(تاریخ مقاله اصلی: ۱۲ مارس ۲۰۰۵)

(Minghui.orgفرستادن افكار درست يكي از سه كاري است كه استاد از ما مي‌‌خواهند. آن خيلي مهم است و هر مرید دافاي دوره‌ اصلاح فا بايد آن را به‌خوبي انجام دهد. با اين حال، براي مدت زمان طولاني و به دلايل گوناگون، شاگردان در بعضي مناطق چين و برخی از شاگردان جدید خارج از چین هنوز به درستي زمان‌ها و نكات اصلي براي فرستادن افكار درست را درك نكرده‌اند. در مناطقی برخي از افراد چيزهايي جديد و متفاوت از خودشان درآورده‌اند و براي برخي از شاگردان مداخله ايجاد كرده‌اند. به‌منظور مورد ملاحظه قرار دادن اين مطلب، در اين مقاله ملزومات و نكات اصلي براي فرستادن افكار درست از مقالات مرتبط با آن از ابتدا تا انتها دوباره گردآوري شده و به‌عنوان مرجعي براي شاگردان چيني و شاگردان جديد مناطق ديگر ارائه مي‌شود.

I. نكات اصلي براي فرستادن افكار درست

1) ابتدا افکار خود را براي پنج دقيقه پاك كنيد و سپس شروع به فرستادن افكار درست كنيد تا ياوران تاريك شيطاني و اهريمن‌هاي فاسد را از بين ببريد و پاكسازي كنيد.

 براي مثال فرستادن افكار درست هم‌زمان سراسر جهان را درنظر بگيريد: قبل از اينكه افكار درست بفرستيد تا شيطان را از بين ببريد (شروع در ساعت 7:25 ، 1:25 و غيره) براي مدت پنج دقيقه آرام و ساكن شويد و درباره‌ از بين رفتن افكار بد در ذهن‌تان،‌ كارما و عقايد و تصورات بد يا مداخله و مزاحمت بيروني فكر كنيد و پس از پنج دقيقه شروع كنيد به فرستادن افكار درست به‌منظور متلاشي كردن ياوران تاريك، اهريمن‌هاي فاسد نيروهاي کهن و نابود کردن روح اهريمني کمونيست و تمام عوامل شيطاني حزب کمونيست در بُعدهاي ديگر و هر دفعه حداقل پنج‌ دقيقه طول بكشد.

وقتي افكار درست مي‌فرستيد، ذهن‌تان بايد متمركز، خالص و پايدار باشد. فقط در اين صورت مي‌توانيد توانايي‌هاي بزرگترتان را به اجرا بگذاريد.

2) بعد از اينكه ذهن‌تان را پاك كرديد، قبل از خواندن عبارات بايد به چه چيزي فكر كنيد؟

مجدداً فرستادن افكار درست همزمان سراسر جهان را بعنوان مثال درنظر بگيريد: پس از پاكسازي افکار خودتان، تمامي مریدان دافا در سراسر جهان با شروع در ساعات تعيين‌شده و هر دفعه حداقل براي مدت پنج دقيقه بايد درباره‌ موارد زير فكر كنند:

1. تمامي شياطین كه به دافا آسيب مي‌رسانند را ريشه‌كن كنيد، متلاشي كردن تمامي ياوران تاريك و اهريمن‌هاي فاسد، نابود کردن تمامي عوامل روح اهريمني کمونيست و تمامي عناصر شيطاني‌اش در بُعدهاي ديگر، تمامي اين‌ها را در بر گيرد و چيزي ناديده گرفته نشود.

2. اشكالي ندارد كه چند هدف بخصوص را متلاشي كرد.

3. عبارات اصلاح‌ فاي استاد را بطور ساكت و بي‌صدا بخوانيد: «فا كيهان را اصلاح مي‌كند، شيطان بطور كامل از بين برده می‌شود.» (قسمت دوم به‌صورت «منهدم کردن تمامي شيطان» نيز مي‌تواند ترجمه شود) و اگر نيازي بوجود آيد مي‌توانيد اضافه كنيد «فا آسمان و زمين را اصلاح مي‌كند، كيفر و عقوبت فوري در اين دوره‌ زندگي»

4. لطفاً دقت کنيد که بدون توجه به زبان مادري خود،‌ بايد براي عبارات از تلفظ چيني استفاده کنيد:

