۲۳نوامبر ۲۰۰۹۴بنا به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه در 19 نوامبر، یک قاضی دادگاه ملی اسپانیا با صدور نامه بررسی (نامه درخواست) به مقامات چینی، خواستار محکومیت رئیس سابق حزب کمونیست چین، جیانگ زمین، به‌خاطر آزار و اذیت فالون گونگ شد.

در این گزارش گفته شده است که قاضی مورنو این درخواست مکتوب را بر اساس شکایت طرح شده توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ صادر کرده است.

بنا به اظهارات یک وکیل امور فالون گونگ، جیانگ زمین متهم به نسل‌کشی علیه تمرین‌کنندگان در چین است. دادگاه ملی اسپانیا یک کمیته تحقیق را به این امر اختصاص داد که تحقیقات مقدماتی را به پایان رسانده است. این نامه بررسی قاضی طبق درخواست کمیته تحقیق صادر شد.