(Minghui.org) آقای وو جیانگانگ اهل مغولستان داخلی، اخیراً پس از تشکیل پرونده دادخواست علیه دیکتاتور سابق چین بازداشت شد. از جیانگ زمین به‌دلیل راه‌اندازی آزار و شکنجۀ فالون گونگ شکایت شده است. آقای وو در نتیجۀ آزار و شکنجه، متحمل بازداشت غیرقانونی و حبس شد.

این آخرین بازداشت آقای وو، درپیِ بازدید پلیس از منزلش در یک ماه و نیم پیش انجام شد که در آن زمان او و همسرش دربارۀ طرح دعوی مورد بازجویی قرار گرفتند و تهدید شدند که باید از ادامۀ تمرین فالون گونگ اجتناب کنند.

بازداشت آقای وو تحت نظارت شی یوگو، معاون رئیس دفتر امنیت داخلی اداره پلیس انجام شد. در طی این عملیات، شی هیچ حکم بازداشتی را به آنها نشان نداد و دو زیردستش نیز یونیفورم نپوشیده بودند. او حتی با هویت جعلی آمده بود. زمانی که همسر آقای وو او را شناخت و این مسئله را به او گفت، شی ادعا کرد: «بله، من به‌عنوان فرد دیگری خودم را جا زدم. که چه؟!»

آقای وو پس از بازداشت در ۱۲ دسامبر، هنوز محبوس است.

والدین همسرش بازداشت او را تأییدکردند

آقای وو و والدین همسرش در ۱۲ دسامبر برای دیدار از یک نمایشگاه بازار محلی رفتند، اما آنها هرگز در آن زمان به خانه بازنگشتند. از آنجا که آقای وو در گذشته چندین بار به‌دلیل باورش به فالون گونگ بازداشت شده بود، همسرش، خانم ژائو حدس زد که احتمالاً دوباره بازداشت شده است.

او برای جستجوی خانواده‌اش، بلافاصله در مرحلۀ اول به ادارۀ پلیس محلی رفت اما مسئولین همگی انکار کردند که خانواده‌اش در بخش مربوط به آنها حبس هستند.

والدین خانم ژائو آن شب دیروقت به خانه بازگشتند و تصدیق کردند که آنها و دامادشان بازداشت شده بودند. شی یوگو مأمور بازداشت، قبل از اینکه آقای وو را با خودرو ببرد، این زوج مسن را در یک مکان ناآشنا رها کرد. فرد مهربانی به آنها کمک کرد تا مسیرشان را به‌سمت منزل دخترشان پیدا کنند.

همسر، مأمور بازداشت را شناسایی می‌کند

والدین خانم ژائو گفتند که مأمور بازداشت به آنها گفته که نامش گائو شوجون است، اما وقتی آنها در ۱۴ دسامبر به اداره پلیس بالینزو بنر رفتند تا دربارۀ محل نگهداری آقای وو پرس وجو کنند، چنین مأموری درآنجا نبود. نگهبانی که سرِ پستش بود به آنها اطلاع داد که گائو شوجون بیش از یک سال است که به بخش کنترل ترافیک منتقل شده است.

در همان زمان مردی از آسانسور بیرون آمد. مادر خانم ژائو بلافاصله او را شناخت که همان رانندۀ خودرویی بود که دامادش را با خودش برد و ادعا کرد نامش گائو شوجون است.

اما خانم ژائو نیز او را شناخت که شی یوگو، معاون رئیس ادارۀ امنیت داخلی بود که یک بار او و همسرش را بازداشت کرده بود.

زمانی که او با شی رودررو شد و دربارۀ جعل هوییتش به او گفت، شی پاسخ داد: «من خودم را به‌جای گائو شوجون جا زدم. که چه؟»

در زمان نوشتن این گزارش، خانم ژائو هنوز هیچ سرنخی نداشت که شوهرش در کجا محبوس بود.

لیستی از مجرمان در بالینزو بنر:

تیان ژونگچنگ( 田仲成)، دبیر کمیته سیاسی و قضایی: ۸۶۴۷۶۱۵۸۹(اداره)، ۸۶۱۳۸۰۴۷۶۶۷۸۳(موبایل)
هو ژیجون(侯志军)، رئیس اداره ۶۱۰: ۸۶۴۷۶۷۸۶۰۹۳۲، ۷۸۶۵۲۹۲، ۸۶۱۳۸۰۴۷۶۶۸۲۷(موبایل)
هوانگ جیان (黄健)، رئیس دفتر امنیت داخلی: ۸۶۱۳۸۴۸۳۶۰۰۰۲(موبایل) (فرمانده و یا عامل مستقیم بازداشت)
شی یوگو (时 玉 国)، معاون دفتر امنیت داخلی: ۸۶۱۳۷۲۲۱۶۶۸۷۷(موبایل)

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154210.html