(Minghui.org) در حال توزیع مطالب روشنگری حقیقت  فالون دافا با بعضی از هم‌تمرین‌کنندگان، مأمور گشتی مرا دید، فریاد کشید، به بازویم چنگ انداخت، تلفنش را بیرون آورد و سعی کرد تماسی بگیرد.

هیچ ترسی در ذهنم نداشتم، اما متعجب بودم که چرا فقط من با این مشکل مواجه شده‌ام. نمی‌دانستم آیا این یک مسئله شین‌شینگی است یا نه. به‌منظور تسکین این شرایط، فکر نیک‌خواهانه قدرتمندی داشتم که اگر وی مرا تحت آزار و شکنجه قرار دهد، مرتکب جرم سنگینی می‌شود و به موجب آن زمانی که اصلاح فا به این بُعد رسید، با نابودی مواجه خواهد شد.

مأمور پلیس کاملاً تغییر می‌کند

این فکر قاطعانه را در ذهن داشتم: "من یک مرید دافا هستم و باید مطمئن شوم که خودت را با ارتکاب کار اشتباه، نابود نمی‌کنی."

از او خواستم که تماس نگیرد، ابتدا به من گوش دهد و سپس در این خصوص تصمیم بگیرد. او گوشی موبالش را پایین آورد. سپس با بردباری توضیح دادم که چرا تمرین‌کنندگان فالون دافا به‌طور خستگی‌ناپذیر و بدون توجه به ایمنی شخصی‌شان، با مردم درباره دافا صحبت می‌کنند.

در واقع چیز زیادی نگفتم، اما او کاملاً و به‌طور چشمگیری تغییر کرد. او گفت: "زنانی مثل تو تمام وقت‌شان را صرف صحبت با مردم درباره این تمرین تزکیه می‌کنند. واقعاً تو را تحسین می‌کنم. اکنون می‌توانی بروی، من تو را بازداشت نخواهم کرد."

سپس با هم‌تمرین‌کنندگان تبادل تجربه کردم و برای یافتن شکاف‌ها در شین‌شینگم، به درون نگاه کردم.

تمرین‌کنندگان خودشان را اصلاح می‌کنند

معتقدم که استاد با همه تمرین‌کنندگان به‌طور یکسان رفتار می‌کنند. به‌یاد آوردم اولین فکرم این بود که باید به درون نگاه کنم و دومین فکرم درباره نجات موجودات ذی‌شعور بود. فکر می‌کنم آنچه که استاد از ما می‌خواهند، تغییر عقاید و تصورات‌مان در هنگام نجات موجودات ذی‌شعور و اصلاح خودمان از طریق اصول دافا است. تا زمانی که افکارمان هم‌راستا با فا باشد، استاد از ما محافظت خواهند کرد. استاد بیان کردند:

"اگر در مواجهه با شرایط دشوار، تفکرتان بتواند واقعاً درست باشد، پس در زمان مواجهه با آزار و شکنجه شیطانی و در زمان مواجهه با مداخله، فقط یک جمله از شما که با افکار درست تقویت شده باشد، می‌تواند فوراً شیطان را متلاشی کند (تشویق)، و آن افرادی که شیطان درحال استفاده از آنها است، تغییر جهت می‌دهند و فرار می‌کنند، آزار و شکنجه شیطانی شما منحل خواهد شد و مداخله شیطانی با شما بدون هیچ ردی ناپدید می‌شود." ("آموزش فا در كنفرانس بین‌المللی فای ایالات متحده‌ی غربی")

زمانی که یک تمرین‌کننده هنگام توزیع مطالب روشنگری حقیقت با مداخله مواجه می‌شود، ممکن است افکار درست بفرستد: "همین حالا دور شو" و آن فرد ممکن است به‌خوبی دور شود.

ما باید علاوه بر یک بار صحبت کردن با فرد، کارهای بیشتری انجام دهیم

با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در چین، افراد بسیاری وسع مالی خرید یک کامپیوتر را ندارند، به‌خصوص در مناطق روستایی. حتی اگر توان مالی‌اش را داشته باشند، جرأت نمی‌کنند مقالات وب‌سایت مینگهویی را بخوانند، چراکه می‌ترسند حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) آنها را بازداشت کند.

اگرچه حتی تمرین‌کنندگان با استفاده از روش‌های بسیاری سعی کرده‌اند این امکان را فراهم آورند تا مردم از حقایق درباره دافا آگاه شوند، هنوز افراد بسیاری هستند که دافا را درک نمی‌کنند. صِرف اشاره به کلمه "دافا" آنها را می‌ترساند.

واقعاً بسیار مشکل است که فقط به تمرین‌کنندگانی تکیه کنیم که حقایق درباره این تمرین تزکیه را به‌صورت رودررو و شخصی روشن می‌کنند. بعضی از تمرین‌کنندگان به‌دلیل آزار و شکنجه وحشیانه ح.ک.چ وحشت‌زده هستند. بنابراین روشنگری حقایق به‌صورت خانه به خانه و در منطقه‌ای بزرگ مشکل است.

بیش از یک میلیارد چینی منتظرند که تمرین‌کنندگان درباره دفا به آنها بگویند، بنابراین فکر می‌کنم پخش مطالب دافا به‌طور نظام‌مند و در منطقه‌ای وسیع ضروری است.

تمرین‌کنندگان با سرعت تمام در حال فعالیتند تا بتوانند هر تعداد از افرادی را که ممکن است، نجات دهند.

استاد بیان کردند:

"واقعاً وقت زیادی باقی نیست. هر لحظه ممکن است به پایان برسد، و مرحله‌ی بعد هر لحظه ممکن است آغاز شود." ("آموزش فا در کنفرانس فای ۲۰۱۳ نیویورک بزرگ")