(Minghui.org) یکی از همکارانم در کسب و کار تأثیر بسیار خوبی روی من گذاشت. او بسیار آگاه و یک متفکر دقیق بود. از او پرسیدم: «شما در جایگاه‌های دیگر کارهای زیادی کرده‌اید و با تعداد زیادی از مردم در ارتباط هستید. نظر شما در بارۀ فالون گونگ چیست؟ و نیز دربارۀ ماجرای خودسوزی تیان‌آن‌من؟»

او با لبخندی گفت:‌ «فالون گونگ! در بارۀ ماجرای خودسوزی نسبت به اکثر مردم بیشتر می‌دانم. هنگامی که اتفاق افتاد آنجا بودم.»

شگفت‌زده شدم: «طبق آنچه در تلویزیون نمایش داده شد، تنها آتش‌نشان‌ها و نیروهای پلیس مسلح در کنار قربانیان این حادثه بودند. در دوربین هیچ گردشگر و مردم محلی قابل مشاهده نیستند.»

او گفت: «درست میگویی. قبل از وقوع این رویداد، میدان تیان‌آن‌من محاصره شد. من از اعضای خانوادۀ یک مقام ارشد هستم و در ارتش پکن خدمت کرده‌ام. همه چیز توسط واحد من در ارتش انجام شد. هیچ یک از مردم یا افراد فالون گونگ آنجا نبودند. اما از سوی دیگر، تأثیر فالون گونگ بیش از حد بزرگ است. آنها چنین روحیه گروهی قوی دارند، حتی بهتر از ارتش. حزب چگونه می‌تواند چنین گروهی را تحمل کند؟»

به او گفتم: «اگر حکومتی بتواند چنین دروغ بزرگی را خلق کند و گسترش دهد و با مقصر جلوه دادن مردم بی‌گناه آنها را مورد آزار و شکنجه قرار دهد، چگونه می‌توان به آن اعتماد کرد؟ اعتماد پایه و اساس یک ملت است. بدون اعتماد و اطمینان، آینده کشور چه می‌شود؟ فرزندان ما چه آینده‌ای خواهند داشت؟»

او نیز نگران بود: «چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟»

گفتم: «فقط با بازگرداندن اخلاق سنتی و وجدان، کشور و فرزندان ما می‌توانند به آینده امید داشته باشند. آیا شنیده‌اید که با خروج از حزب مطمئن می‌شوید که آینده‌ای بهتر دارید؟

او در پاسخ گفت شنیده‌ اما نمی‌داند که چرا باید این کار را انجام داد. او عضو حزب بود.

برایش توضیح دادم که: «در هنگام پیوستن به حزب، ملزم شدید که سوگند یاد کنید زندگی‌تان را برای حزب کمونیست، لیگ جوانان کمونیست و پیشگامان جوان کمونیست فدا کنید. حزب روزی از هم خواهد پاشید. آنچه بکاری را درو می‌کنی. آن روز همه اعضای آن دچار مشکل می‌شوند. تنها با خروج از حزب، لیگ جوانان و یا پیشگامان جوان می‌توانید مانع این ویرانی شوید. بنابراین، شاید لازم باشد که اظهاریه‌ای را تهیه کنید و در آن حزب را نفی کنید.»

من ادامه دادم: «همۀ کاری که باید برای نفی حزب انجام دهید این است که به وب‌سایت اپک تایمز بروید. کمک‌تان می‌کنم این کار را انجام دهید. فالون گونگ تمرینی برای بهبود سلامت و بالا بردن اخلاقیات است. لطفاً به خاطر بسپارید که فالون دافا عالی است.» او پذیرفت که از حزب خارج شود.

«با خروج از حزب خودتان را از سرنوشت‌ آن نجات داده‌اید. لازم است با خانواده‌تان نیز صحبت کنید و برای ایمنی خودشان وادارشان کنید که از حزب خارج شوند.»

«سپاسگزارم! قطعاً به همه خانواده‌ام که عضو حزب هستند، این موضوع را می‌گویم و این امکان را برای‌شان فراهم می‌کنم که به یاد داشته باشند که فالون دافا عالی است.»

http://en.minghui.org/html/articles/2015/12/20/154168.html