نکات بیشتری درمورد "امور سیاسی"

همان‌طور که شاگردان فالون گونگ در پاسخ به این‌که ح‌ک‌چ فرومایه به فالون گونگ تهمت و افترا می‌زند، با استفاده از روش‌های مردم عادی علیه آزار و شکنجه کار می‌کنند و حقایق را روشن می‌کنند، به‌طور کامل و با صداقت و درستی افشا کرده‌اند که چرا رژیم بد‌نهاد ح‌ک‌چ فالون گونگ را آزار و شکنجه کرده است، و به مردم دنیا کمک کرده‌اند که بدانند فالون گونگ چیست. وقتی تمامی دنیا واقعیت آن‌چه را که درحال رخ دادن است بفهمند، دیگر هیچ ‌راهی برای ادامه‌ی آزار و شکنجه وجود ندارد. ترفندهای به‌کار رفته در آزار و شکنجه توسط تبه‌کاران ح‌ک‌چ و دامنه‌ی شرارت آزار و شکنجه، به مردم دنیا کمک می‌کند تا ماهیت ح‌ک‌چ را ببینند. بنابراین ح‌ک‌چ یک‌بار دیگر، برای این‌که درست و اشتباه را درهم و برهم کند، دروغ‌هایی را پیش‌ کشیده است مبنی بر این‌که شاگردان فالون گونگ درحال "سیاسی شدن" هستند. آن‌ها این‌ کارها را انجام می‌دهند تا آن‌هایی را که افکارشان توسط ح‌ک‌چ مسیردهی می‌شود و با این‌حال فکر می‌کنند درخصوص مسائل روشن هستند، مغشوش کنند، به‌طور بیهوده سعی می‌کنند آزار و شکنجه را حفظ کنند و برای آن استدلال‌های فرضی بیاورند. حقیقت این است که، "امور سیاسی" بشریت برای استفاده‌ی شکنجه‌گران طرح‌ریزی نشد. اگر "سیاسی شدن" بتواند آزار و شکنجه را برملا کند، اگر "سیاسی شدن" بتواند آزار و شکنجه را متوقف کند، اگر "سیاسی شدن" بتواند به روشن کردن حقایق کمک کند، اگر "سیاسی شدن" بتواند موجودات ذی‌شعور را نجات دهد، اگر "سیاسی شدن" بتواند تمام این کارهای خوب را انجام دهد، پس چرا چنین نکرد؟ اصل مطلب این است که، انگیزه‌ی یک تزکیه‌کننده متوقف کردن آزار و شکنجه است، و نه این‌که برای به‌دست آوردن قدرت سیاسی "در امور سیاسی درگیر شود". تزکیه‌کنندگان هیچ تمنایی برای قدرت در بین انسان‌ها ندارند: دقیقاً برعکس، تزکیه‌کنندگان باید هرگونه وابستگی به قدرت را رها کنند. بنابراین، همان‌گونه که حقایق را روشن می‌کنید، اگر هر کسی هنوز آن یاوه‌ها را پیش بکشد و نتواند تمیز دهد که آن‌چه باید محکوم شود آزار و شکنجه است یا "سیاسی شدن"، پس آن‌چه را که اکنون گفتم به او بگویید.

مریدان دافا درحالی که حقایق را روشن می‌کنند کاملاً به این آگاه شده‌اند که چقدر سخت است مردم را نجات داد، و مریدان دافا درحالی که خودشان مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند درحال نجات مردم هستند. «فرهنگ حزبی» که ح‌ک‌چ بدنهاد در مردم دنیا القاء کرده است، و به‌ویژه افراد چینی را مسموم کرده است، همراه با دروغ‌هایی که در طول آزار و شکنجه درباره‌ی فالون گونگ ساخته است، باعث شده برخی افراد که به‌طور کورکورانه از ح‌ک‌چ اطاعت می‌کنند-- و به‌ویژه آن‌هایی که کاملاً به‌خوبی آگاه هستند که این، آزار و شکنجه است اما خود را به بهای علاقه‌ی شخصی به ح‌ک‌چ فروخته‌اند-- امید‌های نزدیک بشریت به آینده را حتی فاجعه‌آمیزتر کنند. و آن‌ها دلایل این هستند که چرا برای مریدان دافا نجات مردم این‌قدر سخت است. از آن‌جا که مریدان دافا مسئول نجات تمامی موجودات در این لحظه‌ی حساس تاریخ هستند، بهترین تلاش‌تان را ارائه دهید. درخصوص آن‌هایی که واقعاً نمی‌توانند نجات یابند، این انتخاب خود آن افراد است. اگر هنگامی که رسانه‌های دنیا توسط دلگرمی‌ها یا ممانعت‌های ح‌ک‌چ ساکت نگه داشته شده‌اند، شکل گرفتن رسانه‌های خود مریدان دافا برای مقابله با آزار و شکنجه و نجات مردم دنیا برچسب "سیاسی شدن" می‌خورد، پس بیایید پیش برویم و با اطمینان، از "سیاسی شدن" استفاده کنیم تا آزار و شکنجه را افشا کرده و موجودات ذی‌شعور را نجات دهیم!

لی هنگجی
۲۱ فوریه، ۲۰۰۷