به کنفرانس فای ۲۰۲۱ در تایوان

مریدان دافای شرکت‌کننده در این کنفرانس فا: درود

هدف شما مریدان دافا از آمدن به این دنیا، مطالعۀ فا به‌خوبی و روشنگری حقیقت برای نجات مردم است. بدون توجه به اینکه در چه طبقه‌ای از اجتماع هستید هیچ‌چیزی نباید بتواند شما را تحت‌تأثیر قرار دهد، و هرقدر دنیا در هرج‌ومرج باشد هم نباید بتواند مأموریت مرید دافا را تغییر دهد. خود را به‌خوبی تزکیه کنید و مردم دنیا را نجات دهید.

معلم‌تان
لی هنگجی
۱۸ دسامبر ۲۰۲۱