نگه داشتن يک دست به‌صورت عمود

فا    جِنگ    چي ‌اِن    کُن

سي ‌اِ     اِ     چو اِن     مي‌یه

حالت دست لوتوس

فا    جِنگ    تي ‌اِن     دي 

سي ‌اِن    شِ    سي ‌اِن    با ئو

5. پس از اينكه عبارات را بطور ساكت و بي‌صدا خوانديد، افكار قدرتمندتان را در گفتن كلمۀ مي‌یه[1] متمركز كنيد. كلمه‌ي مييِ لازم است آنقدر قوي باشد كه به بزرگي بدن كيهاني بوده، همه چيز را در برگرفته و هيچ چيزي را در هيچ بُعدي ناديده نگيرد. ( مقاله «افكار درست»)

درخصوص مورد شماره 2، قبل از اينكه بطور ساكت عبارات و كلمه‌ي مييِ را بخوانيد، اشكالي ندارد كه بطور ساكت و بي‌صدا بر طبق شرايط محلي فكري را اضافه كنيد. براي مثال: شيطان را در اردوگاه كار محلي يا مركز شستشوي مغزي از بين ببريد، بگذاريد برخي از افراد شرور بخصوص كيفر كارمايي فوري دريافت كنند و غيره. اما لطفاً دقت كنيد: مناسب نيست كه اهداف واقعي، بسيار متعدد يا بخصوص باشد، در غير اين‌صورت نه تنها خواندن آن خيلي طول خواهد كشيد و باعث مي‌شود كه براي فرستادن افكار درست با همديگر، زمان را از دست بدهيد، بلكه اگر نتوانيد ذهن‌تان را آرام كنيد، تأثير فرستادن افكار درست را بدست نخواهد آورد و به خاطر اين‌كه آن تماماً چيزهاي بخصوص است، محدوده‌ تأثيرگذاري قدرت خودتان را محدود خواهد كرد.

استاد در مقاله‌ي «افكار درست» بیان کردند:

«برخي از شاگردان هنگامي‌كه افكار درست مي‌فرستند، مخصوصاً يك يا چند عنصر شيطاني را در ذهن‌شان هدف قرار مي‌دهند و آن مانع اين مي‌شود كه گونگ و قدرت‌هاي خدايي كه آنها بيرون مي‌فرستند، حداكثر تأثير را داشته باشند. البته اگر اوضاع و موقعيت‌هاي به‌خصوصي وجود دارند و درحالي‌كه افكار درست را خودتان يا با همديگر مي‌فرستيد يك موجود شيطاني يا چندين موجود شيطاني را هدف قرار دهيد، پس اين چيزي است كه بايد انجام دهيد و قدرت متمركز شده فوق‌العاده و عظيم است، اما زماني‌كه با همديگر به‌طور روزانه افكار درست مي‌فرستيد بايستي در يك مقياس وسيعي شيطان را تعقيب كنيد. نبايستي هر روز و هر دفعه تعداد كمي از موجودات شيطاني را هدف قرار دهيد.»


3) بايد بطور متين و بطور آرام و بي‌صدا عبارات را بخوانيد

قبل از فرستادن افكار درست، لازم است افكار راسخ قدرتمند براي از بين بردن شيطان داشته باشيد و بدانيد كه افكار درستتان مطمئناً مي‌تواند شيطان را از بين ببرد. نيكخواهي و شفقت درست خالص را بكار ببريد و عبارات اصلاح فا را بطور متين و بطور آرام و بي‌صدا بخوانيد.

دقت:

1. شرط خواندن عبارات اين است كه «بطور ساكت و بي‌صدا بخوانيد» نه اينكه بلند (يا طوري كه بتوان شنيد) بخوانيد. خواندن عبارات به معني خواندن مكرر آنها بصورت ذكر نيست. وقتي عبارات را بطور ساكت و بي‌صدا مي‌خوانيد، هرچه ساكن‌تر، راسخ‌تر و هرچه افكار خالص‌تر و پايدارتر باشند، قدرت بيشتري ‌خواهند داشت. 

2. وقتي افكار درست مي‌فرستيد، بعد از يك‌بار خواندن عبارت بطور ساكت و بي‌صدا، بهترين چيز اين است كه فرد بتواند در حالت سكون، افكار درست را نگه دارد. وقتي افكار درست ثابت و پابرجا نيست، عبارت را مجدداً تكرار كنيد تا انرژي‌هاي فرد را متمركز كند. خواندن مكرر و پيوسته‌ عبارات، حالت سكون فرد را تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ تأكيد بيش از حد برخواندن عبارات مي‌تواند درواقع محدوده‌اي را كه قدرت‌هاي فوق‌طبيعي در آن محدوده مؤثر هستند تحت تأثير قرار دهد.

