(Minghui.org) براساس داده‌های گردآوری شده توسط مینگهویی، ۱۸۲ تمرین‌کننده فالون گونگ در پکن، بین ماه‌های ژانویه و ژوئن ۲۰۱۵ بازداشت شدند. به‌علاوه، ۱۲ نفر در خانه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند (که منجر به بازداشتی نشد) و گزارش شده که ۵ نفر نیز گم شده‌اند. گمان می‌رود آنهایی که گم شده‌اند، در بازداشت به سر می برند.

تعداد بازداشت‌ها در ماه آوریل، با ۵۶ بازداشت به اوج خود رسید، یعنی به‌طور متوسط دو بازداشت در هر روز صورت گرفت. این بازداشت‌ها مصادف بود با ۲۵ آوریل- شانزدهمین سالروز اعتراض مسالمت‌آمیز بزرگ در پکن، تاریخی که از نظر رژیم کمونیست چین حساس محسوب می‌شود. ماه مه با ۳۷ بازداشت، رتبه دوم در تعداد بازداشت‌ها را به خود اختصاص داد که مصادف بود با ۱۳ مه، سالروز معرفی فالون گونگ به عموم– تاریخ دیگری که از نظر مسئولین حزب حساس تلقی می‌شود.

ازبین ۳۶ عدد بازداشت در ماه ژوئن، ۶ نفر را در محل ادارات پست بازداشت کردند، درحالی‌که شکایات خود علیه جیانگ زمین، رهبر سابق حزب کمونیست چین، را ارسال می کردند که آزار و شکنجه خشونت‌آمیز علیه فالون گونگ را سازماندهی کرد. یک تمرین‌کننده را در مغازه چاپ در حال کپی کردن مطالب دادخواهی بازداشت کردند.

از ماه مه، بیش از ۱۰۳ هزار نفر، از جمله ۱۹۲۶ تمرین‌کننده پکنی، شکایاتی را علیه جیانگ تنظیم کرده‌اند. اما واکنش مسئولین در بسیاری از نقاط اینگونه بود که به مأموران پست دستور دادند روند پردازش نامه‌های مربوط به دادخواهی‌ها را متوقف کنند یا تمرین‌کنندگان را به‌طور آشکار بازداشت کنند. در بین این بازداشت‌ها، ۵۵ درصد درحالی اتفاق افتادند که تمرین‌کنندگان در خارج از خانه با مردم درباره آزار و شکنجه فالون گونگ صحبت کرده یا شکایات خود علیه جیانگ را ارسال می‌کردند. ۱۶ درصد دیگر در خانه‌ تمرین‌کنندگان رخ داد که نشان می‌دهد پلیس پیش از این، آن تمرین‌کنندگان را در رادار خود داشته است.  ۲۹ درصد مابقی بازداشت‌ها، باید از نظر محل دقیق بازداشت مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند. پلیس بعد از بازداشت بسیاری از تمرین‌کنندگان، خانه‌شان‌ را غارت و وسایل شخصی‌شان را ضبط کرد.

از ۱۸۲ فرد بازداشت شده، ۵ نفر مشمول آزادی به قید و ضمانت پزشکی شدند، ۵۶ نفر بدون قید و شرط آزاد شدند و ۳۱ نفر در زمان نگارش این مقاله در حبس هستند. محل بازداشت ۹۰ تمرین‌کننده باقی‌مانده که در جستجویشان هستیم، نامعلوم است.

نیمه اول سال ۲۰۱۵ شاهد محاکمه ۱۰ تمرین‌کننده پکنی و محکومیت ۱۵ نفر به دوره‌های حبس ۳ تا ۴ ساله نیز بود. این موارد شامل تمرین‌کنندگان بازداشت شده در سال ۲۰۱۵ و سال‌های پیش از آن نآن می‌شود.