماهنگ‌کننده هستند،‌ آنها را به‌طور متفاوتی طبقه‌بندی نمی‌کنم. مسائلی هست که هماهنگ‌کنندگان باید در تزکیه شخصی‌شان روی آنها کار کنند، دقیقاً مثل هر شخص دیگر؛ وگرنه آنها موجودات خدایی می‌بودند. تا وقتی که کسی بشر باشد، نیاز دارد تزکیه کند. هماهنگ‌کنندگان مانند هر شخص دیگر وابستگی‌های بشری بروز می‌دهند و ممکن است وابستگی‌های بسیار قوی داشته باشند یا انواع مختلف بدهی‌های کارمایی از گذشته داشته باشند. مسیر هر موجودی بسیار پیچیده است و همین‌طور وضعتی که با آن مواجه می‌شود. در لحظات حیاتی، وقتی بر سر دوراهی‌ای قرار می‌گیرید که آیا قادر هستید آن را با موفقیت پشت سر گذارید، اگر به‌طور ضعیف عمل کنید زندگی‌تان را از دست می‌دهید اما اگر به‌خوبی عمل کنید از آن خواهید گذشت.

مرید: در ۲۰۰۹ استاد بیان کردند که شن یون به چین برمی‌گردد. چندین سال گذشته است و اکثر تمرین‌کنندگان فکر می‌کنند که تا وقتی حزب پلید متلاشی نشود برای شن یون امکان‌پذیر نیست که به چین برگردد. (حضار می‌خندند)

استاد: شن یون قطعاً در چین اجرا خواهد داشت. (تشویق پرشور) [اینکه چه وقت روی دهد] بستگی به چگونگی پیشرفت اصلاح فا و زمان‌بندی کلی اصلاح فا دارد.

مرید: رویداد دزدیده شدن یک مرید دافا، توجه جامعۀ بین‌المللی را به خود جلب کرد و کنسول‌گری کانادا نماینده‌ای را به دادگاه فرستاد تا شاهد اقدام قانونی دادگاه باشد، اما رسانه‌های خودمان آن را به‌طور معمول پوشش ندادند.

استاد: در این‌باره بگویم، در مقایسه با رسانه‌های مردم عادی،‌ رسانه‌هایی که توسط مریدان دافا اداره می‌شوند هنوز هم درخصوص ساختار پایه‌ای و سطح تخصص‌گرایی عقب هستند. مطمئناً این‌طور است. اما درخصوص تلاش کلی برای روشنگری حقیقت در اصلاح فا، آنها تأثیر مهمی داشته‌اند. گرچه همیشه امیدوار بوده‌ام که ببینم رسانه‌های شما بیشتر و بیشتر استاندارد می‌شود. اما درحال حاضر، شما آن همه افراد باتخصص ندارید. فقط این مریدان دافا را دارید. فقط وقتی تحت این شرایط سخت بتوانید آن را با موفقیت پشت سر گذارید نیروهای کهن فکر خواهند کرد که تقوای عظیم دارید. هر چیزی بسیار چالش‌برانگیز است. اگر به وفور افراد بااستعداد و بامهارت می‌داشتید و انجام کارها بسیار آسان می‌بود،‌ آنها فکر می‌کردند که تقوای عظیم بدست نیاورده بودید. و این دقیقاً‌ کاری است که نیروهای کهن می‌خواهند انجام دهند. این‌گونه به امور می‌نگرند و کارها را انجام می‌دهند.

البته درخصوص رسانه‌های شما، مسئله‌ای هست که مایلم در ادامه بگویم: گاهی اوقات درباره خبرهای مهم خاصی درباره مریدان دافا گزارش تهیه نمی‌کنید. باید درباره آنچه درحال انجام آن هستید روشن باشید. در گذشته، مریدان دافای زیادی نبودند که از چین بیرون آمده باشند،‌ اما رسانه‌های ما آنچه را که برای مریدان دافا به‌طور کلی اتفاق می‌افتاد خیلی از نزدیک دنبال می‌کردند. آیا می‌دانید درحال انجام چه کاری هستید؟ باید بدانید که رسانۀ چه کسی هستید. امروزه، تا حدودی بینش خود را از اینکه چه کاری قرار است انجام دهید از دست داده‌اید و درخصوص خبرهای مهمی درباره مریدان دافا گزارش تهیه نمی‌کنید. تاکنون این مسئله را بارها مطرح کرده‌ام، اما آن را به‌عنوان موضوع مهمی درنظر نگرفته‌اید و حتی رویکردتان به کارهای رسانه‌ای را برپایۀ احساسات شخصی‌تان قرار می‌دهید. به‌عنوان یک مرید دافا، اینکه در تزکیه شخصی‌تان به‌طور ضعیف یا به‌خوبی تزکیه کرده‌اید یک چیز است، اما اگر این مسائل مهم، این موضوعات مربوط به مریدان دافا را به‌خوبی اداره نکنید،‌ در آینده نیروهای کهن به سراغ شما خواهند آمد تا به روشی بزرگ تسویه حساب کنند. قطعاً باید به این مسئله توجه کنید. فکر نکنید، «از آنجاکه در این موقعیت شغلی هستم، حالا می‌توانم تمام تصمیم‌گیری‌ها را انجام دهم.» مسئولیت شما نیز [به همان نسبت] عظیم است و اگر امور را به‌طور ضعیفی اداره کنید مشکل نیز عظیم خواهد بود. اگر انگیزه‌های شما حتی یک ذره خارج از مسیر باشد قابل قبول نیست.

همانطور که قبلاً بیان کردم، موجودات بی‌شماری در کیهان وجود دارند. به شما گفته‌ام که درحال انجام اصلاح فا از وسط بدن کیهانی هستم و به‌سمت دو طرف درحال پیشرفت هستم. دلیل اینکه اصلاح فا هنوز به بشریت نرسیده است این است که تاکنون تمام مسیر تا انتها نرسیدم. در هر دو جهت درحال پیش‌روی هستم؛ در این سمت به سطح نرسیده‌ام و در آن سمت هنوز به آن خیلی بالا نرسیدم. بدن کیهانی آنقدر عظیم است که حتی برای خدایان بی‌اندازه است. آنقدر حیات وجود دارد که غیرممکن است اندازه‌گیری یا تصور کرد. گاهی اوقات حتی من [نیز] با آن شوکه می‌شوم. این همه موجود به‌طور خیره درحال تماشای شما هستند. هر یک فکر و هر یک عمل شما توسط بی‌شمار موجود تماشا می‌شود! آنچه که درحال گفتن آن هستم این است که هر فکر شخص توسط بی‌شمار خدا دیده می‌شود! هیچ‌یک از آنان قرار نیست پا‌به‌میان بگذارند، اما تمامی آنان درحال تماشا هستند و نهایتاً ارزیابی می‌کنند که شما،‌ به‌عنوان یک موجود، چگونه مطابق الزامات هستید.

مرید: مقامات مرکزی حزب پلید در چین اظهار می‌کنند که درحال اجرای «آزادی اطلاعات» هستند. مریدان دافا درخواست کرده‌اند که سازمان‌ها در مناطق مختلف که مردم را شستشوی مغزی می‌دهند به‌طور علنی اطلاعات درباره مبنای قانونی تأسیس این سازمان‌ها، نام و سمت افرادی که در آزار و شکنجه شرکت کرده‌اند و منابع مالی استفاده شده در این آزار و شکنجه را افشا کنند. آیا مناسب است که آزار و شکنجه را از این طریق افشا کنیم؟

استاد: اگر احساس می‌کنید باید آن را انجام دهید، پس به‌پیش بروید. در هر موردی، هدف مریدان دافا این است که حقیقت را روشن کنند و مردم را نجات دهند. تصمیم‌گیری درباره این مسائل به‌عهده شما است. استاد درحال مشاهدۀ وضعیت کلی و پیشگیری از وقوع مشکلات است. درخصوص تزکیه شخصی‌تان، بدن‌های قانون من مراقب مسائل هستند و شخصاً درگیر موضوعات بخصوص نمی‌شوم. [وگرنه] اگر وابستگی‌های بشری‌تان به‌طور شدیدی بیرون می‌زد، ممکن می‌بود حتی شروع به تضاد با من کنید. (همه می‌خندند) اما واقعاً باید آن مسیر تزکیۀ خود را خودتان بپیمایید؛ فقط در آنصورت است که به‌حساب می‌آید. اگر به شما می‌گفتم که چگونه آن را بپیمایید، آنگاه سفر تزکیه‌تان به‌حساب نمی‌آمد. به همین دلیل است که درخصوص افرادی که همیشه می‌خواهند از استاد بپرسند- وقتی برخی کار کوچکی انجام می‌دهند می‌خواهند دربارۀ آن از استاد بپرسند- گاهی اوقات من گره بر پیشانی می‌زنم و گاهی اوقات واقعاً پاسخ آنها را نمی‌دهم. آنها ممکن است فکر کنند، «چرا استاد این‌گونه با من برخورد می‌کند؟» اما اگر واقعاً جواب را به شما می‌دادم مسیر تزکیه‌تان را مختل می‌کردم! اگر حتی یک قدم از آن حذف شود، عمل نخواهد کرد! بنابراین نمی‌توانم آن را مختل کنم. (استاد می‌خندند)

مرید: سان فرانسیسکو شهر گردشگری مشهوری است و گردشگران بسیاری از سرزمین چین دارد و محله چینی‌ها مکان مهمی در شهر برای روشنگری حقیقت است. صدها تمرین‌کننده در سان فرانسیسکو وجود دارد اما بسیاری از تمرین‌کنندگان روشنگری حقیقت در محله چینی‌ها و مکان‌های گردشگری را مهم درنظر نمی‌گیرند. بنابراین مدتی طولانی است که تعداد بسیار محدودی از تمرین‌کنندگان در مکان‌های گردشگری و در محله چینی‌ها به روشنگری حقیقت می‌پردازند. اغلب در یک مکان فقط یک تمرین‌کننده هست.

استاد: آیا همگی این را شنیدید؟ واقعاً امیدوارم که مریدان دافای بیشتری بتوانند آنجا باشند و مردم بیشتری را نجات دهند. شما چه‌کار می‌کرده‌اید؟ مخصوصاً برای آن افرادی که به‌خوبی عمل نکرده‌اند، از وقتی اینجا آمدید چه‌کار می‌کرده‌اید؟

مرید: فرزندان برخی از مریدان دافا در چین رشد کرده‌اند و حالا بزرگسال هستند. آیا وضعیت تزکیه‌مان هنوز روی آنها اثر می‌گذارد؟

استاد: قطعاً و حتماً می‌تواند روی آنها اثر بگذارد. فرزندان برخی از مریدان دافا وقتی جوان بودند واقعاً هیچ تصور و عقیده‌ای نداشتند و همراه با بزرگسالان تمرینات را انجام می‌دادند و خیلی خوب رفتار می‌کردند. از آنجاکه کودکانِ کم‌سن بودند، چشم سوم‌شان می‌توانست برخی از صحنه‌ها را ببیند و برای شما نیز سودمند بود. اما وقتی رشد کردند، افکار و تصوارت خودشان را رشد دادند و شدیداً توسط اجتماع تحت تأثیر قرار گرفتند؛ اگر با آنها خیلی مدارا کنید و آسان‌گیر باشید، صرفاً روند را دنبال می‌کنند. آیا فرزندان برخی از مریدان دافا را نداریم که واقعاً ضعیف رفتار کرده‌اند؟ در برخی از موارد حتی بدتر از فرزندان مردم عادی هستند.

مرید: در سال‌های اخیر تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از تمرین‌کنندگان از سرزمین اصلی چین به منطقۀ ما آمده‌اند. اما بسیاری از آنها پس از اینکه وضعیت قانونی‌شان را بدست آوردند ناپدید شده‌اند و به‌ندرت در کارهایی برای نجات مردم شرکت می‌کنند. گرچه قبل از کنفرانس امروز نیز استاد قبلاً فا در این‌باره را آموزش داده بودند، اما هنوز نتوانسته‌اند [به مشکل‌شان] پی‌ببرند. برخی از آنها مسئولیت‌شان به‌عنوان مریدان دافای دوره اصلاح فا را فراموش کرده‌اند.

استاد: بله حقیقتاً. این مسئله در کشورهای مختلف روی داده و در سال‌های اخیر همیشه افرادی شبیه این بوده‌اند: وقتی فا را آموزش می‌دهم، خودشان را آشکار می‌‌کنند، اما برای کل سال آنها را نمی‌بینید و هیچ نمی‌دانید چه‌کار می‌کرده‌اند. هرجا که فا را آموزش می‌دهم، می‌آیند. اما فای من چیزی نیست که صرفاً همین‌طوری به آن گوش دهید. آنها اسرار آسمان هستند، بنابراین پس از شنیدن آنها اگر آنچه را که مریدان دافا انجام می‌دهند، انجام ندهید، آیا درحال استراق‌سمع اسرار آسمان نیستید؟! آیا نیروهای کهن می‌گذارند غیرتزکیه‌کنندگان اسرار آسمان را یاد بگیرند؟ آیا این خطرناک نیست؟

مرید: اخیراً بسیاری از تمرین‌کنندگان از سرزمین اصلی چین از اسامی جعلی در بین هم‌تمرین‌کنندگان استفاده کرده‌اند.

