(Minghui.org) همان‌طور که شیطان بیشتر و بیشتر عقب‌نشینی کرده و ضعیف می‌شود، خطرناکتر نیز می‌شود.حزب کمونیست چین(ح.ک.چ) در آخرین تلاش‌های مذبوحانه‌اش، هیچ کار شرم‌آوری نبوده که آن را انجام نداده باشد. به‌تازگی، برخی از افراد در خارج از چین انبوهی از نامه‌های الکترونیکی را ارسال کرده‌اند، مدعی شدند که تمرین‌کنندگان خاصی جاسوس هستند. آنها حتی آدرس منزل تمرین‌کنندگان را در ایمیل گنجاندند، با این امید که این نوع از اطلاعات به دروغ‌ها و محتوای تحریک‌آمیز در آن ایمیل‌ها اعتبار بخشد. این کارها به دست عوامل حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) انجام می‌شود.

مهم نیست که ح.ک.چچه کاری انجام می‌دهد، اصل شیوه‌هایی که به کار می‌گیرد یکسان باقی می‌ماند و تجلی سرشت شریرانه آن است. شایع‌ترین اساس شیوه‌های ح.ک.چ، نوسان افکار عمومی با استفاده از انواع حملات شخصی است. به‌خاطر اینکه هر کسی که نُه شرح و تفسیر درباره حزب کمونیست را خوانده است می‌داند که شرارت، نیرنگ، تحریک، حملات، سرقت، قتل، ایجاد چنددستگی و یافتن برتری، از بین بردن به هر قیمتی و کنترل، نُه ویژگی اصلی حزب کمونیست چین هستند. با شروع از ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۹۹، زمانی که آزار و شکنجه فالون گونگ را آغاز کرد، ح.ک.چ از تمام تجربه‌هایش که در مبارزات سیاسی گذشته به کار گرفته بود، برای تضعیف تمرین‌کنندگان دافا از درون استفاده می‌کند. آنها برای تداخل با باورهای درست تمرین‌کنندگان، متون جعلی در سرزمین اصلی چین پخش کردند، با این امید که کسانی را که فا را به‌خوبی مطالعه نمی‌کنند از بین ببرند. آنها در خارج از کشور، از طریق ایجاد وب‌سایت‌های شیطانی و مزاحمت‌های تلفنی و سایر روش‌ها با تمرین‌کنندگان تداخل ایجاد می‌کنند.

اکنون که حزب کمونیست چین به نابودی نزدیک‌تر می‌شود، مأموران خودشان را می‌گمارد تا با استفاده از پست الکترونیکی مداخله ایجاد کنند. اطلاعات شخصی درباره برخی از تمرین‌کنندگان را جمع‌آوری کرده و به‌طور بدخواهانه‌ای از آنها استفاده می‌کنند تا در قالب ایمیل به تمرین‌کنندگان در خارج از چین ارسال کنند.

در خارج از چین، تمرین‌کنندگان قادر به بازدید از وب‌سایت مینگهویی هستند و انجمن دافا کانال‌های رسمی برای برقراری ارتباط دارد، به‌طوری که اگر مقالاتی که حقیقت را وارونه جلوه می‌دهند و اشخاص را مورد حمله قرار می‌دهند، به ایمیل‌های شخصی تمرین‌کنندگان ارسال شوند، هرگز مشروع و قابل قبول در نظر گرفته نمی‌شوند.

یک مسئله که باید به آن توجه شود این است که چرا برخی از تمرین‌کنندگان با این ایمیل‌ها فریب خوردند. چرا برخی از آنها چنین ایمیل‌های تحریک‌آمیزی را برای بسیاری از تمرین‌کنندگان دیگر ارسال می‌کنند؟ آیا آنها نادانسته به اهریمن کمک نمی‌کنند؟ باید حتماً درباره این فکر کنیم که کدام نگرش یا وابستگی ما مورد هدف قرار می‌گیرد. هنگامی که به دنبال چیزی جدید و بدیع هستیم، به افراط می‌رویم یا با شایعات بی‌اساس همراه می‌شویم، اینها چیزهایی هستند که اهریمن می‌خواهد اتفاق بیفتد. به ‌عبارت دیگر، جاسوس‌ها خودشان این کارها را آغاز می‌کنند، بنابراین آیا آنها واقعاً جاسوس‌های واقعی را برای ما افشاء می‌کنند؟

ما به‌خاطر خودنمایی برای دیگران تزکیه نمی‌کنیم و حتی کمتر باید در جستجوی این باشیم که دیگران چگونه تزکیه می‌کنند. در روند رفتن به سوی کمال، اگر در تمام کارهایی که انجام می‌دهیم، بتوانیم فا را به عنوان معلم در نظر بگیریم، در افکار درست‌مان ثابت‌قدم بمانیم و تمامی وابستگی‌هایمان را از بین ببریم، آنگاه فروپاشی کامل اهریمن دور نیست.

انجمن فالون دافا

۲۶ مه، ۲۰۰۹