(Minghui.org) در ۲۹ نوامبر، نمایشگاهی در میدان اسفانتول جورجی در مرکز شهر بخارست، رومانی برگزار شد. تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی تمرینات را به‌نمایش گذاشتند و دربارۀ آزار و شکنجه در چین با مردم صحبت می‌کردند.

عابران با امضای دادخواستی که خطاب به رئیس کمیسیون عالی سازمان ملل متحد در امورِ حقوق بشر  بود، خواستار کمک او برای متوقف کردن قساوت برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ قربانی در چین شدند.

امضای دادخواست توسط ساکنان بخارست برای پایان دادن به جنایات برداشت اعضای بدن در چین

مرد ۵۰ ساله‌ای گفت که رومانی برای مدت طولانی تحت کنترل حزب کمونیست بود. از این‌رو در بارۀ حکومت رعب و وحشت به‌خوبی آگاه بود و بدون هیچ تردیدی دادخواست را امضا کرد.

بانوی جوانی اظهار داشت که با دوستانش دربارۀ حمایتش از اقدام برای متوقف کردن برداشت غیر قانونی اعضای بدن صحبت کرده است. او به‌خصوص به اقدامات انجام شده توسط گروه پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضای بدن علاقه‌مند بود.

آقایی دربارۀ آزار و شکنجه اطلاعات بیشتری می‌خواست. او نشان داد که می‌خواهد برای کمک به توقف آزار و شکنجه کاری انجام دهد.

بانویی میانسال و دخترش برای دریافت اطلاعات دربارۀ آزار و شکنجه در چین، به این محل آمدند. هر دو آنها دادخواست را امضا کردند.

گروه‌هایی از جوانان نیز برای امضای دادخواست آمدند. بعد از اینکه شنیدند دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین مسئول آزار و شکنجه است، ابراز امیدواری کردند که به جزایش برسد.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/7/153987.html