استاد: درست، حالا که خارج هستید هنوز از چه می‌ترسید؟ هنوز قادر نیستید به‌شکلی باز و درست عمل کنید، اما خدایان درحال تماشای هر فکر و عمل شما هستند. در یک موقعیت راحت هنوز این‌طور هستید؟ اگر عادت کرده‌اید که همه اوقات هراسان باشید، اگر این گرایش را رشد داده‌اید، پس عجله کنید و آن را تصحیح کنید. اگر به نگه‌داشتن آن وضعیت ذهنی ادامه دهید،‌ آنگاه یک مشکل است. آیا یک وابستگی نیست؟ و برای دیگران غیرممکن خواهد بود که با شما کار کنند. اگر هیچ کسی نداند چه کسی هستید، آیا افراد فکر نخواهند کرد که یک جاسوس هستید؟

مرید: در منطقه‌مان افراد مایل نیستند پس از مطالعه فای گروهی هفتگی‌مان افکار خود را به اشتراک بگذارند. درطول زمان، یک مانع بدون شکل رشد کرده است و برای ما مشکل کرده است که یک بدن را شکل دهیم. تعداد افرادی که در تبادل تجربۀ هفتگی شن یون شرکت می‌کنند نیز کم است. در تمام این مدت، منطقه محلی‌مان در فروش بلیت شن‌ یون ضعیف عمل کرده است و بسیاری از افرادِ مسئول به‌نظر می‌رسد که بی‌‌تفاوت شده‌اند و نمی‌دانند چگونه این وضعیت را تغییر دهند.

استاد: افراد مسئول درخصوص اینکه [وضعیت] تزکیه در یک منطقه خوب یا بد باشد، واقعاً نقش مهمی دارند. وقتی شخصی وابستگی‌های مردم عادی بسیار زیادی دارد و از انواع و اقسام چیزها می‌ترسد، هرچه بیشتر بترسند، مشکلات بیشتر خواهند آمد. شما که یک شخص مسئول هستید، استاد این تمرین‌کنندگان را به شما محول کرده است، اما شما احساس نمی‌کنید که انگار به‌نحوی مسئول این هستید که آیا آنها به‌خوبی یا به‌طور ضعیفی تزکیه می‌کنند؟ بله، هستید. می‌بینم که وضعیت تزکیه در برخی از مناطق خیلی رها و راحت به‌نظر می‌رسد. اگر در یک شرکت مردم عادی باشید یا مشغول کار در شغلی باشید و کارها را این‌گونه انجام دهید، آنگاه این‌طور درنظر گرفته می‌شود که با بی‌میلی درحال انجام کار هستید. آیا مریدان دافا می‌توانند صرفاً از روی بی‌میلی کاری را انجام دهند؟ چه موضوع مهمی است این. اما، البته همان‌طور که گفته‌ام، وضعیت تزکیه افراد فرق می‌کند و اینکه شخص تا چه حدی فا را درک می‌کند و سطح تزکیه افراد متفاوت است. بنابراین این تفاوت‌ها، همان‌طور که به‌نمایش درمی‌آیند، بسیار زیاد هستند. بدون توجه به آن، شما در این ده سال و چندیِ اخیر چنین سفر پرمشقتی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اید، اما نمی‌توانید به آن ارزش گذارید.

اما علی‌رغم اینکه این را گفتم، اگر صرفاً به آن ارزش نگذارید، هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. وقتی یک شخص متوسط یا حقیر دائو را می‌شنود، او صرفاً این‌گونه است. اما، بسیاری از مریدان دافا و نیز استاد درواقع در انتظار شما هستند تا این مسائل را متوجه شوید، تا واقعاً وابستگی‌های بشری‌تان را کم کنید و واقعاً قادر باشید مسائل را از منظر فا درک کنید. اما حتی با این گفته‌هایم و حتی با اینکه منتظر شما هستیم، اگر واقعاً به‌طور جدی و استوار تزکیه نکنید، اگر واقعاً نخواهید آن را جدی بگیرید،‌ آنگاه کاری باید انجام شود.

درواقع، آیا این‌طور نیست که مریدان دافایی که خوب عمل کرده‌اند، مریدان دافایی که از این آزار و شکنجه با موفقیت گذر کرده‌اند، این‌گونه عمل کردند چون فا را به‌خوبی و به‌طور استوار مطالعه کرده‌اند؟ برای آن کسانی که با بی‌میلی تزکیه می‌کنند بسیار سخت است که این مسیر را به‌خوبی بپیمایند.

مرید: من یک‌سال پیش از چین اینجا آمدم. در رسانه کار می‌کنم اما احساس می‌کنم نمی‌توانم از نظر فیزیکی یا از نظر انرژی پا‌به‌پای مسائل پیش بروم. آیا باید قبل از اینکه برای رسانه کار کنم برای مدتی با اجتماع غربی خو بگیرم؟

استاد: هیچ کسی چنین چیزی نگفته است. اگر از نظر فیزیکی خوب نیستید و حتی در یک محیط دافا در وضعیت خوبی نیستید، آنگاه فکر نمی‌کنم اگر دربین مردم عادی باشید ضرورتاً امور بهتر شوند. شاید خیلی مشغول هستید. در رسانه‌هایی که مریدان دافا تأسیس کردند نمونه‌هایی از این موارد وجود دارد که برخی از افراد در نقش‌های بسیار زیادی کار می‌کنند. برخی موارد هست که افراد زمانی برای خوردن و خوابیدن ندارند. اما البته این موارد آنقدر زیاد نیستند. اگر مورد این نیست، آنگاه باید تلاش بیشتری را صرف تزکیه‌تان کنید.

وقتی بسیاری از شما درحال گذر از میان یک آزمایش هستید- خواه چیزی باشد که آزمایش «کارمای بیماری» می‌نامید یا سختی‌های دیگر- نمی‌توانید تشخیص دهید وابستگی‌تان چیست و نمی‌توانید دقیقاً پی ببرید که علت آن چیست، پس بگذارید درباره چیزی به شما بگویم: مریدان دافا مطلقاً نمی‌توانند در رسیدن به استاندارد کوتاهی داشته باشند. وقتی نزدیک به گذر از آزمایشی هستید، وقتی تقریباً از میان آن گذر کرده‌اید، اما یک وابستگی وجود داشته باشد که ازبین نبرده باشید، آنگاه آن مانع شما می‌شود که به استاندارد برسید و این آزمایش را بگذرانید. اگر به‌خوبی تزکیه کنید، قادر خواهید بود آن را بگذرانید، درست؟ اما شما صرفاً نمی‌توانید آن را بگذرانید درحالیکه آنجا بمانید. گرچه آن مسئله ممکن است موضوع بزرگی نباشد- آن وابستگی خیلی بزرگ نیست، خیلی کوچک است. اما به‌خاطر اینکه صرفاً نمی‌توانید به آن پی ببرید، قادر نیستید این آزمایش را بگذرانید و در همان نقطه به ماندن ادامه می‌دهید. این‌طور نیست که می‌گویم به‌طور ضعیفی تزکیه کرده‌اید. شما صرفاً دربارۀ آن موضوع به‌طور جدی اندیشه نکردید و به این پی نبرده‌اید که این چیز هم‌راستا با تزکیه نیست! و اگر چیزی با وضعیت یک تزکیه‌کننده یا با چیزی که یک تزکیه‌کننده باید داشته باشد هم‌راستا نباشد، آنگاه آن یک مشکل است! (تشویق پرشور)

مرید: درود استاد! ممکن است لطفاً جزئیات بیشتری درباره موضوع مربوط به پول که پیش‌تر ذکر کردید بیان کنید؟ تزکیه‌کنندگانی که در کسب و کار هستند چگونه باید مسائل را اداره کنند؟

استاد: آنچه که دربارۀ آن صحبت کردم برای افرادی که مشغول کسب و کار هستند بکار نمی‌رود. این کار شخصی‌ خودتان است. اگر مالک هستید، تاوقتی که کارها را مانند یک تزکیه‌کننده انجام دهید، از دیگران کلاهبرداری نکنید و به‌طور معمول کسب و کار کنید، مشکلی نیست. دربارۀ این، مدت‌ها پیش صحبت کردم. این پول خود شما است (استاد می‌خندند)، بنابراین خواه آن را در خانه نگه‌ دارید یا در بانک بگذارید به خودتان ربط دارد. آنچه که درحال اشاره به آن بودم پروژه‌های مریدان دافا است.

درخصوص بسیاری از پروژه‌های مریدان دافا، آنها را به‌عنوان پروژه‌های مریدان دافا راه‌انداختید، اما مدیریت وجوه‌تان آشفته است. و دربارۀ اکثریت آنها صحبت می‌کنم. یک مشکل شده است. و در این حالت نیروهای کهن نگاه خواهند کرد تا مشکل درست کنند. برخی از شما باعث شدید این نوع مشکلات روی دهند، اما هنوز به‌خود نیامده‌اید و هنوز آن را جدی نمی‌گیرید. قصد دارم نگاه کنم و ببینم چگونه قصد دارید آن را به‌پایان برسانید.

 مرید: برخی از افراد فکر می‌کنند که [تمرین‌کنندگان] نباید همگی از سرزمین اصلی چین بیرون بیایند و باید بجای آن آنجا بمانند تا مردم را نجات دهند. برخی دیگر فکر می‌کنند استاد محترم‌مان هرگز مخالف دویدن ‌ما به کشورهای دیگر نبوده‌اند، پس اشکالی ندارد. (همه می‌خندند) سپس هم‌تمرین‌کنندگانی هستند که گفته‌اند افراد بسیار زیادی درحال فکر کردن درباره دویدن به کشورهای دیگر هستند و اینکه آن یک وابستگی قوی است.

استاد: تا جاییکه موضوع این است که در چین بود یا در خارج، درست است که استاد تمرین‌کنندگان را به یک شکل یا شکلی دیگر توصیه نکرده‌ است. و چرا نکرده است؟ به‌خاطر اینکه هر شخصی نظم‌ و ترتیب‌هایی دارد که برای او ترتیب داده شده است و به‌خاطر اینکه مسیر هر شخص متفاوت است. بنابراین من نمی‌توانم مستقیماً بگویم که این درست است یا خیر. اما به‌عنوان یک مرید دافا، آیا نباید از فا برای تشخیص مسائل استفاده کنید؟

وقتی در گذشته شن یون در تلاش بود تا از افراد خاصی استفاده کند، و به موردی شبیه به این برخورد کردیم- اما همیشه شبیه این نیست- برای مثال، کسی را می‌خواستیم، اما او قادر نبود بیاید و بدون توجه به اینکه چه کارهایی کردیم، همیشه چیزی بود که مانع شود و شخص را از آمدن باز دارد. در اصل، از آنجاکه موضوع نجات مردم مطرح است و استاد شخصاً این تلاش را رهبری می‌کند، می‌بایست کار بسیار مهمی باشد، اما هنوز هم امور به انجام نمی‌رسید. بعداً [ما] پی بردیم که آن شخص افرادی را که قرار بود نجات دهد هنوز نجات نداده بود. کارهایی را که قرار بوده در این زندگی انجام دهد انجام نداده بود و کارهایی بود که موافقت کرده بود انجام دهد اما انجام نداده بود، بنابراین او نمی‌توانست بیاید. او مجبور بود آن کارها را به انجام برساند قبل از اینکه بتواند بیاید. ما دیدیم که این موضوع وجود داشت.

مرید: من مدارج دانشگاهی ندارم زیرا به پکن رفتم تا درطول این آزار و شکنجه برای فا به‌پا خیزم. اگر زمانی پیدا کنم تا الان درس بخوانم، آیا می‌توانم به استانداردهای پذیرش فی تیان برسم؟

استاد: هیچ مدارج دانشگاهی... این صحت دارد که بسیاری از مریدان دافا مجبور شدند تا ترک تحصیل کنند. این آزار و شکنجه برای افراد جوان نیز بسیار اهریمنی بوده است. موارد زیادی از مریدان دافای جوان بوده که از مدرسه رفتن آنها امتناع شده است. اهریمن کارها را این‌گونه انجام داده است. اگر جوان هستید و می‌خواهید زمانی برای درس خواندن پیدا کنید، چیز اشتباهی در این خصوص وجود ندارد. اما باید در پروژه‌های دافا نیز شرکت کنید و کارهایی را انجام دهید و همزمان از وقت‌تان به‌خوبی استفاده کنید تا فا را مطالعه کنید. چیز اشتباهی در این خصوص وجود ندارد.