3. برخي از شاگردان پس از فرستادن افكار درست به نتايج سطحي نگاه مي‌كنند و اگر نتوانند نتايج سطحي را ببينند فكر خواهند كرد كه فرستادن افكار درست‌شان مؤثر نيست. اين از نداشتن درك درست از اصول فا و نداشتن افكار درست قوي به اندازه‌ كافي ناشی مي‌شود و اين، نتايج فرستادن افكار درست را تحت تأثير قرار خواهد داد. قبل از فرستادن افكار درست، الزامی است افكار خود را تقويت كنيد تا بطور استوار و پرعزم شيطان را از بين ببرد و مطمئناً بدانيد كه افكار درست شما قادر خواهد بود شيطان را از بين ببرد. فقط مطالعه‌ بسیار زیاد فا و به‎خوبي خواندن آن مي‌تواند ما را قادر سازد تا افكار درست‌مان را تقویت کنیم و در فرستادن افكار درست به‎خوبي عمل کنیم. این يكي از سه كاري است كه استاد از هر مرید دافاي دوره‌ اصلاح فا مي‌خواهند به‌خوبي انجام دهد.

استاد در «آموزش و تشريح فا در كنفرانس فاي متروپوليتن نيويورك» بیان کردند:

«وقتي افكار درست مي‌فرستيد نبايد به خواندن عبارت ادامه دهيد. فقط نياز داريد كه آن‌را يك بار بخوانيد و آن عمل خواهد كرد، به جز مواقع بخصوص، اگر احساس مي‌كنيد كه نمي‌توانيد ساكن شويد و می‌خواهید افكار درست‌تان را دوباره تنظيم ‌كنيد، اشكالي ندارد، اما این کار صرفاً براي آن لحظه است. در واقع وقتي بتوانيد بطور واقعي ساكن شويد، ‌يك فكر كافي خواهد بود كه آسمان و زمين را تكان دهد، چيزي وجود ندارد كه نتواند انجام دهد و طوري است كه گويي بلافاصله هرچيزي تحت پوشش دامنه‌ شما را بي‌حركت و مهار مي‌كند؛‌ شما شبيه يك كوه هستيد و درجا آن‌ها را مهار مي‌كنيد. نبايد هميشه ذهني ناپايدار داشته باشيد. وقتي ذهن شما ناپايدار است نمي‌توانيد به این وضعیت برسيد.»


4) وقتي افكار درست مي‌فرستيد، مطمئن باشيد كه حواس‌جمع هستيد و قدرت افكار نيرومند است.

استاد در مقاله‌ «افكار درست» بیان کردند:

«در حال حاضر هنوز شاگرداني وجود دارند كه به‌طور واقعي ضرورت فرستادن افكار درست را درك نكرده‌اند.برخي از شاگردان درست در حالتي مشابه با زمانی هستند که مديتشن را انجام مي‌دهند،  برخي از شاگردان حتي وقتي‌ مديتشن را انجام مي‌دهند، در يك حالت نيمه خواب هستند، در يك حالتي كه ذهن‌شان به‌اندازه كافي هشيار و مراقب نيست يا درحالتي كه در آن با افكار لگام‌گسیخته به‌طرز شديدي مورد مزاحمت و تداخل قرار مي‌گيرند، بنابراين آنها نمي‌توانند به يك نتيجه‌ خيلي خوب برسند.»

در مقاله‌ «افكار درست» رهنمودهاي استاد در مورد چگونگي فرستادن افکار درست به‌شرح زير است:

«چگونگي انجام آن به اين شكل است: (1)  بايد توجه وسعي خود را متمركز كنيد،ذهن‌تان بايستي كاملاً پاك و شفاف و عقلاني باشد، نيروي افكارتان لازم است كه متمركز شده و قوي باشد، با حالتي حاكي از برتري و چيرگي و متلاشي كردن و نابود كردن تمام شيطان در كيهان. (2) پيرواني كه فعلاً قادر به ديدن بُعدهاي ديگر نيستند مي‌‌‌توانند بعد از آنكه گفتن عبارت (عبارات) را تمام كردند، افكار قدرتمند را در گفتن كلمه‌ي "مييِ" متمركز كنند. كلمه‌ي "مييِ" بايستي آنقدر قوي باشد كه به بزرگي بدن كيهاني بوده، همه چيز را در بر گرفته و هيچ چيزي در هيچ بُعدي را ناديده نگيرد. (3) پيرواني كه مي‌توانند موجودات شيطاني را در بُعدهاي ديگر ببينند، مي‌توانند چيزها را برطبق وضعيت‌هايي كه از آن آگاه هستند اداره كنند، افكار درست‌‌‌شان لازم است كه قوي باشد و بايستي از خردشان به‌طور كامل استفاده كنند. يك فكر درست به‌تنهايي يكصد موجود شيطاني را از پاي در مي‌آورد. (4) زماني‌كه افكار درست را مي‌فرستيد، بستن یا نبستن چشمان‌تان اثر مشابهي دارند. اگر چشمان‌تان را باز نگه داريد، لازم است به حالتي برسيد كه هيچ‌يك از چيزهايي را كه در بُعد مردم عادي مي‌بينيد مورد ملاحظه و توجه دقيق قرار ندهيد.»


