(Mingui.org) طی سه ماه گذشته، افراد بیشتر و بیشتری به ذات حقیقی حزب کمونیست پی برده‌اند. به موازات این ادراک، موجی ازفعالیت برای خروج از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) با شتاب زیادی ایجاد شده است، چراکه تعداد زیادی از مردم اظهاریۀ خروج خود را از حزب کمونیست، لیگ کمونیست جوانان و پیشگامان جوان بر روی اینترنت گذاشته‌اند. درحال‌حاضر تعداد افرادی که می‌توانند اظهاریۀ خروج خود را از طرق مختلف به وب‌سایت اپک تایمز ارسال کنند از مرز 10 هزار عدد در روز گذشته است و کل تعداد اظهاریه‌ها بر روی این وب‌سایت به 200 هزار عدد رسیده است. تعداد افرادی که در پی تنظیم اظهاریه برای جدا شدن از حزب کمونیست هستند هنوز در‌حال افزایش است.

از 3/1 میلیارد نفر در سرزمین اصلی چین، بیشتر آنها به‌دلیل انواع و اقسام عوامل بیرونی در زمانی از عمرشان به پیشگامان جوان، لیگ جوانان یا ح.ک.چ ملحق شده‌اند. به این دلیل، سرنوشت هر یک از این 3/1 میلیارد نفر چینی به این بسته است که آیا آن شخص می‌تواند به‌موقع اظهاریۀ خروج از این سازمان‌ها را تنظیم کند. به‌دلیل مسدودسازی شدید اینترنت از سوی ح.ک.چ (دلیل اصلی)، به‌علاوۀ این واقعیت که مردم چین از سطح تحصیلات مختلفی برخوردار هستند، بسیاری از مردم با‌این‌که می‌خواهند اما موقتاً قادر نیستند اظهاریه‌های خروج خود را بر روی اینترنت بگذارند. بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سرزمین اصلی چین نیز با همین مشکل روبرو هستند.

کسانی که نمی‌توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند، بسیار نگران هستند. آنها امیدوار هستند که بتوانند اظهاریۀ خروج را از طریق متفاوتی تنظیم کنند چراکه هر ثانیه به‌حساب می‌آید. اینجا ما این اطلاعیۀ ویژه را اعلام می‌کنیم: درحال‌حاضر تحت این شرایط بحرانی، مردم سرزمین اصلی چین که می‌خواهند با خروج فوری خود از حزب کمونیست خود را محافظت کنند، لطفاً به تلاش‌تان برای عبور از مسدودسازی اینترنتی ادامه دهید و «سه اظهاریۀ خروج» خود را به www.dajiyuan.com ارسال کنید. درحال‌حاضر کسانی که واقعاً در دسترسی به اینترنت مشکل دارند، می‌توانند اظهاریه‌های خروج خود را با حروف بزرگ و با عنوان «اظهاریۀ خروج از حزب کمونیست» (یا از لیگ جوان یا پیشگامان جوان) بر روی یک تکه کاغذ بنویسند و این اظهاریه را در مکان عمومی مناسبی نصب کنند. به این طریق، آنها فعلاً می‌توانند آشکارا قصد خود را ابراز کنند و همزمان به جستجو برای راهی برای قرار دادن اظهاریۀ خود بر روی اینترنت ادامه دهند.

درخصوص تمرین‌کنندگان فالون گونگ در سرزمین اصلی چین، اگر واقعاً در دسترسی به اینترنت مشکل دارید، به‌عنوان یک شهروند چینی، می‌توانید به این طریق نیز آن را انجام دهید. دلیل خروج تمرین‌کنندگان فالون گونگ از حزب کمونیست، لیگ جوان و پیشگامان جوان این است که به‌طور مؤثرتری نجات را به مردم جهان عرضه کنند و آن تمرکز بر حفاظت شخصی نیست.

بنابراین شما باید اصولاً درنظر داشته باشید که چگونه به مردم کمک کنید تا نسبت به این وضعیت پذیراتر باشند و به تأثیر آن بر جامعه توجه بیشتری بکنید.

هیئت تحریریه مینگهویی

9 مارس 2005