اینکه در فی تیان پذیرفته شوید، باید مطابق الزامات آن باشید. فی تیان یک مدرسۀ تخصصی است، یک مدرسۀ هنر، بنابراین فقط افرادی را پذیرش می‌کند که در زمینه هنر استعداد داشته باشند. یک مدرسۀ عادی نیست. اما در آینده فی تیان مدرسه‌ای در اجتماع تأسیس خواهد کرد. کالج فی تیان درحال مهیا کردن تأسیس یک مدرسه در اجتماع است. آن مدرسه‌ای خواهد بود که رشته‌های متعدد دیگری برای مطالعه ارائه خواهد کرد. در اجتماع تأسیس خواهد شد و شاگردانی را از اجتماع جذب خواهد کرد، نه فقط از بین مریدان دافا. هم‌اکنون روی آن کار می‌شود. (تشویق)

مرید: آیا کسب و کار شخصی در محدودۀ موضوعی که مطرح کردید قرار می‌گیرد؟

استاد: خیر، کسب و کار شخصی در آن محدوده قرار نمی‌گیرد. درخصوص کسب و کار شخصی، باید به‌هر حال آن را به‌خوبی مدیریت کنید؛ بدون توجه به این اینکه چه چیزی باشد باید آن را به‌خوبی مدیریت کنید. (استاد می‌خندند) وگرنه، آیا آن با سر به زمین نمی‌خورد؟ (همه می‌خندند)

مرید: تمرین‌کننده‌ای هست که بیش از ده سال تزکیه کرده اما هنوز به بهانه بیماری، کمک رفاهی دولت را دریافت می‌کند. نمی‌دانیم چگونه با این تمرین‌کننده افکارمان را به اشتراک بگذاریم، زیرا از وقتی که تزکیه را شروع کرده عاری از بیماری بوده و در کوهستان کارهای ساختمانی انجام می‌دهد و درواقع کاملاً توانا است. (همه می‌خندند)

استاد: وابستگی‌های بشری به یک شکل یا شکلی دیگر خود را نشان می‌دهند، خواه درخصوص یک چیز باشد یا چیزی دیگر، اما ضرورتاً به این معنی نیست که این تمرین‌کننده به‌طور ضعیفی تزکیه کرده است. درخصوص وابستگی‌های بشری، کاملاً امکان‌پذیر است که این شخص در برخی موارد یک وابستگی داشته باشد. شاید این‌طور فکر می‌کند که [با این کمک رفاهی] مجبور نخواهد بود کار کند و می‌تواند کارهای دافای بیشتری انجام دهد، پس چرا آن را نگیرد. اما بدون توجه به اینکه چه چیزی است، ما تزکیه‌کنندگان باید هنوز هم رویکردی شرافتمندانه را برگزینیم.

مرید: با دیدن مردم در این دنیایی که ارزش‌های آن رو به نابودی است یا افرادی که مطلقاً پایه و اساس اخلاقی ندارند، خیلی سخت است که نیکخواهی داشت. آیا این‌طور است که، به‌عنوان مریدان، باید اینکه مردم چگونه هستند را نادیده بگیریم و صرفاً روی نجات آنها تمرکز کنیم؟

استاد: بله! چگونگی رفتار بیرونی مردم تحت شرایط مختلف می‌تواند به‌میزان بسیار زیادی واقعاً متفاوت باشد. حالا پی می‌برم که اخلاقیات و خصوصیات مردم سرزمین اصلی چین واقعاً به‌سرعت درحال سقوط است. بیش از ده سال است که چین را ترک کرده‌ام، و درحال مشاهدۀ تغییرات در سرزمین اصلی چین بوده‌ام، زیرا مستقیماً به هر دوی اصلاح فا و نجات مرتبط می‌شود. پی برده‌ام که به‌سرعت درحال تغییر هستند! اما وقتی آنها را به‌دقت نگاه می‌کنم، پی می‌برم که درواقع هنوز هم در آنها مهربانی وجود دارد. فقط این‌طور است که تفکرشان بسیار پیچیده شده است؛ به میزان فزاینده‌ای توسط ح.‌ک.‌چ پلید پیچیده شده است. بدون توجه به آن، اینکه آنها بتوانند نجات یابند بستگی به این دارد که افکار خوب داشته باشند. بدون توجه به اینکه سرزمین اصلی چین چگونه آلوده شده است، در زیر سطح، لایه‌ای شبیه [ورقۀ] فیلم وجود دارد که چیزها را جدا می‌کند و وقتی برداشته شود، آنگاه زیر آن شخص آشکار می‌شود، به‌طوریکه اخلاقیات و خصوصیات، شبیه مردم آنجا در دهه شصت است. در آینده آن چیز را برمی‌دارم و حذف می‌کنم. (تشویق پرشور)

مرید: اغلب احساس دلسردی و بی‌انگیزگی دارم. یک دلیل آن این است که دربارۀ معنی زندگی پس از رسیدن به کمال، ذهنم روشن نیست و دلیل دیگر این است که حس می‌کنم زمان زیادی وجود ندارد و بدون توجه به اینکه چقدر سخت تلاش کنم، هرگز قادر نخواهم بود آنچه را که بواسطۀ کوشا نبودنم از دست دادم جبران کنم. پس از مقدار زیادی مطالعه فا، بهتر می‌شود اما قادر نبوده‌ام به‌ مرحله‌ای برسم که درحال «تزکیه با قلبی که قبلاً داشتم» باشم. استاد، ممکن است لطفاً به مریدی مانند من که نتوانسته مطابق انتظارات‌تان باشد توصیه ارائه کنید؟

استاد: اگر شخصی حتی دربارۀ خدایان یا به کمال رسیدن افکار درست نداشته باشد، باید از این‌ باشد که برخی چیزهای اهریمنی، مداخله‌ای طولانی‌مدت با ذهنش داشته‌اند که کارما یکی از آنهاست. تحت شرایط عادی، اگر بخواهید بدانید که موجودات در آسمان‌ها شبیه چه هستند، بسیار خوب، در این مرحله درواقع درحال استفاده از تفکر بشری خواهید بود تا تعمق کنید که خدایان چگونه هستند، و قادر نخواهید بود به آن پی ببرید. بنابراین بسیار سخت خواهد بود که با این رویکرد، افکار درست پدید آید. اما هر یک از مریدان دافای ما و همین‌طور مردم این دنیا، جایی در اعماق ذهن‌ خود خاطره‌هایی از آمدن به زمین برای جستجوی دافا دارند؛ مریدان دافا آمده‌اند تا به استاد در اصلاح فا یاری رسانند. گاهی اوقات مشاهده می‌کنم که، در بسیاری از مواقع، روشی که برخی از مریدان دافا عمل می‌کنند واقعاً نگران‌کننده است. اما وقتی واقعاً به موضوعات اصول مریدان دافا می‌رسد، می‌توانید واقعاً ببینید که، «آهان، این یک مرید دافا است.»

وقتی وابستگی‌های بشری یک نفر قوی باشد، قادر نخواهید بود جنبۀ درست او را ببینید؛ فقط وقتی افکار درست مریدان دافا قوی باشد احساس می‌کنید که آنها متفاوت هستند. به همین دلیل است که اغلب نمی‌توانید وضعیت سایر تمرین‌کنندگان را به‌طور واضح ببینید. وابستگی‌های بشری، خودشان را لزوماً به یک شکل نشان نمی‌دهند. بنابراین آنها می‌توانند باعث شوند احساس کنید ناتوان و دلتنگ هستید یا شما را کسل و تنبل می‌کنند؛ این چیز سعی می‌کند شما را از سرحال و پرانرژی بودن بازدارد. بگذارید به شما بگویم که بسیاری از آن موجودات بد ذره‌بینی، مانند گرد و غبار شما و تفکرتان را می‌پوشانند، اما آنها درواقع چیزی نیستند، و وقتی افکار درست می‌فرستید می‌توانید آن چیزهای فاسد و پوسیده را ازبین ببرید. بسیاری از افراد وقتی افکار درست می‌فرستند صرفاً از روی عادت و رفع تکلیف انجام می‌دهند. اگر آن چیزها را در بدن‌تان پاک نکنید، تزکیۀ شما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. اما آن چیزها با یک فکر می‌تواند ازبین برده شود. وقتی افکار درست شما به‌اندازه کافی قوی نباشد، وقتی افکار درست شما نتواند بیرون بیاید، مؤثر نخواهند بود.

با نیروهای کهنی که مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهند بیشتر و بیشتر سخت‌گیر شده‌ام. نیروهای کهن شروع کرده‌اند متوجه شوند که این گناه چقدر بزرگ است، بنابراین جرأت نمی‌کنند دیگر به آن شدت آزار و شکنجه را انجام دهند و حتی جرأت نمی‌کنند دیگر به آن خدایان مختلف یا موجودات عادی دستور دهند تا مستقیماً مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار دهند. آنها حالا حشرات و دیگر چیزهای آشفته، جزئی، سطح پایین و پوسیده را کنترل می‌کنند که قطعاً ازبین خواهند رفت، و آنها را وامی‌دارند تا مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار دهند. حالا درمقایسه بسیار ضعیف شده‌اند. اما بسیاری از مریدان دافا صرفاً افکار درست ضعیف دارند و طوری عمل می‌کنند که گویی ناتوان هستند [که چیزها را تغییر دهند]. گاهی اوقات در تزکیه‌تان قادر نیستید یک آزمایش را بگذرانید یا وابستگی‌هایتان را شناسایی کنید و آن به‌خاطر این است که برخی مشکل‌(های) کوچک را جدی نگرفته‌اید. اما درواقع، بدون توجه به اینکه یک مشکل چقدر کوچک باشد، اگر نتوانید به استاندارد برسید قابل قبول نخواهد بود. هم‌چنان که زمان می‌گذرد، شخص دلسرد می‌شود و آنها این احساس را تقویت می‌کنند. ازبین‌بردن کارما که درحال حاضر درحال متجلی شدن است نیز توسط این چیزهای پوسیدۀ‌ سطح ‌پایین باعث می‌شود.

شما باید فرستادن افکار درست را جدی بگیرید. تمامی شما باید افکار درست بفرستید و آنها را پاکسازی کنید. (تشویق پرشور) علاوه‌براین، نظم و ترتیب‌های نیروهای کهن به این لحظه از زمان رسیده است؛ خیلی ضعیف هستند، اما خیلی پلید. باید آن را جدی بگیرید. درواقع اگر دربارۀ آن بیندیشید، در گذشته وقتی این آزار و شکنجه بسیار بی‌رحم بود، همگی شما سرشار از قدرت بودید و آماده بودید هرکاری که استاد از شما می‌خواست انجام دهید را به‌خوبی انجام دهید. آیا نیروی محرکی که چند سال قبل داشتید را فراموش کرده‌اید؟ در آن زمان بسیار پرانرژی بودید و علی‌رغم این فشار عظیم از میان آن گذر کردید. آیا می‌دانید این فشار چقدر سنگین بود؟ اما حالا برعکس، شل شده‌اید. کوشا نبودن می‌تواند واقعاً شما را از داشتن افکار درست قوی کافی بازدارد. هر چه مسائل به حال‌حاضر نزدیک‌تر شده است، درواقع آن چیزهای بد ناتوان‌تر شده‌اند و با این حال، شما حالا احساس می‌کنید که گویی نمی‌توانید کار زیادی برای تغییر امور انجام دهید.

البته این‌ها را که گفتم، به‌هرحال سمت بشری‌تان نیز به جایی رسیده است که توانایی‌های آن در سطح ضعیف است. (استاد می‌خندند) همان‌طور که چیزها به سطحی‌ترین قسمت موجودات بشری پیشرفت می‌کند، قدرت‌تان به‌نظر می‌رسد که ضعیف‌تر از قبل باشد. اما اگر افکار درست قوی داشته باشید، هنوز می‌توانید همان مقدار قدرت را متمرکز کنید و به‌همین دلیل است که بیشتر باید به فرستادن افکار درست اهمیت بدهید. پیش‌تر درحال گفتن این بودم که هرچیزی قوانین مشخصی را دنبال می‌کند؛ مسائل به‌نظر بی‌نظم می‌رسند اما درواقع به‌خوبی منظم هستند. اگر می‌توانستید نیروی محرکی که قبلاً‌ داشتید را حفظ کنید، شیطان حالا در یک لحظه ناپدید می‌شد، گرچه ممکن است نیروهای کهن نمی‌گذاشتند که آن اتفاق بیفتد و امور را آن‌گونه نظم و ترتیب نمی‌دادند.

مرید: چگونه می‌توانیم ادبیات را به شکل سنتی و صحیح گذشته برگردانیم؟

استاد: واقعاً به پرسشی که مطرح کردید می‌اندیشیده‌ام. این کاری است که قطعات ساخته‌شده برای برنامۀ شن یون نیز در نظر دارد آن را انجام دهد. وقتی افراد درباره برگرداندن فرهنگ سنتی گذشته صحبت می‌کنند، گفتن‌اش آسان است، اما فرهنگ سنتی چیست؟ چگونه آن را برمی‌گردانید؟ معیارها چه هستند؟ و دقیقاً چه رویکردی باید استفاده شود؟

در زمان شروع جمهوری چین، یعنی تقریباً زمان پایان سلسلۀ چینگ و وقتی جمهوری داشت شروع می‌شد، ادبیات به سبک نیمه‌بومی و نیمه‌کلاسیک نوشته می‌شد. بعد از آن، سبک نوشتاری بیشتر بومی شد،‌ اما همچنان کمی ادبی بود. دوباره پس از آن، وقتی کاملاً بومی شد، یک نفر می‌توانست ببیند که چیزهای سنتی ناپدید شده بودند. شرح اصطلاحات چینی نیز تغییر کرده بودند و حالا تعابیر اصطلاحات چینی که در زبان مدرن یافت می‌شود حتی مدرن‌تر هستند و معانی آنها دیگر چیزی نیستند که در ابتدا بودند. بنابراین اگر بخواهیم به آن بپردازیم، اینها موضوعات ساده‌ای نیستند. برای مردم امروز بسیار سخت است که بتوانند [به چیزی که توصیف کردید] دست یابند. اما به دیگران به‌شوخی گفته‌ام که من راه‌هایی برای انجام آن دارم. (تشویق)

اندیشه‌های اهریمنی‌ای که ح.‌ک.‌چ پلید در مردم القاء کرده است حالا در ذهن چینی‌های سرزمین اصلی طبیعی درنظر گرفته می‌شوند. برخی از افراد جوان از بدو تولد، بدین شکل به آنها تلقین شده است، بنابراین برای آنها این فرهنگ اهریمنی منحرف، طبیعی است و وقتی چیزی که طبیعی است را می‌بینند، برعکس پی می‌برند که مسخره است یا نمی‌توانند آن را درک کنند. آنگاه چگونه می‌توانید آنها را تغییر دهید؟ آنها هرگز به‌طور جدی و نظام‌مندی تاریخ و فرهنگ چین را مطالعه نکرده‌اند و تاریخ چین را فقط به‌طور اجمالی و با رویکرد انتقادی [به سنت] یاد گرفته‌اند. اما حتی خدایان تاریخ باشکوه پنج‌هزار سالۀ چین را می‌ستایند! اما پس از ورود ح.‌ک.‌چ اهریمنیِ شیطانی، فرهنگ نابود شد و بقایای فرهنگی توسط حزب پلید ازبین رفت. سلسله مبارزات برای «نابود کردن چهار قدیمی» مصیبتی بود که شبیه آن هرگز در تاریخ بشریت نبوده است! حتی حالا هنوز درحال القای اندیشه‌هایی در دانش‌آموزان هستند مبنی بر اینکه چین کهن عقب‌مانده بود و هیچ‌یک از آن امپراتورها، ژنرال‌ها، وزیران، دانشمندان یا بانوان برازنده، افراد خوبی نبودند و فقط این حزب است که بهترین است. برای کل این نسل چینی‌ها احساس تأسف می‌کنم.