5) وضعيت و طرز قرار گرفتن دست براي فرستادن افكار درست

فرستادن افكار درست مي‌تواند در هر محيطي انجام شود، خواه در حال راه‌رفتن، خوردن يا كاركردن باشد. حتماً نبايد در حالت نشستن مديتيشن باشد و مي‌تواند با چشمان باز يا بسته انجام شود. اين طور نيست كه وضعيت قرار گرفتن دست‌ها قطعاً لازم باشد، اما بايد تلاش‌ خود را در فكركردن‌تان متمركز كنيد و مطمئن باشيد كه ذهن‌تان خالص و استوار و ثابت‌قدم است.

اگر بخواهيد هنگام فرستادن افكار درست طرز قرار گرفتن دست را به كار ببريد، بايد آن را برطبق شرايط استاد انجام دهيد و يا دست قائم يا دست گل لوتوس را بكار ببريد ( مقاله‌ي «دو طرز قرارگرفتن دست براي فرستادن افكار درست» 12 ژوئن 2001، عكس استاد را در حال نشان دادن حركات را ببينيد) اگر حركتي از خودتان در بياوريد يا چيزي به آن اضافه كنيد، اين عملي انجام شده توسط پيروان دافا است و ناشي از افكار درست نيست.

II. زمان‌هاي توصيه‌شده براي پيروان دافاي سراسر جهان براي فرستادن افكار درست بطور هم‌زمان

چهار نوبت در طول روز، ساعت 7:30 و 13:30 و 19:30 و 1:30 (ساعات به وقت محلي تهران در شش ماه دوم سال نوشته شده است)

قبل از فرستادن افكار درست ابتدا به مدت 5 دقيقه خودتان را پاك كنيد و سپس حداقل 5 دقيقه افكار درست بفرستيد. اگر مقتضيات بخصوصي وجود دارد ( مثلاً براي اطمينان از اينكه در طول روز در محل كار مشكلي در رابطه با ايمني كار بوجود نيايد)،‌ اشكالي ندارد كه برطبق وضعيت خودتان آنرا تنظيم كنيد ( مثلاً يك يا دو بار كمتر در فرستادن افكار درست سراسري روزانه شركت كنيد.) اما پيش‌شرط آن اين است كه بايد وضعيت ذهني يك مرید دافا را حفظ كنيد، برای فرستادن افكار درست بخوبي، اهميت زيادي قائل شويد و آنرا با پشتكار انجام دهيد و بسيار خوب خواهد بود زمان‌هاي ديگري را براي جبران آن پيدا كنيد.

III. براي اينكه فرستادن افكار درست و نكات اصلي فرستادن افكار درست را برطبق فا بهتر بفهميد، ‌ لطفاً با دقت مقالات جديد استاد و مقالات مرجع مرتبط با آن از سردبيران مینگهویی را بخوانيد:

1-    مقاله‌ «افکار درست» (13 اکتبر 2002)

2-    مقاله‌ «ياوران تاريک را با افکار درست از بين ببريد» (16 مارس 2004)

3-    مقاله‌ «تأثير افکار درست» (16 ژوئن 2001)

4-    «آموزش فا در کنفرانس فاي 2004 غرب آمريكا» ( 28 فوريه 2004)

5-    «آموزش فا در کنفرانس فاي 2003 غرب ميانۀ آمريكا» (22 ژوئن 2003)

لطفاً به مقالات زير از سردبيران مینگهویی نيز مراجعه فرماييد:

1-    «سرمقاله: دربارۀ فرستادن افکار درست» 26 نوامبر 2001

2-    «دو حالت دست براي فرستادن افکار درست» 12 ژوئن 2001

3-    «سرمقاله: فرستادن افکار درست» 25 مه 2001