(Minghui.org) بیش از ۲۰۲ هزار تمرین‌کنندۀ فالون دافا و اعضای خانواده‌شان از مه ۲۰۱۵ شکایت کیفری خود را علیه دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین به‌خاطر جنایاتش در آزار و شکنجه فالون دافا تنظیم کرده‌اند. مردم سراسر چین به‌شدت از این پرونده‌های حقوقی حمایت کرده‌اند. به‌طوری که از ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ فقط در شهر چانگشا ۲۹۳۸ تن دادخواست حمایت از پرونده‌های حقوقی علیه جیانگ را امضا کرده‌اند.

در بسیاری از شهرهای سراسر کشور چین، شهروندان برای نشان دادن حمایت خود از کشاندن جیانگ به‌پای میز محاکمه، به‌طور شجاعانه امضا و اثر انگشت خود را درپای فرم دادخواست قرار داده‌اند. در ذیل نمونه‌هایی از دادخواست‌ها را از شهرهای چانگشا، گوانگژو، جیلین، جینگژو، تانگشان و چینهوآنگدائو ارائه می‌کنیم:

امضاها از شهر چانگشا، استان هونان

155 امضا برای حمایت از دادخواست از شهر جیلین، استان جیلین

870 امضا از منطقه فنگرون، شهر تانگشان، استان هبی

رسید ارسال نامه و نامه‌های گزارش از جنایات جیانگ از سوی ۸۷ نفر در شهر گوانگژو، استان گوانگدونگ

362 امضا از شهر جینگژو، استان هوبئی

250 امضا از شهر چینهوانگدائو، استان هبی

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

جیانگ در سال ۲۰۰۲ از سمت رئیس حزب کمونیست چین کنار رفت، اما او در سایۀ ارتباط با مقاماتی که به آنها منصب وقدرت داده بود، هنوز قدرت زیادی داشت.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/11/154760.html