سابقاً چنین فرهنگ معماری غنی‌ای در چین باستان وجود داشت. در گذشته هر محله چندین معبد داشت و تعداد بی‌شمار خانه‌های قدیمی‌ِ چهره‌های تاریخی، مجسمه‌های سنگی در مسیر خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌ها، دیوارهای کهن شهری و سبک‌های مختلف اقامتگاه وجود داشت و شهرها و شهرک‌ها حس سادگی و قدیمی داشتند! روابط و رفتار انسانی در گذشته کاملاً متفاوت از حالا بود. مصنوعات، آثار خطاطی و نقاشی‌های کهنی که درطول پنج هزار سال منتقل شده بودند در آن زمان سوزانده و نابود شدند. امروزه تلاش زیادی را صرف‌ِ کندن و غارت کردن قبرها و بناهای یادبود می‌کنند، اما سعی می‌کنند از آن به‌عنوان «تحقیقات باستان‌شناسی» تجلیل کنند. غارت بناهای یادبود! این صرفاً نابودی مجدد آن چیزهایی است که از باستانیان به‌جای مانده است. و وقتی از طریق غارت‌شان چیزی را گیر می‌آورند، جار می‌زنند «تحت رهبری حزب‌مان، چنین و چنان چیزهایی را کشف کرده‌ایم.» ح.‌ک.‌چ پلید بسیاری از میراث و تاریخ چین‌مان را نابوده کرده است! آیا آن کارها تحت «رهبری»‌اش انجام نشد؟ وقتی با کندن یک قبر چیزی را بیرون می‌آورند و حتی نمی‌توانند ردیابی کنند که متعلق به چه کسی است، هنوز هم ادعا می‌کنند که تحت «رهبری» حزب [کشف شد].

بگذریم. [برگرداندن این چیزها] زمان می‌برد. می‌توانید بهترین تلاش‌تان را بکنید و آنچه را که هنوز از فرهنگ سنتی دردسترس هست را مورد ملاحظه قرار دهید.

 مرید: میلیون‌ها مرید دافا جان‌شان را از دست داده‌اند، اما وب‌سایت مینگهویی فقط مرگ چند هزار نفر را مستند کرده است. چگونه می‌توانیم گواه و مدرکی از آزار و شکنجه آن میلیون‌ها مرید دافا پیدا کنیم؟

استاد: بسیاری از مریدان دافا در این آزار و شکنجه کشته شده‌اند. به‌عنوان یک شرکت رسانه‌ای، گزارش‌دهی شما باید مدارک محکمی داشته باشد. باید بررسی کنید آن شخص چه کسی بود و اطلاعاتی را درباره او بدست بیاورید تا گزارش‌هایتان را متقاعد‌کننده سازید. پس به‌عنوان یک شرکت رسانه‌ای، به‌عنوان وب‌سایت مینگهویی، این تنها رویکردی است که می‌توانید برگزینید. در مواردی که نمی‌توانید هویت آن فرد را تصدیق کنید، نمی‌توانید از آن اطلاعات به‌طور رسمی استفاده کنید.

چگونه آن چیزها را بررسی می‌کنید؟ درحال حاضر وقت نیست که تلاش زیادی صرف آن کنید. گرچه خدایان درحال مشاهده امور هستند و خواه یک مرید دافا زودتر یا دیرتر [این دنیا را] ترک کند، وی به کمال می‌رسد. اما علی‌رغم این، هر شخص برای آنچه که در طول این آزار و شکنجه انجام می‌دهد مسئول درنظر گرفته خواهد شد و آن شامل شریکان جرم نیز می‌شود. بشریت نیز مجبور است هزینۀ اعمال خود را بپردازد.

مرید: مردم عادی درک نمی‌کنند که چه کسی با حزب پلید تسویه حساب خواهد کرد، چراکه آنها باور ندارند خدایان در این موضوع شرکت می‌کنند.

استاد: فقط می‌توانید به شکل کلی درباره قوانین آسمانی و موجودات الهی صحبت کنید. صرفاً اگر از نظر اخلاقی بگوییم، آیا ح.‌ک.‌چ پلید درحال آزار و اذیت افراد خوب نیست؟ مردم ممکن است ندانند تاریخ چین را چگونه نابود کرده و سرپوش گذاشته است، درست؟ مردم ممکن است ندانند در هر یک از جنبش‌های سیاسی‌اش چگونه نخبگان چین را مورد آزار و اذیت قرار داده‌ است، درست؟ مردم ممکن است حقیقت درباره این آزار و شکنجه فالون گونگ را ندانند، درست؟ و مردم ممکن است از ماهیت این ح.‌ک.چ پلید آگاه نباشند،‌ درست؟ وقتی برای مردم تشریح می‌کنید که آن اهریمن شیطانی چقدر پلید است،‌ آنها درک خواهند کرد.

 درخصوص اینکه خدایان مراقب امور هستند، اگر درحالی که حقایق را روشن می‌کنید درباره امور در سطحی بسیار بالا صحبت کنید و بگویید که خدایان درحال انجام امور هستند یا مراقب امور هستند، همه قادر نیستند چنین چیزهایی را درک کنند. فکر می‌کنم که اگر در سطحی بسیار بالا صحبت کنید، قادر نخواهند بود آن را بپذیرند. مثل این می‌بود که به مردم می‌گفتید، «به من گوش نکنید که حقایق را روشن کنم، چراکه صرفاً حرف‌های بی‌معنی می‌زنم.» البته برخی از افراد چینی به خدایان باور دارند و می‌توانید به شکلی کلی آن را ذکر کنید و قادر خواهند بود به‌طور منطقی مسائل را درک کنند.

مرید: من یک تمرین‌کننده انگلیسی‌زبان هستم و درحال حاضر برای اپک‌تایمز چینی‌زبان آگهی می‌فروشم. مایلم بپرسم: آیا مهمتر است که از اپک‌تایمز در منطقه خودم پشتیبانی کنم یا از اپک‌تایمز انگلیسی در نیویورک پشتیبانی کنم؟

استاد: بسیار خوب،‌ استاد نمی تواند این پرسش را برای شما پاسخ دهد. هر کسی نیاز دارد که مسیر خودش را بپیماید. آنچه را که فکر می‌کنید مؤثر است انجام دهید. درخصوص رسانه، خود آنها باید موضوعات بخصوصی را اداره کنند؛ اما اگر ضعیف عمل کنند، آنها را پاسخگو می‌دانم. گرچه اداره کردن مسائل مشخص به آنها مربوط است.

مرید: مایلم درباره این بپرسم که در سخنرانی پنجم جوآن فالون چگونه بیان شده است که، «از سوی دیگر ما مستقیماً ذهن شخص را هدف قرار می‌دهیم و برطبق بالاترین مشخصات کیهان و شکل کیهان تزکیه می‌کنیم.» درک نمی‌کنم این به چه «شکل» از کیهان اشاره می‌کند. متشکرم استاد.

استاد: «شکل»؟ آیا این درباره حرکت کیهان، کهکشان‌ها و ذرات نیست؟ شما با مشخصات جن- ‌شن- ‌رن همسان می‌شوید، که استاندارد کیهان نیز هست. آیا شما یک شاگرد جدید هستید؟ یا کسی هستید که درطول این آزار و اذیت سقوط کردید و سپس برگشتید؟ اگر کسی هستید که برگشتید، پس ممکن است این نوع سؤال را بپرسید. تمامی آنهایی که در طول این سال‌ها نتوانستند پا‌به‌پای پیشرفت امور پیش بروند و کاملاً سقوط کردند و سپس برگشتند، شبیه شاگردان جدید هستند، اما سؤال‌هایی که می‌پرسند عجیب هستند و شبیه سؤال‌های تمرین‌کنندگان جدید نیستند.

فا را مطالعه کنید. هر چیزی در آن شامل شده است. تمامی این افراد اینجا توسط مطالعه فا به درک چیزها رسیدند. (تشویق پرشور)

مرید: به آن خوبی که سال گذشته امیدوار بودیم اجرای ارکستر شن یون در نیویورک را تبلیغ کنیم، نتوانستیم عمل کنیم. چگونه می‌توانیم بهتر عمل کنیم؟

استاد: همین امر با چنین مسائلی [در ابتدا] برای شن یون صدق می‌کرد. اما با گذشت زمان، مردم دنیا به شناختی از آن رسیدند و حالا شن یون حتی یک نام آشنا شده است؛ حداقل در ایالات متحده به این رسیده‌ایم. وقتی مردم درباره آن می‌شنوند، متوجه می‌شوند، «شن یون دارد می‌آید،» و سپس برای ما راحت است، زیرا حالا [شن یون] کاملاً شناخته‌شده است. حداقل این دیگر جایی نیست که در آن چالش‌هایی برای ما وجود داشته باشد. بلکه مردم سعی می‌کنند به چیزهایی مانند این بیندیشند، «چگونه می‌توانم پولی برای خرید بلیت تهیه کنم،» «چگونه می‌توانم آنجا بروم،» یا «بگذار ببینم چگونه این برنامه را در تقویم کاری‌ام بگنجانم.»

درخصوص ارکستر سمفونی شن یون، فقط موسیقی اجرا می‌شود. صنعت موسیقی درحال حاضر خیلی خوب عمل نمی‌کند. ارکستر سمفونی شن یون به اندازه شن یون شناخته‌شده نیست، بنابراین افراد بسیاری درحال انتظار و دیدن هستند و نمی‌دانند صدای موسیقی شما شبیه چیست. درخصوص هنرهای نمایشی شن یون، مردم حداقل می‌دانند که این نمایش جادویی است. اما نمی‌دانند که اجرای ارکستر سمفونی شن یون شبیه چیست. بنابراین این چالشی است که در مراحل اولیه اتفاق می‌افتد. اما با این حال هرچه باشد، موسیقی سمفونی شن یون است. وقتی در نیویورک اجرا کردند، فیلارمونیک نیویورک در همان روز در لینکلن سنتر درحال اجرا بود درحالی که ارکستر سمفونی شن یون در کارنگی هال درحال اجرا بود. شنیدم که برخی از حضار به هر دو کنسرت رفته بودند و گفتند که تعداد حضاری که آنها داشتند به اندازه‌ای که ما داشتیم نبود. و برخی از افرادی که هر دو کنسرت را شنیده بودند گفتند که موسیقی اجرا شده توسط ارکستر سمفونی شن یون خیلی خوب بود و انرژی قوی‌ای داشت (تشویق)، و این برنامه خیلی غنی و اصیل بود. آنها نظراتی از جانب افرادی بود که مرتباً به کنسرت می‌روند.

مرید: من مریدی هستم که حقیقت را در مکانی در نیوزلند روشن می‌کنم. اخیراً مکان ما به‌شدت مورد تداخل قرار گرفت. یک راهنمای تور از ما عکاسی و فیلمبرداری کرد و این مسئله مانع ما شد از اینکه کنار برخی از اتوبوس‌های تور، حقیقت را روشن کنیم و افراد را متقاعد کنیم که از ح.‌ک.‌چ خارج شوند.

استاد: پس لازم است که به‌طور کامل حقیقت را برای آن راهنمای تور روشن کنید. چند سال پیش، درواقع مناطق مختلفی با همین وضعیت مواجه شدند و همگی به این شکل بر آن غلبه کردند. در گذشته، برخی از راهنمایان تور نمی‌گذاشتند [گردشگردان] به [مطالب] روشنگری حقیقت نگاه کنند، اما حالا برخی از راهنمایان تور مردم را می‌آورند تا به آن مطالب نگاه کنند. گرچه ضرورتاً همگی به این شکل عمل نمی‌کنند،‌ اما به‌عنوان مریدان دافا قرار است حقیقت را روشن کنید و مردم را نجات دهید. آن راهنمای تور نیز یک شخص است، بنابراین باید برای او نیز حقیقت را روشن کنید. ممکن است مشکلات دیگری درگیر باشد. به‌هر حال، می‌توانید وضعیت را ارزیابی کنید [و تصمیم بگیرید که چه‌کار کنید]، چراکه روشنگری حقیقت حقیقتاً راحت نیست. از آنجا که این تزکیه است و موضوع بنیان نهادن تقوای عظیم‌تان درمیان است، وقتی نیروهای کهن می‌بینند که هر روز درحال متقاعد کردن این همه افراد برای خروج از ح.‌ک.‌چ و دو سازمان وابسته‌ به آن هستید، فکر می‌کنند برای شما بیش از حد راحت است و بنابراین برای شما مشکل درست می‌کنند. (استاد می‌خندند) و درواقع سفرتان را بدین گونه با موفقیت طی کرده‌اید.

