به تمامی مریدان دافا در سراسر دنیا و در سرزمین چین، فستیوال نیمه‌‌ی پاییز مبارک!

اراده‌ای که فروکش نمی‌کند
(به سبک شعر سلسله‌ی سونگ)

درحالی‌که از زمان و مکان پیشی می‌گیرد،
اصلاح- فا باسرعت به‌پیش حرکت می‌کند
چالش‌ها عظیم هستند،
اما اراده‌تان استوار است
شروران لگام‌گسیخه هستند،
اما شما پایداری‌تان را حفظ می‌کنید
درحالی‌که شیطان را می‌زدایید گو این‌که گرد و غبار را می‌تکانید

 

مریدانم،
مسیر دافا را به‌طور مستقیم بپیمایید
بادا که درخشش شما دنیای بشری را مورد لطف قرار دهد،
همان‌طور که ورای سه‌قلمرو می‌روید
مریدان فا،
کوشا باشید، با اراده‌ای که فروکش نمی‌کند
سال‌های بی‌شمار سختی همگی برای این زمان بود

 

لی‌ هنگجی
فستیوال نیمه‌‌ی پاییز
۱۸ سپتامبر، ۲۰۰۵