شیطان را ازبین‌ ببرید

شیطان را ازبین ببرید شایعات رفتن من به پکن را باور نکنید. اگر کاری را به‌طور علنی انجام دهم یا متونی1 را منتشر کنم، آنها مطمئناً در وب‌سایت مینگهویی چاپ می‌شوند. «متونی» که در وب‌سایت مینگهویی منتشر نمی‌شوند، مطمئناً ساختگی هستند. تمام آن افرادی که این‌گونه «متون» را منتشر می‌کنند، باید بررسی کنند که این متون ساختگی از کجا نشأت گرفته‌اند و شیطان را افشاء کنند. بیشتر اینکه، شنیده‌ام که بروشوری در پکن دست‌به‌دست می‌شود که یاوه‌هایی مانند این را پخش می‌کند: «در گذشته، این شاگردان بودند که در جستجوی استاد بودند. اکنون، استاد است که در جستجوی مریدان است.» تمام این چیزها کم و بیش همان متون ساختگی هستند. درخصوص آنچه در پکن دربارۀ شخصی که «اصلاح شده» گفته شده است، می‌گویم که او مدت‌ها پیش خودش این را انتخاب کرد. در مسیر به‌سوی کمال، همیشه آزمون‌هایی وجود خواهند داشت تا دیده شود که آیا فرد از عمق وجودش به فا باور دارد. به همین دلیل است که در دوره‌های زمانی مختلف، قطعاً افرادی خواهند بود که بیرون می‌افتند؛ این حتی شامل آن افرادی می‌شود که قبلاً نسبتاً خوب عمل کردند. تزکیه جدی است. دقیقاً در خلال آزمون‌ها است که آنهایی که حقیقتاً تزکیه نمی‌کنند، ازبین می‌روند. درخصوص آنچه آن به‌اصطلاح اصلاح‌شده‌ها گفته‌اند، آنها در ظاهر مخالف استاد نیستند، اما در قلب‌شان افراد را ترغیب می‌کنند تا تمرین و مطالعۀ [فا] را متوقف کنند. وقتی این آزمون به‌پایان برسد، خدایان تمام افراد بد را نابود خواهند کرد. آن مریدان دافایی که قادر هستند از آزمایش گذر کنند، از طریق رسیدن به کمال اینجا را ترک خواهند کرد. آن افرادی که عقب می‌مانند، باید گناهان را ازبین ببرند و با رنج کشیدنی هولناک بهای کارمای گناه‌آمیزی را که از سراسر گذشته‌شان بدهکار هستند بپردازند؛ تنها آن موقع است که خواهند توانست به مرحلۀ بعدی تاریخ وارد شوند. مریدان دافا ارتباطی با معیار‌هایی که برای مردم آینده نظر گرفته می‌شوند ندارند. درخصوص آنچه آن به‌اصطلاح افراد اصلاح‌شده می‌گویند—که تزکیه‌کنندگان به سایرین اهمیتی نمی‌دهند—این کلمات دقیقاً به آن سرکوب‌گران شریر خوراک می‌رساند. اگر آنها درست و شایسته هستند، پس چرا آنها جرأت نمی‌کنند و نمی‌گذارند شاگردان به وب‌سایت مینگهویی دسترسی داشته باشند؟ وب‌سایت مینگهویی مقالات مثبتی دارد که حقیقتاً براساس الزامات است و درخصوص اینکه چگونه تزکیه‌کنندگان باید مردم را از حقیقت آگاه کنند و در خلال چنین شرایطی فا را به‌طور صحیح درنظر داشته باشند راهنمایی ارائه می‌دهد. امیدوارم که تمام مریدان دافا خودشان را خوش‌ذهن‌تر کنند. در این آزار و شکنجۀ شریرانه، آنها پیش از این به بن‌بست رسیده‌اند و تمام راه‌ها و کلماتی که استفاده کرده‌اند تا شاگردان را اصلاح کنند، چیزی جز حیله‌هایی برای فریب کودکان نیست. امیداورم که همگی شما متفقاً اطلاعات تأییدنشده را قبول نکنید و برای راهنمایی به وب‌سایت مینگهویی مراجعه کنید.

امیدوارم که همگی در بخش نهایی سفرتان به‌سوی کمال هشیارتر شوید و تقوای عظیم خود را به‌جا گذارید.

متن فوق بیانات استاد به وب‌سایت مینگهویی در 30 نوامبر 2000 بود.

(ضبط شده در 30 نوامبر 2000 و منتشر شده در 1 دسامبر 2000)

1 متن یا متون—تمرین‌کنندگان فالون دافا از این عبارت برای اشاره به مقالاتی که معلم لی نوشته‌اند استفاده می‌کنند.