(Minghui.org) اطلاعیه هیئت تحریریه: برخی از تمرین‌کنندگان پس از خروج از چین، دی‌وی‌دی‌های شن‌یون را در خارج از چین توزیع کرده‌اند. در نتیجه، این افراد فیلم‌های شن‌یون را تماشا کرده‌اند و دیگر برای تماشای نمایش آن بلیط خریداری نکرده‌اند. این کار اثر شن یون تضعیف کرده است.

پس از خواندن اطلاعیه هیئت تحریریه مینگهویی: «بردن فیلم‌های ویدئویی شن‌‌یون به خارج از چین اکیداً ممنوع است،» واقعاً ناراحت شدم. این نمونه دیگری از تمرین‌کنندگان در سرزمین اصلی چین است که الزامات معلم را دنبال نمی‌کنند. با عملکردی براساس این عقاید و تصورات بشری‌شان، آنها با شن‌یون مداخله کرده و باعث آسیب به آن می‌شوند.

چنین اقدامات غیرمسئولانه‌ای به‌دلیل تلقین حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) در سراسر سرزمین اصلی چین اتفاق می‌افتد. حتی یک مکان هم در چین وجود ندارد که در آن تلقین حزب یک واقعیت زندگی نباشد. مردم دیگر به آن آگاهی ندارند چون سال‌های بسیاری است که در آن جامعه زندگی کرده‌اند.

سال‌ها پیش معلم بیان کردند:

«بنابراین هنگامی که شما کتاب را تهیه می‌کنید، باید آن فیلم‌های ویدئویی را که در مناطق مختلف توزیع کرده‌اید، از بین ببرید.» ("آموزش فا در کنفرانس فای غرب ایالات متحده")

برخی از تمرین‌کنندگان مطابق با الزامات معلم نیستند. آنها ادعا کرده‌اند که فیلم‌ها را برای استفاده شخصی خود نگه‌داشته‌اند و به اشخاص دیگر نمی‌دهند. آنها همچنین یادآوری هم‌تمرین‌کنندگان را نادیده گرفته‌اند. بسیاری از این تمرین‌کنندگان بعدها دچار بیماری‌های‌های مختلف شدند، به‌طوری‌که نمی‌توانستند از عهدۀ کارهای خودشان بربیایند.

هنگامی که یک تمرین‌کننده به سخنان معلم گوش نمی‌کند، شکافی را برای سوء‌استفاده نیروهای کهن ایجاد می‌کند. عواقب آن نه تنها تزکیۀ این تمرین‌کنندگان را از بین می‌برد، بلکه تأثیرات منفی برروی اعضای خانواده و دوستان‌شان دارد.

تاریخ خودش را تکرار می‌کند

اقدامات مشابه اکنون دوباره در حال انجام است. برخی از تمرین‌کنندگان فیلم‌های شن‌یون را از چین خارج کرده‌اند. با بردن این فیلم‌ها به خارج از چین، این تمرین‌کنندگان یک وضعیت منفی را در خارج از چین ایجاد کرده‌اند.

اگر این کار همچنان ادامه یابد و در نتیجۀ آن تمرین‌کنندگان در چین دیگر به فیلم‌های شن‌یون دسترسی نداشته باشند، چه کسی مسئول این فقدان و ضرر خواهد بود؟ و برای تمرین‌کنندگانی که باعث این ضرر و زیان شدند، چه معنایی دارد؟

به سخنان معلم گوش دهید:

«بدون حرف‌شنوی از من یا پیروی کردن از شرایط دافا چگونه می‌توانید مرید من باشید؟ آیا این رفتن در جهت مخالف دافا نیست؟ اگر این یک عمل آسیب رساننده به دافا نیست، پس چیست؟ مریدانم، شما نباید همیشه از این چیزها ناآگاه باشید تا اینکه من به آنها اشاره کنم. در واقع، هر چیزی در فا گنجانده شده است. چرا کتاب‌ها را بیشتر نمی‌خوانید؟ پیشنهاد می‌کنم که هر کسی ذهنش را مصمم کند تا کتابی را که نوشتم"نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر" که شما آن را دست‌نوشته می‌نامید، ده بار بخوانید. زمانی که ذهن‌تان در صلح و آرامش نیست، مطالعه فا مؤثر نیست. شما باید آن را با ذهنی آرام مطالعه کنید.» ("ضربه شدید"در نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

امیدوارم که همگی ما بتوانیم اقدامات منفی‌مان را متوقف کنیم و الزامات معلم را بهتر انجام دهیم.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/1/22/154905.html