(Minghui.org) از طریق مقالات مینگهویی متوجه شده‌ایم که تمرین‌کنندگان در بسیاری از مناطق پوسترهایی را برای اطلاع‌رسانی به عموم دربارۀ دادخواهی‌های اخیر علیه جیانگ زمین نصب کرده‌اند. این شکایات علیه جیانگ عامل آزار و شکنجۀ فالون گونگ انجام شده است. این پوسترها با تصاویر و طراحی خوب و توضیح دقیق به ابزاری بسیار مؤثر برای ارتقای سطح آگاهی مردم تبدیل شده‌اند.

عابران در لان‌ژو در استان گانسو، پوستری را در رابطه با شکایت علیه جیانگ مطالعه می‌کنند.

اخیراً مرد جوانی را در حال مطالعۀ یکی از این پوسترها دیدم که در تابلوی اعلانات در خیابان نصب شده بود. هوا بسیار سرد بود و آن مرد برای اینکه گرم شود پاهایش را محکم بهم چسبانده بود. اما با این وجود مدت طولانی ایستاد و آن را خواند.


یک بار دیگر دیدم که پیرمردی پوستری را مطالعه می‌کرد. چند دقیقه بعد، او از آنجا رفت و چند جوان آمدند. آنها پوستر را مطالعه کردند و یکی از آنها گفت: ‌«می‌دانم که انجام این کار [برای تمرین‌کنندگان] جسارت زیادی می‌طلبد و باید اعتراف کنم که این پوستر عالی تهیه شده است.»

مردم پوسترهای حاوی گزارشات دست اولی را مطالعه می‌کنند که توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگ تهیه شده است.

در مقایسه با بنرها یا علائم کوچک، این پوسترها اطلاعات بیشتری را ارائه و توجه زیادی را جلب می‌کنند.

مردم دربارۀ پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ زمین مطلع می‌شوند.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/15/154091.html