ترجمه فارسی «سخنرانی در اولین کنفرانس در امریکای شمالی»

(Minghui.org)  سخنرانی در اولین کنفرانس در امریکای شمالی (۲۹ و ۳۰ مارس ۱۹۹۸) به زبان فارسی ترجمه و در سایت فالون دافا منتشر شده است. فایل پی‌دی‌اف آن از لینک زیر قابل دانلود است:

http://fa.falundafa.org/DataWriting/articles/1998/J98-Mar-29.pdf

لازم به ذکر است ترجمۀ‌ این سخنرانی و سایر مقالات و سخنرانی‌های قبل از سال ۱۹۹۹، مانند مقالات یا سخنرانی‌های اخیر استاد منتشر نمی‌شوند، به‌طوری که در طول دوره اصلاح فا، مریدان دافا بتوانند بر مطالعه جوآن فالون (که به‌طور نظام‌مندی تزکیه را راهنمایی و راهبری می‌کند) و سایر نوشته‌های جدید (که تزکیۀ‌ اصلاح فا را راهنمایی و راهبری می‌کنند) تمرکز کنند.

هیئت تحریریه مینگهویی