(Minghui.org) به‌منظور دستیابی به نتیجۀ مورد نظر، اجراهای شن یون در خارج از چین فقط باید به‌طور زنده تماشا شود و از تماشای فیلم‌های ویدئویی موجود خودداری شود. فقط در سرزمین اصلی چین نسخه‌های سی‌دی ویدئویی حاوی اجراهای شن یون وجود دارد و مقرراتی نیز وجود دارد که به‌وضوح بیان می‌کند که این سی‌دی‌ها قرار است فقط در سرزمین اصلی چین به‌طور رایگان توزیع شوند، تنها در چین که آزار و شکنجه در حال وقوع است. اما در سال‌های اخیر برخی از تمرین‌کنندگان چینی این سی‌دی‌های اجراهای شن یون یا فایل‌های ویدئویی آن را به خارج از چین برده‌اند. برخی از آنها در توجیه این کارشان ادعا می‌کنند که برای استفاده شخصی خود و یا خانواده‌شان این کار را کرده‌اند و برخی آن را برای گروه کوچکی از افراد دیگر نمایش می‌دهند و غیره.

با توجه به وضعیت فوق، استاد بیان کرده‌اند که وقتی خارج از چین هستید، نمایش‌ها باید به‌طور حضوری دیده شوند و بردن فیلم‌های نمایش به خارج از چین اکیداً ممنوع است. هر کسی این کار را انجام دهد در حال اخلال در اجراهای شن‌ یون و تضعیف آن است. اگر افراد همچنان به انجام این کار ادامه دهند، در آینده فیلم‌های اجرای شن‌یون حتی در سرزمین اصلی چین نیز توزیع نخواهد شد.

تمرین‌کنندگانی که نسخه‌های دی‌وی‌دی شن‌ یون و یا فایل‌های ویدئویی را به خارج از چین آورده‌اند، لطفاً بلافاصله این دی‌وی‌دی‌ها یا فایل‌های ویدئویی را از بین ببرید.

این اطلاعیه درخصوص این موضوع است.

هیئت تحریریه مینگهویی

۱۳ ژانویه ۲۰۱۳