دربارۀ امواج متلاطمی که مقاله‌ای درخصوص روح کمکی به‌وجود آورد*

به‌عنوان استادتان، فقط روح اصلی مریدان دافا را به‌رسمیت می‌شناسم. به‌علاوه، این بدن اصلی مریدان دافا در لایۀ سطحی است که دستاوردهای عظیمی کسب کرده و تقوای عظیمی را در تاریخ بنیان نهاده است- هیچ‌چیز نمی‌تواند این را تغییر دهد. پیچیدگی‌ِ مربوط به اصلاح فای کیهان، ورای درک و فهم موجودات بشری است و مزاحمت ایجاد‌شده به‌وسیلۀ نظم‌وترتیب‌های نیروهای کهن، بسیار شدید بوده است. به‌عنوان استادتان از شما نخواسته بودم که در جزئیاتِ هرج‌ومرجِ پیچیده فرو روید و درنتیجه باعث شود تزکیه‌تان تحت تأثیر قرار بگیرد. بلکه، از شما درخواست می‌کنم که با موجودات ذی‌شعور با فراخ‌ترین ذهن و نهایت نیک‌خواهی برخورد کنید. وقتی هر نوع مزاحمتی را تجربه می‌کنید، اگر بتوانید از عهدۀ آن برآیید که بر جزئیات آنچه درحال روی‌دادن است بیش‌ازحد متمرکز نشوید و نگذارید که آشفته شوید؛ آنگاه می‌توانید از آن با موفقیت بیرون بیایید و تقوای عظیمِ‌ حتی بزرگ‌تری خواهید داشت.

درواقع، تمام چیزهایی که همسو با دافا و افکار درست مریدان دافا نیستند، نتیجۀ دخالت نیروهای کهن هستند و این شامل تمام عوامل نادرستی که خودتان دارید نیز می‌شود. به‌همین دلیل است که فرستادن افکار درست را یکی از سه کار مهمی قرار دادم که مریدان دافا قرار است انجام دهند. فرستادن افکار درست، هم بیرون و هم درون فرد را هدف قرار می‌دهد و هیچ موجود نادرستی نمی‌تواند بگریزد. صرفاً این‌گونه است که در نحوۀ درنظر گرفتن فرستادن افکار درست و نحوۀ اداره کردن آن تفاوت‌هایی داشته‌ایم.

در دنیای پر هرج‌ومرج با اصول فاسد، مریدان دافا به‌طور نیک‌خواهانه‌ای درحال نجات موجودات ذی‌شعور هستند که قطعاً شامل موجودات در دامنۀ خودتان نیز می‌شود. همان‌طور که به نجات موجودات ذی‌شعور می‌پردازیم مطمئناً به تمام موجودات فرصت‌هایی عطا می‌شود و به برخی از موجودات، فرصت‌های تمدید‌شده‌ای عطا می‌شود. در این روند، برخی از موجودات به‌طور واقعی خوب می‌شوند؛ اما برخی نیز هستند که در نهایت به‌اندازه کافی خوب نیستند. آنهایی که خوب نیستند پاکسازی خواهند شد- این چیزی است که در طول تمام روند تزکیه‌تان درحال انجام آن بوده‌اید و استاد نیز درحال انجام آن برای شما بوده است. این نوع مزاحمت فقط بخش کوچکی از بی‌شمار شکل‌های مزاحمت است و چیز خاصی نیست. شما از میان سخت‌ترین مزاحمت با موفقیت گذشته‌اید. برخی از شاگردان وضعیت خاصی را دیده‌اند- اما آنها چیزی نیستند به‌جز موضوعی از اینکه درطول این زمان که مسائل این‌گونه آشفته هستند و درحالی که مریدان دافا به‌طور نیک‌خواهانه‌ای سعی می‌کنند موجودات را نجات دهند، موجودات ذی‌شعور چگونه عمل می‌کنند، به شکلی مثبت یا منفی. اگر قرار است موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم، نمی‌توانیم به‌طور بی‌ملاحظه‌ای صرفاً آنها را ازبین ببریم، بلکه باید ببینیم آیا هنوز می‌توانند نجات یابند. در این روند، موجودات از خودشان رفتار مثبت و منفی متجلی می‌کنند و این نیز چیزی است که در اصلاح فا مطمئناً روی می‌دهد. وقتی می‌بینید که در طول این زمان که مسائل در چنین آشفتگی‌ای هستند موجودی به‌طور منفی رفتار می‌کند، نیازی نیست که آشفته شوید و بیش از حد واکنش نشان دهید. فا را به‌خوبی مطالعه کنید و سه کار را به‌خوبی انجام دهید و تمام چیزی که نیاز دارید را خواهید داشت. درواقع نیروهای کهن، که هم‌اکنون در این اصلاح فا اهریمن درنظر گرفته می‌شوند، درحال پاکسازی شدن هستند. با استاد در اینجا، و با فا در اینجا، هیچ چیز نمی‌تواند خارج از کنترل باشد [و بی‌نظمی پدید آید و ادامه یابد].

لی هنگجی

۱۹ اوت ۲۰۱۶

* یادداشت مترجم: به مقالۀ تبادل تجربه‌ای اشاره می‌کند که روی سایت مینگهویی [چینی] منتشر شده است.