(Minghui.org) طی سال‌های گذشته استاد مکرراً درخصوص منع جمع‌آوری وجوه صحبت کرده‌اند، اما با این وجود این موضوع هر چند وقت یکبار در میان تمرین‌کنندگان اتفاق افتاده است. یکی از نمونه‌های اخیر آن، تأسیس دانشگاهی بود که قرار بود تمرین‌کنندگان آن را اداره کنند و به این منظور با بسیاری از تمرین‌کنندگان ثروتمند در سرزمین اصلی چین تماس گرفته شد و از آنها درخواست کمک مالی شد. این کار باعث ایجاد ابهام در میان تمرین‌کنندگان شده و آموزه‌های استاد را نقض کرده است.

اینجا می‌خواهیم به همه تمرین‌کنندگان مجدداً یادآوری کنیم. خواه با دیگران تماس گرفته باشید، با شما تماس گرفته شده باشد یا در این‌خصوص شنیده باشید، لطفاً با مطالعه استوار فا و پیروی از اصول فا به تزکیه خودتان توجه کنید. ما نباید خواه داوطلبانه یا ندانسته آغازگر جمع‌آوری وجوه باشیم، در این کار شرکت کنیم یا درگیر آن باشیم.

تنها با تزکیه استوار خودمان می‌توانیم پروژه‌هایی که مسئول آنها هستیم را به‌خوبی پیش ببریم. هنگامی‌که براساس عقاید و تصورات بشری عمل کنیم و از اصول فا تخلف کنیم، نتایج برخلاف خواست ما خواهد شد. درضمن، این کار برای سایر تمرین‌کنندگان مداخله ایجاد خواهد کرد و برای برخی از افراد کج‌فکر شکاف‌هایی درست می‌کند تا آسیب بیشتری به‌وجود آورند.

هیئت تحریریه مینگهویی

۱۷ اوت ۲۰۱۵