مرید: به‌صورت یک واحد کامل، تزکیه تمرین‌کنندگان در ایتالیا پابه‌پای پیشرفت اصلاح فا پیش نرفته است. چگونه می‌توانیم از این مانع رد شویم؟

استاد: مناطقی که تمرین‌کنندگان جدید بسیاری دارند باید از زمان به‌خوبی استفاده کنند تا فا را مطالعه کنند و کاری کنند که افراد جدید فا را بیشتر مطالعه کنند. و آنها را ترغیب کنند تا علاوه بر تزکیه شخصی، به‌طور فعالی در فعالیت‌ها شرکت کنند. باید کار بیشتری انجام دهید تا آنها را راهنمایی کنید و کمک کنید برسند و به‌تدریج به درک مسائل خواهند رسید. هرچه بیشتر بگذارید رها و بی‌خیال باشند، و اگر اهمیت کوشا بودن را متوجه نشوند، به خودشان اجازه می‌دهند بیشتر و بیشتر شل شوند و امکان دارد که قادر نباشند به‌طور واقعی تزکیه را شروع کنند. باید کار بیشتری انجام دهید تا آنها را راهنمایی کنید.

مرید: آیا هنوز زمان کافی داریم تا نصف مردم چین را نجات دهیم؟ اگر قبل از ورود اصلاح فا، ح.‌ک.‌چ متلاشی شود، آیا آن افرادی که از حزب خارج نشده‌اند هنوز فرصتی خواهند داشت؟

استاد: مسلم است که دیگر در آن زمان فرصتی نخواهند داشت. به همین دلیل است که می‌گویم زمان محدود است. به‌هرجهت نیروهای کهن نمی‌خواهند شما آن تعداد افراد را نجات دهید، اما دربرابر آنها مقاومت می‌کنم. وگرنه قصد داشتند سال گذشته مسائل را به پایان برسانند. اما چه کار می‌کردیم اگر افراد نه‌چندان زیادی باقی‌ می‌ماندند؟ دنیا خالی می‌بود. بشریت قرار است عصری باشکوه برای دافا ایجاد کند، اما اگر هیچ کسی باقی نمی‌ماند، چگونه آن می‌توانست انجام شود؟

مرید: در روز ۱۳ مه، روز دافا، امسال، مریدان دافای جینان به مرکز خرید شهر رفتند تا تمرین‌ها را انجام دهند و فا را اشاعه دهند، اما بسیاری از آنان توسط پلیس لباس‌شخصی دستگیر شدند. درباره آنها بسیار نگران هستیم. درحال حاضر، انجام خوب سه کار و شتافتن برای نجات مردم بیشترین اهمیت را برای ما دارد. اگر به مرکز خرید برویم تا تمرین‌ها را انجام دهیم و فا را اشاعه دهیم اما همگی دستگیر شویم،‌ چگونه می‌توانیم موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم؟

استاد: کمی بی‌احتیاط عمل کردند. سازمان‌دهی این همه تمرین‌کننده تا بروند در ملاءعام در چین حقیقت را روشن کنند تمرین کنندگان را در معرض خطر قرار می‌دهد. هنوز باید ایمنی را درنظر داشته باشید. در برخی مناطق مسائل حقیقتاً سبک‌تر شده است و شنیده‌ام که تمرین‌ها را در فضای باز انجام می‌دهند و پلیس طوری عمل می‌کند انگار که آن را نمی‌بیند؛ برخی از مأموران پلیس حتی مراقب آن مکان هستند و مواظب آنها هستند. وضعیت در هر منطقه‌ای متفاوت است. این‌طور نیست که ح.‌ک.‌چ پلید حالا نگرش جدیدی دارد؛ ماشینی که فالون گونگ را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد هنوز درحال کار است. مناطق [خاصی] نگرش راحتی دارند به‌خاطر اینکه [تمرین‌کنندگان] آنجا در روشنگری حقیقت به‌خوبی عمل کرده‌اند و به‌خاطر اینکه مردم درحال تغییر هستند. بنابراین نیاز دارید قبل از اینکه بتوانید کارها را در ملاءعام انجام دهید شرایط لازم را داشته باشید. بدون آن شرایط کارها را در ملاء‌عام انجام ندهید، وگرنه برای تمرین‌کنندگان مشکل به‌بار می‌آورد و منجر به آزار و شکنجه غیرضروری می‌شود.

مرید: افکار منفی هم‌تمرین‌کنندگان درباره همدیگر «کوه‌های خاکستری بزرگی» هستند؛ در یکی از مقاله‌های تبادل تجربه در وب‌سایت مینگهویی این‌طور بیان شده بود. من نمی‌توانم بعدهای دیگر را ببینم اما وقتی با تمرین‌کنندگان دیگر تضاد دارم فشار زیادی را حس می‌کنم و انگار توسط مواد بد احاطه شده‌ام. به‌نظرم افکار بد دیگران بسوی من، مواد بیرونی هستند و نمی‌توانند به من آسیب برسانند و تا وقتی خودم را برطبق دافا اصلاح کنم می‌توانم از آن سردرگمی خارج شوم. اما می‌دانم که این برایم روندی سخت بوده است.

استاد: وضعیت خاص هر شخص متفاوت است. برای یک تزکیه‌کننده، وضعیتی که می‌بیند می‌تواند یک اشارۀ نمادین باشد، اما آنها ضرورتاً آن چیزی نیستند که مسائل واقعاً آنطور باشند. بنابراین آن چیز ممکن است شبیه یک کوه بزرگ باشد؛ آن به‌خودی خود یک اهریمن نیست، اما چیزی منفی است. اگر یک مرید دافا بخواهد آن را درهم شکند و از آن بگذرد، قبل از آنکه بتواند از میان آن بگذرد باید مقداری تلاش کند. و آیا درواقع این سال‌ها این‌گونه از میان آن با موفقیت گذر نکرده‌اید؟ بیشتر به همدیگر کمک کنید و همکاری کنید، بیشتر همدیگر را درک کنید و بیشتر روی نقاط قوت دیگران تمرکز کنید؛ آنگاه باید خوب باشد.

مرید: من دانش‌آموز سال دوم دبیرستان هستم و مایلم به شن یون بروم. اتفاقی که افتاده این است که اخیراً شروع به یادگیری یک ساز کردم. آیا برای من خیلی دیر است؟ در متعادل کردن درس‌های مدرسه و انجام سه‌کار مشکل داشته‌ام. همیشه احساس می‌شود زمان کافی وجود ندارد.

استاد: حقیقتاً، می‌خواهید یک ساز یاد بگیرید و باید درس هم بخوانید، بنابراین خیلی مشغول هستید. بگذارید این‌طور بیان کنم. وقتی شن یون در ابتدا شروع شد، ما گروهی از فرزندان مریدان دافا را جذب کردیم، ازجمله افرادی برای ارکستر و پیش‌شرط سختی نگذاشتیم. سطح مهارت‌شان (استاد می‌خندند) با سطح مهارت امروز واقعاً خیلی فاصله داشت. امروزه صلاحیت برای پیوستن به هنرهای نمایشی شن یون خیلی بالا است. ممکن است دیده باشید وقتی افراد از اجتماع را جذب می‌کنیم، تزکیه باید اولین و مهمترین باشد، شخص باید مایل به تزکیه کردن باشد. دوم، افراد بدون درجۀ استادی یا افرادی که در آن سطح نیستند استخدام نمی‌شوند. حضار می‌گویند که کنسرت‌های ارکستر سمفونی شن یون برجسته هستند. بسیار خوب، البته این‌گونه است، آنها نوازندگان بسیار ماهر هستند. و این شاگردان، مریدان دافای جوان هستند. در گذشته در زمان شروع، آنها معلم نداشتند، بنابراین نمی‌توانستند سطح‌شان را بالا ببرند و این مسئله هدف‌ها و آرزوهایشان را محدود می‌کرد. اما از زمانی که نوازندگان بسیار ماهر ملحق شدند و معلم شدند، این شاگردان پیشرفت بسیار سریعی داشته‌اند. بسیاری از این شاگردان از بزرگسالان پیشی گرفته‌اند. حالا وضعیت کاملاً متفاوت است.

مرید: برخی از تمرین‌کنندگان می‌گویند که بدون توجه به اینکه ایده‌های مسئول انجمن دافا درست باشد یا نه، و حتی وقتی چیزی به‌طور منفی نجات مردم یا پیشرفت کلی‌مان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید به آنها شک کنیم و باید ایده‌های آنها را اجرا کنیم.

استاد: [این مشکلات] آنقدر جدی نیستند، هستند؟ اگر واقعاً مشکلاتی وجود داشته باشد، می‌توانید با مسئول انجمن دافای اصلی مطرح و بررسی کنید. افراد مسئول نیز تزکیه‌کننده هستند. فقط این‌طور است که افراد را برای شرکت در فعالیت‌های گروهی مریدان دافا سازمان‌دهی می‌کنند. کاملاً امکان‌پذیر است که گاهی اوقات به هر چیزی فکر نکرده باشند. وقتی چیزی کمبود و نقصی دارد، فکر می‌کنم اگر شما، به‌عنوان یک مرید دافا، پیش‌قدم شوید تا آنچه را که نقص دارد جبران کنید، آنگاه این کاری است که یک مرید دافا باید انجام دهد. وقتی مشغول هستید می‌توانید فعالیت‌های بخصوصی را نادیده بگیرید و وقتی فرصت داشتید باید ملحق شوید. بدون توجه به اینکه چه فعالیتی باشد، مطمئنم به‌خاطر کمک به نجات موجودات یا مخالفت با آزار و شکنجه سازمان‌دهی شدند، وگرنه آن هماهنگ‌کننده آن کار را نمی‌کرد.

اما اغب وقتی روی این چیزها کار می‌شود افرادی بین ما هستند که می‌گویند این خوب نیست یا آن مؤثر نیست، مسائل را پیچیده می‌کنند و گاهی اوقات حتی دربرابر کارها مقاومت می‌کنند. اگر فکر می‌کنید جایی چیزی کمبود و نقصی دارد، پس می‌توانید خودتان بروید آن را درست کنید،‌ درست است؟ بروید آن کار را انجام دهید. اگر آن شخص مسئول به فکر چیزی نبوده، پس می‌توانید کمی بیشتر انجام دهید و آن را درست کنید و این پایان آن خواهد بود،‌ درست؟ این تزکیه است، بنابراین آنچه که خدایان به آن نگاه می‌کنند قلب شخص است، نه اینکه آیا او برخی فعالیت‌ها را به‌طور کامل یا جامع طرح‌ریزی کرد. خدایان به آن نمی‌نگرند. و وقتی امور خیلی جامع نیستند، درواقع خوشحال هستند، چراکه می‌خواهند ببینند وقتی یک نقص یافت می‌شود چه کسی دربین شما کارها را درست خواهد کرد. بدین دلیل که تزکیه‌تان بخشی از هر کاری است که انجام می‌دهید. آنچه که به آن می‌نگرند تزکیه‌تان است! این‌طور نیست که فقط [فا] را مطالعه می‌کنیم اما از آن استفاده نمی‌کنیم. اینکه به‌طور فعال تزکیه می‌کنید یا صرفاً منفعلانه دنباله‌روی می‌کنید منعکس‌کننده این است که آیا درحال تزکیه هستید [یا نه].

مرید: مکان‌های گردشگردی هنگ کنگ کمبود نیروی انسانی دارد. تمرین‌کنندگانی در تایوان هستند که به‌طور پیش‌قدمانه افراد مختلفی را سازمان‌دهی کرده‌اند تا به‌طور متناوب به شهرک‌ها و شهرهای مختلف [در تایوان] بروند تا درک خود [از اهمیت این موضوع] را با سایر تمرین‌کنندگان به اشتراک بگذارند و آنها را ترغیب کنند برای روشنگری حقیقت در مکان‌های گردشگری به هنگ کنگ بروند. برخی از تمرین‌کنندگان می‌گویند که کارهای آنان فا را مختل می‌کند.

استاد: روشنگری حقیقت مختل کردن فا نیست. روشنگری حقیقت برای مردم هنوز هم مهم است. اگر هدف تبادل تجربه این است که به افراد کمک کند پیشرفت کنند و برای نجات مردم است و رویکردشان غیرمنطقی نیست، آنگاه [خوب است زیرا] نجات مردم کاری است که هنوز مهم است. اگر مشکلاتی درخصوص رویکردشان یا در تفکرشان وجود دارد، آنگاه مطمئناً باعث مقاومت می‌شود.

مرید: تمرین‌کنندگانی در منطقه ما هستند که مقالاتی را با استفاده از اسامی مستعار منتشر می‌کنند و آنها را داخلی و از طریق ایمیل بین تمرین‌کنندگان‌مان پخش می‌کنند. انجمن دافا پیشنهاد کرد که از اسامی واقعی‌شان استفاده کنند، اما برخی از تمرین‌کنندگان اصرار دارند که مشکلی نیست [که از اسامی مستعار استفاده کرد].

استاد: اگر خارج از چین است، بهتر است که از اسم واقعی‌تان استفاده کنید، بنابراین اگر افراد پرسش‌ یا مسائلی داشتند برای‌شان راحت است که با شما گفتگو کنند. اگر از یک اسم جعلی استفاده کنید، هیچ‌کسی نمی‌داند چه کسی هستید و اگر موضوعی وجود داشته باشد راهی نیست که درباره آن با شما گفتگو کرد.

