(Minghui.org)

شرایط مورد نیاز برای سطح متوسطه:

۱- سن ۱۳ تا ۱۵ سال

۲- قد پسران ۱۶۹ الی ۱۷۸ سانتیمتر و قد دختران ۱۶۰ الی ۱۶۶ سانتیمتر باشد.

۳- از نظر شکل ظاهری دارای ناتوانی یا معلولیت نباشد.

شرایط مورد نیاز برای سطح مبتدی/ جوان:

۱- سن ۱۰ تا ۱۲ سال

۲- پسران دارای قد متوسط و قد دختران بلندتر از ۱۳۵ سانتیمتر باشد.

۳- از نظر شکل ظاهری دارای ناتوانی یا معلولیت نباشد.

تنها متقاضیانی که از تمرین‌کنندگان جوان فالون دافا هستند مورد پذیرش قرار می‌گیرند یا اعضای خانواده تمرین‌کنندگان فالون دافا که مستعد هستند تمرین‌کننده جوان فالون دافا شوند.

تاریخ آزمون از ۱۵ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۰۶، (جمعه تا یکشنبه) خواهد بود. خواهشمند است با شماره ۶۰۶۴ - -۷۶۱ – ۶۴۶ تماس بگیرید یا به آدرس dance@minghui.org ایمیل بفرستید. بهتر است یکی از اعضای انجمن فالون دافای محلی معرف شما باشد.

مدرسه رقص فی تیان، ۱۱ دسامبر ۲۰۰۶