(Minghui.org) براساس نیاز روند اصلاحِ فا ، فرستادن افکار درست مریدان دافای سراسر جهان در زمان‌های تعیین شده در آخر هفته‌ها که در ژوئن 2001 آغاز شد، امروز به‌طور رسمی خاتمه می‌یابد.

به‌عبارتی دیگر، سه زمان برای فرستادن افکار درست که در اطلاعیه هیئت تحریریه مینگهویی تحت عنوان «فرستادن افکار درست در زمان‌های تعیین شده» به‌تفصیل شرح داده شد (زمان برای مریدان در پکن، رأس ساعت 5، 6 و 7 صبح هر یکشنبه است؛ تمرین‌کنندگان جدید در سایر مناطق زمانی باید بسته به تفاوت زمانی، زمان محلی خود را مشخص کنند) (برای ایران در نیمه دوم سال، رأس ساعت ۰۰:۳۰،  ۱:۳۰ و ۲:۳۰) و در 3 ژوئن 2001 منتشر شد، امروز عملاً خاتمه یافت. چهار زمان روزانه فرستادن افکار درست به‌طور هم‌زمان برای مریدان دافای سراسر جهان تا اطلاعیه رسمی بعدیِ هیئت تحریریه مینگهویی تغییر نخواهند کرد.

1 ژوئیه 2006