شاید این فکر را داشته‌اید که، «می‌توانم هر کاری بخواهم انجام دهم و [اگر از یک اسم مستعار استفاده کنم] نگران تبعات آن نیستم، و نمی‌توانید مرا پیدا کنید.» آیا این‌طور نیست؟ اما آیا خدایان درحال مشاهده افکار شما نیستند؟ می‌گویید دارید تزکیه می‌کنید، اما تزکیه چیست؟ انجام کارهایی که به‌نظر دیگران این‌طور برسد که درحال تزکیه هستید؟ این جعلی است! آنچه که واقعاً به‌حساب می‌آید این است که افکار شما چه هستند. پس چه کسی می‌تواند افکار شما را ببیند؟ آیا هر کسی می‌تواند افکار سایر تمرین‌کنندگان را ببیند؟ دیگران می‌توانند فقط اعمال شما را که نتیجۀ افکارتان هستند ببینند، اما نه آن چیزی را که عمیق‌ترین انگیزه شما است. پس چه کسی می‌تواند آن را ببیند؟ خدایان می‌توانند آن را ببینند! بدن‌های قانون استاد می‌توانند آن را ببینند! و بی‌شمار موجود در کیهان می‌توانند آن را ببینند!

هرکاری که انجام می‌دهید کاملاً برای دیگران علنی است!- استثنائاً فقط موجودات بشری هستند که نمی‌توانند آن را ببینند. آیا متوجه هستید که وقتی درحال انجام کاری هستید حتی علنی‌تر از وقتی است که مردم فیلمی را تماشا می‌کنند؟ کل کیهان از افکار شما آگاه است و تمامی موجودات در کیهان درحال تماشای آنها هستند. با چنین رخداد مهمی، چگونه این همه خدا می‌توانند نگران نباشند؟ و این شامل نیروهای کهن می‌شود- آیا آنها مجبور نیستند امور را تماشا کنند؟! ازآنجاکه بقای هر حیات در کیهان در مخاطره است، آیا نیاز ندارند که به‌طور دقیق توجه کنند؟ بنابراین موجودات بسیاری درحال تماشای شما هستند!

مرید: تبلیغات ما برای مشتری مؤثر نبوده‌اند. دلیل چیست؟ آیا آن بخاطر این است که روشنگری حقیقت ما ناکافی بوده است، بخاطر اینکه ما به‌اندازه کافی حرفه‌ای نیستیم، یا بخاطر اینکه نیروهای کهن درحال مداخله هستند؟

استاد: مؤثر بودن یک تبلیغات نیز خیلی زیاد به آن کسب‌وکار خاص ربط دارد، همین‌طور به وضعیت اقتصاد. مردم نمی‌توانند انتظار داشته باشند پس از اجرای برخی تبلیغات، مشتریان بیشتری داشته باشند. این چیزی نیست که ضرورتاً روی خواهد داد. تبلیغات فقط تبلیغات هستند.

مرید: تمرین‌کنندگانی هستند که مدل‌های هرمی و فروش مستقیم محصولات را بین تمرین‌کنندگان تبلیغ می‌کنند و به پیشنهادات خیرخواهانه دیگران گوش نمی‌کنند [تا متوقف کنند].

استاد: هر کسی که در بین تمرین‌کنندگان چیزهای غیرمرتبط با اصلاح فا را پخش می‌کند درحال مداخله با مریدان دافا و آسیب رساندن به شکل اصلاح فا است! این گناه بزرگ‌تر از گناه اهریمنان است. با کلمات نیروهای کهن بگوییم، وخیم‌تر از کارهایی است که اهریمنان انجام داده‌اند. واقعاً سبب آسیب می‌شود. این پرسش را قبلاً مطرح کرده‌ام: چه کسی می‌تواند به شکل تزکیۀ مریدان دافا آسیب برساند؟ آیا عوامل بیرونی قادر بوده‌اند از طریق آزار و شکنجه به آن صدمه بزنند؟ آنها فقط مریدان دافا را آبدیده کردند و آنها را به‌بلوغ رساندند، شن و ماسه را غربال کردند. چه کسی واقعاً می‌تواند به این گروه تزکیه صدمه بزند، یا به دافا آسیب برساند؟ هیچ کسی نمی‌تواند، چراکه تجربه [این‌طور] نشان داده است. همان‌طور که گفته‌ام، امور این‌گونه هستند و افرادی که با آنها مداخله می‌شود افرادی هستند که وابستگی دارند- اما هیچ چیزی نمی‌تواند به فا صدمه بزند. فقط افراد داخل این گروه می‌توانند تأثیر نامطلوب داشته باشند. هر کسی که این کارها را انجام می‌دهد یک مرید دافا نیست، بنابراین بدون توجه به اینکه چه مدت تزکیه کرده است او را به‌عنوان یک تزکیه‌کننده درنظر نگیرید.

مرید: آیا ایستگاه تلویزیونی ما باید برنامه‌های سرگرمی متنوع غنی‌تری را ارائه کند تا بینندگان را جذب کند؟ درخصوص محتوای تولید، رسانه‌های عادی واقعاً مردم را برمی‌انگیزانند و این برای مردم عادی این زمانه بسیار جذاب است.

استاد: در بیرون همه نوع شرکت‌های رسانه‌ای و شکل‌های هنر وجود دارد. صرفاً آنها را نادیده بگیرید. افرادی با منش ضعیف، از چیزهای پست لذت می‌برند. اما افرادی که نیروی اصلی اجتماع هستند چیزهای پست را دوست ندارند. پس از کار کردن روی شن یون به این درک رسیده‌اید که رقص و موسیقی مدرن هرچقدر محبوبیت هم داشته باشند، نیروی اصلی جامعه باله را تماشا می‌کنند و به سمفونی می‌روند. اگر به‌عنوان یک شرکت رسانه‌ای که جریان اصلی جامعه را هدف قرار می‌دهد،‌ بخواهید یک شرکت رسانه‌ای‌ِ بااعتبار و جریان اصلی شوید، اگر آن چیزهای پست را شروع کنید هرگز به آن مرحله نخواهید رسید. اگر آن چیزها را برای جریان اصلی جامعه پخش کنید، مردم شرکت شما را به‌عنوان درجه‌سه درنظر خواهند گرفت. گرچه یک شرکت رسانه‌ای چینی‌زبان هستید، اما کیفیت‌تان باید بالا باشد.

شرکت شما نقاط قوت خودش را دارد. مردم حالا درباره آن آگاه هستند و کل دنیا دارند به گزارش‌‌دهی اپک‌تایمز و ان‌تی‌دی علاقمند می‌شوند، چراکه درحال حاضر فقط شما شهامت این را دارید که مسائل را آن‌گونه که هستند گزارش کنید. گزارش‌های خبری‌تان، خُب،‌ بسیاری از چیزها برای مردم ارزشمند و جالب هستند. سعی کنید محتوای‌تان را غنی‌تر و متنوع‌تر سازید. این شامل شکل‌های هنری که به‌تصویر می‌کشید، رویدادهای هنری که پخش می‌کنید و محتوای برنامه‌های‌تان می‌شود- باید کیفیت داشته باشند. وقتی مردم بتوانند درجا بگویند که این یک شرکت رسانه‌ای قابل اعتماد و با کیفیت بالا است، شهرت آن حتی بیشتر رشد می‌کند.

مرید: درحال حاضر یک نوع از کارت [حافظه] صوتی وجود دارد که توسط تمرین‌کنندگان سرزمین اصلی چین تولید شده و در هنگ کنگ پخش می‌شود که حاوی سخنرانی‌های اولیۀ ضبط‌شدۀ استاد است، شامل جینان، دالیان و سایر مناطق. همچنین حاوی موسیقی تمرین که در وب‌سایت مینگهویی منتشر نشده و سایر مقالات تبادل تجربه و روشنگری حقیقت از وب‌سایت مینگهویی است. هر کدام ۷۰ یوآن به فروش می‌رسد. شنیده‌ام که انجمن دافا به تمرین‌کنندگان گفته که پخش و فروش آن را متوقف کنند، اما برخی از افراد همچنان این کار را انجام می‌دهند. حالا به ایالات متحده هم رسیده. مایلم بپرسم آیا می‌تواند پخش شود؟

استاد: تداخل با تزکیۀ مریدان دافا به هر شکل و اندازه‌ای ظاهر می‌شود. وقتی امور در بهم‌ریخته‌ترین حالت بودند، وقتی آزار و شکنجه در وخیم‌ترین وضع بود، انواع و اقسام چیزها ظاهر شدند. [برخی از چیزها] مثبت به‌نظر می‌رسند اما درواقع درحال ایجاد مداخله هستند. هر یک هفتاد یوآن- این پول کجا می‌رود؟ چه کسی این کار را انجام می‌دهد؟ مریدان دافا بسیاری از چیزها را به‌طور رایگان به دیگران ارائه کرده‌اند. به استثنای [آنچه در] کتابفروشی‌های رسمی [فروخته می‌شوند]، اصولاً هیچ شهریه‌ای وجود ندارد و هر چیزی نیز آنلاین وجود دارد. نیت‌شان [از فروش این کارت‌ها] چیست؟ حتی اگر برای این است که برای همه راحت شود که فا را مطالعه کنند، باید موافقت انجمن دافا و تمرین‌کنندگانی که مسئول انتشارات هستند را بگیرید.

مرید: در سنگاپور قبل از اینکه بتوانیم تابلوهای روشنگری حقیقت را در مکان‌های عمومی به‌نمایش بگذاریم باید به پلیس مراجعه کنیم، اما هرگز موافقتی دریافت نکرده‌ایم. برخی از تمرین‌کنندگان بیش از ده سال است که در روشنگری حقیقت پشتکار داشته‌اند و به همین خاطر چندین بار با اتهامات بی‌اساس توسط پلیس به دادگاه برده‌ شده‌اند. مشاجرات فراوانی [درخصوص نحوه اداره این مسائل] دربین تمرین‌کنندگان وجود دارد.

استاد: وقتی استاد اینجا صحبت می‌کند، در موقعیتی عمومی صحبت می‌کنم بنابراین نمی‌خواهم [درباره این موضوعات] در موقعیتی عمومی صحبت کنم. روشنگری حقیقت باید انجام شود، اما اینکه چگونه آن را انجام دهید، تمرین‌کنندگان در هر منطقه‌ای باید کارها را براساس شرایط خودشان انجام دهند. روشی که سنگاپور در سال‌های اخیر با مریدان دافا رفتار کرده خیلی شبیه [رفتار توسط] ح.‌ک.‌چ پلید شده است. از نظر آزار و شکنجه فالون گونگ، عملاً یک استانی از چین شده است.

مرید: درباره موضوع بازی کردن مریدان جوان با بازی‌های کامپیوتری چطور؟

استاد: بازی‌های کامپیوتری واقعاً برای مردم مضر هستند و نه فقط برای بچه‌های مریدان دافا. آنها واقعاً مردم را به خود جذب می‌کنند و روی مردم عادی نیز تأثیر بدی داشته‌اند. باعث می‌شوند در کارتان ضعیف عمل کنید، خوب نخوابید، خوب استراحت نکنید و شما را فاقد احساسات بشری یا صمیمیت و خونگرمی می‌کنند، باعث می‌شوند خانواده‌تان را مورد توجه قرار ندهید، باعث می‌شوند شاگردان مطالعه‌شان را مورد توجه قرار ندهند و شما را فریب می‌دهند و به‌سوی خود جذب می‌کنند. آنها با تخریب بشریت همکاری می‌کنند. برای تبلیغ بازی‌های کامپیوتری، افرادی که در آن کسب‌وکار هستند به‌طور پیوسته انواع جدیدی پدید می‌آورند و در مقیاسی وسیع هیجان ایجاد می‌کنند. مردم پس از اینکه چنین مقدار عظیمی از کارما را ایجاد کرده‌اند می‌خواهند چه کار کنند؟ آنها درحال فاسد کردن بشریت هستند.

مرید: چگونه باید زنجیرۀ بدهی دربین شرکت‌هایی که توسط مریدان دافا تأسیس شدند را حل و فصل کنیم؟

استاد: چگونه آن را حل و فصل می‌کنید؟ باید به طلبکاران‌تان بپردازید. اگر روزنامه چاپ می‌کنید اما برای آن نپردازید، آنگاه آن چاپخانه باید چه کار کند؟ پروژه شما پروژه دافا است، اما پروژه آنها نیز همین‌طور- آنگاه باید چه کار کرد؟ وقتی آن کسب‌وکار را به‌خوبی اداره نمی‌کنید، به‌خاطر این است که به‌خوبی عمل نکرده‌اید، بنابراین باید روی آن سخت کار کنید. اگر مریدان دافا به یکدیگر بدهکار باشند، باید آن پول را بپردازید. «همگی ما مریدان دافا هستیم، آنچه که مال شما است مال من نیز هست»- این چه فکری است؟ (همه می‌خندند) آیا این می‌تواند قابل‌قبول باشد؟ به‌عنوان یک موجود مستقل، شما شما هستید و او او است. او نمی‌تواند در تزکیه به‌جای شما باشد،‌ همان‌طور که شما نمی‌توانید به‌جای او باشید. و این برای والدین، خواهر و برادر، همسر و فرزندان نیز صدق می‌کند- هیچ‌کسی نمی‌تواند به‌جای شخص دیگری باشد.

مرید: محیط کار در شرکت رسانه‌ای خیلی پیچیده است و تمرین‌کنندگانی که آنجا با من کار می‌کنند نیز همین حس را دارند. گاهی اوقات بازی‌های ذهنی و طرح‌‌ریزی علیه همدیگر بدتر از چیزی است که مردم عادی انجام می‌دهند.

