به کنفرانس فای استرالیا

تمامی مریدان دافا در کنفرانس فای استرالیا:

درود! ابتدا موفقیت کنفرانس را خواهانم. کنفرانس‌های فا، گردهمایی‌های باشکوه مریدان دافا می‌باشند، فرصت‌های خوبی برای کمک به رشد یکدیگر و گواه [قدرت] مطالعه‌ی خوب فا هستند.

مریدان دافا برای این‌که مسیرشان را به‌خوبی طی کنند و سه کار را به‌خوبی انجام دهند، باید فا را به‌خوبی مطالعه کرده و مطالعه‌ی فا را جدی بگیرند. مناطقی که نجات موجودات ذی‌شعور و اعتباربخشی به فا را به‌خوبی انجام داده‌اند و مناطقی که تغییرات شگرفی در آن‌جا پیش آمده است، همیشه مکان‌هایی هستند که افراد، فا را به‌خوبی مطالعه کرده‌اند. و مریدان دافایی که سریع رشد کرده‌اند، همیشه آن‌هایی هستند که مطالعه‌ی فا را در اولویت قرار داده‌اند. این بدین خاطر است که فا، بنیان و اساس است؛ این برای مریدان دافا چیزی بنیادی است؛ چیزی است که همه چیز را تضمین می‌کند؛ و راهی است که به‌وسیله‌ی آن، موجودی بشری به‌سوی خدا شدن سفر می‌کند. از این‌رو مایلم از این کنفرانس فا در استرالیا استفاده کرده تا به تمامی مریدان دافای سراسر دنیا بگویم: خواه شاگرد جدید یا قدیمی هستید، بدون تفاوت، نباید به حساب مشغول بودن، مطالعه‌ی فا را نادیده بگیرید. وقتی فا را مطالعه می‌کنید صرفاً از روی عادت و برای رفع تکلیف مطالعه نکنید. باید با ذهنی متمرکز مطالعه کنید، و واقعاً درحال مطالعه باشید. درس‌های بسیاری در این خصوص بوده است. امیدوارم همگی شما در آخرین گام سفر به‌خوبی عمل کنید. آینده به زودی در مقابل دیدگان [مردم دنیا] نشان داده خواهد شد.

لی هنگجی
۱۸ نوامبر، ۲۰۰۶