استاد: وقتی به یکدیگر اعتماد ندارید و در آنچه می‌گویید صادق نیستید و هیچ کسی نمی‌تواند هیچ انتقادی کند یا به درون نگاه کنید، آنگاه مسلم است که مسائل پیچیده هستند. بنابراین چه نوع شرکت رسانه‌ای هستید؟ و شما افراد درحال انجام چه کاری هستید؟ تزکیه؟ چنین وابستگی‌های قوی‌ای [دارید]! خواه ایستگاه تلویزیون باشد، اپک‌تایمز باشد یا شرکت‌های رسانه‌ای دیگر، از حالا به بعد، وضعیتی که در آن هستید را تغییر دهید. شما شبیه تزکیه‌کننده عمل نمی‌کنید! این موضوعات را مدت‌ها پیش مطرح کردم. چه وقت قرار است کاری درباره آن انجام دهید؟ چه زمانی قرار است کاری درباره آن انجام دهید؟ زمان به‌سرعت سپری می‌شود. (تشویق پرشور)

مریدان دافا- هر یک از شما- زمانی پادشاه بودید و با برکات زیادی به دنیای بشری آمدید. اما شما از آن چیزها دست کشیدید به‌دلیل اینکه می‌خواستید به استاد در اصلاح فا یاری رسانید. اما حالا قلب‌تان را روی آن نمی‌گذارید. اگر واقعاً پول خواسته بودید، اگر واقعاً منصب قدرت خواسته بودید، اگر واقعاً خواسته بودید که یکی از رؤسا باشید، واقعاً سرآمد جامعه بشری می‌بودید- قادر می‌بودید به آن دست یابید. اما آن چیزها را نخواستید. حالا که این همه راه آمده‌اید، چرا نمی‌توانید از چیزهای جزئی دست بکشید؟! هر چیزی را رها کنید و- به‌طور باز و با ذهنی گشاده- مانند یک تزکیه‌کننده عمل کنید. از این لحظه به بعد، همان‌طور که به اطراف نگاه می‌کنید، [خواهید دید که] آن افرادی که آن‌طور که هستند را تغییر داده‌اند، به آنچه استاد گفته است عمل کرده‌اند؛ و آنهایی که تغییر نکرده‌اند،‌ به آنچه که استاد گفته است عمل نکرده‌اند! (تشویق پرشور)

اما حتی پس از اینکه استاد به این شکل به شما تعلیم داد، وقتی به دنیای واقعی برگردید، دوباره برای همدیگر آزاردهنده به‌نظر می‌رسید. وقتی به دنیای واقعی برگردید و توسط علاقۀ شخصی و وابستگی‌های شخصی تحت تأثیر قرار بگیرید، وضعیت ذهنی‌تان دیگر آن چیزی که الان هست نخواهد بود! باید در ذهن داشته باشید که تزکیه‌کننده هستید و مسئولیت‌تان عظیم است! این را در آینده متوجه خواهید شد،‌ اما در آن زمان تمام کاری که می‌توانید انجام دهید افسوس خوردن است!

مرید: مردم عادی تأکید دارند که شخص باید سعی کند از گفتن چیزهای بدشگون بپرهیزد. اخیراً دربین تمرین‌کنندگان رایج شده که فقط چیزهای مثبت بگوییم و چیزها منفی نگوییم. می‌گویند شن یون کارها را این‌گونه انجام می‌دهد. اما اگر به آن شکل تبادل تجربه کنیم، بسیاری از مشکلات نمی‌توانند حل و فصل شوند.

استاد: به مردم عادی آنچه را که مایل هستند بشنوند بگویید، چراکه در تلاش هستید آنها را نجات دهید. نمی‌توانید آنها را به‌عنوان تزکیه‌کننده در نظر بگیرید و وابستگی‌های‌شان را ازبین ببرید. اگر سعی کنید حالا وابستگی‌های‌شان را ازبین ببرید، آیا نمی‌روند فرار کنند؟ (همه می‌خندند) برای اینکه آنها را نجات دهید، باید آنچه برای‌شان قابل قبول است به آنها بگویید. بسیار خوب، باید به این شکل انجام دهید زیرا سخت است مردم را نجات داد. اما آیا شما تزکیه‌کنندگان نیاز دارید این‌گونه باشید؟ هر کسی که مایل نیست نظرات متفاوت را بشنود یک تزکیه‌کننده نیست. اما،‌ هر کسی که با حسن‌نیت صحبت نمی‌کند نیز مانند یک تزکیه‌کننده رفتار نمی‌کند.

مرید: بیش از پنجاه کشور و منطقه خارج از چین و بیش از هشتاد شهر و استان در چین به استاد درود می‌فرستند.

استاد: از همگی متشکرم. (تشویق) از آنها درخواست کردم هیچ یک از این برگه‌های درود را بالا نفرستند، بنابراین یک خلاصه نوشتند. (همه می‌خندند) اوه، هنوز هم مقدار زیادی نوشته اینجا هست. پس اینها را نمی‌خوانم.

مرید: در شهری کوچک در ویتنام زندگی می‌کنم. اخیراً شایعه‌ای بوده که فالون گونگ شروع کرده برای ساختن بناهای معابد در امریکا و نیز حمایت از ان‌تی‌دی [پول] اهدایی جمع کند. زمان نه‌چندان دوری خواهر کوچکترم برای دیدار خانواده‌اش به کالیفرنیای جنوبی رفت. وی تمرین‌کننده‌ای را ملاقات کرد که ادعا می‌کرد مسئول این جریان اهدا است و خواهرم مقداری [پول] اهدا کرد. آیا لازم است تمرین‌کنندگان در ویتنام [به این جریان] پاسخ دهند؟

استاد: چنین چیزی وجود ندارد. چنین چیزی نیست. برخی از تمرین‌کنندگان ممکن است آرزوی انجام این کار را داشته باشند، اما مطلقاً این کار را انجام ندهید، مطلقاً انجام ندهید! اگر لازم بود، من‌ آن را انجام می‌دادم. صرفاً نیاز بود بگویم، «هر یک از شما کمی پول به من بدهید و بگذارید یک معبد بسازیم.» می‌دانم که همگی شما مقداری پول می‌دادید. برای من راحت می‌بود این کار را انجام دهم، مگر نه؟ بنابراین چه لزومی ‌می‌داشت از شما بخواهم این کار را انجام دهید؟ (تشویق پرشور) این کار را انجام ندهید. مطلقاً،‌ ابداً این کار را انجام ندهید.

برخی از مریدان‌مان که در کسب‌وکار مشغول هستند و برخی دیگر که از نظر مالی وضع‌شان بسیار خوب است مقدار کمک‌ مالی ارائه کرده‌اند و وقتی این کار را انجام می‌دهند واقعاً می‌تواند برخی از مشکلات را حل و فصل کند. اما از دیگران نمی‌پذیریم. می‌دانم که در طول این سال‌ها، مریدان دافا برای چیزهایی که روشنگری حقیقت نیاز دارد، از جیب خود خرج کرده‌اند، که ماهیتاً یک بار [مالی] است. آیا می‌دانید چرا آکادمی فی تیان به این همه شاگرد به‌طور کامل کمک‌هزینه تحصیلی می‌پردازد؟ چرا هر چیزی توسط کوهستان پوشش داده می‌شود وقتی یک شاگرد در آنجا به مدرسه می‌رود؟ بدین دلیل که می‌خواهم بار مالی مریدان دافا را کاهش دهم. (تشویق) گاهی اوقات وقتی بچه‌ها در کوهستان ضعیف رفتار می‌کنند، می‌دانم که والدین‌شان به‌خوبی تزکیه نکرده‌اند. (تشویق)  

مرید: به درکی رسیدم که مریدان دافا زندگی پس از زندگی بازپیدا شده‌اند، اما درواقع نه در مسیر شش‌گانۀ بازپیدایی و اینکه تمام دیگر موجودات بجز مریدان دافا از میان مسیر شش‌گانۀ بازپیدایی عبور کردند. آیا این درک درست است؟ ازآنجاکه برخی از معتقدین مذهبی به مسیر شش‌گانۀ بازپیدایی باور ندارند اما باور دارند که پس از مرگ روح به‌صورت یک موجود بشری بازپیدا می‌شود، چگونه باید حقایق را روشن کنیم و معتقدین مذهبی را راهنمایی کنیم تا فا را کسب کنند؟

استاد: نمی‌توانید برای اینکه کمک کنید مردم فا را کسب کنند دروغ بگویید. موجودات بشری از میان مسیر شش‌گانۀ بازپیدایی می‌گذرند. قبلاً همیشه این‌طور بوده است. اصولاً تمامی موجودات روی زمین از میان آن می‌گذرند، شامل مریدان دافا. فقط این‌طور است که [مریدان دافا] بیشتر به‌صورت انسان یا افراد آسمانی بازپیدا شده‌اند.

مرید: من از ژاپن هستم و در رسانه کار می‌کنم. خیلی سخت است که یک وب‌سایت را دایر نگه داشت و تا امروز بر پول تمرین‌کنندگان متکی بوده‌ایم تا آن برپا بماند.

استاد: شرکت‌های رسانه‌ای نمی‌توانند بگذارند تمرین‌کنندگان به‌طور طولانی‌مدت این کار را انجام دهند. اگر افرادی را به کار فروش تبلیغات نگمارید و کاملاً بر کمک مالی تمرین‌کنندگان متکی باشید، این همان طوری است که فلایرها را درست می‌کنید نه طوری که یک شرکت رسانه‌ای را اداره می‌کنید و در بلندمدت مشکلات پدید خواهند آمد. تمرین‌کنندگان باید در یک شغلی کار کنند و قادر باشند زندگی خود را تأمین کنند. در هر موردی، یک شرکت رسانه‌ای نمی‌تواند به‌طور بلندمدت بر [پول‌های] اهدایی تمرین‌کنندگان تکیه کند.

درحال حاضر، مردم دنیا شرکت‌های رسانه‌‌ای که مریدان دافا تأسیس کرده‌اند را به‌دقت مورد توجه قرار می‌دهند و شهرت این رسانه‌ها درحال افزایش است. حالا چه برهه از زمان است؟ یک شخص عادی که فرصت‌های کسب‌وکار را متوجه می‌شود پی خواهد برد که الان زمانی عالی است تا از فرصت استفاده کرد. در زمانی که مردم نظر مساعدی نسبت به [رسانه‌های شما] دارند و به آنها اعتماد دارند، اگر پایۀ مشتری‌تان را تثبیت نکنید و آن را محکم نکنید و تعداد زیادی نیروی انسانی روی بازاریابی نگذارید، آنگاه در انتظار چه هستید؟ در انتظار مائده‌ای که از آسمان بیفتد؟ یک شرکت چیست؟ چیزی است که برای دلایل اقتصادی ایجاد می‌شود؛ برای هدف پول درآوردن استفاده می‌شود. فقط با سرمایه می‌توانید یک شرکت رسانه‌ای را به‌خوبی اداره کنید، می‌توانید در چرخشی مثبت آن را بگردانید، می‌توانید شرایط مورد نیاز برای روشنگری حقایق را داشته باشید و می‌توانید شرایط مورد نیاز برای نجات مردم را داشته باشید.

مرید: برخی از تمرین‌کنندگان قدیمی به‌خاطر وابستگی تعداد کمی از اعضای انجمن دافا، خیلی بیرون نمی‌آیند. این تمرین‌کنندگان کارهایی را پیدا می‌کنند که خودشان شخصاً انجام دهند یا با تعداد کمی از تمرین‌کنندگان تعامل می‌کنند. تا اندازه‌ای با محیط گروه محلی فاصله گرفته‌اند. آیا باید روشی که مسئول انجمن دافا، سایر تمرین‌کنندگان یا پروژه‌ها را اداره می‌کند شبیه رسانه باشد، که رویکردهای مدیریتی مردم عادی استفاده می‌شود؟

استاد: شبیه چه رسانه‌ای؟ شبیه رویکردهای مدیریتی مردم عادی؟ رویکردهای مدیریتی مردم عادی تزکیه نیست. یک مرید دافا نباید توجه‌اش را بر هماهنگ‌کننده متمرکز کند. اگر او خوب باشد، آنگاه شما خوب هستید؛ اگر شما را دوست داشته باشد آنگاه تزکیه می‌کنید، اما اگر شما را دوست نداشته باشد آنگاه تزکیه نمی‌کنید. آیا برای او تزکیه می‌کنید؟

حالا به‌عنوان یک هماهنگ‌کننده، نگاه کنید چه تأثیر بزرگی داشته‌اید. آنها مدت‌ها پیش زمانی با استاد یک پیمان امضاء کردند، اما حالا درواقع باعث می‌شوید تزکیه را متوقف کنند. آیا می‌دانید که آیا قادر خواهید بود در آینده مسئولیت آن را به دوش بکشید؟ اگر واقعاً به‌خاطر شما باشد که دیگر نمی‌خواهند تزکیه کنند، چگونه می‌توانید در آینده مسئولیت آن را به دوش بکشید؟ در آخرین لحظۀ به‌کمال رسیدن، قصد دارید چه‌کار کنید؟

حالا درخصوص تمامی آنهایی که به‌خوبی عمل نکرده‌اند، استاد مایل است از شما سؤالی بپرسد. گوش کنید: در آخرین لحظۀ رسیدن به‌کمال، چگونه امکان دارد قادر باشید آن وابستگی‌هایی که نتوانستید رها کنید یا کارهایی که اشتباه انجام دادید را توجیه کنید؟ همگی شما باید درباره آن بیندیشید. بی‌نهایت نگرانم!

مرید: هماهنگ‌کننده پروژه خاصی وجود دارد که پشت سر دیگران تهمت‌های ناروایی به آنها می‌زند، اما اکثر افراد نمی‌توانند به این تمرین‌کننده اشاره کنند. با این وضعیت، آیا باید فقط بردباری (رن) خودمان را تزکیه کنیم یا باید تمام سعی‌مان را بکنیم تا او را افشا کنیم و از وی انتقاد کنیم؟

استاد: «افشا کردن و انتقاد کردن» نیز درست نیست و اصطلاح فرهنگ حزبی است. (همه می‌خندند) این ترفندی است که برای دلایل سیاسی برای سرزنش افراد استفاده می‌شود. باید از دو جنبه به این موضوع نگاه کنید. اگر واقعاً به این هدف باشد که خودتان را تزکیه کنید، و اگر نگرش‌اش نسبت به شما روی آن پروژه تأثیر نمی‌گذارد- اگر کارتان زیاد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد- آنگاه پیشنهاد می‌کنم آن را تحمل کنید و خودتان را تزکیه کنید. (استاد می‌خندند) (همه می‌خندند)

و چرا این را می‌گویم؟ می‌دانید، درخصوص تزکیه‌کنندگان، اغلب این گفته می‌شود: فقط وقتی یک وابستگی دارید دروناً تحت تأثیر قرار می‌گیرید؛ اگر یک وابستگی نداشته باشید، مانند این خواهد بود که نسیم ملایمی از روی شما عبور می‌کند- چیزی حس نخواهید کرد. اگر بشنوید که کسی می‌گوید می‌خواهید جرم وحشتناکی مرتکب شوید، فقط پی می‌برید آن جالب‌توجه است. (استاد می‌خندند) فکر خواهید کرد، «چطور می‌تواند امکان‌پذیر باشد؟» و به آن می‌خندید. اصلاً آن را جدی نمی‌گیرید. ازآنجاکه حتی آن فکر را ندارید، آن کلمات نمی‌توانند شما را لمس کنند. اگر آن نوع فکر را نداشته باشید، آنها نمی‌توانند شما را لمس کنند. وقتی دروناً تحت تأثیر قرار می‌گیرید، بدین معنی است که [یک وابستگی]‌ دارید! و اگر به‌طور شدیدی احساس کنید که غیرمنصفانه با شما رفتار شده، آنگاه [وابستگی‌تان] نسبتاً بزرگ است. (تشویق) پس آیا نباید خودتان را تزکیه کنید؟

از طرف دیگر، به آن شخصی که همیشه نگرشی بد نسبت به دیگران دارد: مریدان دافا قرار است مهربانی ( شن ) را تزکیه کنند. آیا این‌طور است که فکر می‌کنید این هم‌تمرین‌کننده‌تان بهتر از شما تزکیه کرده‌، بنابراین نیازی ندارید که نسبت به او مهربان باشید؟ آیا انتظار بیش از حدی از او ندارید؟ آیا نیازی ندارید نسبت به او مهربان باشید؟ یا او یکی از آنهایی است که مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار داده، بنابراین نیازی ندارید نسبت به او مهربان باشید؟ حتی اگر یکی از آنهایی می‌بود که در این آزار و شکنجه شرکت کرده‌اند، یکی از آنهایی که به داخل کشیده شده، فریب خورده و نهایتاً از یک دسته جنایتکار سر درآورده، هنوز می‌بایست نسبت به او مهربان می‌بودید. پس چرا نمی‌توانید نسبت به هم‌تمرین‌کنندگان‌تان مهربان باشید؟ آنها مریدان استاد هستند- آیا این را متوجه می‌شوید؟ (تشویق) وقتی مراقب آنچه می‌گویید نیستید، آیا به فکرتان خطور نکرده که در آن زمان شبیه یک اهریمن هستید؟ شما یک اهریمن نیستید- فقط درحال اشاره به حالتی هستم که در آن زمان در آن هستید. اگر همیشه این‌طور باشید، همیشه در حالت یک اهریمن، پس آیا درحال تزکیۀ اهریمن‌شدن هستید؟ اگر افراد هرگز شما را با سیمایی خوشایند در چهره‌تان نبینند و همیشه بسیار فریب‌کارانه عمل کنید، آنگاه می‌گویید در چه حالتی هستید؟ خدایان درحال تماشای شما هستند.

می‌توانم به شما بگویم، در ابتدا انتظار نداشتم که این همه خدا به‌دقت درحال تماشای مریدان دافا باشند! همان‌طور که آنچه درحال انجام آن هستم بزرگتر و بزرگتر می‌شود، دارم پی می‌برم که تعداد موجودات بی‌شمار شده است. در گذشته دیدم که فقط چشم‌هایی که آنها پیش‌افکندند درحال تماشای شما بودند، اما حالا پی برده‌ام که چشم‌های‌شان همگی به‌هم فشرده شده [زیرا] هیچ فضایی وجود ندارد. موجودات بی‌اندازۀ بی‌شماری به‌دقت درحال تماشای شما هستند، بدون اینکه حتی برای یک لحظه چشم بردارند! کل کیهان درحال تحت تأثیر واقع شدن است. حتی در فضایی که به‌اندازه سر یک سوزن است بی‌شمار صدها میلیون موجود وجود دارند که درحال تماشای شما هستند. موجودات توسط اندازه‌شان طبقه‌بندی نمی‌شوند،‌ چراکه خرد و توانایی‌ها توسط اندازه تعیین نمی‌شوند. همان‌طور که می‌گویند، «یک گنجشک کوچک است اما کامل.» می‌توانم به شما بگویم که برخی از خدایان در سطوح بی‌نهایت بالا کوچکتر از سر یک سوزن هستند، اما بی‌اندازه توانا هستند! در یک لحظه می‌توانند خودشان را به خدایانی عظیم تبدیل کنند.

مدت‌ها پیش گفته‌ام که قلمرو بشری یک صحنۀ بزرگ است و شما اینجا درحال اجرا هستید. حضار، خدایان بسیار و بی‌شمار افراد آسمانی کل کیهان هستند- شبیه این است که درحال تماشای یک اجرا در یک تئاتر هستند. اگر انسان‌ها پایین صحنه می‌نشستند و انسان‌های دیگری که اجرا می‌کنند را تماشا می‌کردند، قادر نمی‌بودند ببینند در ذهن اجراگران چه می‌گذرد. اما آن خدایان درحال تماشای افکار و اعمال شما هستند. با سرتان که بالای بدن‌تان قرار دارد، درحال تماشای این هستند که سلول‌ها در مغزتان چگونه حرکت می‌کنند، و همچنین می‌توانند ببینند که چگونه قلب و ذهن‌تان جابجا می‌شود. وقتی کارهای مضحک انجام‌ می‌دهید، نمی‌توانند نخندند. وقتی کارهایی انجام می‌دهید که مریدان دافا نباید انجام دهند، بی‌نهایت سخت‌گیر می‌شوند، درحالیکه به شما نگاه می‌کنند.

 مرید: به‌نظر می‌رسد شرکت‌های رسانه‌ای تأسیس‌شده توسط مریدان دافا بیش از حد تمرکزشان بر جدال‌های داخلی است که موجب خشم آسمان و زمین شده است. آنها تأکید کمتری روی محتوای مربوط به اعتباربخشی مریدان دافا به فا دارند. این مخصوصاً برای وب‌سایت دونگ‌تایوانگ این‌طور است.

استاد: آنچه گفتید، برایم صحیح به‌نظر نمی‌رسد. «خشم آسمان و زمین»؟ جدال‌های داخلی؟ اگر این را می‌گویید به‌دلیل اینکه از نقطه‌نظر ح.‌ک.‌چ پلید درحال صحبت هستید، آنگاه مشکلاتی دارید. درحال گفتن این هستید که ما چینی‌ها جدال‌های داخلی داریم،‌ درست است؟ ما بخشی از دستۀ ح.‌ک.‌چ پلید نیستیم. آن یک دیو است و درحال آسیب رساندن به مردم چین است، گرچه در ظاهر، حکومت چین است. صرفاً درحال افشای این هستیم که چرا مریدان دافا را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد و همزمان ماهیت آن را به مردم دنیا می‌گوییم.

قبل از اینکه این آزار و شکنجه شروع شود این را گفتم: ح.‌ک.‌چ پلید با آزار و شکنجه فالون گونگ خود را سرنگون خواهد کرد. (تشویق) صرفاً درحال پیش‌گویی چیزی نبودم. درواقع آن را پیش‌بینی کرده بودم، زیرا نیروهای کهن امور را این‌گونه نظم و ترتیب داده‌اند: باعث می‌شوند مانند یک دلقک عمل کند و وقتی استفاده کردن و بازی کردن با آن را تمام کنند آن را ازبین می‌برند. هدف‌شان این است که به‌طور وحشیانه‌ای مریدان دافا را آزمایش کنند و کاری کنند که در طول این آزار و شکنجه وابستگی‌های بشری مریدان دافا برداشته شود. به همین دلیل است که آن خلق شد. آیا می‌تواند اجازه داشته باشد برای مدتی طولانی وجود داشته باشد؟

مرید: مریدان از گونگ‌جولینگ و چانگ‌چون آمده‌اند. آیا باید اینجا بمانند؟

استاد: اینها موضوعات شخصی هستند. اگر فکر می‌کنید باید بمانید، پس بمانید. اگر فکر می‌کنید مهارت‌های‌تان می‌تواند اینجا به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد، پس بمانید؛ اگر فکر نمی‌کنید مهارت‌های‌تان می‌تواند اینجا به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد، پس نمانید. در هر مورد، امروزه برای مریدان دافا راحت است که به ایالات متحده بیایند یا از مکان‌های مختلف سراسر دنیا دیدن کنند و راحت‌تر و راحت‌تر خواهد شد. همان‌طور که شرارت این آزار و شکنجه افشا می‌شود، مردم دنیا به‌طور فزاینده‌ای مریدان دافا را در پرتویی جدید می‌بینند. وقتی حقیقت کاملاً آشکار می‌شود، کل دنیا مریدان دافا را عمیقاً مورد احترام قرار خواهد داد. (تشویق)

در هر مورد، آنچه استاد واقعاً بیش از همه مایل است بگوید این است که وضعیت کلی درحال تغییر است، اما مریدان دافا نمی‌توانند اجازه دهند تزکیه‌شان همراه با تغییر در شرایط، تغییر کند. مطمئن شوید که بدون توجه به اینکه چه شرایطی باشد، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرید! مانند مریدان دافا عمل کنید و بدون توجه به اینکه با چه مشکلاتی مواجه می‌شوید همیشه خودتان را تزکیه کنید. (تشویق پرشور)

این تمام چیزی است که قصد دارم برای امروز بگویم. کمیته این کنفرانس ممکن است برگه‌های پرسش بیشتری دریافت کرده باشند. (تشویق پرشور) اما می‌دانم که اگر می‌شد اینجا بنشینم و به پرسش هر شخصی پاسخ بدهم، حتی آنگاه نیز، ممکن بود ضرورتاً‌ همه پرسش‌های‌تان را مطرح نکرده باشید و هنوز پرسش‌های بیشتری می‌داشتید. بنابراین همین‌جا خاتمه می‌دهم. استاد می‌تواند فقط درباره مسائل از منظر اصول فا صحبت کند. تزکیه به خود شما بستگی دارد. اگر بتوانید حالت ذهنی‌ای که عیناً در لحظۀ این کنفرانس دارید را نگه دارید، مطمئناً موفق خواهید شد! (تشویق پرشور)

نگذارید ذهن‌تان توسط واقعیت‌های دنیای عادی یا توسط افکار و تصورات تحت تأثیر قرار بگیرد و همان‌طور که به آن واقعیات برمی‌گردید، به آن شیوه‌ای برنگردید که برای نگاه کردن به سایر تمرین‌کنندگان استفاده می‌کردید. نگذارید این کنفرانس فا بیهوده باشد. کنفرانس‌های فای دافا فقط برای اینکه رشد کنید برگزار می‌شوند، اینکه افکار درست‌تان را بنا کنید و اینکه به شما در تزکیه‌تان کمک کند. بنابراین امیدوارم تمامی شما بتوانید حالت ذهنی‌ای که عیناً در این لحظه دارید را نگه دارید و به‌شیوه‌ای که یک مرید دافا باید [عمل کند]، عمل کنید. وضعیت درحال اضطراری شدن است و این‌همه موجود در انتظار شما هستند تا نجات‌شان دهید. بی‌نهایت نگران هستم!

 موجوداتی که به این دنیا آمده‌اند، [شامل آنهایی که] نتوانستند موجودات انسانی شوند و حیوان یا گیاه شدند- همگی آنها در انتظار مریدان دافا هستند تا نجات‌شان دهند. اگر به‌خوبی عمل نکنید، صرفاً موضوعی از این نیست که خود شما به‌خوبی عمل نمی‌کنید- موجوداتی که عهد بستید نجات دهید فرصت‌شان را از دست خواهند داد. مسئولیت شما عظیم است. آینده در انتظار شما است و موجودات بی‌شماری در این کیهان در انتظار شما هستند.

همانند طوری که در ابتدا تزکیه می‌کردید تزکیه کنید و مطمئناً موفق می‌شوید! (مریدان گل به استاد تقدیم می‌کنند و تمامی مریدان ‌مدتی طولانی تشویق می‌کنند.)